PAŃSTWO POŁOŻONE NA PÓŁKULI POŁUDNIOWEJ, OBEJMUJĄCE NAJMNIEJSZY KONTYNENT ŚWIATA - AUSTRALIĘ, WYSPĘ TASMANIĘ I INNE ZNACZNIE MNIEJSZE WYSPY NA OCEANIE INDYJSKIM I SPOKOJNYM - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

AUSTRALIA to:

państwo położone na półkuli południowej, obejmujące najmniejszy kontynent świata - Australię, wyspę Tasmanię i inne znacznie mniejsze wyspy na Oceanie Indyjskim i Spokojnym (na 9 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: AUSTRALIA

AUSTRALIA to:

najmniejszy pod względem wielkości kontynent, jego powierzchnia (wraz z Tasmanią i innymi wyspami przybrzeżnymi) wynosi 7,7 mln km2 (7,5 mln km2 bez wysp) (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PAŃSTWO POŁOŻONE NA PÓŁKULI POŁUDNIOWEJ, OBEJMUJĄCE NAJMNIEJSZY KONTYNENT ŚWIATA - AUSTRALIĘ, WYSPĘ TASMANIĘ I INNE ZNACZNIE MNIEJSZE WYSPY NA OCEANIE INDYJSKIM I SPOKOJNYM". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 2.851

WOOD, ALBULOKSZTAŁTNE, MASSANA, KOLIBER, DESPOTIA, AMINEK EGIPSKI, MOMBASA, MAŁGORZATKA, ZBÓJNIK, EURAZJA, PANCERNIK KARŁOWATY, GŁOWIENKA ZWYCZAJNA, BATAGURY, SPOIWO BUDOWLANE, LEHMANN, INDIANKA, DZWONEK, KWILMEZAUR, PROTOLOGIA, PIÓROPUSZNIK, KŁAJPEDA, STRONA TYTUŁOWA, NIEŁAZEK BRUNATNY, SŁAWNO, SCHOEN, POŁUDNIE, METEOROID, PIŁONOSOWATE, JAŁTA, DOMINATOR, WIDDRINGTONIA, ESCHATOLOGIA, SĘPNIK CZARNY, POPYT ELASTYCZNY, ŚLEPACZEK ZWYCZAJNY, WYŻYNA, DERELIKCJA, TUKOTUKO, BRAGINA, JAŁOWIEC POSPOLITY, FULMAR POŁUDNIOWY, JAMRAJ, BARENTS, WOLNE PAŃSTWO KONGO, RAGULIN, KRĄG POLARNY, TERYTORIUM MANDATOWE, ARTURDAKTYL, MAŁPY STAREGO ŚWIATA, KROKODYLE WŁAŚCIWE, CZAPLA, KOMÓRECZKA, PRZEDRUK, PAARL, JELONEK JAWAJSKI, ZEBRA GRANTA, FATALISTA, DRZEWOSTAN JEDNOPIĘTROWY, PŁAT CIEMIENIOWY, ANDORA, NARRATOR TRZECIOOSOBOWY, MAKAK CZUBATY, PAŃSTWO KATARU, ZASTRZALINOWATE, STANFORD, PIKSEL, BAHAMY, ORZECH BRAZYLIJSKI, MARSZAŁEK POLNY, ANTYLOPA SZABLOROGA, CUDZOŚĆ, KOMEDIODRAMAT, ATENY, BUTYRSKA, MAMUT JEFFERSONA, OTWÓR WIERTNICZY, WIELKOLUD, MORATUVA, BĄCZEK, RZEPNICA, PAŃSTWO OPIEKUŃCZE, PILICA, AXIS MUNDI, SUMER, KĘDZIERZYN, BRUDNICOWATE, KOKIETNIK, EDWARDS, PAKARANOWATE, STRANG, WERWETA, ŁOHOJSK, ANDORA, NERECZNICA BORRERA, INSTRUMENT POCHODNY O NIESYMETRYCZNYM PODZIALE RYZYKA, AGRESJA ELEKTRONICZNA, CHIMERA, HIPOKALEMIA, GŁODOMÓR, FIGA INDYJSKA, PAŃSTWO PRZYLĄDKOWE, MISTRZOSTWO ŚWIATA, MIESIERKA LUCERNÓWKA, INDOS, ZATOPEK, CIOS W PLECY, GĘŚ ALASKAŃSKA, RAJA DROBNOOKA, ŚLEDZIOWATE, PARPOSZ, WYŻSZE NACZELNE, PODOKARP, NOSOROŻEC AFRYKAŃSKI, CISTECEFAL, SPINKS, WIDRINGTONIA, KRONOZAUR, JĘZYK AJNUSKI, RAJOWATE, LYGODIUM, REGUŁA ODRYWANIA, BŁAWATNIK, ZASADA REAFERENCJI, KOPUŁA LODOWA, MAPUTO, BABUIN, SZYSZKA, ACAŃSTWO, BEZLOTKI, NOKTURN, LEGWAN KARŁOWATY, DUX, AGUTIOWATE, NIEŁAZ, LAOS, OKIEP, GLOBALNOŚĆ, JAWAJSKI, RZYM, POZNAŃ, TORFOWIEC FRĘDZLOWATY, TARUKA, ZDOBIK, STEKOWIEC, KATOWICE, PINGWIN MAGELLAŃSKI, NERCZYŁUSK WYNIOSŁY, PAŃSTWO NIEZAANGAŻOWANE, NOWOGARD, TEBY, WADA DREWNA, PARABANK, PARANTODON, PONIATOWA, IMMUNOLOGIA, ŚWIATOWOŚĆ, NOPCSASPONDYL, ORIENT, PLATANA, JĘZYK BRETOŃSKI, BASEN, SĄDNY DZIEŃ, MIĘŚNIÓWKA GŁADKA, MODEL MATEMATYCZNY, ALBATROS ŻÓŁTODZIOBY, MIKROPAŃSTWO, ODKRYCIE, EFA ZACHODNIOAFRYKAŃSKA, ZAGÓRZE, REFERENCJA, TAMASZEK, POLNIK PÓŁNOCNY, MATUSZAK, JELEŃ KALAMIAŃSKI, ŻABA POŁUDNIOWA KARŁOWATA, INTELIGENCJA WERBALNA, ASTER NOWOBELGIJSKI, ŚLEPOWRON RDZAWY, PAŃSTWO TOTALITARNE, TEJU KROKODYLOWY, PERKOŻEK, WYJEC RUDY, HINAULT, KOLUMBIA, BŁONA ZEWNĘTRZNA, KLUCZ, WRÓBEL MONGOLSKI, PRZĘŚL OSTRA, TAMARAW, KAJMAN, CUD, KIRGISTAN, JAMRAJ PRĘGOWANY, LEONARD, ŚLEPOWRON ZWYCZAJNY, GŁOWIENKA, PINGWIN RÓWNIKOWY, KAFIR, MAHON, WOSKRIESIENSK, KUWEJT, PODEJŹRZON KSIĘŻYCOWY, JODŁA KOREAŃSKA, KAJMAN SCHNEIDERA, NIEDŹWIEDZIÓWKA HEBE, DICYNODONTY, BIEGUN NIEBIESKI, ŁOPATONOS, POŁOŻENIE, ISLANDIA, ROMARIO, ZACHYŁKA, CZERWONA STREFA, HIMALAJE, SKRZYDŁOSZPON CZARNOSZYI, TUAREG, APOLLIŃSKOŚĆ, PODKASANIEC, DRZEWOŁAZ MALARSKI, KROBNIKOWATE, SMALCERZ, HORMEZA RADIACYJNA, BYSTRZYK, ABA, FREIMUT, ŻYRAFA KENIJSKA, WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA, PARTYKUŁA WZMACNIAJĄCA, CZAD, TARCZOŁUSK ŻÓŁTOGARDŁY, LEMUR KARŁOWATY, HAITI, SYMULACJONIZM, GRZYB ZAJĘCZY, BŁONA PLAZMATYCZNA, GNIAZDO, TEKSAS, NUTRIA, KOLCZATKA, FOKA, GAZIANTEP, AMERYKAŃSKOŚĆ, HULMAN SZARY, MORŚWIN BURMEISTRA, BIEGUN ANIMALNY, BARANÓW, KAKTUS, ŻABIRU ARGENTYŃSKI, LOKAL UŻYTKOWY, KURTACZEK, DRUŻYNA, ŻYWOTNIK, PODEJŹRZON MARUNOWY, PŁAT CZOŁOWY, SKOBLA, SEKSUOLOGIA, SKAARDAL, KUŹNIA RACIBORSKA, DZIEŃ SĄDU OSTATECZNEGO, BURAN, DUJKER ABBOTTA, CZECHOSŁOWACKA REPUBLIKA SOCJALISTYCZNA, PODEGRODZIE, MAKAKOKSZTAŁTNE, KERIWULA RÓŻNOBARWNA, PTASZNIK SŁONECZNY, DEBELACJA, ZEBRA RÓWNIKOWA, ŻABA NATALSKA, TECHNICZNY NOKAUT, PETARKA, MONOPOL FISKALNY, CZERWONY, KORPI, PROWINCJA, IBIS REUNIOŃSKI, LAMNOWATE, PYSKOWICE, CZAPLA MODRA, KALIMBA, LASONOGI, WIERZCHNICA, MARKETING TERYTORIALNY, ANTYWESTERN, AZYLANT, SCHRANZ, KRÓTKI WZROK, GÓRALEK PRZYLĄDKOWY, KURTACZEK, HETYTA, PACHNOTKA UPRAWNA, MAJEWSKI, MIKROZORIUM SKRZYDLATE, HONDURAS, KMIECIK, BEKASIK, BRUCH, HEGEMON, PERKOZ BIAŁOCZUBY, ?SILVANESTI.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 2.851 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PAŃSTWO POŁOŻONE NA PÓŁKULI POŁUDNIOWEJ, OBEJMUJĄCE NAJMNIEJSZY KONTYNENT ŚWIATA - AUSTRALIĘ, WYSPĘ TASMANIĘ I INNE ZNACZNIE MNIEJSZE WYSPY NA OCEANIE INDYJSKIM I SPOKOJNYM się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PAŃSTWO POŁOŻONE NA PÓŁKULI POŁUDNIOWEJ, OBEJMUJĄCE NAJMNIEJSZY KONTYNENT ŚWIATA - AUSTRALIĘ, WYSPĘ TASMANIĘ I INNE ZNACZNIE MNIEJSZE WYSPY NA OCEANIE INDYJSKIM I SPOKOJNYM
HasłoOpis hasła w krzyżówce
AUSTRALIA państwo położone na półkuli południowej, obejmujące najmniejszy kontynent świata - Australię, wyspę Tasmanię i inne znacznie mniejsze wyspy na Oceanie Indyjskim i Spokojnym (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

AUSTRALIA
państwo położone na półkuli południowej, obejmujące najmniejszy kontynent świata - Australię, wyspę Tasmanię i inne znacznie mniejsze wyspy na Oceanie Indyjskim i Spokojnym (na 9 lit.).

Oprócz PAŃSTWO POŁOŻONE NA PÓŁKULI POŁUDNIOWEJ, OBEJMUJĄCE NAJMNIEJSZY KONTYNENT ŚWIATA - AUSTRALIĘ, WYSPĘ TASMANIĘ I INNE ZNACZNIE MNIEJSZE WYSPY NA OCEANIE INDYJSKIM I SPOKOJNYM sprawdź również:

pojemnik z taśmą magnetyczną przystosowany do zakładania go do magnetofonu lub magnetowidu ,
duża ilość czegoś, ułożona jedno na drugim ,
zaprzęgowy pojazd wieloosobowy przeznaczony do dalekich podróży, z krytym nadwoziem, używany w Polsce przez szlachtę w XVII-XVIII w ,
obiekt zapamiętujący przez pewien czas na serwerze szczegóły dotyczące połączenia z klientem; dane przypisane do sesji mają przeważnie charakter chwilowy, ulotny ,
miejsce zbiorowego pochówku, z którego zachowały się tylko szkielety zmarłych osób, stanowiące odkrycie archeologiczne ,
pleustofit unoszący się wolno w toni wodnej, zwykle roślina stosunkowo duża ,
bardzo wysoki wieżowiec ,
źródło prądu ,
miasto w płn. Portugalii, w pobliżu granicy hiszpańskiej, ośrodek administracyjny dystryktu Braganca ,
PSA X - potoczna nazwa silnika PSA X, wykorzystywanego do napędu samochodów firm Citroën, Peugeot, Talbot i Renault, stosowanego do napędu samochodów klasy A, B, C/D ,
unoszenie się w siodle w takt biegu konia dla złagodzenia wstrząsów podczas jazdy wierzchem ,
geograf i przyrodnik (1903-58); działacz ochrony przyrody, inicjator utworzenia Związku Podhalan w USA ,
Vasco da (1460-1524); żeglarz portugalski, odkrył drogę morską do Indii ,
miasto w azjatyckiej części Federacji Rosyjskiej, port nad Morzem Japońskim ,
obligacji, głosu lub pieniędzy ,
członek parlamentu, deputowany w jakimś państwie ,
osoba zajmująca się filozofią ,
... plamisty, trująca roślina ,
specjalista, który zajmuje się obsługą radiostacji ,
kod ISO 4217 lilangeni ,
część pożyczki ,
świadczenie opieki zdrowotnej, które wykonuje specjalista o wysokich kwalifikacjach przy użyciu kosztownego i zaawwansowanego technologicznie sprzętu ,
skręcony kształ czegoś, coś o skręconym kształcie ,
charakteryzujący się asymetrią podwójny węzeł, powstający przez podwójne zawiązania węzła four-in-hand ,
kobieta, która wygrała w rywalizacji, najczęściej sportowej ,
tworzywo sztuczne ,
język indoeuropejski z grupy helleńskiej, w starożytności ważny język basenu Morza Śródziemnego ,
w uzwojeniach maszyn elektrycznych odległość roboczych boków tego samego zezwoju mierzona liczbą żłobków, np. wirnika albo wycinków komutatora ,
zawartość kompotierki, naczynia służącego do podawania kompotu ,
utwór muzyczny wykonywany na cześć zwycięzców

Komentarze - PAŃSTWO POŁOŻONE NA PÓŁKULI POŁUDNIOWEJ, OBEJMUJĄCE NAJMNIEJSZY KONTYNENT ŚWIATA - AUSTRALIĘ, WYSPĘ TASMANIĘ I INNE ZNACZNIE MNIEJSZE WYSPY NA OCEANIE INDYJSKIM I SPOKOJNYM. Dodaj komentarz

3×5 =

Poleć nas znajomym:

x