CZĘŚĆ ELEMENTÓW GARDEROBY, SŁUŻĄCA DO CHWYTANIA PRZEWLEKANEGO PRZEZ NIĄ PASKA, W CELU WŁAŚCIWEGO UMOCOWANIA UBRANIA NA CIELE LUB JEDYNIE DO OZDOBY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KLAMRA to:

część elementów garderoby, służąca do chwytania przewlekanego przez nią paska, w celu właściwego umocowania ubrania na ciele lub jedynie do ozdoby (na 6 lit.)SPRZĄCZKA to:

część elementów garderoby, służąca do chwytania przewlekanego przez nią paska, w celu właściwego umocowania ubrania na ciele lub jedynie do ozdoby (na 9 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: KLAMRA

KLAMRA to:

najczęściej metalowy uchwyt, mocowany sztywno do skały i używany podczas wspinaczki do zaczepu lin (na 6 lit.)KLAMRA to:

część elementów garderoby, służąca do chwytania przewlekanego przez nią paska, w celu właściwego umocowania ubrania na ciele lub jedynie do ozdoby (na 6 lit.)KLAMRA to:

przenośnie o elemencie łączącym rozdzielone rzeczywistości, światy, przestrzenie, umożliwiającym znalezienie porozumienia (na 6 lit.)KLAMRA to:

SZEKLA; łącznik z zawleczką do łańcuchów, lin i innego osprzętu żeglarskiego (na 6 lit.)KLAMRA to:

pręt żelazny, zgięty i zaostrzony, służący do łączenia dwóch przedmiotów - spona, zwora (na 6 lit.)KLAMRA to:

metalowa ramka do łączenia różnych przedmiotów (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CZĘŚĆ ELEMENTÓW GARDEROBY, SŁUŻĄCA DO CHWYTANIA PRZEWLEKANEGO PRZEZ NIĄ PASKA, W CELU WŁAŚCIWEGO UMOCOWANIA UBRANIA NA CIELE LUB JEDYNIE DO OZDOBY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 19.884

KRYZA, PIĘĆDZIESIĄTNICA, OKUPOWANIE, NAKŁADKA, KAPSUŁA, DÓŁ, NANDORIŃSKI, ŚLEPE WROTA, ĆWICZENIE, KOMPLETNOŚĆ, GRÓD, DONIESIENIE, FAWORYT, CLEARING, SZTANDAR, POLIGAMICZNOŚĆ, GNUŚNOŚĆ, BOMBKI, ZAKAZ, IRENA, DZIEŁO FORTYFIKACYJNE, SPADOCHRONIARKA, KONKURENCJA, SMOK, WYWŁASZCZENIE, GLOSA, TASIEMCE, CZĘŚĆ MOWY, LATANIE, MAKIJAŻ, HERBICYD, NABIODRNIK, PRZEBIEG, GRZECH PIERWORODNY, ASSAPAN, MNIEJSZE ZŁO, SILNIK PRZELOTOWY, SZEŚĆSETKA, ŁUŻYCKI, MATRYCA STRUKTURALNA, EKSPLOATATOR, SIATECZKA, EPOKA LODOWCOWA, AMERYKAŃSKOŚĆ, LINIA ABSORPCYJNA, REKIN ŚLEDZIOWY, RYGOR, MARKA, ZAIMEK NIEOKREŚLONY, ŚWIĘTOJANKA, KOVACIĆ, PIANOLA, INFORMACJA POUFNA, ŁAGIEW, SŁONIOROŚL, BEFSZTYK, KONWOJER, AMYLOFAGIA, SOFIZMAT ROZSZERZENIA, BARANEK, RUDA PABIANICKA, NASKÓREK, TYMIANEK, GOLONKA, MINA, SZAŁWIA, ZAWISAK, CEWA, JĘZYK POLSKI, STOJAN, TRAMWAJ, SAKRAMENT, FUNDUSZ PODSTAWOWY, KREW, GNIAZDO, MASKA, SOS MONACHIJSKI, KOŁNIERZ MARYNARSKI, ŚWIATŁO ZIELONE, CZYNNIK WYTWÓRCZY, MOLEKUŁA, UMOWA KONTRAKCYJNA, PILARKA RAMOWA, MIÓD, TUŁÓW, NAGOLENNIK, PRZEDPOLE, MENTYK, CYSTERNA, UPUST, BRDA, SZÓSTA CZĘŚĆ, GULASZ IRLANDZKI, MANCA, ŻEGADŁO, FAZA, SUPORT, ŁAPANIE, POWTARZALNOŚĆ, BETONOWE BUTY, ĆWIARTKA, ŚWIĘTE KOLEGIUM, GRÓDŹ, BARWA DRUGORZĘDOWA, REDAKTOR NACZELNA, KOMUNIKATOR, PENTIMENTO, JELEŃ MILU, JON KOMPLEKSOWY, RZĘSKA, PĘTLA HENLEGO, PUDŁO, ZASPA, SĘK OTWARTY, NIEZDARSTWO, BUGAJ, LATRY, BUTLA, MISTERIUM, KOMÓRKA SELENOWA, PROCES GEOLOGICZNY, MUCHINA, TALERZ, KOŁO WERTYKALNE, TARCZA, PERCHA, PATRON, POTÓWKA, INTROJEKCJA, WARNIK, WIDMO RENTGENOWSKIE, WCINKA, MASŁO, BITNIA, SĄD POLUBOWNY, MANIPUŁ, DAEWOO, MAŁY RUCH GRANICZNY, BRZEZINA, WCISTEK, OPIEKA SPOŁECZNA, KONTRAMARKA, TORRENT, CZTEROSUW, MISZPELNIK, KRÓCICA, MONITORING, GE'EZ, NIEPRZYCHYLNOŚĆ, KROKIET WIOSENNY, ZMAGANIA, PALIWO GAZOWE, MARA, WYWIAD, PEŁNOTŁUSTE MLEKO, POGROM, JEDNOSTKA TAKTYCZNA, SKUTECZNOŚĆ ŚWIETLNA, SIŁA, FOTOGRAM, BEATA, PRZEWÓD, DOM TOWAROWY, JARMULKA, REFLEKTOR, RYZYKO KURSOWE, AWIZO, AWIZO, NIEWYPAŁ, POCZĄTEK, KUŹNICA, AUSZPIK, TEREN ZIELENI, TĘSKNOTA, OPONA PNEUMATYCZNA, URODZENIE PRZYSPOSOBIONE, PREDYKCJA, WIRUSY DSRNA, SZACHY KORESPONDENCYJNE, OŚMIOKROTNOŚĆ, RESTRYKCJA, KOOPERATOR, OKRĘT-BAZA, MUNDANIA, CZASZA, INSTANCJA, TYK, ELEW, DIU, DECEPCJA, WIDŁONÓG, TRANSPOZYCJA, ROSZPONKA, KRWOTOK, FAUST, CYBORG, FENOMENOLOGIA, ZAGROŻENIE, POJAZD SZYNOWY, RAFA, ODWZOROWANIE LINIOWE, DERMATOGLIF, KASZKIET, DACHÓWKA, ROK GWIAZDOWY, HORMON, BAKTEROID, CZARNA LISTA, ŚWIADECTWO DEPOZYTOWE, AUTOPARODIA, KOKPIT, PREFIKS, NAZWA RODOWA, ALFABET PUNKTOWY, GOLF, TONUS, MAGIEL, WYCIERACZKA, WYSTARCZALNOŚĆ, GLIKOLIPID, BINDA, NIEODWOŁYWALNOŚĆ, KRANÓWKA, RODZINA NIEPEŁNA, SĄDOWNICTWO POLUBOWNE, FIRMAMENT, OŻAGLOWANIE ROZPRZOWE, BROKAT, HAJDUK, ODŁAMKOWY, TURMA, HULAJDUSZA, ZARZĄDZENIE PROJEKTEM, BIAŁA FLAGA, KORD, PAJĄCZEK, CHOCHOŁEK, APOLOGETA, PRZĘSŁO, ORBITAL, NARRACJA POLIFONICZNA, KATEGORIA SPOŁECZNA, GICZ, OPRZĘD, ORGANIZM, PLAMA, PRZEPLOTKA, CHOINKA, SZAMBELAN PAPIESKI, KĄDZIEL, WYROSTEK FILTRACYJNY, KANADYJKA, PIERWSZOŚĆ, ŁĄCZNIK ŻALUZJOWY, ANGIELCZYK, SZTUKA DEKORACYJNA, INDUKTOR, OCHRONA INDYWIDUALNA, POWTÓRKA, SAMOGON, MAJĄTEK, ŁUK TĘCZOWY, PUNKT FILTRACYJNY, WYWRÓT, BAKTERIOLIZYNA, OBUPŁCIOWOŚĆ, DOCHTÓR, STRZAŁA, SMOCZA KREW, ZBROJA MAKSYMILIAŃSKA, SOCZEWKA, NIEWYPARZONY PYSK, CZARNI JEŹDŹCY, NIEDOSIĘŻNOŚĆ, KILOFEK, FLAMENCO, SZPADA, NAMIOTNIKOWATE, ESCUDO INDYJSKIE, SOCHACZKI, SPÓŁGŁOSKA BOCZNA, WIDEO, BAJKA TERAPEUTYCZNA, KRZEŚLISKO, SZPATUŁKA, PROPOLIS, LINIA, UDZIAŁ, KARKÓWKA, GANEK, SKLEPIENIE KRZYŻOWE, KOŃ TRAKEŃSKI, BEZREFLEKSYJNOŚĆ, GZYMSIK, BUTONIERKA, JĘZYK ALEUCKI, CZARKA, WIERZCHOŁEK, NEPER, ?PŁAWINA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 19.884 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CZĘŚĆ ELEMENTÓW GARDEROBY, SŁUŻĄCA DO CHWYTANIA PRZEWLEKANEGO PRZEZ NIĄ PASKA, W CELU WŁAŚCIWEGO UMOCOWANIA UBRANIA NA CIELE LUB JEDYNIE DO OZDOBY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: CZĘŚĆ ELEMENTÓW GARDEROBY, SŁUŻĄCA DO CHWYTANIA PRZEWLEKANEGO PRZEZ NIĄ PASKA, W CELU WŁAŚCIWEGO UMOCOWANIA UBRANIA NA CIELE LUB JEDYNIE DO OZDOBY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KLAMRA część elementów garderoby, służąca do chwytania przewlekanego przez nią paska, w celu właściwego umocowania ubrania na ciele lub jedynie do ozdoby (na 6 lit.)
SPRZĄCZKA część elementów garderoby, służąca do chwytania przewlekanego przez nią paska, w celu właściwego umocowania ubrania na ciele lub jedynie do ozdoby (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KLAMRA
część elementów garderoby, służąca do chwytania przewlekanego przez nią paska, w celu właściwego umocowania ubrania na ciele lub jedynie do ozdoby (na 6 lit.).
SPRZĄCZKA
część elementów garderoby, służąca do chwytania przewlekanego przez nią paska, w celu właściwego umocowania ubrania na ciele lub jedynie do ozdoby (na 9 lit.).

Oprócz CZĘŚĆ ELEMENTÓW GARDEROBY, SŁUŻĄCA DO CHWYTANIA PRZEWLEKANEGO PRZEZ NIĄ PASKA, W CELU WŁAŚCIWEGO UMOCOWANIA UBRANIA NA CIELE LUB JEDYNIE DO OZDOBY sprawdź również:

człon nieruchomy mechanizmu ,
postać łuszczycy występująca głównie u dorosłych, o najcięższym przebiegu; wysiewowi zmian towarzyszy wysoka gorączka, osłabienie, zły stan ogólny, w części przypadków z zagrożeniem życia włącznie ,
rurki we włosach ,
Tigrisoma fasciatum - gatunek ptaka z rodziny czaplowatych (Ardeidae) ,
produkt rozkładu drewna ,
francuski malarz i grafik (1686-1755), prace do bajek La Fontaine'a, sceny polowań, portrety, kartony do gobelinów ,
Notoungulata - wymarły rząd prymitywnych ssaków kopytnych; żyły w okresie od kredy po plejstocen, zamieszkując Amerykę Południową i Północną oraz Azję ,
język indoeuropejski z podgrupy latynofaliskiej języków italskich, wywodzący się z Lacjum (łac. Latium), krainy w starożytnej Italii ,
miasto i port we wsch. Tunezji nad Morzem Śródziemnym, ośrodek handlowy regionu uprawy oliwek ,
zaczerwienienie skóry na twarzy, często będące następstwem emocji, zmęczenia, gorąca albo mrozu ,
porządek, praworządność, dobrobyt ,
w budownictwie: element służący do mocowania części budowli w sposób uniemożliwiający ich przemieszczenie ,
Falco columbarius columbarius - podgatunek ptaka wyróżniony w obrębie gatunku drzemlik (Falco columbarius) ,
muzułmanka walcząca z krzyżowcami ,
część pokładu, która znajduje się ponad pułapem chodnika górniczego ,
księżyc ,
Kozak-powstaniec, uczestnik hajdamaczyzny, ruchu chłopskiego przeciw uciskowi szlachty polskiej na prawobrzeżnej Ukrainie w XVIII w ,
Atypus affinis - gatunek pająka z rodziny gryzielowatych; jeden z trzech gatunków występujących w Polsce i będący pod ochroną prawną; gatunek ten zamieszkuje wyłącznie Europę i małe obszary Afryki Północnej, spotykany w południowej Anglii, Danii, sporadycznie także w Rosji, Szwecji, Grecji, Gruzji, Hiszpanii, Holandii i Algierii ,
wypiek, wypiekanie, pieczenie ,
podatek od spekulacyjnych transakcji walutowych, z którego dochód miał być przeznaczony na wyrównanie nierówności społecznych ,
biolog, specjalista od ekologii ,
proces uruchamiania się, startowania aplikacji, programu lub komputera ,
sportowe spodnie męskie o krótkich bufiastych nogawkach ,
trójbok - figura geometryczna będąca wielokątem o trzech bokach; także kształt zbliżony do takiego wieloboku ,
ciężka jazda polska ze skrzydłami u ramion w XVI/XVIII w ,
pojazd silnikowy o małej mocy przeznaczony do wykonywania niewielkich prac manewrowych i ciągnięcia lekkich pociągów ,
w wiertnictwie; chwytak ząbkowy ,
straciła przyjaciela (w piosence) ,
samolot myśliwski lub pilot takiego samolotu ,
logika wolna od założeń ontologicznych, takich jak założenie niepustości dziedziny

Komentarze - CZĘŚĆ ELEMENTÓW GARDEROBY, SŁUŻĄCA DO CHWYTANIA PRZEWLEKANEGO PRZEZ NIĄ PASKA, W CELU WŁAŚCIWEGO UMOCOWANIA UBRANIA NA CIELE LUB JEDYNIE DO OZDOBY. Dodaj komentarz

3×3 =

Poleć nas znajomym:

x