CECHA ZWIERZĄT, OSOBNIKÓW, KTÓRE WSPÓŁŻYJĄ Z KILKOMA PARTNERAMI, LUB ROŚLIN, KTÓRE MAJĄ ZARÓWNO JEDNOPŁCIOWIE, JAK I OBUPŁCIOWE KWIATY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

POLIGAMICZNOŚĆ to:

cecha zwierząt, osobników, które współżyją z kilkoma partnerami, lub roślin, które mają zarówno jednopłciowie, jak i obupłciowe kwiaty (na 14 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: POLIGAMICZNOŚĆ

POLIGAMICZNOŚĆ to:

cecha człowieka, który uznaje i praktykuje pozostawanie w relacji seksualnej z wieloma partnerami w tym samym czasie (na 14 lit.)POLIGAMICZNOŚĆ to:

to, że zachodzi poligamia - wielożeństwo (na 14 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CECHA ZWIERZĄT, OSOBNIKÓW, KTÓRE WSPÓŁŻYJĄ Z KILKOMA PARTNERAMI, LUB ROŚLIN, KTÓRE MAJĄ ZARÓWNO JEDNOPŁCIOWIE, JAK I OBUPŁCIOWE KWIATY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 17.719

KOLOR LUKOWY, EDYKUŁ, TRANSMUTACJA, DYKTAT, WYPALANKA, BIEGUN MAGNETYCZNY, KONSTRUKCJA SŁUPOWA, EDAMMER, PRZECIEK, ZAPRZĄG, WIRTUOZOSTWO, WIELOBARWNOŚĆ, KANAŁ ENERGETYCZNY, PŁAT, MIODNIK, ÓSEMKA, NIERUCHOMOŚĆ, STROP KLEINA, BEŁKACZEK POSPOLITY, WZIĄTEK, KARAKA, SORGO, DWUDZIESTOGROSZÓWKA, GLOSA, TEST, ALUZJA, ROM, INTERESOWNOŚĆ, PRZYLEPKA, KINEZJOLOGIA EDUKACYJNA, CZAS NIEOZNACZONY, DYMKA, PROTANDRIA, NIEWYDOLNOŚĆ, KROPKA, WIĘZIEŃ POLITYCZNY, ZARAZA, MASZYNA LICZĄCO-ANALITYCZNA, OBSZAR WODNY, ELEKTROWNIA MARETERMICZNA, OSTROŚĆ, IGLICA, KABRIOLECIK, NIECIERPLIWOŚĆ, BAJECZNOŚĆ, SYMPATYCZNOŚĆ, RZECZ PRZYSZŁA, TEMPERATURA MROZU, POWIĄZANIE KAPITAŁOWE, BLUZG, BRYTFANNA, PRZEDROŚLE, ZOOFAG, BACIK, MIEJSCE ZAMIESZKANIA, GOLF, NEOPOGAŃSTWO, ROSŁOŚĆ, KOSMOGONIA, ALGORYTM SYMETRYCZNY, SUBSYDIUM EKSPORTOWE, LAS, FUNGICYD, NAPIĘCIE ELEKTRYCZNE, OSPA, INSTYNKTOWNOŚĆ, ENDOCENTRYZM, ASTROWCE, ZAWIESIE, POIDEŁKO, NISKOŚĆ, KORSARZ, GRONO, POCHWA, LEWOSKRZYDŁOWY, KURACJA UDERZENIOWA, BIOCHEMIA, NAPÓJ WINOPODOBNY, MANKIETY, CIAŁO NIEBIESKIE, PORT, ZAWIESZKA, HIOB, FAZA, MIÓD PSZCZELI, TERAPIA, KRĘG, REGUŁA, KOMPETENCJA MIĘKKA, ANTECEDENCJA, DWUNASTOKROTNOŚĆ, MOLEKUŁA, CZYSTKA, KOMPLEKS, GLORIA, PARZYDEŁKA, STARY MALUTKI, DŻEM, CZYŚCICIEL, LUCERNA, PANORAMA, WIĄZANIE, ADIUTANT, DZIAŁO HARPUNNICZE, WIŚNIÓWKA, PARANOJA PRAWDZIWA, SUPRAPORTA, JON, WYBLINKA, LICYTACJA, FILTR WĘGLOWY, STOŻEK DZIOBOWY, PRZÓD, BEZWZGLĘDNOŚĆ, NEUROPATIA, PENTAPTYK, GIEZŁO, RESPONDENTKA, AUGUR, REWOKACJA, KRYSZTAŁ BLIŹNIACZY, TERMOLOKATOR, OTWOREK, CENA ADMINISTRACYJNA, AGREGACJA, STRONNOŚĆ, KOSZYK, BOSS, PAŁĄCZEK, FIAKIER, MAKÓWKA, SIANOKISZONKA, SIODEŁKOWCE, KAWA MIELONA, ZATOKA, KACZKA, DZWONECZNIK, ŚWIETLIK, NIEZMIENNIK PRZEKSZTAŁCENIA, SPÓJNIK, NIEDODMA PŁUC, KLOZET, GRZYBEK TYBETAŃSKI, NAROŻNIK, OBCISŁOŚĆ, SZABAŚNIK, WILCZE STADO, POWTÓRZENIE, RYCERZYK, RENÓWKA, PANICHIDIA, KALETA, DOBRO SUBSTYTUCYJNE, STAROŚĆ, STRZĘPLICA POLSKA, DŻET, PEAN, ROZJAZD, BOJKA, OKULIZACJA, MAZUR, SAMORZĄDOWOŚĆ, RAKIETA, BROŃ BIAŁA, KOZIUŁEK, GRAMATYKA, TRENCZ, OBSERWATORKA, COKÓŁ, ŻÓŁW NOROWY, SZYBKOBIEŻNOŚĆ, PODNOSZENIE KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH, DYSZKANCIK, SZUM, KIGELIA, MERENGA, NIEPRAWOMYŚLNOŚĆ, LIGUSTR, HALE, OFICJAŁ, OGIEŃ, TERCJA, ENTUZJASTYCZNOŚĆ, ZASTAWA STOŁOWA, WCHŁANIANIE ZWROTNE, JEZIORO GLACJALNE, POMIDOR DRZEWIASTY, SŁUGA BOŻA, OPAŁ, BYTOWNIT, KOTLET POŻARSKI, PACHNOTKA UPRAWNA, SERIA, HETEROATOM, CHŁONNOŚĆ TURYSTYCZNA, PREDESTYNACJA, HYCEL, BAGIENNIK ŻMIJOWATY, ROTMISTRZ, KOPUŁA, PĘTO, OBRONA, OLGA, FLEKSYJNOŚĆ, MOSZENKI POŚREDNIE, ŻURAWIE, REALIZM NAIWNY, EPIDEMIOLOG, FRYWOLNOŚĆ, ZAZNAJOMIENIE, POZAMUZYCZNOŚĆ, KIERAT, FLAUSZ, FUTRO, PSZENIEC LEŚNY, CZOSNKOWATE, CYTOWALNOŚĆ, TERMINAL, STRETCH, FRAZEOLOGIZM, OWSIANKA, BIAŁA NOC, GULASZ, LICHWIARSTWO, GOŁĄBKI, DERENIOWCE, TŁUMIK, SIÓDMY, ZGRZYBIAŁOŚĆ, SPRAWNOŚĆ, STRĄKOWIEC, PUCH, OBLAT, GUZMANIA MONOSTACHYA, ZNAK KOREKTORSKI, SAMODESTRUKCJA, RADAR GEOLOGICZNY, MANIERA, CAP, MONOLOG WEWNĘTRZNY, WADA, ALLEGROWICZKA, ELEKTRYZATOR PASTWISKOWY, RABV, LASECZKA, UPRZĄŻ, PLECHA, RÓŻNICA ZDAŃ, METAMERIA, PODKLASA, NERWY JAK POSTRONKI, SZPILKOWE, CYCEK, PRZYTOMNOŚĆ, GŁOWIENKA, DERESZOWATY, ŻALE, OGNIWO, SZCZELINA BRZEŻNA, KLASZTOR, FLANSZA, NIEZAMOŻNOŚĆ, PRZEGLĄDARKA, SAKRAMENTALNOŚĆ, ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE, TUMULUS, MAŚLANKA, GOMÓŁA, CLERK, MAPA GENETYCZNA, GRZEBIEŃ, RASA, PRZYRODA NIEOŻYWIONA, HIPERALGEZJA, DZIEWKA, SZATANIZM, OSĘK, BUDKA, RYGORYZM MORALNY, INDEKS STECHIOMETRYCZNY, HEGEMONICZNOŚĆ, KORDYLINA, TRUP, OBOJĘTNOŚĆ, MELUZYNA, PRELUDIUM, TRÓJSTRONNOŚĆ, STRONA, NIESPAW, ZAPŁADNIACZ, TLENEK, MA, RAMIĘ, GRABKI, SENSUALIZM, CYKL, WARKOCZ, AGNOZJA TWARZY, KOBIETA SPOD LATARNI, ?WARTOŚĆ BILANSOWA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 17.719 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CECHA ZWIERZĄT, OSOBNIKÓW, KTÓRE WSPÓŁŻYJĄ Z KILKOMA PARTNERAMI, LUB ROŚLIN, KTÓRE MAJĄ ZARÓWNO JEDNOPŁCIOWIE, JAK I OBUPŁCIOWE KWIATY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CECHA ZWIERZĄT, OSOBNIKÓW, KTÓRE WSPÓŁŻYJĄ Z KILKOMA PARTNERAMI, LUB ROŚLIN, KTÓRE MAJĄ ZARÓWNO JEDNOPŁCIOWIE, JAK I OBUPŁCIOWE KWIATY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
POLIGAMICZNOŚĆ cecha zwierząt, osobników, które współżyją z kilkoma partnerami, lub roślin, które mają zarówno jednopłciowie, jak i obupłciowe kwiaty (na 14 lit.)

Definicje krzyżówkowe

POLIGAMICZNOŚĆ
cecha zwierząt, osobników, które współżyją z kilkoma partnerami, lub roślin, które mają zarówno jednopłciowie, jak i obupłciowe kwiaty (na 14 lit.).

Oprócz CECHA ZWIERZĄT, OSOBNIKÓW, KTÓRE WSPÓŁŻYJĄ Z KILKOMA PARTNERAMI, LUB ROŚLIN, KTÓRE MAJĄ ZARÓWNO JEDNOPŁCIOWIE, JAK I OBUPŁCIOWE KWIATY sprawdź również:

lekarz specjalista w zakresie pediatrii, nauki o chorobach występujących wśród dzieci i metodach ich leczenia ,
nauka o technice, historii i metodologii nauczania tańca ,
aproksymatyw, który polega na nieostrych granicach denotacji danego wyrażenia ,
samotność ,
'My Pierwsza ...' ,
tkanina wełniana z przędzy czesankowej, o splocie skośnym, gładka, z widocznymi skośnymi prążkami; używana na kostiumy, suknie, garnitury ,
półwysep w północno-wschodnich Chinach ,
kobieta, dziewczyna, która wiecznie marudzi, grymasi, ma chimery (fochy), nic jej się nie podoba ,
choroba, w której organizm chorego produkuje zbyt duże ilości erytrocytów, granulocytów i płytek krwi ,
1) ZROSTNICA - nitkowaty glon, 2) kosmopolityczna roślina zielna z rodziny goździkowatych, w Polsce 9 gatunków ,
amunicja, której czynnikiem rażącym jest pojedynczy pocisk strzelecki (dawniej nazywany kulą, najczęściej wykonany ze stopu ołowiu, w pełnym lub częściowym płaszczu) ,
pisarka włoska (1870-1945), zbiór poezji, powieści, nowele; „Pieśni niedoli”, „Burze” ,
ruch wokół osi, wirowanie ,
dział zoologii zajmujący się mięczakami ,
komora wypełniona powietrza znajdująca się wewnątrz powłoki balonu lub sterowca ,
plotkuje z kapitanową ,
fizyk amerykański (1905-1991), badacz promieniowania kosmicznego ,
zmęczenie, zwłaszcza niechęć do wstawania z łóżka, również wywołane kacem ,
skład, miejsce przechowywania, zarówno przedmiotów materialnych, jak i np, genów, leksyki ,
jakość brzmienia gitary ,
Epitrimerus piri - gatunek roztocza z rodziny szpecieli ,
teoria praw ruchu obiektów poszerzająca zakres mechaniki na sytuacje, dla których przewidywania mechaniki klasycznej nie sprawdzały się ,
odlot ptaków przed zimą do ciepłych krajów ,
reklama w TV ,
zestaw do gry w bierki ,
PANTARKA; ptak z rzędu kuraków hodowany dla mięsa i jaj już od czasów rzymskich; południowa i środkowa Afryka ,
Lycaenidae - rodzina motyli dziennych, licząca około 6000 gatunków (z czego na terenie Polski wykazano 59 gatunków); są to motyle małe lub średniej wielkości (od 1,5 cm do 8 cm rozpiętości skrzydeł), występujące we wszystkich zoogeograficznych krainach świata ,
WODOLOT ,
osoba, która za czasów PRL prowadziła nielegalny obrót walutami, tzn. skupowała i sprzedawała dolary amerykańskie, a także inne waluty wymienialne i bony dolarowe PeKaO ,
osada w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie mrągowskim, w gminie Mrągowo

Komentarze - CECHA ZWIERZĄT, OSOBNIKÓW, KTÓRE WSPÓŁŻYJĄ Z KILKOMA PARTNERAMI, LUB ROŚLIN, KTÓRE MAJĄ ZARÓWNO JEDNOPŁCIOWIE, JAK I OBUPŁCIOWE KWIATY. Dodaj komentarz

8-3 =

Poleć nas znajomym:

x