REKWIZYT ŚWIĄTECZNY; USTROJONE DRZEWKO ŚWIERKU LUB JODŁY (RZADZIEJ SOSNY), NATURALNE LUB SZTUCZNE, PIERWOTNIE WIĄZANE Z PRZEDCHRZEŚCIJAŃSKĄ TRADYCJĄ LUDOWĄ I KULTEM WIECZNIE ZIELONEGO DRZEWKA, A OBECNIE BĘDĄCE NIEODŁĄCZNĄ OZDOBĄ W CZASIE ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

CHOINKA to:

rekwizyt świąteczny; ustrojone drzewko świerku lub jodły (rzadziej sosny), naturalne lub sztuczne, pierwotnie wiązane z przedchrześcijańską tradycją ludową i kultem wiecznie zielonego drzewka, a obecnie będące nieodłączną ozdobą w czasie świąt Bożego Narodzenia (na 7 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: CHOINKA

CHOINKA to:

drzewo iglaste, zwłaszcza świerk, tuja (na 7 lit.)CHOINKA to:

uroczystość organizowana dla dzieci w okresie Bożego Narodzenia lub Nowego Roku, połączona z dawaniem prezentów (na 7 lit.)CHOINKA to:

głowica rozdzielcza (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "REKWIZYT ŚWIĄTECZNY; USTROJONE DRZEWKO ŚWIERKU LUB JODŁY (RZADZIEJ SOSNY), NATURALNE LUB SZTUCZNE, PIERWOTNIE WIĄZANE Z PRZEDCHRZEŚCIJAŃSKĄ TRADYCJĄ LUDOWĄ I KULTEM WIECZNIE ZIELONEGO DRZEWKA, A OBECNIE BĘDĄCE NIEODŁĄCZNĄ OZDOBĄ W CZASIE ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.526

SŁODKOŚĆ, DELOKALIZACJA, OKNO, ZAWODNIK, PAWĘŻ, DEKLARACJA, RELACJA DWUCZŁONOWA, ŻÓŁW MALOWANY, ACHTERPIK, ZDOLNOŚĆ PRODUKCYJNA, ODSTĘPSTWO, MŁAK, POMYŁKA, TETRAPOD, TARNOWIANIN, SAMOGONKA, BIAŁE MIĘSO, ŁONO, LEK PRZECIWBÓLOWY, DOBYTEK, BROKER, MIRLITON, SYSTEMIK, POMYLENIEC, SAMOOKALECZENIE, MURRINA, ZWIĄZEK MAŁŻEŃSKI, KLOPSIK, OPAŁ, ANOMALIA TERMICZNA, CZYNNIK CHŁODNICZY, KONTUR MELODYCZNY, MOC CZYNNA, DŻINS, FIGURA, WYDATKI, MODULACJA SKROŚNA, PAMIĄTKA, TEMPORALIZACJA, BŁĄD, KOCIOŁEK WIETRZENIOWY, RUCHY LĄDOTWÓRCZE, POMAGIER, NIETZSCHEANISTA, KRENELAŻ, GEORGE, URAN, REDINGOTE, TRAMWAJ, RAWA, APARAT SZPARKOWY, KRYSTALOMANCJA, BOM, EMFAZA, PADAŁKA, HEJNAŁ, MAZER, FORSZLAK, DRZEWCE, CHMURA KŁĘBIASTA DESZCZOWA, PANNA, ŚLISKOŚĆ, DEINSTALACJA, PO, KOCHAŚ, LURA, PLOMBA, MASŁO, STYL KOLONIALNY, ADAPTER, OBIEG, AMORTYZACJA LINIOWA, SYFON, NIEDODMA PŁUC, KRUPA, SAUNAMISTRZ, ŁUSKA, LUFKA, OKRES PRZEDRZYMSKI, PROCES TECHNOLOGICZNY, BRZEG, BAJCA, POSTAWA, GE'EZ, CYKL PALIWOWY, PŁACHTA, MISTRZU, CYNIA, ARGOLIDA, OFIARA, STWARDNIENIE GUZOWATE, FIGURA, MARUDER, SPIRYTUS, GEMISTA, KAMIKADZE, RYTM, MOLESKIN, SPRYCIARKA, LARYNGEKTOMIA, TAUTOLOGICZNOŚĆ, KRZYŻ CHOLERYCZNY, ARANŻACJA, IMPROWIZATOR, SKORUPA, BÓBR EUROPEJSKI, DINO, SIAD RÓWNOWAŻNY, BAKTERIA ŚLUZOWA, KONDOMINIUM, ZNACZNIK, EOPTERANODON, ZMOWA CENOWA, BAT, ROSZPONKA, PREZENTER, GDERACTWO, PRZYŚPIESZENIE NORMALNE, GABINET, PIŁKA MECZOWA, MONTAŻOWNIA, WAGNER, FILM SCIENCE-FICTION, GOŁĄBEK, ZAPŁON, HELISA, MIĄŻSZ, PRZYŚPIEW, CZABAN, STYLON, MONODIA, PANOWANIE, TUBA, INTRATA, CACHE, SEGMENT, PLAN SYTUACYJNY, DYSCYPLINA, TRYSEKCJA, MALIMO, CHROBOTEK, POTENCJAŁ DZETA, STRZĘP LUDZKI, DNO, BARIERA TECHNICZNA, ZNACZENIE, USTAWKA, SIEDMIOKROTNOŚĆ, POCZEKALNIA, DYFERENCJA, WIELKOŚĆ SKALARNA, PŁETWA STEROWA, SANIE, SPRYCIULA, WARTOŚĆ MODALNA, CYPRYSIK NUTKAJSKI, UDERZENIE, GWIAZDA NOWA, BESTIARIUSZ, NEKROPOLA, LICZEBNIK ZBIOROWY, KUPON, FUNKCJA GREENA, NIEWIERNOŚĆ, IRRADIACJA, RELING, TWIERDZENIE CEVY, CROSS, EKLEKTYCZNOŚĆ, REŻYM, KOPUŁA, JAZDA SPRAWNOŚCIOWA, AKCJA, POWSTRZYMANIE, KLON, ZAOPATRZENIE, CIĄG, PRZEKAZ, RIKSZA, WYDZIELINA ORGANIZMU, REAKCJA JĄDROWA, DEPUTAT WĘGLOWY, DZIEWIĘĆDZIESIĄTKA, TRAP, TUSZ, REŻYSERNIA, SPORRAN, ŚRODEK ZAPOBIEGAWCZY, HELLEŃSKOŚĆ, KONSULTANT, TAMBURA, GUMBAD, SAMOLOT WĄSKOKADŁUBOWY, ZASIŁEK PORODOWY, MIĘTÓWKA, DOSTAWCA, PAZUR, ANSAMBL, ANEUPLOIDALNOŚĆ, SYRENA, KAWALKATA, KRET, STAN, MITOSPOROWE, MIĘSOŻERSTWO, GRYLAŻ, PUNKT KATECHETYCZNY, FAŁSZERZ, JADZICA, OPROGRAMOWANIE TYPU SHAREWARE, GŁOS, PROGRAM, DEWOLUCJA, STRZEMIĘ, MAŁŻONEK, CZERWONOSKÓRY, TAKSÓWKA BAGAŻOWA, TESSERA, PANIER, KOD DWÓJKOWY, FLESZ, PURUSZA, DRŻĄCZKA, GŁÓG, MEDALION, NET, UZYSK, GŁUPKOWATOŚĆ, SUPERNOWA TYPU IC, PAJACYK, ODKRYCIE, NIEZMIENNIK, KRZYŻYK, SESJA, SZUBIENICA, KOŃ DOŃSKI, SMUTNI PANOWIE, OSTROMLECZ, ŚWIADECTWO, SIUR, SZATNIARZ, LAMBREKIN, RZECZY OSTATECZNE, SKAŁA MAGMOWA, TEORIA NATURALNEJ STAGNACJI, ZWARCIE ELEKTRYCZNE, WYGASZACZ, RZEMYK, SKOK, KATAPULTA, BYSTROŚĆ, LODOWIEC ALPEJSKI, DOLNOŚLĄSKOŚĆ, KWEZAL, SZEŚCIOKROTNOŚĆ, EFEKT PRZYPOWIERZCHNIOWY, IGRZYSKA FRANKOFOŃSKIE, SYGNAŁ, POLARYZACJA BŁONY KOMÓRKOWEJ, ŁAPKA, PEJORATYW, PEŁNIA, XSARA, RZECZNIK PATENTOWY, FRONTALE, OCZKO, KATALIZA, CIĘGNO KOTWICZE, DEPRESJA ŚRÓDZIEMNOMORSKA, PRZYWÓZKA, DRELICH, PRANKO, HB, JOSE, PŁYWACZ, MAKARON, OWAD, OPASANIE, BAŁKAŃSKOŚĆ, MAZER, PANNUS, INTERNUNCJUSZ APOSTOLSKI, SMACZLIWKA, NATURALIA, PASCHA, CZEREMCHA, BAZA, DOMINANTA, WYDAWNICTWO, WĘGLÓWKA, SZEŚĆSETKA, POWIEŚĆ PSYCHOLOGICZNA, BITWA POD PIŁAWCAMI, NABÓJ ĆWICZEBNY, PIEROGI, DŁUGOTERMINOWOŚĆ, KRZYŻ ŚWIĘTEGO ANDRZEJA, PRZYWILEJ EMERYTALNY, REN, ?KEM.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.526 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

REKWIZYT ŚWIĄTECZNY; USTROJONE DRZEWKO ŚWIERKU LUB JODŁY (RZADZIEJ SOSNY), NATURALNE LUB SZTUCZNE, PIERWOTNIE WIĄZANE Z PRZEDCHRZEŚCIJAŃSKĄ TRADYCJĄ LUDOWĄ I KULTEM WIECZNIE ZIELONEGO DRZEWKA, A OBECNIE BĘDĄCE NIEODŁĄCZNĄ OZDOBĄ W CZASIE ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: REKWIZYT ŚWIĄTECZNY; USTROJONE DRZEWKO ŚWIERKU LUB JODŁY (RZADZIEJ SOSNY), NATURALNE LUB SZTUCZNE, PIERWOTNIE WIĄZANE Z PRZEDCHRZEŚCIJAŃSKĄ TRADYCJĄ LUDOWĄ I KULTEM WIECZNIE ZIELONEGO DRZEWKA, A OBECNIE BĘDĄCE NIEODŁĄCZNĄ OZDOBĄ W CZASIE ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
CHOINKA rekwizyt świąteczny; ustrojone drzewko świerku lub jodły (rzadziej sosny), naturalne lub sztuczne, pierwotnie wiązane z przedchrześcijańską tradycją ludową i kultem wiecznie zielonego drzewka, a obecnie będące nieodłączną ozdobą w czasie świąt Bożego Narodzenia (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

CHOINKA
rekwizyt świąteczny; ustrojone drzewko świerku lub jodły (rzadziej sosny), naturalne lub sztuczne, pierwotnie wiązane z przedchrześcijańską tradycją ludową i kultem wiecznie zielonego drzewka, a obecnie będące nieodłączną ozdobą w czasie świąt Bożego Narodzenia (na 7 lit.).

Oprócz REKWIZYT ŚWIĄTECZNY; USTROJONE DRZEWKO ŚWIERKU LUB JODŁY (RZADZIEJ SOSNY), NATURALNE LUB SZTUCZNE, PIERWOTNIE WIĄZANE Z PRZEDCHRZEŚCIJAŃSKĄ TRADYCJĄ LUDOWĄ I KULTEM WIECZNIE ZIELONEGO DRZEWKA, A OBECNIE BĘDĄCE NIEODŁĄCZNĄ OZDOBĄ W CZASIE ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA sprawdź również:

jap. autobus ,
czasownik wyrażający czynność momentalną, jednorazową ,
wzór na podstawie którego określa się wysokość podatku, jaki zapłaci podatnik od dochodu uzyskanego w jednym roku podatkowym ,
Bubo bubo bubo - nominatywny podgatunek ptaka drapieżnego wyróżniony w obrębie gatunku puchacz zwyczajny (Bubo bubo); obszar występowania obejmuje większą część Europy ,
zjawisko gospodarcze charakterystyczne dla fazy rozkwitu cyklu koniunkturalnego ,
sporządzanie i wysadzanie sadzonki rośliny w celu rozmnożenia jej ,
w chemii: symbol lantanu ,
rozwój ścieżki zawodowej, osiąganie coraz lepszych wyników i zajmowanie lepszych stanowisk ,
SĄSIEK ,
mitologiczny pojazd latający ,
CHUWARIZMI ,
drewno pozyskiwane z drzewa bożodrzewu gruczołowatego; wykorzystywane w meblarstwie i przy produkcji papieru ,
ur. w 1784r. astronom niemiecki; wyznaczył masy planet i orbitę komety Halleya ,
osoba zaufana, pełnomocnik, służący załatwiający wszelkie sprawy ,
cecha człowieka - to, że ktoś dobrze się prezentuje w mediach ,
cecha czynności niezgodnej z przyjętymi normami grzeczności, niewłaściwego postępowania ,
siniec pod okiem, zwykle wynik zmęczenia lub choroby ,
wąs ,
klub sportowy z miejscowości Jadowniki ,
Petasites kablikianus - gatunek rośliny z rodziny astrowatych, występuje w Europie: na Półwyspie Bałkańskim oraz w Sudetach i Karpatach; w Polsce występuje głównie w Karpatach, w Sudetach rzadziej, na rozproszonych stanowiskach ,
jest podobny do elipsy ,
przyrząd gimnastyczny, wykorzystywany w gimnastyce artystycznej ,
zespół środków technicznych chroniących przed wynikłymi z uszkodzenia ochrony przeciwporażeniowej podstawowej, skutkami zetknięcia się człowieka lub zwierzęcia z częściami przewodzącymi i/lub częściami obcymi ,
rodzaj malarstwa, którego tematem są sceny z życia codziennego ,
tytuł szlachecki ,
większy samochód, mikrobus ,
opisane w języku formalnym zasady wymiany informacji i współpracy programów i urządzeń komputerowych ,
ZIARNOPŁON ,
chuligaństwo stadionowe, kibice, którzy zachowują się fanatycznie i często agresywnie, chamsko, wulgarnie, nieprzepisowo ,
loża - podstawowa jednostka organizacyjna wolnomularstwa

Komentarze - REKWIZYT ŚWIĄTECZNY; USTROJONE DRZEWKO ŚWIERKU LUB JODŁY (RZADZIEJ SOSNY), NATURALNE LUB SZTUCZNE, PIERWOTNIE WIĄZANE Z PRZEDCHRZEŚCIJAŃSKĄ TRADYCJĄ LUDOWĄ I KULTEM WIECZNIE ZIELONEGO DRZEWKA, A OBECNIE BĘDĄCE NIEODŁĄCZNĄ OZDOBĄ W CZASIE ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA. Dodaj komentarz

8-1 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast