STAN NIERÓWNEGO PODZIAŁU DÓBR MATERIALNYCH I NIEMATERIALNYCH MIĘDZY CZŁONKAMI DANEJ SPOŁECZNOŚCI, W KTÓREJ JEDNA GRUPA, Z RACJI SWOJEJ POZYCJI WZGLĘDEM DRUGIEJ, KORZYSTA Z PRZYWILEJÓW BĘDĄCYCH PRZEDMIOTEM POWSZECHNYCH ASPIRACJI (NP. PRACA, ZAROBKI, DOBRA MATERIALNE, STAN ZDROWIA, KULTURA, MIEJSCE ZAMIESZKANIA LUB WYPOCZYNKU) - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

NIERÓWNOŚĆ SPOŁECZNA to:

stan nierównego podziału dóbr materialnych i niematerialnych między członkami danej społeczności, w której jedna grupa, z racji swojej pozycji względem drugiej, korzysta z przywilejów będących przedmiotem powszechnych aspiracji (np. praca, zarobki, dobra materialne, stan zdrowia, kultura, miejsce zamieszkania lub wypoczynku) (na 19 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "STAN NIERÓWNEGO PODZIAŁU DÓBR MATERIALNYCH I NIEMATERIALNYCH MIĘDZY CZŁONKAMI DANEJ SPOŁECZNOŚCI, W KTÓREJ JEDNA GRUPA, Z RACJI SWOJEJ POZYCJI WZGLĘDEM DRUGIEJ, KORZYSTA Z PRZYWILEJÓW BĘDĄCYCH PRZEDMIOTEM POWSZECHNYCH ASPIRACJI (NP. PRACA, ZAROBKI, DOBRA MATERIALNE, STAN ZDROWIA, KULTURA, MIEJSCE ZAMIESZKANIA LUB WYPOCZYNKU)". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 19.147

STRZAŁECZKA, KASETON, DERYWAT SYNCHRONICZNY, ŻÓŁWIE PIŻMOWE, PRZECZYSTOŚĆ, WYŻYNKA, BRODAWKOWIEC CZYSTY, CZERPAK, WARTOŚĆ BEZWZGLĘDNA, TABLETKA, JĘZYKI TURAŃSKIE, PRZEJEMCA, PRZECIER, PAKLON, KOREK, CERATA, SAMOTNICZOŚĆ, BLASTODERMA, SILNIK ELEKTRYCZNY, DUCHOWY OJCIEC, SPOŁECZNA WYDAJNOŚĆ PRACY, KIESZEŃ, PROROK, FALA, RELIKWIA, SKOK WARSTWIC, PRZEDRUK, BIEGŁY SĄDOWY, PSIANKA, ALPUHARA, MENU, RUFFO, FAZA, POSTĘPOWANIE KOMPENSACYJNE, KOŃ OLDENBURSKI, KALIKO, KONTYNGENCJA, MIGRACJA ZASIŁKOWA, KOMŻA, JARZYNA, TOLERANCJA, BALIA, TEMPLUM, DOMOFON, WOSK, NICI, BRZYDULA, CENA SPRZEDAŻY, LESZCZYNA, PUSZYSTOŚĆ, KSIĄŻKA ADRESOWA, SZKARŁAT, PROCES TECHNOLOGICZNY, DŁAWICA, GRAMOWID, CZEKOLADZIARNIA, SKWAPLIWOŚĆ, KRÓL, PARSEK, CZARTER, RZECZNIK UBEZPIECZONYCH, DOBRA, KASKADER, KANARKI KSZTAŁTNE, KURDYSTAN, BEFSZTYK, DZIECIACZEK, KOMPUT, SAMOGŁOSKA PÓŁOTWARTA, DOBRA NOWINA, PIERŚCIEŃ ROTATORÓW, STRZAŁ SAMOBÓJCZY, INDIANA, KOLORYZM, UPOKORZENIE, LINIA BRZEGOWA, KOLEJ LINOWA, DUPLEKS, KRYSZTAŁ PRAWIDŁOWY, OŁTARZYK PRZENOŚNY, CIAŁO, SPŁASZCZKOWATE, CZYNNIK PRODUKCJI, POLE BITOWE, LAKIER, GRECKOŚĆ, BON OŚWIATOWY, KAMICA MOCZOWA, RUCH BEZWIZOWY, RESPIRATOR, ANTROPOCENTRYZM, APARAT ORTODONTYCZNY, PRZERÓB, KANTOR, FUSY, GRZBIETORODY, AMINA, RÓJ, POSTĘPOWANIE UPADŁOŚCIOWE, BITLES, KORUPCJA, ZGNIATACZ GŁOWY, KAROLINA, SIŁA, TRZEBIEŻ, GAD MORSKI, TUM, KŁUSAK FRANCUSKI, PAPROĆ DRZEWIASTA, PRZEPRZĘG, PLAŻA, KURS, BRYTFANNA, PARTIA, KATOLICYZM, STRUKTURA, KARTANA, ERGOTERAPIA, CHAŁWA, WSTRZĄS MÓZGU, MANIFESTACJA, KURS, PAUPER, MEJOZA, GARKUCHNIA, OLEJ, BRONA, PILON, BERBEĆ, TUCERNA, KOMBINEZON, OZONEK, DISNEY, INWERT, PLUS, AMERYKAŃSKI WILK TUNDROWY, ZEKS, KORDONEK, MIKSER, CZWÓRKA, NALEWAK, CHOROBA DEMIELINIZACYJNA, RUTENISTYKA, WARZYWO, COASTER, PROLETARIAT, JĘZYKI NIGEROKONGIJSKIE, EMANACJA, DZIAŁ, ZABYTEK, TENDENCJA, KLIN PODATKOWY, STRAWNOŚĆ, ZASIŁEK PORODOWY, WIGILIA, GERYLASI, ODCIEK, POZYCJA SPOŁECZNA, OLGA, AKT, REGUŁA, SMALCZYK, BATERIA AKUMULATOROWA, PRZESZCZEP ALOGENICZNY, MATOŁEK, MIRA, KANCONETTA, SKRZYNKA, NUMIZMATYKA, LICZARKA, ODŚRODKOWOŚĆ, SUCRE, OKOLE, HAOMA, NASZ CZŁOWIEK, KONWERTOR, WYCHODŹTWO, TARAN, AZYMUT MAGNETYCZNY, ALFARD, LAPIS-LAZULI, TELEWIZJA HD, JEGO WYSOKOŚĆ, SKÓRNIK, EWA, PARK SZTYWNYCH, ŚWIAT, LINIA DEMARKACYJNA, GRUPA PERMUTACJI, PUNKTUALNOŚĆ, SÓL ORGANICZNA, OFIAKODON, AURORA, WYWŁASZCZENIE, NIEDOKRWIENIE, KONTUR MELODYCZNY, WYCHODŹSTWO, GAR, WPIERDOLKA, LEISZMANIOZA TRZEWNA, PASAT, IROKEZKA, PLANTACJA NASIENNA, GWIAZDA ELEKTROSŁABA, EMBRIOGENEZA, WROTA WĄTROBY, KORA, FERRYT, MONONUKLEOZA ZAKAŹNA, PASSEPIED, KLAPAK, APSEL, KORD, KATASTROFA BUDOWLANA, MONOPOL, ŚMIECIOWISKO, NIERÓWNOWAŻNOŚĆ, METALICZNOŚĆ, MOCZ, GRANICA, IMAGE, ZAPRAWA, ZDROWIE, FAB LAB, WŁĄCZNIK, WERANDA, SCHOWANKO, SZTYFT, ALABASTRON, NOSÓWKA, PIERWOTEK, KLAG, WOLE GUZKOWE TOKSYCZNE, SEKSIZM, SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA, NIERUCHOMOŚĆ, SUPORT, KIJ, DROGA TWARDA, KOOPERATOR, CECHA DYSTYNKTYWNA, MIKROMIERZ, WIDMO OPTYCZNE, KORDON, CECHA POŚREDNIA, PRÓBA GENERALNA, CHOROBA SPICHRZANIA ESTRÓW CHOLESTEROLU, DZIEWCZYNIĄTKO, MANTY, FONDUE SEROWE, PRZEWÓD PRÓŻNIOWY, OBŁĘK, KSIĘGA HODOWLANA, MISTERIUM, WNĘTER, ZŁOTODESZCZ, RAMA, KUCHNIA MOLEKULARNA, SKIPASS, CYNK, WCINKA, PLAŻA, REMULADA, EMALIA, ANTENA KIERUNKOWA, KRYTERIUM LAPLACE'A, PTASIE MLECZKO, ŁĄCZNOŚCIOWIEC, REJESTR KARNY, BIJATYKA, KOMA, CZYSTOŚĆ, ŁAWA TORTUR, CZYNNIK NIECENOWY, ALAN, NIEDYSPOZYCJA, LINIA POŚRODKOWA, JUDYKATYWA, OFENSYWA, GALARETA, MIKROKASETA, TAJEMNICA POLISZYNELA, MICHAŁEK, BIAŁE PLAMY, DYSTYCH, TRAWA PASTEWNA, GŁOWICA REWOLWEROWA, AGRESOR, MECENAS, AKT, LUIZJANA, REKONWALESCENCJA, DERESZOWATY, ETOLA, KONSTRUKCJA WIEŃCOWA, ZAPACH, KSENOLIT, ZMIANA PATOLOGICZNA, STOPIEŃ, ?ANITA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 19.147 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

STAN NIERÓWNEGO PODZIAŁU DÓBR MATERIALNYCH I NIEMATERIALNYCH MIĘDZY CZŁONKAMI DANEJ SPOŁECZNOŚCI, W KTÓREJ JEDNA GRUPA, Z RACJI SWOJEJ POZYCJI WZGLĘDEM DRUGIEJ, KORZYSTA Z PRZYWILEJÓW BĘDĄCYCH PRZEDMIOTEM POWSZECHNYCH ASPIRACJI (NP. PRACA, ZAROBKI, DOBRA MATERIALNE, STAN ZDROWIA, KULTURA, MIEJSCE ZAMIESZKANIA LUB WYPOCZYNKU) się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: STAN NIERÓWNEGO PODZIAŁU DÓBR MATERIALNYCH I NIEMATERIALNYCH MIĘDZY CZŁONKAMI DANEJ SPOŁECZNOŚCI, W KTÓREJ JEDNA GRUPA, Z RACJI SWOJEJ POZYCJI WZGLĘDEM DRUGIEJ, KORZYSTA Z PRZYWILEJÓW BĘDĄCYCH PRZEDMIOTEM POWSZECHNYCH ASPIRACJI (NP. PRACA, ZAROBKI, DOBRA MATERIALNE, STAN ZDROWIA, KULTURA, MIEJSCE ZAMIESZKANIA LUB WYPOCZYNKU)
HasłoOpis hasła w krzyżówce
NIERÓWNOŚĆ SPOŁECZNA stan nierównego podziału dóbr materialnych i niematerialnych między członkami danej społeczności, w której jedna grupa, z racji swojej pozycji względem drugiej, korzysta z przywilejów będących przedmiotem powszechnych aspiracji (np. praca, zarobki, dobra materialne, stan zdrowia, kultura, miejsce zamieszkania lub wypoczynku) (na 19 lit.)

Definicje krzyżówkowe

NIERÓWNOŚĆ SPOŁECZNA
stan nierównego podziału dóbr materialnych i niematerialnych między członkami danej społeczności, w której jedna grupa, z racji swojej pozycji względem drugiej, korzysta z przywilejów będących przedmiotem powszechnych aspiracji (np. praca, zarobki, dobra materialne, stan zdrowia, kultura, miejsce zamieszkania lub wypoczynku) (na 19 lit.).

Oprócz STAN NIERÓWNEGO PODZIAŁU DÓBR MATERIALNYCH I NIEMATERIALNYCH MIĘDZY CZŁONKAMI DANEJ SPOŁECZNOŚCI, W KTÓREJ JEDNA GRUPA, Z RACJI SWOJEJ POZYCJI WZGLĘDEM DRUGIEJ, KORZYSTA Z PRZYWILEJÓW BĘDĄCYCH PRZEDMIOTEM POWSZECHNYCH ASPIRACJI (NP. PRACA, ZAROBKI, DOBRA MATERIALNE, STAN ZDROWIA, KULTURA, MIEJSCE ZAMIESZKANIA LUB WYPOCZYNKU) sprawdź również:

ilustrowane pismo dla kobiet ,
czynność, która dostarcza rozrywki ,
fakt marnotrawienia; to, że ktoś coś marnotrawi ,
łukowaty pasek blachy przymocowanej do nosala i obręczy hełmu ,
poeta czeski (1811-70), badacz folkloru, ballady osnute na poezji ludowej; „Kytice” ,
otwór, najczęściej okrągły, różnej wielkości, przez który wchodzi się do czegoś ,
całokształt stosunków handlowych i gospodarczych ,
ŁEZKI ,
wskaźnik mierzący zakres wykorzystania aktywów w celu osiągnięcia zysków ,
jednostka długości stosowania w żegludze równa 1/10 mili morskiej ,
przednia górna część tułowia człowieka (~ klatka piersiowa) i niektórych zwierząt ,
element konstrukcyjny podzespołów akustycznych i elektroakustycznych w postaci cienkiej folii, płytki lub blaszki, drgającej pod wpływem fal dźwiękowych (np. w mikrofonie) lub wytwarzającej falę dźwiękową w wyniku pobudzania do drgań (np. w głośniku) ,
to, że ktoś jest szczery ,
tkanina (zwykle wełniana, choć zdarzają się też sztuczne) imitująca zamsz, posiadająca lekki meszek ,
pod zapaśnikiem ,
Setaria italica - gatunek rośliny zbożowej z rodziny wiechlinowatych ,
kod ISO 4217 waluty birr ,
mieszkaniec Korsyki - regionu we Francji, wyspy na Morzu Śródziemnym, człowiek pochodzenia korsykańskiego ,
część głowicy kolumny doryckiej ,
niewielki okaz arona, rośliny z rodziny obrazkowatych ,
urządza owacje za pieniądze ,
w chemii - cecha atomu danego pierwiastka, który może utworzyć z atomem innego pierwiastka trzy wiązania ,
Stomiopera unicolor - gatunek ptaka z rodziny miodojadów (Meliphagidae) występujący w Australii ,
nazwa pieniądza obowiązującego w danym państwie ,
Lasiodora parahybana - brazylijski gatunek pająka z rodziny ptasznikowatych, osiągający do 11 cm długości (z odnóżami nawet do 26 cm) ,
Melanitta americana - gatunek ptaka z rodziny kaczkowatych (Anatidae) ,
zaznaczający się u wielu zwierząt podział ciała na szereg podobnie ukształtowanych odcinków ,
znak graficzny nad lub pod literą informujący o sposobie jej wymawiania ,
obszar ,
chrząszcz (mróweczka), żywiący się kornikami

Komentarze - STAN NIERÓWNEGO PODZIAŁU DÓBR MATERIALNYCH I NIEMATERIALNYCH MIĘDZY CZŁONKAMI DANEJ SPOŁECZNOŚCI, W KTÓREJ JEDNA GRUPA, Z RACJI SWOJEJ POZYCJI WZGLĘDEM DRUGIEJ, KORZYSTA Z PRZYWILEJÓW BĘDĄCYCH PRZEDMIOTEM POWSZECHNYCH ASPIRACJI (NP. PRACA, ZAROBKI, DOBRA MATERIALNE, STAN ZDROWIA, KULTURA, MIEJSCE ZAMIESZKANIA LUB WYPOCZYNKU). Dodaj komentarz

7×6 =

Poleć nas znajomym:

x