Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: TO, ŻE COŚ STRACIŁO NA AKTUALNOŚCI, FUNKCJONALNOŚCI LUB ATRAKCYJNOŚCI, ZESTARZAŁO SIĘ

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ZDZIADZIENIE to:

to, że coś straciło na aktualności, funkcjonalności lub atrakcyjności, zestarzało się (na 12 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: ZDZIADZIENIE

ZDZIADZIENIE to:

to, że ktoś stał się słabym fizycznie i psychicznie pod wpływem wieku; to, że ktoś zestarzał się w bardzo niekorzystny sposób pod względem sprawności fizycznej i umysłowej (na 12 lit.)ZDZIADZIENIE to:

to, że ktoś zdziadział (stał się ubogim) (na 12 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "TO, ŻE COŚ STRACIŁO NA AKTUALNOŚCI, FUNKCJONALNOŚCI LUB ATRAKCYJNOŚCI, ZESTARZAŁO SIĘ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 23.087

SELEKCJA, SOLO, HISTORYK, WARAN GŁUCHY, LODOWIEC FIELDOWY, CZERNINA, LALA, SZPACHLARZ, PŁUG, ADALINA, ODDZIELANIE, OWOCOSTAN ORZESZKOWY, CHOROBA ALPERSA, BINDA, PYCHOTKA, MALFORMACJA MÓŻDŻKU, REWANŻ, POMNIK, GRUPA WSPARCIA, KANAŁ, NIEZRĘCZNOŚĆ, TECZKA PERSONALNA, PLUS UJEMNY, DEPORTOWANY, KARŁOWATOŚĆ, POJAZD GĄSIENICOWY, WIDMO SYGNAŁU, KOLUMNADA, TALENT, JEDYNA, KREDYT KUPIECKI, JĘZYK BRETOŃSKI, EMIRAT, LÓD DENNY, STRAWIŃSKI, PROWOKACYJNOŚĆ, POMÓR, TROPIK, PRZYGOTOWANIE, MARTWE POLE, OKRES LITERACKI, DZIENNIKARZ, OKRZOS, KOŃ TORYJSKI, LALKARSTWO, ALFA-BLOKER, KLIN, SIEĆ, SZLAK ŻEGLUGOWY, DAMULA, SZYDŁOSZ WŁOSISTY, HERB, EREKCJA, SZLAM, KLUCZ DYNAMOMETRYCZNY, CHONDRYT, OKTET, SYROP, KOORDYNACJA RUCHOWA, NAWÓZ KATALITYCZNY, BULIONER, KALETKA, LEGENDA, SEKCJA RYTMICZNA, WICI, KLUCZ, IDENTYFIKACJA, ARCYDZIEŁO, PINGWIN RÓWNIKOWY, FOSFORYT, MIJANKA, SPÓŁKA POWIĄZANA, CYWILIZACJA TURAŃSKA, LORA, WIERSZ OBRAZKOWY, ŻURAWINA, PODUSZKA BALANSOWA, KREOLKA, SKLEPIENIE KLASZTORNE, ETYKIETA, OBIEGNIK, MANDRYL, POMPA, WZNIESIENIE, ARC TG, PEŁNOWARTOŚCIOWOŚĆ, AUDYT, ASOCJACJE, PRAWOSKRĘT, ZGIEŁK, MOTYWACJA, GAPA, SCENARIUSZ, PATRZAŁKI, TRYBUT, KIFOZA PIERSIOWA, DZIEŃ POLARNY, VIANI, KONCENTRAT, DRUŻYNA SPORTOWA, LAUDATOR, OBSZCZYMUR, OBRAZEK, ALGEBRA LIEGO, NIEWYPARZONA BUZIA, WRĘBNIK, IKOS, PAWILON, FILOZOF, LASERUNEK, ROTUNDA, DYSHARMONIA, FURUNKULOZA, NEGATYWA, BIOGEOGRAFIA, SKRĘTKOWCE, ŚMIETANKA, GUFFA, HORMON ANTYMÜLLEROWSKI, ŹRÓDŁO, INTEGRACJA PIONOWA, ZACHŁYST, SFERA GWIAZD STAŁYCH, ZROBIENIE KUPY, WARTOWNIK, KOŁEK, KRENELAŻ, MACKI, TRĄBKA SYGNAŁOWA, WYJAŚNIENIE, LENIWCE DWUPALCZASTE, PRZEBÓJ, BAŁKAŃSKOŚĆ, ŚLINIANKA PODŻUCHWOWA, ODWZOROWANIE KARTOGRAFICZNE, SAMOGRAJ, ZASADA REAFERENCJI, MANELE, KAMORA, KALECKI, DOM TOWAROWY, RÓJ, ZAŁOŻENIE, OLEJARNIA, MĘTNIAK, KAMIEŃ OZDOBNY, UCINKA, KOŁOWANIE, PRINSEPIA JEDNOKWIATOWA, DRUK ROZSTRZELONY, MENISK, KOŁOMYJEC, WIDMO RENTGENOWSKIE, KIERUNEK, STABILIZACJA, KAKEMONO, ŚWIECA, PROWINCJA, USZATKA, MAMUT CESARSKI, IRYGATOR, DEPRESJA ŚRÓDZIEMNOMORSKA, BERBEĆ, POCZEKALNIA, BRYTYJSKOŚĆ, PIĘTNASTKA, BEZCHMURNOŚĆ, UPOLITYCZNIENIE, GRAFIKA INŻYNIERSKA, BARCZATKA GŁOGOWICA, GITARA AKUSTYCZNA, FLANSZA, POWIERNICTWO, JASNOWIDZ, SIODLARSTWO, PEREŁKA, WYSTĘPOWANIE, LIEBERMANN, MAN, HARD CORE, NIEDOSTRZEGALNOŚĆ, KLASA, ANTENA SATELITARNA, KULFONIK, RÓWNOWAGA STACJONARNA, MIEJSCE, BEZIMIENNOŚĆ, SZEROKOŚĆ GEOCENTRYCZNA, BEZSENS, CHOCHELKA, SURF, METRYKA, SAMOZACHOWAWCZOŚĆ, CHŁODZENIE ABLACYJNE, MAPA MENTALNA, PRODROM, WIZA POBYTOWA, GWIAZDA WOLFA-RAYETA, PLANETOIDA, DZIECIAK, ŻYWOT, CERAMIKA SANITARNA, ORGANIZACJA POZARZĄDOWA, TRAKTAT SOJUSZNICZY, ULGA REMONTOWA, MARŻA HANDLOWA, DREWNO KĘDZIERZAWE, POSREBRZANIE, PYTANIE, FRAMUGA, WIATR SŁONECZNY, SKAŁA MAGMOWA, PODEJŚCIE, MAZUR, CYTOWALNOŚĆ, WERYSTA, PIEC, GOTOWIEC, KREACJA, KLAPAK, WOTUM, BOCZNIAK, POTRZEBA, BACHATA, WOLEJ, ODKRYCIE, REGULARNOŚĆ, ZASTAŁOŚĆ, KASTANIETY, GIMNASTYKA ARTYSTYCZNA, TOPIALNIA, KOSZYK, PRZEDZIAŁ SILNIKOWY, PORĘCZ, KONGREGACJA, WYKROCZENIE SKARBOWE, ŻYŁA, RZYGOWINY, LINIA KOLEJOWA, AUTYZM DZIECIĘCY, RÓŻOWE OKULARY, PRZEKRASKA, DOMINANTA, TRANSFUZJA KRWI, ORGANIZM, SPOJLER, ZŁOTOROST, PARADOKS, FILM FANTASTYCZNONAUKOWY, DZBANEK NA KWIATY, KROTOCHWILA, OBIEKT, WYCHOWANKA, TERYTORIUM STOWARZYSZONE, ZŁOŻE GRUNTOWE, PÓLKO, TYFLOPEDAGOGIKA, LIST GOŃCZY, KAPILARA, WIRUS PSTROŚCI TULIPANA, ŁĘKOTKA, KWOTA BAZOWA, CEMENT STOMATOLOGICZNY, MAKAGIGA, PRZESZKODOWIEC, WAMPIR, EUROPEJSKOŚĆ, DZIÓB, TABUIZACJA, WYPRYSK DYSHYDROTYCZNY, POTWORA, KURACJA, RIST, NIECKA WYPADOWA, MUZYKA KONKRETNA, KANAŁOPATIA, CZERWONY, ARAUKARIA, ŚWIĄTYNIA, GRAF, WZIERNIK, ORBITA POLARNA, CHOROBA FOXA-FORDYCE'A, CANZONA, KWAŚNICA, MONITOR, TĘPOLISTKA, TOCZENIE, ORTALION, PUCHAR, SZTOSIWO, JĘZYK WYSOKONIEMIECKI, LITOSFERA OCEANICZNA, PRZEDSTAWICIELKA HANDLOWA, DYSKURSYWNOŚĆ, ZABURZENIE NASTROJU, CHRONOMETR, BIJATYKA, ELKI, PUNKTUALNOŚĆ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 23.087 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżówki dla opisu: to, że coś straciło na aktualności, funkcjonalności lub atrakcyjności, zestarzało się, jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: TO, ŻE COŚ STRACIŁO NA AKTUALNOŚCI, FUNKCJONALNOŚCI LUB ATRAKCYJNOŚCI, ZESTARZAŁO SIĘ to:
Hasło Opis krzyżówkowy
zdziadzienie, to, że coś straciło na aktualności, funkcjonalności lub atrakcyjności, zestarzało się (na 12 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ZDZIADZIENIE
to, że coś straciło na aktualności, funkcjonalności lub atrakcyjności, zestarzało się (na 12 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x