STAN NIERÓWNEGO PODZIAŁU DÓBR MATERIALNYCH I NIEMATERIALNYCH MIĘDZY CZŁONKAMI DANEJ SPOŁECZNOŚCI, W KTÓREJ JEDNA GRUPA, Z RACJI SWOJEJ POZYCJI WZGLĘDEM DRUGIEJ, KORZYSTA Z PRZYWILEJÓW BĘDĄCYCH PRZEDMIOTEM POWSZECHNYCH ASPIRACJI (NP. PRACA, ZAROBKI, DOBRA MATERIALNE, STAN ZDROWIA, KULTURA, MIEJSCE ZAMIESZKANIA LUB WYPOCZYNKU) - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

NIERÓWNOŚĆ SPOŁECZNA to:

stan nierównego podziału dóbr materialnych i niematerialnych między członkami danej społeczności, w której jedna grupa, z racji swojej pozycji względem drugiej, korzysta z przywilejów będących przedmiotem powszechnych aspiracji (np. praca, zarobki, dobra materialne, stan zdrowia, kultura, miejsce zamieszkania lub wypoczynku) (na 19 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "STAN NIERÓWNEGO PODZIAŁU DÓBR MATERIALNYCH I NIEMATERIALNYCH MIĘDZY CZŁONKAMI DANEJ SPOŁECZNOŚCI, W KTÓREJ JEDNA GRUPA, Z RACJI SWOJEJ POZYCJI WZGLĘDEM DRUGIEJ, KORZYSTA Z PRZYWILEJÓW BĘDĄCYCH PRZEDMIOTEM POWSZECHNYCH ASPIRACJI (NP. PRACA, ZAROBKI, DOBRA MATERIALNE, STAN ZDROWIA, KULTURA, MIEJSCE ZAMIESZKANIA LUB WYPOCZYNKU)". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 19.147

AKORD, MOSH, DEPRESJA ŚRÓDZIEMNOMORSKA, MOCNY SEN, KRYSZTAŁ, MĄKA, POTENTAT, ORGANIZM MODYFIKOWANY GENETYCZNIE, NACJA, ANIMIZM, SLOW-FOX, GRZECH POWSZEDNI, OSOBA, DIAFANOSKOPIA, MUZYKA CERKIEWNA, CZARNA ŚMIERĆ, PRZECHOWANIE, KWARTET, ŁACINNIK, WITRYNA, SKRĘTEK WILGOCIOMIERCZY, KUNDMAN, KONFEDERACJA KANADY, GOŹDZIENIEC, SKALA, INFORMACJA POUFNA, CUKIER WANILIOWY, INIEKCJA STRUMIENIOWA, PRAKULTURA, GOŹDZIENIEC, EKSKLAWA, FUGU, GARNITUR, HORYZONT ZDARZEŃ, GOŹDZIANKA, BRUK, PROCES BUDOWLANY, POWSTANIEC ŚLĄSKI, SŁONIOWATE, STACJA, KOTWICA, PARK SZTYWNYCH, MADISON, TRANSPORTER, LATAJĄCY DYWAN, BIOGRAFIZM, TEMPERATURA MROZU, MASA SPADKOWA, GWIAZDA ROZBŁYSKOWA, BASEN, MUSZLOWCE, TIOSÓL, DEPTAK, MONARCHIA DESPOTYCZNA, ŻUPA, KINKAN, PRZYDANKA, HASZTAG, NIEDOJRZAŁOŚĆ, CHORWACKOŚĆ, PRZESYP, MADRAS, KONSTRUKCJONIZM SPOŁECZNY, KASZTEL, ŻYWY TRUP, OCZOJEBKA, JĘZYK POZYCYJNY, SZTUKA ZDOBNICZA, PRAWO MATERIALNE, UKŁAD URBANISTYCZNY, GOŹDZIK, GEOLOGIA, AGAMA, SKARB, NIERÓWNOŚĆ, BABULA, GALARETKA, POLIGON DOŚWIADCZALNY, KRATA PODGRUP, PĘTO, WYŚWIETLARNIA, ŚCISKACZ, KARDAMON, TUNEL, PREFEKT, MODUŁ SERWISOWY, DŹWIGNIA, PEŁNOTŁUSTE MLEKO, PODGŁÓWEK, DZIELNIK, WYSYP, ONE-STEP, NAZWA ZWYCZAJOWA, PARAPETÓWKA, API, GRA W BUTELKĘ, TRANSPARENT, ALABAMA, ZAŚWIATY, ŚCIEŻKA, ŁATA, KRYPTOGRAFIA SYMETRYCZNA, SEN, ABSZTYFIKANT, NADZIAŁ, ZBRODNIA NAZISTOWSKA, KREDYT BUDŻETOWY, POROŚL, ABAKUS, BUTYL, BLACKOUT, KRAWAT, PIRANIOWATE, WALCOWNIA GORĄCA, MINERAŁ, TUNIKA, OLEJEK ABSOLUTNY, RZEKA MIĘDZYNARODOWA, WSPÓŁMAŁŻONEK, WSPOMNIENIE, KIELICH, ICHTIOFAUNA, ZAPADŁY KĄT, KLON, STOŻEK PASOŻYTNICZY, GARDZIEL, OKUCIE, OSIEMDZIESIĄTKA, ZLEW, MIENIE, WOŁOSKI, INSTANCJA PARTYJNA, RUTENISTYKA, TARENCKA, SKÓRZAK, DERYWACJA ALTERNACYJNA, POKOLENIE, WENTYLACJA GRAWITACYJNA, ŻÓŁWIE WĘŻOSZYJNE, PINCETA, BIOGEOCENOZA, NICI, PARTNERKA, ŻYŁA LĘDŹWIOWA, KOMPUT, SZNAPS, ORDYNAT, WARTOŚĆ NAJCZĘSTSZA, KRĄG, ZAKRĘT PRZEDŚRODKOWY, SPAW, ZNACZEK, STRES, WILCZY BILET, CEREMONIAŁ, KAKAO, IMPEDYMENTA, ASAM, WZÓR UŻYTKOWY, INWIGILACJA, BEZRUCH, CORO, ĆWICZENIE, LĘK, TAKIFUGU, PRYMITYW, BATERIA, WYCISZENIE, ROZGAŁĘŹNIK, WIDOWNIA, TRASA ŚREDNICOWA, PŁOZA, DELEGACYJKA, SAMOPOMOC, MIĘKKOSKÓRKOWATE, LAMPA, OBJĘTOŚĆ, POLONISTYKA, SZKLANKA, WĘZEŁ KOMUNIKACYJNY, AGREGAT KRYSTALICZNY, STREFA RYFTU, KASTA, MAGIEL, MIEJSCE OBSŁUGI PODRÓŻNYCH, SPECJACJA FILETYCZNA, DIAGRAM VENNA, POMADKA, ZBLIŻENIE, PODSTAWA, GŁOS, KOŃ BUDIONNOWSKI, ŻEBRO, DZIESIĄTKA, YAOI, SZUBIENICA, SĘK, ŻÓŁTY ALARM, ALASKA, HERB, PRZEPUKLINA RICHTERA, NIEKROPIEŃ DELIKATNY, STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA, RĘKAWICA, SZYSZKA, WĘGIEŁ, MACICA PODWÓJNA, MIĘDZYPOKŁAD, KANADA, PARKIET, RÓJ, PAPIER ŚWIATŁOCZUŁY, ZACHWALACZ, PISUAR, KOPUŁA PANCERNA, RABARBAR, GÓRALSKI, RUMIEŃ LOMBARDZKI, ELEKTROLUMINESCENCJA, GIMNASTYKA, SAMOGON, BRANŻA, OŁADKA, PANEL STEROWNICZY, CZASZA, KLATKA, ASTRONOMIA NEUTRINOWA, BEZIMIENNOŚĆ, CIĄG, ŹRÓDŁO, MAKINTOSZ, BLOCZEK, WYCINEK, REPUTACJA, PAUPER, DEPUTAT WĘGLOWY, KREDKA, KIWI, WERANDA, LUZAK, SUROWOŚĆ, TOTEM, FIGURA HERALDYCZNA, AMIDYZM, BIOTA, NAUKA HUMANISTYCZNA, IDENTYFIKACJA, DOBRA WIARA, PENITENCJA, KREOLKA, TRANSAKCJA TERMINOWA, ZARZUTKA, SEKWENCJA SHINE-DALGARNO, GWARA, BEZBARWNE BAKTERIE SIARKOWE, STRZAŁKA, KORNET, SUPERNOWA, POSTOŁY, ŚWIAT, ŁOŻNICZY, GRZYBICA, SZTUKA LUDOWA, WOSZCZYNA, KAPITEL, SZERYF, LATANIE, LABIRYNT, EFEKTYWNOŚĆ, GŁUPTAS, LICZBA BARIONOWA, PAPIER, OPONA MIĘKKA, CIĘCIE WARSTWICOWE, WSPÓŁZAWODNICTWO, GRÓB CIAŁOPALNY, SOCZEWKA FRENSELA, BULION, ROZMIAR, POUSSIN, PRZESZUKANIE, BABULINKA, PUNKT OKOSTNOWY, KADŹ, KAJMAKAM, PRZESTAWNIA, TYKA, ŻYCIE WIECZNE, BALDACH, ANGORA, GONDOLA, KONCHYLIOLOGIA, ZAPŁOTKI, WAŁ MORENOWY, FUNDY, CEP, ROŚLINA ZADARNIAJĄCA, KEM, KOLEGA, ?PEREŁKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 19.147 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

STAN NIERÓWNEGO PODZIAŁU DÓBR MATERIALNYCH I NIEMATERIALNYCH MIĘDZY CZŁONKAMI DANEJ SPOŁECZNOŚCI, W KTÓREJ JEDNA GRUPA, Z RACJI SWOJEJ POZYCJI WZGLĘDEM DRUGIEJ, KORZYSTA Z PRZYWILEJÓW BĘDĄCYCH PRZEDMIOTEM POWSZECHNYCH ASPIRACJI (NP. PRACA, ZAROBKI, DOBRA MATERIALNE, STAN ZDROWIA, KULTURA, MIEJSCE ZAMIESZKANIA LUB WYPOCZYNKU) się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: STAN NIERÓWNEGO PODZIAŁU DÓBR MATERIALNYCH I NIEMATERIALNYCH MIĘDZY CZŁONKAMI DANEJ SPOŁECZNOŚCI, W KTÓREJ JEDNA GRUPA, Z RACJI SWOJEJ POZYCJI WZGLĘDEM DRUGIEJ, KORZYSTA Z PRZYWILEJÓW BĘDĄCYCH PRZEDMIOTEM POWSZECHNYCH ASPIRACJI (NP. PRACA, ZAROBKI, DOBRA MATERIALNE, STAN ZDROWIA, KULTURA, MIEJSCE ZAMIESZKANIA LUB WYPOCZYNKU)
HasłoOpis hasła w krzyżówce
NIERÓWNOŚĆ SPOŁECZNA stan nierównego podziału dóbr materialnych i niematerialnych między członkami danej społeczności, w której jedna grupa, z racji swojej pozycji względem drugiej, korzysta z przywilejów będących przedmiotem powszechnych aspiracji (np. praca, zarobki, dobra materialne, stan zdrowia, kultura, miejsce zamieszkania lub wypoczynku) (na 19 lit.)

Definicje krzyżówkowe

NIERÓWNOŚĆ SPOŁECZNA
stan nierównego podziału dóbr materialnych i niematerialnych między członkami danej społeczności, w której jedna grupa, z racji swojej pozycji względem drugiej, korzysta z przywilejów będących przedmiotem powszechnych aspiracji (np. praca, zarobki, dobra materialne, stan zdrowia, kultura, miejsce zamieszkania lub wypoczynku) (na 19 lit.).

Oprócz STAN NIERÓWNEGO PODZIAŁU DÓBR MATERIALNYCH I NIEMATERIALNYCH MIĘDZY CZŁONKAMI DANEJ SPOŁECZNOŚCI, W KTÓREJ JEDNA GRUPA, Z RACJI SWOJEJ POZYCJI WZGLĘDEM DRUGIEJ, KORZYSTA Z PRZYWILEJÓW BĘDĄCYCH PRZEDMIOTEM POWSZECHNYCH ASPIRACJI (NP. PRACA, ZAROBKI, DOBRA MATERIALNE, STAN ZDROWIA, KULTURA, MIEJSCE ZAMIESZKANIA LUB WYPOCZYNKU) sprawdź również:

element architektoniczny i motyw ornamentacyjny w formie spirali lub zwoju ,
osoba zajmująca się matematyką, fachowiec w tej dziedzinie ,
oszukańcza i nieuczciwa zmiana instytucji lub grupy, dla której się pracuje czy walczy, na korzyść kogoś, kto dotąd był wrogiem ,
nowa, niespodziewana wiadomość ,
hiszpański kompozytor i historyk muzyki (1841-1922); zainicjował narodowy styl w muzyce hiszpańskiej ,
rodzaj półki, która podwieszana jest nad kuchnią lub stołemi; przeznaczona na kuchenne drobiazgi ,
Eopteranodon - pterozaur żyjący w czasie aptu (wczesna kreda); odnaleziono go w chińskiej formacji Yixian leżącej w prowincji Liaoning ,
(1823-64), pisarz węgierski, poematy, dramaty, komedie, opowiadania, liryki; „Tragedia człowieka” ,
oferma, niezdara ,
radziecka mistrzyni olimpijska z Seulu w kolarskim sprincie na torze, w Barcelonie zdobyła pierwsze złoto dla Estonii ,
konkurencja w łyżwiarstwie figurowym, w której pary mieszane wykonują tańce na łyżwach ,
przestrzeń powstała w wyniku robót górniczych ,
część odcinka trasy rajdu ,
metalowe - na dżinsach ,
proces termodynamiczny, powodujący wzrost sumy entropii układu i otoczenia. Nazwa sugeruje, że proces odwrotny do danego procesu nieodwracalnego jest niemożliwy ,
cykl biogeochemiczny, który opisuje cyrkulację azotu i jego związków chemicznych w biosferze ,
pite z lampki ,
to, że coś nie spełnia swojej funkcji, kuleje, jest niesprawne ,
wydanie dźwięku szczęknięcia ,
ubija śnieg na stoku ,
wieś położona w województwie śląskim, w powiecie pszczyńskim, siedziba gminy Pawłowice ,
tradycyjny indyjsko-perski instrument muzyczny; składa się z długiego gryfu, gruszkowato wypukłego pudła rezonansowego, najczęściej sześciu-ośmiu strun melodycznych, szarpanych metalowym plektronem, oraz kilkunastu strun burdonowych ,
broń sieczna, pałasz indyjski ,
pochodził z niej Odyseusz ,
cecha wyglądu człowieka o ciemnej karnacji, oliwkowym odcieniu skóry ,
cyfra, liczba 0; neutralny element dodawania ,
obszar ziemi przeznaczony pod uprawę, ziemia uprawna ,
bawół leśny, bawół krótkorogi, bawół czerwony, bawół brunatnoczerwony, bawół karłowaty, Syncerus caffer nanus - ssak z rodziny krętorogich, podgatunek bawołu afrykańskiego; występuje w lasach tropikalnych w Afryce ,
o niegrzecznym młodym człowieku; gówniarz ,
wśród rastafarian i twórców reggae: bóg, stwórca

Komentarze - STAN NIERÓWNEGO PODZIAŁU DÓBR MATERIALNYCH I NIEMATERIALNYCH MIĘDZY CZŁONKAMI DANEJ SPOŁECZNOŚCI, W KTÓREJ JEDNA GRUPA, Z RACJI SWOJEJ POZYCJI WZGLĘDEM DRUGIEJ, KORZYSTA Z PRZYWILEJÓW BĘDĄCYCH PRZEDMIOTEM POWSZECHNYCH ASPIRACJI (NP. PRACA, ZAROBKI, DOBRA MATERIALNE, STAN ZDROWIA, KULTURA, MIEJSCE ZAMIESZKANIA LUB WYPOCZYNKU). Dodaj komentarz

6×6 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast