CHOROBA POLEGAJĄCA NA POWSTAWANIU ZŁOGÓW (TZW. „KAMIENI”) W NERKACH LUB DROGACH MOCZOWYCH NA SKUTEK WYTRĄCANIA SIĘ ZWIĄZKÓW CHEMICZNYCH STANOWIĄCYCH PRAWIDŁOWE LUB PATOLOGICZNE SKŁADNIKI OBECNE W MOCZU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KAMICA MOCZOWA to:

choroba polegająca na powstawaniu złogów (tzw. „kamieni”) w nerkach lub drogach moczowych na skutek wytrącania się związków chemicznych stanowiących prawidłowe lub patologiczne składniki obecne w moczu (na 13 lit.)KAMICA NERKOWA to:

choroba polegająca na powstawaniu złogów (tzw. „kamieni”) w nerkach lub drogach moczowych na skutek wytrącania się związków chemicznych stanowiących prawidłowe lub patologiczne składniki obecne w moczu (na 13 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CHOROBA POLEGAJĄCA NA POWSTAWANIU ZŁOGÓW (TZW. „KAMIENI”) W NERKACH LUB DROGACH MOCZOWYCH NA SKUTEK WYTRĄCANIA SIĘ ZWIĄZKÓW CHEMICZNYCH STANOWIĄCYCH PRAWIDŁOWE LUB PATOLOGICZNE SKŁADNIKI OBECNE W MOCZU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 23.858

CERATOFILID, MUSZLOWCE, INKOHERENCJA, PRACA, ZAMYKANIE USZU, FORMANT, MYŚLISTWO, TUŁACZ, ZNACZENIE, SENSYBILIZATOR, GŁADKOMÓZGOWIE, ROSA, WIĄZANIE, PRZYDANKA, RZEŹWOŚĆ, OGNIWO STĘŻENIOWE, KOŁO HISTORII, KRONIKARZ, OŻYNA, KAZACZOK, ŁASICA, ZANOKCICA CIEMNA, BOKS GARAŻOWY, RAKSA, GŁOWICA, GĄSIOR, GOŹDZIENIEC, CHOROBA MIKROFALOWA, NUMIZMATYKA, BEGINKI, SIÓDEMKA, KOORDYNACJA RUCHOWA, KURDYJSKI, CHOROBA MOTYLICZA, ROZBÓJNICTWO, RELACJA DWUCZŁONOWA, NEOTENIA, LEJEK, AKOMPANIAMENT, SZLACHTA CHODACZKOWA, JĘZYK, IZOTROPOWOŚĆ, PRYMITYW, RADIOODTWARZACZ, DECEPCJA, BRYTFANNA, HALLOTRON, ALLEGROWICZKA, DAR ZIEMI, POKÓJ, FRANCA, BABUŚKA, CHOROBA PAGETA, SASZETKA, SZATAN, CZUB, CEREMONIALNOŚĆ, ROBOTY BUDOWLANE, OKUCIE, DIAMENT, TYTUŁ, SŁUŻBA RADIOKOMUNIKACYJNA, KONSTANTAN, FOLIA, ABIOGENEZA, BAKTERIOZA, MUFLA, EPISTOŁA, RUCH, SODOMA I GOMORA, DZIEWCZYNA LEKKIEGO PROWADZENIA, ZIMNA KATODA, PUNKT PRZYSŁONECZNY, KORDONEK, MELON, BASISTA, DŻIN, BRAUN, MIKROMACIERZ BIAŁKOWA, LIŚCIONOGI, OBRÓBKA, POROŚLE, ZNAK, REJTERADA, KRYZYS, ANTYUTLENIACZ, BANANA SPLIT, KARTOTEKA, WISKOZA, UNIKALNY UŻYTKOWNIK, BENZOCHINON, ŻACHWY, ZASTAWKA AORTALNA, RYGIEL, KUPRÓWKA, WSPOMNIENIE, SILNIK NAPĘDOWY, ABSYDA, ZEŚWIECCZENIE, DOSTĘP TELEKOMUNIKACYJNY, COTELE, PAPILOTKA, GWIAZDKA, ZANOKCICOWATE, SIEKIERA, SZOK CENOWY, MALAKOLOGIA, OGNIWO SREBROWO-CYNKOWE, ANUCZIN, PÓŁKA SKALNA, OBSADKA, LEBERWURSZT, EKONOMIA DOBROBYTU, KORPUS NAWOWY, SPOCZYNEK, OTĘPIENIE, GRZYBIARSTWO, KOŁTRYNA, PANEW, DUŃSKOŚĆ, ZŁOŻE GRUNTOWE, PCHNIĘCIE KULĄ, KONWERSJA, PORZĄDEK KORYNCKI, TAJNE KOMPLETY, JEDNOSTRONNOŚĆ, GENETYKA KLINICZNA, IRENA, WIELKA ROSJA, ASZKENAZKA, ASTROSPEKTROSKOPIA, NIEWYTRZYMAŁOŚĆ, SPAMIK, BARWY NARODOWE, PINGWIN BIAŁOBREWY, CYGANKA, NIESTAŁOŚĆ, MONARCHIA DESPOTYCZNA, SSAKI, FALA ODBITA, EMPIRYZM, INNA PARA KALOSZY, ŚCIANA OGNIOWA, MONOGENEZA, TARCZA KRYSTALICZNA, ORGANIZACJA, SOCJOPATOLOGIA, PRZEKŁADACZ, PASTERZ, WAPIENNIK, RYTOWNIK, KARDIOLOGIA, SAMOCHWALSTWO, WSTYD, ODWROTNOŚĆ, SUBRETKA, SZPECIELE, ŻABKI, SEROWNIA, SMAROWNICA, OPLOT, GLORIA, NOTOWANIE JEDNOLITE, NAUKI PENALNE, ŻEL, STATEK POWIETRZNY, DIZAJNERKA, ANGIELSKA FLEGMA, PRZEDNÓWEK, KĄT, DRZEWIAŃSKI, KNEBEL, BARWA, PŁUŻEK, POCHRZĘST, ŚLIWA, SADYSTA, REFLEKSOLOG, SZKIELET, HARDTOP, ZAPAS, TECHNIKA OLEJNA, BIEG, SŁAWA, PASO DOBLE, WICI, CZEKAN, LEPSZA POŁOWA, SROKOSZ, KARBUNKUŁ, CZASZA, ZŁÓG, BŁOTNIAK, OCZKO, OZONEK, NABOŻEŃSTWO FATIMSKIE, KOKSIAK, WZÓR, ŻEGLUGA, KWADRAT MAGICZNY, SZMACIARZ, KRUPNIK, SCENARIUSZ, POSTĘPOWANIE MEDIACYJNE, KONFEKCJONER, HIPERTENSJOLOGIA, ROZŁUPNOGŁOWCE, GARDEROBIANA, TUALETA, PIERÓG, BARWNIK ŚWIATŁOCZUŁY, POCHODNIK, HEMIKRYPTOFIT, WARTOWNIK, ŁYSAK, MALARSTWO TABLICOWE, GRZEBIEŃ, WINO, PARKA, TAPETA, FUNKCJE AMPLITUDY, PRÓBA, KĄPIEL SŁONECZNA, CHOROBA WIRUSOWA, SIODŁO JUCZNE, OBLITERACJA, DRGANIE AKUSTYCZNE, BEZREFLEKSYJNOŚĆ, GONIEC, EXLIBRIS, RAPTULARZ, KUBECZEK, POLIDAKTYLIA, POWIEŚĆ SZUFLADKOWA, CEWA, JAZDA FIGUROWA, IMPLIKACJA LOGICZNA, ASFALTOBETON, ARANŻER, DZIAŁANIE, MONOPOL, PIĘĆDZIESIĄTKA, KONSTRUKCJA SŁUPOWA, DZIEWCZYNKA, BRYKLA, CZART, ZESPOLENIE, SZACHY TRZYOSOBOWE, ALKA, DOJŚCIE, DRAMATYZM, CHARAKTERYSTYKA AMPLITUDOWA, ABONAMENT, FIAKIER, DANINA, EDYKUŁ, KIKUTNICE, KLEJÓWKA, POPYCHŁO, NARKOTYK, NORKA, MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY, OBSERWATORKA, KOŁATKA, HIPOTELORYZM, SKRZYDŁA, NACISK, METAMORFIZM, KNAJPA, ZWIĄZEK KOMPLEKSOWY, FUNDUSZ PŁAC, DRAMA, RZEKOTKA DRZEWNA, CZYSZCZALNIA, PARA, MUR, ŚRODEK JAJOBÓJCZY, CIĄG, JĄDRO SOCZEWKOWATE, SPŁATA BALONOWA, CHIROPTEROLOGIA, PREFIKS, PIERWORYS MAPY, SZCZELINA BRZEŻNA, WĘGLÓWKA, MIGLANC, PILŚŃ NERWOWA, AKCENT, GRA, LINIA MONTAŻOWA, CZERNIAWKA SPADZIOWA, KWAŚNICA, OGIEŃ, SĄD OPIEKUŃCZY, SPEDYTOR, EPOKA, ŚLONSKI, PERUKARSTWO, LUGER, ?JEDWAB.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 23.858 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CHOROBA POLEGAJĄCA NA POWSTAWANIU ZŁOGÓW (TZW. „KAMIENI”) W NERKACH LUB DROGACH MOCZOWYCH NA SKUTEK WYTRĄCANIA SIĘ ZWIĄZKÓW CHEMICZNYCH STANOWIĄCYCH PRAWIDŁOWE LUB PATOLOGICZNE SKŁADNIKI OBECNE W MOCZU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: CHOROBA POLEGAJĄCA NA POWSTAWANIU ZŁOGÓW (TZW. „KAMIENI”) W NERKACH LUB DROGACH MOCZOWYCH NA SKUTEK WYTRĄCANIA SIĘ ZWIĄZKÓW CHEMICZNYCH STANOWIĄCYCH PRAWIDŁOWE LUB PATOLOGICZNE SKŁADNIKI OBECNE W MOCZU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KAMICA MOCZOWA choroba polegająca na powstawaniu złogów (tzw. „kamieni”) w nerkach lub drogach moczowych na skutek wytrącania się związków chemicznych stanowiących prawidłowe lub patologiczne składniki obecne w moczu (na 13 lit.)
KAMICA NERKOWA choroba polegająca na powstawaniu złogów (tzw. „kamieni”) w nerkach lub drogach moczowych na skutek wytrącania się związków chemicznych stanowiących prawidłowe lub patologiczne składniki obecne w moczu (na 13 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KAMICA MOCZOWA
choroba polegająca na powstawaniu złogów (tzw. „kamieni”) w nerkach lub drogach moczowych na skutek wytrącania się związków chemicznych stanowiących prawidłowe lub patologiczne składniki obecne w moczu (na 13 lit.).
KAMICA NERKOWA
choroba polegająca na powstawaniu złogów (tzw. „kamieni”) w nerkach lub drogach moczowych na skutek wytrącania się związków chemicznych stanowiących prawidłowe lub patologiczne składniki obecne w moczu (na 13 lit.).

Oprócz CHOROBA POLEGAJĄCA NA POWSTAWANIU ZŁOGÓW (TZW. „KAMIENI”) W NERKACH LUB DROGACH MOCZOWYCH NA SKUTEK WYTRĄCANIA SIĘ ZWIĄZKÓW CHEMICZNYCH STANOWIĄCYCH PRAWIDŁOWE LUB PATOLOGICZNE SKŁADNIKI OBECNE W MOCZU sprawdź również:

toyota z modelu Avensis ,
zespół danych umieszczonych na karcie tytułowej i w metryce książki, zawierający nazwisko autora, tytuł, tom, miejsce i rok wydania oraz instytucję wydawniczą lub drukarnię ,
jednoroczna roślina warzywna z rodziny złożonych uprawiana dla jadalnych liści ,
organ władzy w dwuizbowym parlamencie, sądzie (np. Sądzie Najwyższym) lub innej instytucji wykonującej władzę ,
gra dwóch drużyn polegająca na przetaczaniu ogromnej piłki do bramki przeciwnika, może być rozgrywana konno ,
sam jak ... w płocie ,
dział nauki o literaturze, którego zadaniem jest porównanie utworów należących do literatur różnych narodów oraz wpływów i zależności w literaturze światowej; nowoczesna komparatystyka zajmuje się także badaniem związków pomiędzy literaturą a innymi dziedzinami sztuki, np. muzyką, malarstwem, filmem, a także przekładami ,
Suillus grevillei (Klotzsch) Singer - gatunek grzyba z rodziny maślakowatych; dość szeroko rozprzestrzeniony: występuje w Europie, Ameryce Północnej, Afryce Północnej i w Australii, w Polsce jest pospolity, szczególnie w górach ,
znane warzywo, nowalijka o lekko piekącym smaku; zgrubiały korzonek (bulwa) rośliny o tej samej nazwie ,
forma wynagrodzenia, zapłata otrzymywana za każdy dzień pracy ,
nazwa, która może stać w podmiocie i orzeczeniu zdania o postaci „A jest B” oraz w intencji mówiącego odnosi się dokładnie do jednego przedmiotu) ,
wagon przeznaczony do obsługiwania technicznego infrastruktury i innych zadań ,
ośrodek sportów zimowych w Szwajcarii w Alpach Pennińskich ,
Ampelosaurus - rodzaj opancerzonego zauropoda z rodziny tytanozaurów; żył w epoce późnej kredy na terenach współczesnej Europy ,
uczeń gimnazjum ,
wiadomość tekstowa publikowana na Twitterze ,
zakończenie znajomości z kimś, porzucenie kogoś ,
zator na drodze ,
zjawisko fizyczne zmiany potencjału elektrody na większy niż jej potencjał równowagowy ,
duży zamknięty kołowy pojazd konny (przeważnie cztero- lub sześciokonny) używany od połowy XVI wieku do połowy XIX wieku do przewozu pasażerów i przesyłek pocztowych na stałych trasach obsługiwanych według ustalonego rozkładu jazdy ,
malec (pot.) ,
roślina zbożowa z rodziny traw, uprawiany w strefie monsunowej ,
sposób serwowania posiłków w hotelach, rzadziej restauracjach, polegający na udostępnieniu gościom kilkunastu potraw, z których mogą oni ułożyć pełny posiłek z uwzględnieniem własnych upodobań kulinarnych i dietetycznych ,
pałeczka z kruchego ciasta podawana do zup, bulionów, barszczu ,
wyraz braku kontaktu z rzeczywistością, bycia myślami daleko ,
rogacz z Laponii ,
potrawa (najczęściej słodka) spożywana zazwyczaj na zakończenie posiłku głównego lub na podwieczorek czy drugie śniadanie ,
dzielnica Nowego Jorku ,
ćwiczenia wojskowe mające na celu wyuczenie zasadniczej postawy wojskowej żołnierza lub oddziału, oddawania honorów, operowania bronią i sprzętem, itp ,
ornament w formie laski oplecionej liśćmi

Komentarze - CHOROBA POLEGAJĄCA NA POWSTAWANIU ZŁOGÓW (TZW. „KAMIENI”) W NERKACH LUB DROGACH MOCZOWYCH NA SKUTEK WYTRĄCANIA SIĘ ZWIĄZKÓW CHEMICZNYCH STANOWIĄCYCH PRAWIDŁOWE LUB PATOLOGICZNE SKŁADNIKI OBECNE W MOCZU. Dodaj komentarz

1+4 =

Poleć nas znajomym:

x