POWIERZCHNIOWA STREFA ZBIORNIKÓW WODNYCH POKRYWAJĄCA SIĘ ZE STREFĄ TROFOGENICZNĄ, W KTÓREJ NAD ROZKŁADEM MARTWEJ MATERII I ODDYCHANIEM PRZEWAŻA PRODUKCJA PIERWOTNA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

WARSTWA EUFOTYCZNA to:

powierzchniowa strefa zbiorników wodnych pokrywająca się ze strefą trofogeniczną, w której nad rozkładem martwej materii i oddychaniem przeważa produkcja pierwotna (na 17 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "POWIERZCHNIOWA STREFA ZBIORNIKÓW WODNYCH POKRYWAJĄCA SIĘ ZE STREFĄ TROFOGENICZNĄ, W KTÓREJ NAD ROZKŁADEM MARTWEJ MATERII I ODDYCHANIEM PRZEWAŻA PRODUKCJA PIERWOTNA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 16.112

PUNKT ROSY, WĘDRÓWKA DUSZ, TOR, GOŁOGŁOWY, WŚCIEK DUPY, UMOWA UBEZPIECZENIA, FUNGICYD, NAZWA ZBIOROWA, KRZYŻ ŚWIĘTEGO ANDRZEJA, ZIELE, CZĘŚĆ, SYFON, STAW SKOKOWY, INTERNACJONAŁ, ISKRA, OCIEKACZ, MANDARYŃSKI, FILEMON NOWOKALEDOŃSKI, WARSTWA GRANITOWA, JIUJIANG, FILOLOGIA WŁOSKA, KAPELUSZ, GILOSZ, KURNIK, STARE MIASTO, RYSUNEK, ANIMATOR, LOTERIA PROMOCYJNA, OLEJARSTWO, PRZYRODNIK, SZYLD, OAKLAND, ZAĆMIENIE, DŻIG, OBEDIENCJA, UPAŁ, WARNA, TAMA, PLACÓWKA RESOCJALIZACYJNA, MORALNOŚĆ, MEDYCYNA SPORTOWA, PODUSZKA KURTYNOWA, OMSK, SKORUPIAKI, NACHLANIE SIĘ, EPIC TRANCE, MONTAŻOWNIA, NIEDŹWIEDZIÓWKA PLAMICA, ATAK, KONTRGAMBIT GIANUTIO, MAMUT POŁUDNIOWY, TEKST REZULTATYWNY, PENITENCJA, SZTUKA PERFORMATYWNA, POCZTA PRZYCHODZĄCA, PRZEDMURZE, BUCHNER, SYNERGIZM, BŁAZENEK, UDAR, SKŁADNIA SEMANTYCZNA, RZYGI, TREN, ZWIĄZEK RZĄDU, TROFOBLAST, GRAAL, DISNEY, SŁOŃ AFRYKAŃSKI LEŚNY, ORTOCENTRUM, LODOWIEC, PŁYNNOŚĆ, CHESTER, KOSZATNICZKA ZWYCZAJNA, SIATKA, SILNOŚĆ, OBSZAR CELNY, TASZCZYN PSZCZELI, HALICZ, SZYNOBUS, TRZĘSIENIE ZIEMI, ANTYKWARNIA, JĘZYK PROTOBUŁGARSKI, KLESZCZE MIĘKKIE, KURE, WSZY, POIDEŁKO, CMOKIERSTWO, NAKSKOV, KWAZIKRYSZTAŁ, GENOMIKA TEORETYCZNA, PRZESTRZEŃ DYSKRETNA, NARAKA, ŻABA MOCZAROWA WOLTERTORFFA, UNIWERSUM, ŚMIECIUCH, PLAN AMERYKAŃSKI, KULTYWAR, ZAKRYSTIA, LIMERICK, ZNICZ, PORA, MONTAŻYSTA, ISNA, FRAZA NOMINALNA, WERSJA REŻYSERSKA, KALEKA UMYSŁOWY, BIEG PATROLOWY, POLIMORF, CHŁOPIEC NA POSYŁKI, ZWÓJ, POWIERZCHNIA WALCOWA, SUWNICA BRAMOWA, ŁUK, CHIRURGIA GASTROENTEROLOGICZNA, ROSA, DŁAWICA PRINZMETALA, SELENODEZJA, OWCA, CNOTA, OPTYKA, LIPOATROFIA POINSULINOWA, KŁYKIEĆ POTYLICZNY, JEDNORAZOWA ZAPOMOGA Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA, KONWERTOR, HAJFONG, ODDZIELENIE PRZECIWPOŻAROWE, NEUROFIZJOLOGIA KLINICZNA, BANKRUCTWO, SIEDEMDZIESIĄTKA, AMFIBIA, WYCIĄG TOWAROWY, NIEWIDKA, KONTO DEPOZYTOWE, PIEC TYGLOWY, KĄT, PRZEMYSŁ PRZETWÓRCZY, SUMA PROSTA, PANOWANIE, GWAŁT, ZARZĄDZANIE WIELOPASMOWE, PRZEKŁADANIEC, ŚMICHY CHICHY, DRUK WYPUKŁY, JĘZYK DRAWIDYJSKI, SĄD DRUGIEJ INSTANCJI, ZDZIADZIENIE, PRZESIĘK, PSYCHOGERIATRIA, WYRÓB CUKIERNICZY, GEOFIT RYZOMOWY, HARROD, RODZINA PATCHWORKOWA, OBŁOK SREBRZYSTY, SKRZYDLATE SŁOWO, HOYLE, WIDLISZEK, BIEG, OSŁONKA, BAYTOWN, ZAKŁADNIK, RÓJ METEORÓW, CIEŚŃ NADGARSTKA, KAMORA, CHOROBA KUSSMAULA-MAIERA, KONSUMENT, MYSZ DOMOWA, REPRESJA, ZAKON, KAPILARNOŚĆ, LOGOPEDA, BROŃ BIOLOGICZNA, DROGI MOCZOWE, KRZYŻÓWKA HETMAŃSKA, BAŁYK, DEGRESJA PODATKOWA, ANALITYK, WIĘZADŁO, BUTELKA ZAPALAJĄCA, STREFA KLIMATYCZNA, GARNITUR, TOPSPIN, SAMOZAPALENIE SIĘ, STATEK POWIETRZNY, MISIEK, OWOC, PRZEŚMIECHY, ETER, LAMPA BENZYNOWA, ATOMOWOŚĆ, FISZ, MIENIE ZAMIENNE, RAFIA, BIEDRONKA, GAIK, IPIN, TEATR ELŻBIETAŃSKI, SPÓŁGŁOSKA MIĘDZYZĘBOWA, PORTO, AEDICULA, MAGADAN, COLESLAW, STARA MALEŃKA, ŚLIZGACZ, PRYWATYZACJA KAPITAŁOWA, POJEMNIK, MOTYW, ELEKTRONIKA, DROBINA, OTORYNOLARYNGOLOGIA, ODPŁYW, PLANISFERA, UROZMAICENIE, KARPLE, FORMACJA, KRĘTARZ DUŻY, KANAŁ ŻEGLOWNY, ROCZNIKARZ, POWÓDŹ, ACHAJOWIE, DOJŚCIE, REKLAMIARZ, KASTA, SELENOGRAFIA, WYPUSTEK, BOLZANO, ROZNOSICIEL, PIEKARNIA, CHOROBA SANTAVUORIEGO-HALTII, NACIEK JASKINIOWY, PACHISI, NOGAJOWIE, DRZEWO OWOCOWE, KROATYSTYKA, DOMINATOR, KULUARY, REWANŻ, BIEG PŁOTKARSKI, RĄCZYCA, BIEBRICH, OBIEKTYW, KAJDANY SKEFFINGTONA, OKRES INTERGLACJALNY, POLICJA DROGOWA, POLSKI, WYWIAD, MOTYWIK, PŁYTA, AUTSAJDER, LUSITANO, FORMACJA ROŚLINNA, LUGIER, LULEA, FIZYKA STATYSTYCZNA, WYLEW, INTERGLACJAŁ, TYMPANON, FEDERACJA, PÓŁKOPUŁA, ASJUI, ŻÓŁWIE DWUPAZURZASTE, BAR, PALATOGRAM, ŻUŻLAK, HIPERTONIA, BOSTON, MOLOSY, MOKRADŁOSZ ŻMIJOWATY, REWIA MODY, STOLARZ MEBLOWY, ŻAKARD, ERGOTERAPIA, MIKROSKOP OPTYCZNY, BRUTALNOŚĆ, CHOKER, STYL WILHELMIŃSKI, KONSERWATOR ZABYTKÓW, BABIE LATO, ZAKWASZENIE, SZCZERBA, ŻUŁAWA, BROGSY, KRÓL, KARTAGIŃSKI, ZUPA NA GWOŹDZIU, PĘCHERZYCA, OŚRODEK WYŻOWY, PORĘBA, HRABIANKA, AKTYWNOŚĆ, ODKŁAD, BILTONG, SUKCES REPRODUKCYJNY, MIKROFON CEWKOWY, TOPR, EDUKATOR, RUSZNIKARZ, TERAPIA SYSTEMOWA, HARMONIJKA, BRAT SYJAMSKI, ?PRAWO MOORE'A.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 16.112 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

POWIERZCHNIOWA STREFA ZBIORNIKÓW WODNYCH POKRYWAJĄCA SIĘ ZE STREFĄ TROFOGENICZNĄ, W KTÓREJ NAD ROZKŁADEM MARTWEJ MATERII I ODDYCHANIEM PRZEWAŻA PRODUKCJA PIERWOTNA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: POWIERZCHNIOWA STREFA ZBIORNIKÓW WODNYCH POKRYWAJĄCA SIĘ ZE STREFĄ TROFOGENICZNĄ, W KTÓREJ NAD ROZKŁADEM MARTWEJ MATERII I ODDYCHANIEM PRZEWAŻA PRODUKCJA PIERWOTNA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
WARSTWA EUFOTYCZNA powierzchniowa strefa zbiorników wodnych pokrywająca się ze strefą trofogeniczną, w której nad rozkładem martwej materii i oddychaniem przeważa produkcja pierwotna (na 17 lit.)

Definicje krzyżówkowe

WARSTWA EUFOTYCZNA
powierzchniowa strefa zbiorników wodnych pokrywająca się ze strefą trofogeniczną, w której nad rozkładem martwej materii i oddychaniem przeważa produkcja pierwotna (na 17 lit.).

Oprócz POWIERZCHNIOWA STREFA ZBIORNIKÓW WODNYCH POKRYWAJĄCA SIĘ ZE STREFĄ TROFOGENICZNĄ, W KTÓREJ NAD ROZKŁADEM MARTWEJ MATERII I ODDYCHANIEM PRZEWAŻA PRODUKCJA PIERWOTNA sprawdź również:

jap. autobus ,
czasownik wyrażający czynność momentalną, jednorazową ,
wzór na podstawie którego określa się wysokość podatku, jaki zapłaci podatnik od dochodu uzyskanego w jednym roku podatkowym ,
Bubo bubo bubo - nominatywny podgatunek ptaka drapieżnego wyróżniony w obrębie gatunku puchacz zwyczajny (Bubo bubo); obszar występowania obejmuje większą część Europy ,
zjawisko gospodarcze charakterystyczne dla fazy rozkwitu cyklu koniunkturalnego ,
sporządzanie i wysadzanie sadzonki rośliny w celu rozmnożenia jej ,
w chemii: symbol lantanu ,
rozwój ścieżki zawodowej, osiąganie coraz lepszych wyników i zajmowanie lepszych stanowisk ,
SĄSIEK ,
mitologiczny pojazd latający ,
CHUWARIZMI ,
drewno pozyskiwane z drzewa bożodrzewu gruczołowatego; wykorzystywane w meblarstwie i przy produkcji papieru ,
ur. w 1784r. astronom niemiecki; wyznaczył masy planet i orbitę komety Halleya ,
osoba zaufana, pełnomocnik, służący załatwiający wszelkie sprawy ,
cecha człowieka - to, że ktoś dobrze się prezentuje w mediach ,
cecha czynności niezgodnej z przyjętymi normami grzeczności, niewłaściwego postępowania ,
siniec pod okiem, zwykle wynik zmęczenia lub choroby ,
wąs ,
klub sportowy z miejscowości Jadowniki ,
Petasites kablikianus - gatunek rośliny z rodziny astrowatych, występuje w Europie: na Półwyspie Bałkańskim oraz w Sudetach i Karpatach; w Polsce występuje głównie w Karpatach, w Sudetach rzadziej, na rozproszonych stanowiskach ,
jest podobny do elipsy ,
przyrząd gimnastyczny, wykorzystywany w gimnastyce artystycznej ,
zespół środków technicznych chroniących przed wynikłymi z uszkodzenia ochrony przeciwporażeniowej podstawowej, skutkami zetknięcia się człowieka lub zwierzęcia z częściami przewodzącymi i/lub częściami obcymi ,
rodzaj malarstwa, którego tematem są sceny z życia codziennego ,
tytuł szlachecki ,
większy samochód, mikrobus ,
opisane w języku formalnym zasady wymiany informacji i współpracy programów i urządzeń komputerowych ,
ZIARNOPŁON ,
chuligaństwo stadionowe, kibice, którzy zachowują się fanatycznie i często agresywnie, chamsko, wulgarnie, nieprzepisowo ,
loża - podstawowa jednostka organizacyjna wolnomularstwa

Komentarze - POWIERZCHNIOWA STREFA ZBIORNIKÓW WODNYCH POKRYWAJĄCA SIĘ ZE STREFĄ TROFOGENICZNĄ, W KTÓREJ NAD ROZKŁADEM MARTWEJ MATERII I ODDYCHANIEM PRZEWAŻA PRODUKCJA PIERWOTNA. Dodaj komentarz

9+3 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast