PAŃSTWO, BĘDĄCE CZŁONKIEM UNII EUROPEJSKIEJ, KTÓRE, W PRZECIWIEŃSTWIE DO BENEFICJENTA NETTO, WPŁACA DO WSPÓLNEJ KASY WIĘCEJ, NIŻ Z NIEJ OTRZYMUJE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PŁATNIK NETTO to:

państwo, będące członkiem Unii Europejskiej, które, w przeciwieństwie do beneficjenta netto, wpłaca do wspólnej kasy więcej, niż z niej otrzymuje (na 12 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PAŃSTWO, BĘDĄCE CZŁONKIEM UNII EUROPEJSKIEJ, KTÓRE, W PRZECIWIEŃSTWIE DO BENEFICJENTA NETTO, WPŁACA DO WSPÓLNEJ KASY WIĘCEJ, NIŻ Z NIEJ OTRZYMUJE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 3.887

MAJSTERSZTYK, PISMO RYSUNKOWE, FASOLA SZPARAGOWA, PÓŁROZKROK, BILET ABONAMENTOWY, SYMULACJONIZM, PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO ROLNE, PAŃSTWO OPIEKUŃCZE, NIEPOPULARNOŚĆ, JER SŁABY, PEŁNOWARTOŚCIOWOŚĆ, PUSZKIN, DRZEWO LIŚCIASTE, REPUBLIKA SIERRA LEONE, WALIZA, PROGRAM, KADMEJSKIE ZWYCIĘSTWO, TREGGINSY, PODWOZIE, FILM TELEWIZYJNY, TRANSZA OTWARTA, DRZEWIAŃSKI, ZAOPATRZENIE, LENNOŚĆ, PROBABILIZM, FIŃSKI, DEMOLUDY, TACA, EGZOCENTRYZM, DYZUNITA, SUPERKLIENT, PLUWIOGRAF, NEWA, SONDA, CEFALASPIDOKSZTAŁTNE, TOŻSAMOŚĆ ALGEBRAICZNA, SERIA, DIS, AKREDYTACJA, SZTORM, POLIMORFIZM, ŁOPATKA, PODRÓŻ, ZJAWISKO NADPRZYRODZONE, PÓŁMISEK, TAJEMNICA POLISZYNELA, IZOLACJA ELEKTRYCZNA, KRAKUSKA, PRAWO WIELKICH LICZB, MAGNES, PODŁOGA, RETORYCZNOŚĆ, WOREK, RĘKA, WERBENOWATE, JAM ROCK, WICELIDER, ŻÓŁWIE BOKOSZYJNE, WYSOKOŚĆ WZGLĘDNA, CYKORIA, BÓG, ZEBRA, SARKOIDOZA, TRZY GROSZE, PRAKRYT, ROZPRUWACZ KAS, EKTOMIKORYZA, RACA, NIEDŹWIEDZIÓWKA HEBE, OFIARODAWCZYNI, SZAFA, STOLIK, WOLNE PAŃSTWO KONGO, MINISIATKÓWKA, KANAŁOPATIA, KARTOTEKA, CHŁYST, PRZYRODA NIEOŻYWIONA, HIPERNAPĘD, ATMOSFERA NORMALNA, BODY PAINTING, BULIONER, PAŃSTWO KUWEJT, KREWNY, WYTRAWERSOWANIE, NIŻ, CZWÓRA, MIENIE ZAMIENNE, MIASTO-PAŃSTWO, SAŁATA, HIPERTONIA, PASZTETNIK, CZERWONE MIĘSO, KASJER, KOMITOLOGIA, OFICYNA DRUKARSKA, NIEZALEŻNOŚĆ, CZYNNOŚĆ SKURCZOWA MACICY, JON, STONÓG MYSZATY, ECU, GOTYK, OGNIWO NALEWNE, POCHŁANIACZ, PRZYSŁONA, CYKL, ŚWIATŁO POSTOJOWE, PRZESYŁ, SZYNSZYLOWATE, BOURBON, SYSTEM POWIERNICZY, IMPLIKATURA KONWERSACYJNA, TRASZKA ZWYCZAJNA, KAPUZA, ROZGAŁĘZIACZ, ŻYŁA, OKRZYK, ANAKREONTYK, LIPOLIZA, OŚ PORTALOWA, NIEDOKRWIENIE, PIERWOTNA NUKLEOSYNTEZA, ETYKA, BEZKLASOWOŚĆ, PRĄTKI ATYPOWE, IGLASTE, CYLINDER MIAROWY, KONKURENCJA, DRABINKI, CIĄŻA WIELORAKA, BELKA, KARŁOWATOŚĆ, MAŁOWODZIE, PODGRZEWACZ, KAPITAŁ, BEZPROGRAMOWOŚĆ, LOTNICTWO POKŁADOWE, GORĄCE ŹRÓDŁO, ZBLOCZE, HEGEMON, LENNO, MAROKO, UMOWA CYWILNOPRAWNA, ŁAŃCUSZEK, WYŁADOWANIE NIEZUPEŁNE, PATENT EUROPEJSKI, ZJEDNOCZONY KOŚCIÓŁ METODYSTYCZNY, PARODIA, POWIŚLE, ŚCISKACZ, MĘTNOŚĆ, RYZYKO KURSOWE, METROPOLIA, NASZYWANIE, PODKÓWKA, USMAŃ, JAWA, EUFONIA, NASADA, MACIEK, URLOP MACIERZYŃSKI, AUTONOMIZOWANIE SIĘ, KIRGISTAN, KARZEŁKOWATOŚĆ, HEMOSTAZA, REZERWAT ARCHEOLOGICZNY, PROTAMINA, CHŁONIAK, LEWAREK, KOLANO, KONFIGURACJA, ALTER EGO, DRUGA REPUBLIKA CZECHOSŁOWACKA, SOJA, WIBROAKUSTYKA, EKSPRESJA GENU, POWSTANIE LISTOPADOWE, KONTRALT, HRABIĄTKO, PROSTE SKOŚNE, ŚLUZICOWATE, KONWERSJA, LISTEK, DODATEK KOMBATANCKI, HALOGENEK ALKILOWY, ZBOŻE OZIME, REAKCJA, PODUSZKA, ZIMNY PRYSZNIC, MIERNIKOWIEC, TUŁA, ZNAK ZŁOTNICZY, JEOGRAFIA, ZARODZIEC OWALNY, KAWA, CSRS, UCHWYT ELEKTRODY, GNIAZDO WTYCZKOWE, ODCINEK, INICJATYWA PRYWATNA, PLASTOMER, LAKA, PANCERZOWCE, PRĄŻEK, INŻYNIERIA MECHANICZNA, LALKARSTWO, FIOLKA, GÓRY WULKANICZNE, AKTYWA OBROTOWE, KINO FAMILIJNE, MAJĄTEK, PRZEWARSTWIENIE, FISKUS, ZWIĄZEK KOORDYNACYJNY, ŁOPATKA, KLISZA, STRONA, SZCZĘŚCIE FIZJOLOGICZNE, HEIMAT, DZO, KIEŁBASA PRZEDWYBORCZA, PSZCZOŁY ROJNE, KLASTER KOMPUTEROWY, POZWOLENIE NA BUDOWĘ, ALMIKOWATE, ZADRAPNIĘCIE, CIĄŻA MNOGA, OBLEGA, SPECSŁUŻBY, PERFORMATYWNOŚĆ, SORT MUNDUROWY, DELIKATNOŚĆ, NORMA REAKCJI, LINIA HODOWLANA, REPUBLIKA MALAWI, SPIS LUDNOŚCI, PORWAK LODOWCOWY, KURATORKA, MIĘKISZ WODNY, ŁAŃCUCH, KOŁO SAMOCHODOWE, PROMOCJA, PÓŁSIEROTA, TELESKOP, NATURYZM, HETEROTROFIA, KRATA KSIĘCIA WALII, SKÓRNICTWO, PRAWIDŁO, TRANSLACJA, IŻEWSK, LEADER, WŁÓKNIAK TWARDY, ANTROPOLOGIA BIBLIJNA, ZJAWISKO NATURALNE, ROZDZIELNOŚĆ MAJĄTKOWA, CIEŚŃ NADGARSTKA, WKŁAD DEWIZOWY, MIODONOŚNOŚĆ, DZIECINNOŚĆ, REPUBLIKA POŁUDNIOWOAFRYKAŃSKA, PRAWA CZŁOWIEKA, SYMETRIA Z POŚLIZGIEM, ROBOTA, PLATT, SERNIK, WIELOETATOWOŚĆ, TEOLOGIA NEGATYWNA, KREOLKA, DWA GRZYBY W BARSZCZU, SUBSKRYBENT, KLASTER, TARTAN, CZERPADŁO POJEMNIKOWE, PIENIĄDZ TOWAROWY, CZESKIE SZKŁO, ŁĘG, OPIEKUN, PROMIENIE RENTGENOWSKIE, KAPISTA, ZAKRES REAKCJI, RAMY FINANSOWE, UBARWIENIE OSTRZEGAWCZE, ZMIERZCH CYWILNY, BANK GENÓW, PROTISTY, HONDURAS, STACJA ZAKŁADOWA, ZIELEŃ IZOLACYJNA, DWUDZIESTOPAROLATKA, PRELIMINARIUM POKOJOWE, CZASZA LODOWA, LEPIARKA, ŁUCZYNA, PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZA, SŁOWOTWÓRSTWO SYNCHRONICZNE, ETOSUKSYMID, MŁYNEK DO ODPADÓW, SMOK, ?ANALIZA WARIANCJI.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 3.887 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PAŃSTWO, BĘDĄCE CZŁONKIEM UNII EUROPEJSKIEJ, KTÓRE, W PRZECIWIEŃSTWIE DO BENEFICJENTA NETTO, WPŁACA DO WSPÓLNEJ KASY WIĘCEJ, NIŻ Z NIEJ OTRZYMUJE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PAŃSTWO, BĘDĄCE CZŁONKIEM UNII EUROPEJSKIEJ, KTÓRE, W PRZECIWIEŃSTWIE DO BENEFICJENTA NETTO, WPŁACA DO WSPÓLNEJ KASY WIĘCEJ, NIŻ Z NIEJ OTRZYMUJE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PŁATNIK NETTO państwo, będące członkiem Unii Europejskiej, które, w przeciwieństwie do beneficjenta netto, wpłaca do wspólnej kasy więcej, niż z niej otrzymuje (na 12 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PŁATNIK NETTO
państwo, będące członkiem Unii Europejskiej, które, w przeciwieństwie do beneficjenta netto, wpłaca do wspólnej kasy więcej, niż z niej otrzymuje (na 12 lit.).

Oprócz PAŃSTWO, BĘDĄCE CZŁONKIEM UNII EUROPEJSKIEJ, KTÓRE, W PRZECIWIEŃSTWIE DO BENEFICJENTA NETTO, WPŁACA DO WSPÓLNEJ KASY WIĘCEJ, NIŻ Z NIEJ OTRZYMUJE sprawdź również:

stopień lub stanowisko w wymiarze sprawiedliwości wielu krajów, m.in. w policji w Anglii i Australii ,
ptak z rodziny kurowatych (Phasianidae) ,
widłoząbek włoskowy, Dicranella heteromalla - gatunek mchu z rodziny widłozębowatych ,
miasto we współczesnym Iraku około 170 km na południe od Bagdadu i 10 km na północny wschód od Nadżafu ,
zdrobnienie od kolonia (terytorium poza jakimś państwem zależne od tego państwa) ,
ur. 1930r, pisarz nigeryjski tworzący w języku angielskim; „Boża strzała” ,
broń sieczna ,
mieszkaniec Palestyny, historycznej krainy na Bliskim Wschodzie, człowiek pochodzenia palestyńskiego ,
łow. młode niektórych zwierząt, np. psowatych i borsuka ,
papieros domowej roboty ,
okres próbny w pracy ,
ideologia (której twórcą i piewcą jest Janusz Korwin-Mikke) i oparty na niej nurt polityczny, którego głównymi cechami charakterystycznymi jest eurosceptycyzm i niechęć do ustroju demokratycznego ,
instytucja o charakterze edukacyjnym i wychowaczym wchodząca w skład systemu oświaty RP ,
twarz ,
Pseudocalliergon - rodzaj mchów należący do rodziny krzywoszyjowatych ,
gra komputerowa, w której gracz kontroluje bohatera albo drużynę poruszającą się po fikcyjnym świecie ,
piłkarz-partacz, który strzela lub puszcza szmaty ,
dyscyplina naukowa obejmująca procesy związane z gromadzeniem, podziałem i wydatkowaniem finansowych środków publicznych, w oparciu o regulacje prawne, celem finansów publicznych są finansowanie deficytu budżetowego i obsługa długu publicznego ,
gatunek filmu o charakterze komediowym, głównie o tematyce miłosnej; połączenie komedii i melodramatu, z pełną humoru akcją, dowcipnymi dialogami oraz z charakterystyczną parą bohaterów ,
twarożek sojowy otrzymywany w procesie koagulacji mleka sojowego ,
oszlifowany diament, często jako część biżuterii ,
przeciwnik wiga w dawnej Anglii ,
język indoeuropejski z podgrupy latynofaliskiej języków italskich, wywodzący się z Lacjum (łac. Latium), krainy w starożytnej Italii ,
obszar po wyrębie drzewostanu ,
przecząca partykuła ,
wrodzone zaburzenie budowy kośćca ,
ptak morski z rzędu mew-siewek o czarno-białym upierzeniu i grubym dziobie w barwne pasy; skaliste wybrzeża Oceanu Atlantyckiego ,
taniec ludowy popularny na Ukrainie i w Rosji ,
pieniądze w monetach, drobniaki ,
niepoprawne z medycznego punktu widzenia, ale powszechnie stosowane określenie wirusowego zapalenia wątroby

Komentarze - PAŃSTWO, BĘDĄCE CZŁONKIEM UNII EUROPEJSKIEJ, KTÓRE, W PRZECIWIEŃSTWIE DO BENEFICJENTA NETTO, WPŁACA DO WSPÓLNEJ KASY WIĘCEJ, NIŻ Z NIEJ OTRZYMUJE. Dodaj komentarz

7+2 =

Poleć nas znajomym:

x