PRZYJĘTE OKREŚLENIE GRAFIKI, KTÓRA STANOWI TŁO PULPITU SYSTEMU OPERACYJNEGO LUB WYŚWIETLACZA URZĄDZENIA MOBILNEGO - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

TAPETA to:

przyjęte określenie grafiki, która stanowi tło pulpitu systemu operacyjnego lub wyświetlacza urządzenia mobilnego (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: TAPETA

TAPETA to:

materiał do obicia ścian wnętrza mieszkalnego, wykonany z papieru, tkaniny, skóry lub tworzyw sztucznych (na 6 lit.)TAPETA to:

gruby lub niestarannie nałożony makijaż (na 6 lit.)TAPETA to:

papierowe, dekoracyjne obicie ścian (na 6 lit.)TAPETA to:

naklejona na ścianie (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PRZYJĘTE OKREŚLENIE GRAFIKI, KTÓRA STANOWI TŁO PULPITU SYSTEMU OPERACYJNEGO LUB WYŚWIETLACZA URZĄDZENIA MOBILNEGO". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 15.863

HAPPY HOUR, OKTET, GORĄCE KRZESŁA, ADAPTER, WELUR, AMORY, STRONA WWW, REJESTRANT, REAKCJA SPRAWCZA, AJGOSPOTAMOJ, OKULARY, MCHY LIŚCIASTE, SEROKONWERSJA, DODATEK SZKOLENIOWY, ŻABA DARWINA, PARALELIZM, KURA DOMOWA, TYTULIK, SITO, COKÓŁ, STARTER, WULKAN CZYNNY, OSPRZĘT, RETENCJA, KOZA, ĆWICZENIE, KSIĄŻĄTKO, ALGORYTM SYMETRYCZNY, BOBIK, PUKLERZ, RICOTTA, NACJA, FARBA KLEJOWA, WEKTOR, KOLEKTOR, KURACJA, INŻYNIERIA TKANKOWA, JARZĘBINA, KUTYKULA, LAMBREKIN, SIÓDEMKA, SZCZOTKA KRYSTALICZNA, PAL, PIEPRZNIK POMARAŃCZOWY, KICZ, ANOMALIA, MATKA CHRZESTNA, KOSZT INWESTYCYJNY, SZKODNIK, SZPIEGÓWKA, ŚMIECIARZ, ROZSZERZYCIEL, PIECZEŃ, PANORA, BARWICA, PSYCHODELICZNOŚĆ, POCHŁANIACZ, SZPATUŁKA, PASTORALE, POJAZD KONNY, MARCIN, ELEKTROCHIRURGIA, INFLACJA INERCYJNA, EGZERCYCJA, OBSERWATOR, MARTWE POLE, DRUGA POŁOWA, LEK IMMUNOSUPRESYJNY, PŁYTKA CHODNIKOWA, STANOWISKO, ŚLIWKA, TARTAK, GŁADŹ, KIBOL, NIEPOKOJENIE SIĘ, PASZTET, TARCIE, POLARYZACJA BŁONY KOMÓRKOWEJ, RÓG, PAPRYKARZ, JĘZYK ALEUCKI, ELIKSIR, MILCZĄCA ZGODA, STROICZKOWE, KAPISZON, POSZKODOWANA, ŁAMANY DACH POLSKI, WIEWIÓR, PERIOD, DYWIZJON RAKIETOWY, NIEŻYCIOWOŚĆ, MADONNA, PLAKAT, KLESZCZE, KOCIEŁ, BOMBER, AUDYTORKA, OTWARTOŚĆ, KWIAT, KRÓLOWA RENET, UCINKA, RACZYNA, STANOWISKO DOKUMENTACYJNE, UBARWIENIE OSTRZEGAWCZE, AUDYTOR, BOMBA LOTNICZA, ŻAGIEW, AGAT MSZYSTY, CHRYJA, BRAND, SŁOWO POSIŁKOWE, WYKUSZ, KRZYŻYK, ZARAZA, BIAŁE MIĘSO, KABEL, UKRAIŃSKI, ROZMOWA KWALIFIKACYJNA, SPRZĘT, ESKORTA, PLANETA SKALISTA, SKRZYNIA, KASA, INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA, SAUNAMISTRZ, NADRUK, SPRZĘG, BABULINKA, RODZEŃSTWO CIOTECZNE, ILOCZYN BLASCHKEGO, REGUŁA INFERENCYJNA, NÓŻ, STECZKA, LOT, KHMER, MATKA, WYCIĄG, BADANIA, FILM SCIENCE-FICTION, TREL, URZĘDAS, SZAŁAWIŁA, ATRAPA, FORMA, WIECHA, PIERŚCIEŃ CAŁKOWITY, ANTYCYPACJA, BRYKLA, PRODUCENTKA, PAJACYK, FIZJONOMIA, ARAMEIZM, PRZYLŻEŃCE, ZNAMIĘ BECKERA, APSYDA, MANUFAKTURA, BALDACHIM, WIAROŁOMSTWO, WZORZEC, DŁUGIE RĘCE, TYMPAN, DRABINOWIEC MROCZNY, PATOGENICZNOŚĆ, TOŃ WODNA, JAZDA, SKLEPIENIE WACHLARZOWE, KOLUMNA UWIĘZŁA, LEWICOWOŚĆ, FIŻON, KOALICJANT, SKARB, WYPAD, DRUT, KULCZYBA WRONIE OKO, PROAMERYKAŃSKOŚĆ, MASZYNA MAGNETOELEKTRYCZNA, AUTARCHA, MANTYKA, DECYZJA WYWŁASZCZENIOWA, TAPETA, STWÓRCA, BIODROWA, TREPY, REPERTUAR, PRĄTNIKOWCOWE, TOKI, SEZONOWIEC, DOBOSZKA, KRĘGARSTWO, ATRAKCJA, HEGEMON, BRYFOK, FARCIARA, CHIMEROKSZTAŁTNE, NIEKONSTRUKTYWNOŚĆ, OKLUZJA, SZCZI, NIEDOSIĘŻNOŚĆ, SFORZANDO, FRAGMENTARYZACJA, ŚCIEKI KOMUNALNE, CZĘSTOKÓŁ, SEKCIARZ, NALEŚNIK WIOSENNY, KOT, ŚWIETLIK, PARA UPORZĄDKOWANA, UPRAWNIENIE ADMINISTRATORSKIE, WELON, KOZŁEK LEKARSKI, WINA UMYŚLNA, RAK STAWOWY, PLUJKA, DŻUDOWIEC, PRĘDKOŚĆ, ANTAŁEK, WOLNY, CHOROBA EULENBURGA, CHOROBA GENETYCZNA, KOLATOR, STRUPIEŃ, SAMOTNA MATKA, LEGENDA, PUSZKARSTWO, HERETYK, PLAMISTOŚĆ, GĘBA, WYDANIE, ŁACINNICZKA, WIEŃCE, KAPITULANT, TERCET, MAPA OGÓLNOGEOGRAFICZNA, PELENG, OLIWA, WÓŁ, HB, ŚRODEK PRZECZYSZCZAJĄCY, STÓJKA, SAMOGŁOSKA ZREDUKOWANA, ŚWIĄTEK, CHOROBA BRUDNYCH RĄK, ZAĆMA PRZEJRZAŁA, PODUSZKA, TITR, GRANAT, KOŁO STEROWE, LUWERS, OGLĄDACZ, WAGON TAROWY, PESTO, ŁACINNICZKA, DYKTATURA, UKŁAD OPTYCZNY, KARMEL, TYGRZYK PASKOWANY, TWARDE LĄDOWANIE, DYSPENSER, PRZEPRÓCHA, KONTROLA PASZPORTOWA, ZDRADA, NIEREZYDENT, AWANTURNICA, KURACJA WSTRZĄSOWA, WYBREDNIŚ, BYSTRZE, RÓŻA BARYTOWA, DOMINATOR, ALFABET MORSE'A, OWAD, ATOMOWA JEDNOSTKA MASY, DRUK, SADYSTA, HACKAMORE, WYSTĄPIENIE WOLNOŚCIOWE, MINIATURKA, CZYNNOŚĆ EGZEKUCYJNA, DZIEWIĄTKA, DOŻYWOCIE, NIEZAMOŻNOŚĆ, ASTRAGAL, WSPÓŁŻYCIE, GOL KONTAKTOWY, WŁOSIANKA, KOMBINATORYKA STOSOWANA, GLOSA, PYCHOTA, ŚWIADCZENIE REPRYWATYZACYJNE, ROŚLINA CIENIOZNOŚNA, APOLIŃSKOŚĆ, MIKROURAZ, NONKONFORMISTA, PYSZOTA, LOGOWANIE, PIERWOTEK, PLAFON, MOL, SZCZOTECZKA, WIBRACJA, ?PRZYWILEJ EMERYTALNY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 15.863 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PRZYJĘTE OKREŚLENIE GRAFIKI, KTÓRA STANOWI TŁO PULPITU SYSTEMU OPERACYJNEGO LUB WYŚWIETLACZA URZĄDZENIA MOBILNEGO się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PRZYJĘTE OKREŚLENIE GRAFIKI, KTÓRA STANOWI TŁO PULPITU SYSTEMU OPERACYJNEGO LUB WYŚWIETLACZA URZĄDZENIA MOBILNEGO
HasłoOpis hasła w krzyżówce
TAPETA przyjęte określenie grafiki, która stanowi tło pulpitu systemu operacyjnego lub wyświetlacza urządzenia mobilnego (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

TAPETA
przyjęte określenie grafiki, która stanowi tło pulpitu systemu operacyjnego lub wyświetlacza urządzenia mobilnego (na 6 lit.).

Oprócz PRZYJĘTE OKREŚLENIE GRAFIKI, KTÓRA STANOWI TŁO PULPITU SYSTEMU OPERACYJNEGO LUB WYŚWIETLACZA URZĄDZENIA MOBILNEGO sprawdź również:

ogół czynności związanych z przygotowaniem na komputerze materiałów, które będą później powielone metodami poligraficznymi ,
oddziały Milicji Obywatelskiej powołane w drugiej połowie 1956 roku (po Poznańskim Czerwcu) do zaprowadzania porządku w sytuacjach wyjątkowych, naruszających porządek publiczny, a także do udzielania pomocy ludności w czasie klęsk żywiołowych i ochrony imprez masowych ,
urządzenie stosowane w telegrafach optycznych Chappe'a, składające się z dwóch połączonych ze sobą ramion, przesyłających sygnały ,
wirusy związane z rozwojem nowotworu, odpowiedzialne są za rozwój ok. 15% nowotworów złośliwych u ludzi i w jeszcze większym odsetku u zwierząt ,
Aythya innotata - gatunek ptaka z rodziny kaczkowatych (Anatidae) ,
wczesny ranek; świt ,
reakcja na pytanie lub zwrot ,
solona ikra ryb jesiotrowatych jako przekąska ,
obciach, zaścianek, wiocha, buractwo ,
osiedle Krakowa należące do Dzielnicy IV Prądnik Biały ,
czynność wykonywana najczęściej poza pracą (jednak praca też może być powiązana z hobby), która sprawia komuś wiele przyjemności ,
szprycha - część koła rowerowego; słowo używane dziś regionalnie ,
astronauta amerykański na pokładzie Discovery w 1990 r ,
poseł, który nie jest członkiem żadnego klubu parlamentarnego ,
część kafara: młot do wbijania pali w ziemię ,
flamingi, czerwonakowate, Phoenicopteriformes - monotypowy rząd ptaków z podgromady Neornithes ,
skorpucha jaszczurowata, żółw jaszczurowaty, Chelydra serpentina - gatunek gada z rodziny żółwi skorpuchowatych z podrzędu żółwi skrytoszyjnych, występujący w Ameryce Północnej od Kanady poprzez Amerykę Środkową do północnych obszarów Ameryki Południowej ,
substancja pochłaniana podczas absorpcji ,
Chelodina longicollis, chelodyna australijska, żółw wężoszyi, żółw długoszyjny - gatunek gada z podrzędu żółwi bokoszyjnych z rodziny żółwi wężoszyjnych, występujący w głębokich jeziorach i wolno płynących rzekach o piaszczystym dnie we wschodniej Australii ,
południowoamerykański ptak z rodziny kolibrów ,
mocna tkanina bawełniana ,
obniżenie temperatury wewnętrznej organizmu zwierząt stałocieplnych poniżej normalnego zakresu jej zmian ,
Rozewie - przylądek Pobrzeża Gdańskiego nad Morzem Bałtyckim ,
mieszanka gazów służąca płetwonurkowi pod wodą do oddychania ,
paproć podmokłych lasów i torfowisk o pierzastych liściach ,
katar z nosa ,
PŁOTKA ,
kompozytor radziecki ur. w 1934 r.; symfonie, koncerty skrzypcowe, utwory kameralne, balety ,
w budownictwie: wklęsły narożnik między prostopadłymi ścianami ,
zestawienie informacji o należnych składkach i świadczeniach

Komentarze - PRZYJĘTE OKREŚLENIE GRAFIKI, KTÓRA STANOWI TŁO PULPITU SYSTEMU OPERACYJNEGO LUB WYŚWIETLACZA URZĄDZENIA MOBILNEGO. Dodaj komentarz

3×7 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast