KRZEW LUB PNĄCZE PÓŁKULI PÓŁNOCNEJ, LICZNE GATUNKI UPRAWIA SIĘ JAKO OZDOBNE NP. PRZEWIERCIEŃ BĄDŹ SUCHODRZEW - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

WICIOKRZEW to:

krzew lub pnącze półkuli północnej, liczne gatunki uprawia się jako ozdobne np. przewiercień bądź suchodrzew (na 10 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "KRZEW LUB PNĄCZE PÓŁKULI PÓŁNOCNEJ, LICZNE GATUNKI UPRAWIA SIĘ JAKO OZDOBNE NP. PRZEWIERCIEŃ BĄDŹ SUCHODRZEW". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 25.357

TRANSWESTYTKA, ANTYONKOGEN, TRANSPORTÓWKA, NIEPRZYSWAJALNOŚĆ, OBLEGA, KOMA, ROZDZIAŁEK, NIEPOROZUMIENIE, CZARNY LUD, ZAŚWIATY, WICK, ALGA, SPRZEDAWCA, DESIGNERKA, REFREN, TRZEŹWOŚĆ, RUDBEKIA BŁYSKOTLIWA, DĄB KORKOWY, ZWIĄZEK BOJOWNIKÓW O WOLNOŚĆ I DEMOKRACJĘ, RUNDA, OPENER, DZIEWIĄTY, KODYFIKATORKA, IZOMER GEOMETRYCZNY, ARENA, SPŁAWIK, ISKRA ELEKTRYCZNA, ASTRONAWIGACJA, ANTARKTYKA, ABNEGAT, DROGA, BARCIAK, DROMOS, KOMITET, TRAFIKA, SIEDZISKO, FUNKCJA CELOWA, ARABSKI, MANIA PRZEŚLADOWCZA, PIĘCIORNIK ROZŁOGOWY, SERIA, BUDOWNICTWO LĄDOWE, FIZYKA JĄDROWA, ŚMIETANKA, BERBEĆ, PALACZ, BLOK LINOWY, EMIGRACJA, BECZKA PROCHU, OŚRODEK WYŻOWY, WARTKOŚĆ, NAUKA ŚCISŁA, SIŁA, KAMBIUM WASKULARNE, WIRTUOZOSTWO, OCZYSZCZALNIK, KLEPKA, CZERWONE, PALEOKLIMATOLOG, PIEPRZ, CUGANT, KOLUMNA MARYJNA, ŁUSKA, ANATOMIA WARSTWOWA, DŻOLER, REJESTR, KWAŚNICA, KOMPLEKS SUBDUKCYJNY, CHOROBA WRZODOWA, KOPUŁKA, TEŚCIK, HURYSA, EKSPRESJA GENU, FIZYKA MATEMATYCZNA, UKŁAD CAŁKUJĄCY, MITENKI, NUTACJA, ZGŁOSZENIE AKTUALIZACYJNE, REN, DZIEDZICZENIE TYPU PISUM, WYSTRZAŁ, PLOTER PŁASKI, DROGI ODDECHOWE, OKRES MIĘDZYLODOWCOWY, KORZENIONÓŻKA, SWOJAK, PRZYJACIEL RODZINY, OKOP, ANTYCYPACJA, SEKSTANS, GIEŁDA SAMOCHODOWA, DŁAWIGAD, DASZEK, NERECZNICA GÓRSKA, PRZYKASÓWKA, TILAKA, RYGIEL, BONANZA, KAPITALISTKA, NOCEK BRANDTA, OPAKOWANIE, SOCJOLOGIA MIASTA, KULT JEDNOSTKI, SZALE, ŚPIĄCZKA, MANDŻURSKI, KANOE, STILON, KWINTET, NATASZA, ZĘBNICA, GRA W BUTELKĘ, ŻÓŁW PROMIENISTY, BOJKA, KOSZYCZEK, PŁETWA, CZAS, SPIRALA, AWANPORT, ŻELE, SOJA, WĘGORZOWATE, SZLAMIEC, BUKIET, KALINA, BIOGEN, ZESZYT, CZARNINA, BEZAN MASZT, TRIO, SŁODOWNIA, ZAKOLE, MUSZTARDA, MERSYTEMA, EGZORTA, UNCJA, BASILEUS, ROŚLINA ZARODNIKOWA, ROGI, ATRYBUCJA, WICI, SEMITOLOG, OKRES, BOMBER, BIEGACZ, EGZOCENTRYZM, WYWINIĘCIE ORŁA, NUR RDZAWOSZYI, SCENERIA, MIESZALNOŚĆ OGRANICZONA, SZAFLIK, SKŁADOWA, TANAGRYJKA, ATŁAS, ARTYKUŁ WSTĘPNY, KANCELISTA, LAUR, NEUROFIZJOLOGIA KLINICZNA, OBROŃCA, DELFIN COMMERSONA, USTERKOWOŚĆ, ANTAŁEK, TERAPIA WSTRZĄSOWA, PROMINENT, PASO PERUANO, KONTEKST, NAUKA MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZA, SEROHEMATOLOGIA, PODATEK MAJĄTKOWY, PODATNOŚĆ, JORDANEK, RUCH, TYFUS PLAMISTY, ADWENTYZM, EPIZOOTIOLOGIA, KOTBELKA, ONKOLOGIA, DZIEŃ TRZECH WIEDŹM, HUTNIK, KONSERWACJA, BIEG, HOLENDERSKI KOŃ ZIMNOKRWISTY, DUSZA TOWARZYSTWA, REGRES, GWIAZDA, SPRAY, BRZYDULA, KONTO DEPOZYTOWE, PYZA, ZIARNECZKO, WARIOMETR, STYL KOLONIALNY, KLAUZULA GENERALNA, OBAWA, ZAPLECZE SANITARNE, PERKOZ ROGATY, STEMPEL, ALARM BOJOWY, SYNGIEL, PIEROŻEK, ZDZIADZIENIE, AGENT, JOGURCIK, KABRIOLECIK, RECEPTA PUNKTOWA, SZCZELINA LODOWCOWA, MISIO, KAFKA, GRZYB PASOŻYTNICZY, OKOLE, BARCZATKA PIERŚCIENIÓWKA, MARGINESOWOŚĆ, PROWINCJA, KOLEC, KUMOSZKA, NIEBOSKŁON, PIASEK BĄBLOWCOWY, BULIONER, PORA, REAKCJA JĄDROWA, JANE, POLSKOŚĆ, CZEKOLADZIARNIA, RZĄD, NIESPIESZNOŚĆ, STYL GOTYCKI, SZKARADZTWO, PARÓWKA, AKUMULACJA, EKSPATRIANT, PIEWIK, PASTYŁA, PLAMKA FORDYCE'A, WIELKI STEP, INTERCEPCJA, ARANŻER, KONSERWIARNIA, OPIESZAŁOŚĆ, LICENCJA PRAWNICZA, FIZYKA MOLEKULARNA, THINK TANK, DZIAŁANIE, JĘZYK FLAMANDZKI, ŁĘK, TOŁUMBAS, KRÓTKI RÓG, TRACZ, RUCH PROSTOLINIOWY, PASKUDA, SPRAWNOŚĆ, PROFITENT, TOINA, GAŁĄŹ, GOŁĘBICA, BEZDEŃ, FORMA ODLEWNICZA, KANTYLENA, SZEW STRZAŁKOWY, AMONAL, DORTMUNDER, NIEDOJRZAŁOŚĆ, MIASTO UMARŁYCH, ANTRESOLA, ELIMINACJE, GNOJOWNIK, ZAKŁAD ZAMKNIĘTY, GRÓDŹ, KWAS TŁUSZCZOWY OMEGA-9, SKRZYPŁOCZE, RYJÓWKA KRÓTKOOGONIASTA, TERAPIA BEHAWIORALNA, ODCIEŃ, SKROMNISIA, RAJFURSTWO, NAWALANKA, KOZACY, PROJEKT TECHNICZNY, PIĘKNOŚĆ, TEMPERATURA NÉELA, WYMÓG, NIEPRAWDOPODOBIEŃSTWO, YGGDRASIL, EDYL, GIMNASTYKA ARTYSTYCZNA, EKSPRES, PODSTAWKA, AEROZOL BIOLOGICZNY, BIOMETEOROLOGIA, RZEMIOSŁO, MOGILAMBDACYZM, MECHANIZM, PIES OZDOBNY, PAKA, MORWA, WYCHOWANICA, ROZŁUPNOGŁOWCE, KANOE, TAKSÓWKA BAGAŻOWA, PRZYNALEŻNOŚĆ, ?PISEMNOŚĆ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 25.357 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

KRZEW LUB PNĄCZE PÓŁKULI PÓŁNOCNEJ, LICZNE GATUNKI UPRAWIA SIĘ JAKO OZDOBNE NP. PRZEWIERCIEŃ BĄDŹ SUCHODRZEW się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: KRZEW LUB PNĄCZE PÓŁKULI PÓŁNOCNEJ, LICZNE GATUNKI UPRAWIA SIĘ JAKO OZDOBNE NP. PRZEWIERCIEŃ BĄDŹ SUCHODRZEW
HasłoOpis hasła w krzyżówce
WICIOKRZEW krzew lub pnącze półkuli północnej, liczne gatunki uprawia się jako ozdobne np. przewiercień bądź suchodrzew (na 10 lit.)

Definicje krzyżówkowe

WICIOKRZEW
krzew lub pnącze półkuli północnej, liczne gatunki uprawia się jako ozdobne np. przewiercień bądź suchodrzew (na 10 lit.).

Oprócz KRZEW LUB PNĄCZE PÓŁKULI PÓŁNOCNEJ, LICZNE GATUNKI UPRAWIA SIĘ JAKO OZDOBNE NP. PRZEWIERCIEŃ BĄDŹ SUCHODRZEW sprawdź również:

jap. autobus ,
czasownik wyrażający czynność momentalną, jednorazową ,
wzór na podstawie którego określa się wysokość podatku, jaki zapłaci podatnik od dochodu uzyskanego w jednym roku podatkowym ,
Bubo bubo bubo - nominatywny podgatunek ptaka drapieżnego wyróżniony w obrębie gatunku puchacz zwyczajny (Bubo bubo); obszar występowania obejmuje większą część Europy ,
zjawisko gospodarcze charakterystyczne dla fazy rozkwitu cyklu koniunkturalnego ,
sporządzanie i wysadzanie sadzonki rośliny w celu rozmnożenia jej ,
w chemii: symbol lantanu ,
rozwój ścieżki zawodowej, osiąganie coraz lepszych wyników i zajmowanie lepszych stanowisk ,
SĄSIEK ,
mitologiczny pojazd latający ,
CHUWARIZMI ,
drewno pozyskiwane z drzewa bożodrzewu gruczołowatego; wykorzystywane w meblarstwie i przy produkcji papieru ,
ur. w 1784r. astronom niemiecki; wyznaczył masy planet i orbitę komety Halleya ,
osoba zaufana, pełnomocnik, służący załatwiający wszelkie sprawy ,
cecha człowieka - to, że ktoś dobrze się prezentuje w mediach ,
cecha czynności niezgodnej z przyjętymi normami grzeczności, niewłaściwego postępowania ,
siniec pod okiem, zwykle wynik zmęczenia lub choroby ,
wąs ,
klub sportowy z miejscowości Jadowniki ,
Petasites kablikianus - gatunek rośliny z rodziny astrowatych, występuje w Europie: na Półwyspie Bałkańskim oraz w Sudetach i Karpatach; w Polsce występuje głównie w Karpatach, w Sudetach rzadziej, na rozproszonych stanowiskach ,
jest podobny do elipsy ,
przyrząd gimnastyczny, wykorzystywany w gimnastyce artystycznej ,
zespół środków technicznych chroniących przed wynikłymi z uszkodzenia ochrony przeciwporażeniowej podstawowej, skutkami zetknięcia się człowieka lub zwierzęcia z częściami przewodzącymi i/lub częściami obcymi ,
rodzaj malarstwa, którego tematem są sceny z życia codziennego ,
tytuł szlachecki ,
większy samochód, mikrobus ,
opisane w języku formalnym zasady wymiany informacji i współpracy programów i urządzeń komputerowych ,
ZIARNOPŁON ,
chuligaństwo stadionowe, kibice, którzy zachowują się fanatycznie i często agresywnie, chamsko, wulgarnie, nieprzepisowo ,
loża - podstawowa jednostka organizacyjna wolnomularstwa

Komentarze - KRZEW LUB PNĄCZE PÓŁKULI PÓŁNOCNEJ, LICZNE GATUNKI UPRAWIA SIĘ JAKO OZDOBNE NP. PRZEWIERCIEŃ BĄDŹ SUCHODRZEW. Dodaj komentarz

4+4 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast