CZĘŚĆ OWOCNIKA GRZYBÓW, NA KTÓREJ WYSTĘPUJE WARSTWA HYMENIALNA, CZYLI OBŁOCZNIA, WYTWARZAJĄCA ZARODNIKI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

HYMENOFOR to:

część owocnika grzybów, na której występuje warstwa hymenialna, czyli obłocznia, wytwarzająca zarodniki (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CZĘŚĆ OWOCNIKA GRZYBÓW, NA KTÓREJ WYSTĘPUJE WARSTWA HYMENIALNA, CZYLI OBŁOCZNIA, WYTWARZAJĄCA ZARODNIKI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 7.083

ROZMNAŻANIE WEGETATYWNE, MILREJS, BIELIDY, PORZĄDEK LINIOWY, ADVOCATUS DIABOLI, PRZYGOTOWALNIA, ANEKS, ŁYCZAK, BLOK OPERACYJNY, SZEKLER, KRĄGŁOLIST KROPKOWANY, SUPERNATANT, KŁĄB, TOPOLOGIA ILORAZOWA, ROZBUDOWA, SPRAWDZIAN, MACIERZ WSTĘGOWA, TURKAN, ADRES, UCHO WEWNĘTRZNE, LODOWIEC SZELFOWY, PUŁAP TEORETYCZNY, ENAMINA, PIĘCIORNIK NISKI, PROTEST SONG, FORSZLAK, PRZYROSTEK, NIEZALEŻNE PAŃSTWO SAMOA, ROZMNAŻANIE BEZPŁCIOWE, BŁĘKIT INDYGOWY, UKŁAD KIEROWNICZY, KUTYKULA, POWIEŚĆ DETEKTYWISTYCZNA, PŁASK, NOGAWICA, NARĘCZAK, GRZYB TRUJĄCY, STAW, ROZMNAŻANIE AGAMICZNE, ANGIELCZYK, NADLEW, JER TYLNY, GETTER, CZAPLA OKAZAŁA, APARAT GĘBOWY, REFLEKTOR, GUMA, ROMBOŚCIAN, NÓŻKA, CHELATACJA, ZNAMIĘ, KOŹLARZ RÓŻOWIEJĄCY, KONKURS, CZARNY PIOTRUŚ, JĘZYK CHORWACKI, GRYZ, PAPUA, NASKALNIK, KISZKA STOLCOWA, GĘSIEC, MIĘDZYWĘŹLE, PRZEPUKLINA UDOWA, ANFELTKA ZŁOŻONA, MISECZNICOWATE, CZĘŚĆ WSPÓLNA, MASŁO MAŚLANE, PENS, SLOW-FOX, ROMBOEDR, CHOMIK KAUKASKI, NIEDŹWIEDNIK, ŚLIZGAWICA, ENTOBLAST, MINÓG MORSKI, ĆWIARTKA, ŁAWA, ŻABA BŁOTNA, CUKIERNICZKA, RAMIAK, SPRZĄCZKA, SZCZUR ŚNIADY, PORTYK, PASKUDNIK, STAROIRLANDZKI, MAK NISKOMORFINOWY, GRUNWALD, REKIN POLARNY, TERYTORIUM SAMOA AMERYKAŃSKIEGO, LIRYKA POŚREDNIA, ROZPRAWA HABILITACYJNA, BIAŁA NOC, SKOCZ GRUBODZIOBY, BIJAK, METROPOLIA, DZIENNIK, BELKOWANIE, ORLEANIZM, WIDŁOZĘBOWCE, WĄŻ BRODAWKOWATY INDYJSKI, AMIDEK, TĘTNICA TWARZOWA, SZACHY 960, TERMODYNAMIKA STATYSTYCZNA, POPULACJA STACJONARNA, BENZYNA OŁOWIOWA, DZIKI RYDZ, HURTNICA PODOBNA, LITOCYST, CIEMNOBLASZEK, ŻAGIEW JODŁOWA, GÓRALEK ZAROŚLOWY, MASZYNA CIEPLNA, GNIAZDO, SOLÓWKA, OKRUCH SKALNY, POLNIK BURY, RYJÓWKA AKSAMITNA, STOSUNEK ZOBOWIĄZANIOWY, GLUTEN, KRIOSFERA, GICZ, ODCINEK, PRALNIA CHEMICZNA, ZAKRĘT PRZEDŚRODKOWY, ODWODNIENIE HIPERTONICZNE, ŚWINIA BRODAWKOWATA, WIZJER, ŁAZANKI, PIĘCIORNIK ALPEJSKI, ŻÓŁW ŻÓŁTOGŁOWY, MUFLA, DRZEWORYT, PLEŚŃ, ROZGWIAZDA CZERWONA, TRIESTEŃSKA, ROZGRZEWACZ, BLOK KONTYNENTALNY, SYNTEZA, BRZESZCZOT, NOSOROŻEC TĘPONOSY, TEMAT, KORPUS, PRZEKŁADNIA RÓŻNICOWA, KOPARKA CHWYTAKOWA, WIOSKA TEMATYCZNA, BOA ARGENTYŃSKI, ANGINA PLAUTA-VINCENTA, ALTANNIK ZŁOTOKRYZY, PUCKA, ŻÓŁWIE WĘŻOSZYJNE, CZĘŚĆ PRZEWODZĄCA DOSTĘPNA, TURBINA CIEPLNA, AUDYTORIUM, BOHEMISTYKA, JASZCZURKA WĘŻOWATA, IZBA NIŻSZA, JEDNOSTKA ADMINISTRACYJNA, DIAGNOSTYKA RÓŻNICOWA, HUBA BIAŁAWA, SIERPOWIEC ZAKRZYWIONY, ŁUSKA, JESIOTR ROSYJSKI, FUNKCJA GRZEBIENIOWA, TACIERZYŃSKI, SETKA, BEŁT, FRYZON, WAPER, KANAŁ, KANON, IKONOGRAFIA, NAPIĘTEK, NÓŻKA, CHRZEST, SŁUGA BOŻY, JAŁOWIEC POSPOLITY, KLUCZ, KUCANY, KORBKA, PRZEMYSŁ SPOŻYWCZY, RZĘSOREK MNIEJSZY, MORFEM SŁOWOTWÓRCZY, ZWARCIE, SKLERYT, CZAPLA ZIELONOSKRZYDŁA, MULTANY, WĄŻ BŁOTNY, SKOPEK, FIOLET GENCJANOWY, GONDOLA SILNIKOWA, CHELATOR, NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA, GĄSIENICZNIKOWATE, DZIAŁKA, BARCZATKA GŁOGOWICA, PLANISFERA, ŻABA ORANŻERYJNA, UDZIAŁ, BIEGŁOŚĆ, POWÓJ, PLANETA TYPU SUPERZIEMIA, SIEMIENIATKA, SFERA BIOTYCZNA, ENDOSKOPIA, NOZDRZE, OGON, BALSA, SESZELKOWATE, MAKI RUDY, KUPEREK, WYLINKA, WITEŹ, NADTLENEK, KOMÓRKA MATECZNA, ŻAGIEW ŻÓŁTAWA, ŚLĄSK, GÓWNOZJADZTWO, AKCIK, SKRZYNECZKA, GADY SSAKOZĘBNE, SZTAFETA POŻARNICZA, SKRAJ, APLIKACJA REFERENDARSKA, JODŁA NORDMANNA, DZIÓB, ANALIZA DYSKRYMINACJI, OFERTORIUM, EKWIPARTYCJA, SIERPOŃ ŻÓŁTY, ARKA, LINIA WIECZNEGO ŚNIEGU, WIELOBARWNOŚĆ, KINAZA BIAŁKOWA, KRZYŻ, POLE, ŁOKIEĆ, ALBATROS ŻÓŁTODZIOBY, CZUPRYNEK SZATANIEC, NAWŁOĆ, RODZINA PEŁNA, NIEBIELISTKA TRWAŁA, MINIMUM PROGRAMOWE, KRÓLEWNA, GAZELA GRANTA, OSOBA, OŁTARZ, PĘPAWA DWULETNIA, DEZINTEGRACJA WIELOPOZIOMOWA, CHOROBA PSYCHOSOMATYCZNA, WALC WIEDEŃSKI, KRYTYCZNOŚĆ, REAKCJA ZOBOJĘTNIANIA, OPUSZKA, GRUPA ROZWIĄZALNA, SZYPUŁKA, INDRYS, KLASA POSIADAJĄCA, ŁUSKA, OCEAN, CHOMIK STEPOWY, ŚWIERK BREWERA, SIMA, ŁAWA PRZYSIĘGŁYCH, KONIK, PLANETA OCEANICZNA, ZRĄB, PODKOLANIE, OSET ZWISŁY, ŚWIATŁO DZIENNE, UISTITI SREBRZYSTA, EKSPEKTATYWA, GŁADŹ PODŁOGOWA, MUNDŻAK INDYJSKI, PSZENICA DURUM, DIASEK, WIEWIÓRKOWATE, KAPUCYNKA, TYSIĄC, TWARDÓWKA, DESZCZOWNICA, MAMUCIA SKOCZNIA, GLINOKRZEMIAN, CHOROBA CYWILIZACYJNA, RUDBEKIA, PUNKT, IMPAS, ARTYKUŁ WIARY, CHOROBA NEURODEGENERACYJNA, OWCA JACOBA, ŚRÓDOKRĘCIE, GMINA GÓRNICZA, NAZWA PUSTA, PODYPLOMÓWKA, MIEJSCE, MORENA DENNA, WKŁAD, CENOTWÓRCA, EWAKUACJA, CZASZA, ?REZONANS MAGNETYCZNY JĄDROWY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 7.083 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CZĘŚĆ OWOCNIKA GRZYBÓW, NA KTÓREJ WYSTĘPUJE WARSTWA HYMENIALNA, CZYLI OBŁOCZNIA, WYTWARZAJĄCA ZARODNIKI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CZĘŚĆ OWOCNIKA GRZYBÓW, NA KTÓREJ WYSTĘPUJE WARSTWA HYMENIALNA, CZYLI OBŁOCZNIA, WYTWARZAJĄCA ZARODNIKI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
HYMENOFOR część owocnika grzybów, na której występuje warstwa hymenialna, czyli obłocznia, wytwarzająca zarodniki (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

HYMENOFOR
część owocnika grzybów, na której występuje warstwa hymenialna, czyli obłocznia, wytwarzająca zarodniki (na 9 lit.).

Oprócz CZĘŚĆ OWOCNIKA GRZYBÓW, NA KTÓREJ WYSTĘPUJE WARSTWA HYMENIALNA, CZYLI OBŁOCZNIA, WYTWARZAJĄCA ZARODNIKI sprawdź również:

'opłata' za nieuwagę ,
w sportowych grach zespołowych: miejsce i funkcja zawodnika ,
zbiór wyrażeń językowych pełniących tożsame role składniowe, wyodrębnianych w logicznych analizach języka ,
dłuższy utwór wierszowany o charakterze rozprawy pouczającej ,
surowiec pozyskiwany z trzcin, przetworzone łodygi tych roślin ,
obozowa zbiórka ,
rząd ciepłolubnych pajęczaków, głównie owadożerne ,
proces stopniowego niszczenia materiałów zachodzący między ich powierzchnią i otaczającym środowiskiem ,
przedstawicielka ludu Frygijczyków, mieszkanka Frygii ,
żartobliwie o belfrze ,
w literaturze fantastyczno-naukowej: rodzaj utworu fabularnego ,
przełożony meczetu ,
osoba, która podbiera zboże przy koszeniu ,
ekonomista angielski (1900-78); zajmował się teorią wzrostu gospodarczego ,
czyn popełniony przez funkcjonariuszy publicznych III Rzeszy Niemieckiej (1933-1945), albo przez nich inspirowany lub tolerowany, będący zbrodnią przeciwko ludzkości, a w szczególności zbrodnią ludobójstwa, a także innym poważnym prześladowaniem z powodu przynależności osób prześladowanych do określonej grupy narodowościowej, politycznej, społecznej, rasowej lub religijnej. Określeniezbrodnia hitlerowska zostało formalnie zastąpione określeniemzbrodnia nazistowska ,
niestosowne zachowanie, czyn ,
gatunek naziemnopączkowej rośliny gruboszowatej, pochodzący z Kraju Przylądkowego, introdukowany do Francji, Algierii i Maroka ,
elektryczny przyrząd grzejny do ogrzewania pomieszczeń ,
pokój, w którym trzyma się książki ,
literatura o tematyce dworskiej, charakterystyczna dla literatury barokowej ,
potocznie o dwupokładowym autobusie ,
to, że ktoś lub coś jest jedynym władcą, jedynym podmiotem mającym władzę ,
dział budownictwa zajmujący się projektowaniem, technologią wykonania oraz samym wykonaniem ustrojów budowlanych istniejących na lądzie ,
rodzaj balonu, w którym siła nośna wynika z różnicy gęstości ogrzanego powietrza wewnątrz i chłodniejszego na zewnątrz balonu ,
prymitywne narzędzie wykonane techniką rdzeniowania z naturalnych fragmentów krzemieni i innych skał twardych (rzadziej z grubych odłupków) przy zastosowaniu obustronnej obróbki na większej części lub na całym obwodzie. ,
Gnaphalium sylvaticum - gatunek rośliny wieloletniej z rodziny astrowatych; występuje na półkuli północnej w Europie i Azji ,
'figlarne' zadanie szaradziarskie ,
roślinny tłuszcz jadalny, biała lub kremowa substancja otrzymywana z miąższu orzechów palmy kokosowej, w Polsce produkowany w procesie chemicznego utwardzania z oleju rzepakowego ,
organiczny związek chemiczny, sól potasowo-antymonowa kwasu winowego, stosowana w leczeniu chorób tropikalnych oraz jako lek powodujący wymioty ,
dolegliwość objawiająca się pojawieniem się nadmiernego owłosienia na ciele, którego rozrost nie jest uzależniony zmianami hormonalnymi

Komentarze - CZĘŚĆ OWOCNIKA GRZYBÓW, NA KTÓREJ WYSTĘPUJE WARSTWA HYMENIALNA, CZYLI OBŁOCZNIA, WYTWARZAJĄCA ZARODNIKI. Dodaj komentarz

3×1 =

Poleć nas znajomym:

x