DOMINANTA - JEDNA Z MIAR TENDENCJI CENTRALNEJ, STATYSTYKA DLA ZMIENNYCH O ROZKŁADZIE DYSKRETNYM, WSKAZUJĄCA NA WARTOŚĆ O NAJWIĘKSZYM PRAWDOPODOBIEŃSTWIE WYSTĄPIENIA, LUB WARTOŚĆ NAJCZĘŚCIEJ WYSTĘPUJĄCA W PRÓBIE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

MODA to:

dominanta - jedna z miar tendencji centralnej, statystyka dla zmiennych o rozkładzie dyskretnym, wskazująca na wartość o największym prawdopodobieństwie wystąpienia, lub wartość najczęściej występująca w próbie (na 4 lit.)WARTOŚĆ MODALNA to:

dominanta - jedna z miar tendencji centralnej, statystyka dla zmiennych o rozkładzie dyskretnym, wskazująca na wartość o największym prawdopodobieństwie wystąpienia, lub wartość najczęściej występująca w próbie (na 14 lit.)WARTOŚĆ NAJCZĘSTSZA to:

dominanta - jedna z miar tendencji centralnej, statystyka dla zmiennych o rozkładzie dyskretnym, wskazująca na wartość o największym prawdopodobieństwie wystąpienia, lub wartość najczęściej występująca w próbie (na 18 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: MODA

MODA to:

dominanta - jedna z miar tendencji centralnej, statystyka dla zmiennych o rozkładzie dyskretnym, wskazująca na wartość o największym prawdopodobieństwie wystąpienia, lub wartość najczęściej występująca w próbie (na 4 lit.)MODA to:

domena Arkadiusa (na 4 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "DOMINANTA - JEDNA Z MIAR TENDENCJI CENTRALNEJ, STATYSTYKA DLA ZMIENNYCH O ROZKŁADZIE DYSKRETNYM, WSKAZUJĄCA NA WARTOŚĆ O NAJWIĘKSZYM PRAWDOPODOBIEŃSTWIE WYSTĄPIENIA, LUB WARTOŚĆ NAJCZĘŚCIEJ WYSTĘPUJĄCA W PRÓBIE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 16.321

EKSPRESJA GENU, ZAPIS, PRZEKŁADNIA BOCZNA, ZASUWA, BAKTERIA, KINKIET, PRASOWANIE, MANES, DOMINATOR, PRZESŁUCHANIE, POWTÓRZENIE, ISKRA, GRUŹLICA ZWIERZĄT, MARGINALNOŚĆ, ZBROJENIE, AKWEN, TRAMWAJ, APARAT, KARTKA, ZAMEK, DELTA, LICZARKA, FUNKCJA CELOWA, STEK, EWA, ZEW KRWI, ROZWAGA, LĄDZIENIE, PRZEGRZANIE GOSPODARKI, NOWINKARZ, REGENERACJA, BŁONA LOTNA, RZĄD, LATAJĄCE SKRZYDŁO, CHOCHOŁEK, SIODŁO, FOTOTAPETA, LOTERIA, NAZWA KODOWA, DRYBLING, KRYSTALIZACJA, CZTERDZIESTKA, TYSIĘCZNIK, ZAĆMA KOROWA, DECEPCJA, DRUŻYNA KONDUKTORSKA, ARGUMENT, ZGRYW, TRÓJKĄT BERMUDZKI, BIUSTONOSZ, PATOGENICZNOŚĆ, HASZTAG, GRZYBIARSTWO, TRANSPOZYCYJNOŚĆ, WOLNY STRZELEC, GLAZURA, SMOK, GAJAL, FERGANAZAUR, ODCHYLENIE PRZECIĘTNE, ZNAK UJEMNY, SPORT SANECZKOWY, KRĄG POLARNY, OBRAZ FOTOGRAFICZNY, SAŁATA, ABSOLUTYZACJA, KSIĄŻECZKA WOJSKOWA, MIGRACJA ZASIŁKOWA, FREELANCER, PAROWANIEC, ZAPŁADNIACZ, OBRONA, DZIEŁO ŻYCIA, OSIEMNASTY, PORADLNE, CZĘŚĆ, PODOBRAZIE, WODNOKRZYWOSZYJ ZANURZONY, SIÓDMA CZĘŚĆ, JEDNOSTKA SYSTEMATYCZNA, POLSKI-SLOWNIK.PL, BARBARZYŃCA, PRZEKSZTAŁCENIE ABELA, VIP, GAZ SPALINOWY, KOMPATYBILNOŚĆ, AKACJA, CIŚNIENIE, PERKOZ OLBRZYMI, KLASZTOR, HYDRA, MAŁŻ, KALETA, KLASTER DYSKOWY, POGO, WARIANT NORMY, DOBYTEK, TŁO, ZATOKI, JUTRZYNA, CHMURA KŁĘBIASTA DESZCZOWA, PEDAGOG, PŁUCA, SMOOTHIE, POZYCJA TESTOWA, POCHODZENIE, KONTEKST, MAŁOPOLSKOŚĆ, BRAMA TRIUMFALNA, GIRLANDA, AZOTOBAKTER, ROTOR, KRAB, SKAJLAJT, KOŚĆ KLINOWATA, SILNOŚĆ, RIKSZA, INSTRUKCJA KANCELARYJNA, PIEPRZ CZERWONY, KORONKA, SIARKOSÓL, CHIŃSKI, ROLNIK RYCZAŁTOWY, MELFALAN, MONETA BULIONOWA, KWIATON, SZUM, JEZIORO PROGLACJALNE, KOMONICA, ŻUPA, KRATA ROZDZIELNA, WIDOWNIA, CANAVERAL, PAMIĘTNIK, WARIATKOWO, DAKTYLOGRAFIA, BAT, LOGIKA ROZMYTA, ARALIA, UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW, KANGUR OLBRZYMI, PUNA, JUGA, AORYST ASYGMATYCZNY, DWUDZIESTOZŁOTÓWKA, KUDŁACZ, GTA, KRWOTOK, KONTRADYKTORYJNOŚĆ, ARCHIKONFRATERNIA, ZIELONE PŁUCA, KASZA, PLATFORMÓWKA, INSTYTUT, SALA, TEST PŁATKOWY, RAWKA BŁAZEN, IMPEDIMENTA, PROCES GEOLOGICZNY, WIKARY, MRÓWKA, KOGA, PARANOJA PRAWDZIWA, ROWER, HIPOTEZA ZEROWA, LAMA, UŁAMEK WŁAŚCIWY, ŚLIWA, CIĘŻKA ARTYLERIA, KONWENT, FETA, GRATKI, ŚRODEK JAJOBÓJCZY, PRZEKSZTAŁCENIE WŁASNOŚCIOWE, ESTRAGON, PLEWA, DŻINS, SZKOŁA RODZENIA, MACHINACJA, ŻARŁACZOWATE, TĘCZA, POMOC, LAMA, DŻEM, UKŁAD DWUWIRNIKOWY PODŁUŻNY, STWORZENIE, KOŁPAK, DZIADOWINA, ARAMEIZM, FRANK NOWYCH HEBRYDÓW, SKRA, GŁOWA KOŚCIOŁA, PRZYLĄDEK, GÓRNICTWO, KOŁO RATUNKOWE, ZAOPATRZENIE EMERYTALNE, ANTIDOTUM, GWIAZDKA, KURCZĘ, OZÓR, OZONEK, KITAJKA, ZASADA, SYSTEM, EKOLOGIA BIOCHEMICZNA, WAGA, MEMBRANA, BABCIA CIOTECZNA, SQUAW, SUBDOMENA, POLONISTYKA, ETYKIETA, TRANSPARENCJA, ODSKOK, ARABSKI, PRAKULTURA, KANCONETTA, LAWA TRZEWIOWA, PIĘTRO, GODZINA KANONICZNA, ODCZYN, WŚCIBSKOŚĆ, KOZAK, GLOBUS, LEW, EMIRAT, OFLAG, ZATOR PŁUCNY, PRZEŁOM, WARTOŚCIOWOŚĆ, SUBSTRAT, KWARTA, NIEZDOLNOŚĆ, KADŁUB, JUBILER, WĘDRÓWKA, MINIMUM SOCJALNE, WSPÓŁZAWODNICTWO, KROKANT, UKŁAD DYSKRETNY, EPOKA LITERACKA, DZIECKO WIEKU, DRZEWO IGLASTE, KRZYWA PROSTOWALNA, KURTYNA, OBIEKTYW, KLEIK, MIĘTÓWKA, STRZAŁA, CHRANCUSKI, SYTA, MARŻA HANDLOWA, MAGISTRALA, KET, JEDYNOWŁADCZOŚĆ, ROZSTRZYGALNOŚĆ, OBRAZ, KUBIAK, PERKOZ BIAŁOCZUBY, MASZOPERIA, PRYNUKA, KOSMYK, NAPIĘCIE, SIOSTRZYCZKA, NALEŻNOŚĆ PUBLICZNOPRAWNA, WYŚWIETLARNIA, TERMOMETR RNA, CZYTNIK, SUBWOOFER PASYWNY, ADIANTUM WŁOSY WENERY, PRĄTNIKOWCOWE, PRZEMOC, KURS, FIGURA, ZATOR, LEKTYNA, ZNAJOMY, SZEW, FOLIÓWKA, PAPUGA, ROTA, PRZEŚMIEWKA, ROZWIDLACZ, KOLIMATOR, MANDARYŃSKI, KOMARY, NEOGOTYK, SKŁAD, PYŁ, EMBLEMAT, WNĘTER, ZBAWICIELKA, ARANŻACJA, GOSPODARSTWO PRACOWNICZE, FLAKI, OBRAZEK, METKA, SYROPEK, CZYNNOŚĆ ŁĄCZENIOWA, ?TELEWANGELIZM.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 16.321 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

DOMINANTA - JEDNA Z MIAR TENDENCJI CENTRALNEJ, STATYSTYKA DLA ZMIENNYCH O ROZKŁADZIE DYSKRETNYM, WSKAZUJĄCA NA WARTOŚĆ O NAJWIĘKSZYM PRAWDOPODOBIEŃSTWIE WYSTĄPIENIA, LUB WARTOŚĆ NAJCZĘŚCIEJ WYSTĘPUJĄCA W PRÓBIE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: DOMINANTA - JEDNA Z MIAR TENDENCJI CENTRALNEJ, STATYSTYKA DLA ZMIENNYCH O ROZKŁADZIE DYSKRETNYM, WSKAZUJĄCA NA WARTOŚĆ O NAJWIĘKSZYM PRAWDOPODOBIEŃSTWIE WYSTĄPIENIA, LUB WARTOŚĆ NAJCZĘŚCIEJ WYSTĘPUJĄCA W PRÓBIE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
MODA dominanta - jedna z miar tendencji centralnej, statystyka dla zmiennych o rozkładzie dyskretnym, wskazująca na wartość o największym prawdopodobieństwie wystąpienia, lub wartość najczęściej występująca w próbie (na 4 lit.)
WARTOŚĆ MODALNA dominanta - jedna z miar tendencji centralnej, statystyka dla zmiennych o rozkładzie dyskretnym, wskazująca na wartość o największym prawdopodobieństwie wystąpienia, lub wartość najczęściej występująca w próbie (na 14 lit.)
WARTOŚĆ NAJCZĘSTSZA dominanta - jedna z miar tendencji centralnej, statystyka dla zmiennych o rozkładzie dyskretnym, wskazująca na wartość o największym prawdopodobieństwie wystąpienia, lub wartość najczęściej występująca w próbie (na 18 lit.)

Definicje krzyżówkowe

MODA
dominanta - jedna z miar tendencji centralnej, statystyka dla zmiennych o rozkładzie dyskretnym, wskazująca na wartość o największym prawdopodobieństwie wystąpienia, lub wartość najczęściej występująca w próbie (na 4 lit.).
WARTOŚĆ MODALNA
dominanta - jedna z miar tendencji centralnej, statystyka dla zmiennych o rozkładzie dyskretnym, wskazująca na wartość o największym prawdopodobieństwie wystąpienia, lub wartość najczęściej występująca w próbie (na 14 lit.).
WARTOŚĆ NAJCZĘSTSZA
dominanta - jedna z miar tendencji centralnej, statystyka dla zmiennych o rozkładzie dyskretnym, wskazująca na wartość o największym prawdopodobieństwie wystąpienia, lub wartość najczęściej występująca w próbie (na 18 lit.).

Oprócz DOMINANTA - JEDNA Z MIAR TENDENCJI CENTRALNEJ, STATYSTYKA DLA ZMIENNYCH O ROZKŁADZIE DYSKRETNYM, WSKAZUJĄCA NA WARTOŚĆ O NAJWIĘKSZYM PRAWDOPODOBIEŃSTWIE WYSTĄPIENIA, LUB WARTOŚĆ NAJCZĘŚCIEJ WYSTĘPUJĄCA W PRÓBIE sprawdź również:

wykończenie otworów odzieży ,
Flammulina - rodzaj grzybów z rodziny obrzękowcowatych; grzyby nadrzewne, o owocnikach wyrastających zwykle zima lub wczesną wiosną, saprotrofy i pasożyty ,
największy wordnet języka polskiego ,
urzędnik przewodniczący w placówce dyplomatycznej ,
rzecz opłacalna, głównie jakaś transakcja biznesowa ,
pyton z 'Księgi dżungli' ,
miasto w Szwajcarii, przy granicy z Francją i Niemcami, port nad Renem, długi po Zurychu ośrodek przemysłowy kraju ,
sól kwasu mlekowego ,
dyrygent niemiecki (1885-1973); znany wykonawca dzieł Mahlera ,
miasto w środkowych Węgrzech, port nad Cisą ,
głęboki sen, senny spoczynek ,
ściana budynku prostopadła do ścian szczytowych ,
wielki ..., w tenisie ,
eufemistyczne określenie kiły ,
formacja geologiczna pochodząca z okresu geologicznego o tej samej nazwie ,
niższy tytuł szlachecki w Belgii i Holandii; odpowiadająca mu polska ranga szlachecka zanikła w późnym średniowieczu ,
ornament w formie wieńca lub wiązanki kwiatów ,
daw. rodzaj benzyny ,
zastawka w sercu, która zapobiega cofaniu się krwi z komory lewej do przedsionka lewego ,
Pinus kesiya - gatunek drzewa iglastego z rodziny sosnowatych (Pinaceae) ,
galaretka np. owocowa ,
rodzaj europejskiej szkoły średniej mającej w programie szkolenia wojskowe ,
jezioro w azjatyckiej części Federacji Rosyjskiej, najgłębsze na Ziemi (do 1620m), powierzchnia 31,5 tyś. km ,
gruziński winiak produkowany z wytłoków winogronowych ,
członek PiS-u ,
miasto i port w płn.-zach. Libii, nad Morzem Śródziemnym ,
... Kowalski, z 'Potopu' ,
procedura uznawania ważności stopni naukowych, tytułów zawodowych oraz innych dyplomów i świadectw uzyskanych w innych krajach ,
bułgarski chłodnik ,
zamek błyskawiczny, zapięcie służące do czasowego łączenia dwóch kawałków tkaniny

Komentarze - DOMINANTA - JEDNA Z MIAR TENDENCJI CENTRALNEJ, STATYSTYKA DLA ZMIENNYCH O ROZKŁADZIE DYSKRETNYM, WSKAZUJĄCA NA WARTOŚĆ O NAJWIĘKSZYM PRAWDOPODOBIEŃSTWIE WYSTĄPIENIA, LUB WARTOŚĆ NAJCZĘŚCIEJ WYSTĘPUJĄCA W PRÓBIE. Dodaj komentarz

6×5 =

Poleć nas znajomym:

x