LICZBA UZYSKANA W WYNIKU SUMOWANIA LUB WYKONANIA INNYCH OPERACJI MATEMATYCZNYCH NA PRZESYŁANYCH DANYCH, PRZESŁANA RAZEM Z DANYMI I SŁUŻĄCA DO SPRAWDZANIA POPRAWNOŚCI PRZETWARZANYCH DANYCH - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

SUMA KONTROLNA to:

liczba uzyskana w wyniku sumowania lub wykonania innych operacji matematycznych na przesyłanych danych, przesłana razem z danymi i służąca do sprawdzania poprawności przetwarzanych danych (na 13 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "LICZBA UZYSKANA W WYNIKU SUMOWANIA LUB WYKONANIA INNYCH OPERACJI MATEMATYCZNYCH NA PRZESYŁANYCH DANYCH, PRZESŁANA RAZEM Z DANYMI I SŁUŻĄCA DO SPRAWDZANIA POPRAWNOŚCI PRZETWARZANYCH DANYCH". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.367

KRYTERIUM CAŁKOWE, BASKINKA, ANGIELCZYK, DRZEWOŁAZ JASKRAWOUDY, CHANSON, MAKROKIERUNEK, OGRANICZENIE, SILNIK LOTNICZY TŁOKOWY, ORDA, MANIFESTACJA, DZIEŁO ŻYCIA, SZTUKA PASYJNA, PRZYSTOSOWANIE, CYBORG, EPOKA LITERACKA, ZAKŁÓCENIE, DOMNIEMANIE, TAPETA, JALAPENO, IRANISTAN, WIECZÓR POETYCKI, DOLINA PRZEGŁĘBIONA, KATAR, MAŁPA OGONIASTA, PAJAC, SCENARIUSZ, LAKONIZM, EWIDENCJA LUDNOŚCI, KURACJA SZOKOWA, RIPPER, HERBATKA, PRZEKOZAK, SEKSTANS, PROMENADA, KELT, ARANŻACJA, GRETING, KREM, STARY BYK, RESORT SIŁOWY, REMULADA, KIEŁ, ZWIĄZEK HETEROCYKLICZNY, WYPOWIEDZENIE, FRYWOLITKI, DŹWIGAR, CIĄGI, NATRYSK, JACHT, AEDICULA, TOLERANCJA, KOMISJA REWIZYJNA, GLEBA KOPALNA, RENKLODA, PIEGUS, LINA, BAŁYK, DZIEDZICZENIE USTAWOWE, KONWENT, PLEWA, NAGOŚĆ, ELEKTROLIT, PAPROTNICA GÓRSKA, MAJKA, ŚLĄSK, ODBÓJ, PENSUM DYDAKTYCZNE, FAŁD, GWIAZDA, GŁOSOWANIE TAKTYCZNE, CHMURA KONWEKCYJNA, GICZ, DRUK AKCYDENSOWY, KANALIZACJA KABLOWA, WCIOS, BURZA PIASKOWA, RÓG, WIZA, TUBULOPATIA, ROŚLINA OKOPOWA, DATOWNIK, MOSTEK KAPITAŃSKI, WĘZEŁ, CEMENTACJA, POETA LAUREATUS, GRZBIET KSIĄŻKI, KLAKSON RĘCZNY, GRADUAŁ, PRZEŚCIERADŁO KĄPIELOWE, PRZEJEMCA, FORMA, ZAWIESZKA, GŁOWICA KONWENCJONALNA, BRUMBY, ŁASKUN, SYNTETYK, PRZEPIS PRZEJŚCIOWY, WIECZOREK POETYCKI, CYNK, STANCA, PROPAROKSYTON, RODZAJ, POLAN, ZADRAPNIĘCIE, PARCH, NIESTOSOWNOŚĆ, POPRAWA, PIDŻIN, JĘZYK, BAGNIAK ZDROJOWY, RÓW PRZECIWPANCERNY, KLASER, STAWKA TARYFOWA, OBSZAR WIEJSKI, RUGI, TOPNIK, WYMIOTY, PALNIK ACETYLENOWO-TLENOWY, BOCZEK, BLOCZEK, PRÓBNIK, LICZBA UJEMNA, PEAN, ZESTAW, TĘPOLISTKA, OBSERWACJA, LINIA PODSTAWOWA, FARBA OLEJNA, KLUCZ, FASOLKA PO BRETOŃSKU, PRZYDANKA, HORYZONT ZDARZEŃ, BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY, ŹRÓDŁO TERMALNE, PISMO STARO-CERKIEWNO-SŁOWIAŃSKIE, CEL, OBWIĄZKA, CARL, BLOK ENERGETYCZNY, PIÓROSZ GRZEBIENIASTY, MOPEK, PUBLIKA, WODA, NOTOWANIE, SKÓRKA, IZBA CZELADNA, ANTECEDENCJA, PRZYSTAŃ, VIRGA, GWIZDEK, PLUTON, FUTERKO, NAGOŚĆ, OPERA MYDLANA, TREŚĆ, ŁAŃCUCH, WINO ZIOŁOWE, LALA, KRAKOWIAK, POKRZYWDZONA, TORU, DOSTAWA, PIĘĆDZIESIĄTKA, INSTRUKCJA KANCELARYJNA, KASETA, KIERKI, MAGNEZJA, DOMEK LORETAŃSKI, WARIATKA, DOKUMENT, SAMPLER, SZATAN, ANON, STRUŚ AFRYKAŃSKI CZARNY, SKARB, WIECZNE PIÓRO, GRA HAZARDOWA, LIPODYSTROFIA, BZYGI, KOSMOS, OLEANDER, ALTOSTRATUS, METYZACJA, ABERRACJA, ECHOLOKACJA, ORGANDYNA, MARUDA, KAZAMATA, PIASKOWIEC KWARCYTOWY, MOTORÓWKA, TREPANACJA, KLUCZ OBCY, PRZEWIJAK, PŁAWA, MAKARONIARZ, RZECZNIK UBEZPIECZONYCH, PEONIA, KUMOSTWO, WIDŁAK, CIĘGNO KOTWICZNE, BESTIARIUSZ, KLASYFIKACJA ABC, KOR, TRAFIENIE, POLIIMID, PENSUM, KILKAKROTNOŚĆ, GRUPA, SZEZLONG, KONTAKT, DOKŁADNOŚĆ, CZYNNOŚĆ ŁĄCZENIOWA, CAP, CZARCIE NASIENIE, WYRAŻENIE, LUDŹ, WŁOSIE, SOLANKA, KREDENS, RUBELLIT, ANTABA, CACKO, MRÓWKA, NABYCIE WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWE, JAD PSZCZELI, KURAWONGA ZMIENNA, ASOCJACJA, MIESZANINA EUTEKTYCZNA, GWINT, WIĘZIENIE ŚLEDCZE, BAGIETA, WYŁĄCZNIK, LUDZKIE ZOO, BENZYNA SYNTETYCZNA, KLASTER, NACISK, ZESPÓŁ HIPERKINETYCZNY, STRES OKSYDACYJNY, OPIEKUŃCZOŚĆ, INFILTRACJA, ŚWIADCZENIE SPECJALISTYCZNE, PRZESŁONA, CHRUST, OLIWA, GALARETKA, DEPTAK, GUZIK, SPOTKANIE MODLITEWNE, TRIUMF, ORGAN, SKŁAD DRUKARSKI, OSTRA AMUNICJA, PAROBEK, KASETON, MAKART, KULCZYBA, MARIONETKA, TRÓJSTRONNOŚĆ, NARZĄD SZCZĄTKOWY, KOTERYJNOŚĆ, SMREKUN, BLISKIE SPOTKANIE, BASENIK, SERIA, KAROWNIK, PRZEDSTAWIENIE, PIEPRZ CZERWONY, PIESZCZOSZEK, CIĄGNIK BALASTOWY, KUCZBAJA, NEUROTRANSMITER, KACZY DÓŁ, NIEBIOSY, FAKT, ADORACJA, AGATA, ŚCIĘCIE, GROWL, FALANGA, ADWEKCJA, MURZYSKO, KOMIN PŁACOWY, JASKÓŁKA, PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ AKADEMICKA, CUDOTWÓRCZYNI, SAMOURZECZYWISTNIANIE, DZIADZIENIE, SZARADA, GENDER, AKROBATYKA, CIAŁKO, NIEPOKALANEK MNISI, KAULIKARPIA, ELFICA, ARCHIKONFRATERNIA, RÓJKA, PLAC APELOWY, LAWINA GRUZOWA, NADRUK, ?SYMETRIA Z POŚLIZGIEM.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.367 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

LICZBA UZYSKANA W WYNIKU SUMOWANIA LUB WYKONANIA INNYCH OPERACJI MATEMATYCZNYCH NA PRZESYŁANYCH DANYCH, PRZESŁANA RAZEM Z DANYMI I SŁUŻĄCA DO SPRAWDZANIA POPRAWNOŚCI PRZETWARZANYCH DANYCH się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: LICZBA UZYSKANA W WYNIKU SUMOWANIA LUB WYKONANIA INNYCH OPERACJI MATEMATYCZNYCH NA PRZESYŁANYCH DANYCH, PRZESŁANA RAZEM Z DANYMI I SŁUŻĄCA DO SPRAWDZANIA POPRAWNOŚCI PRZETWARZANYCH DANYCH
HasłoOpis hasła w krzyżówce
SUMA KONTROLNA liczba uzyskana w wyniku sumowania lub wykonania innych operacji matematycznych na przesyłanych danych, przesłana razem z danymi i służąca do sprawdzania poprawności przetwarzanych danych (na 13 lit.)

Definicje krzyżówkowe

SUMA KONTROLNA
liczba uzyskana w wyniku sumowania lub wykonania innych operacji matematycznych na przesyłanych danych, przesłana razem z danymi i służąca do sprawdzania poprawności przetwarzanych danych (na 13 lit.).

Oprócz LICZBA UZYSKANA W WYNIKU SUMOWANIA LUB WYKONANIA INNYCH OPERACJI MATEMATYCZNYCH NA PRZESYŁANYCH DANYCH, PRZESŁANA RAZEM Z DANYMI I SŁUŻĄCA DO SPRAWDZANIA POPRAWNOŚCI PRZETWARZANYCH DANYCH sprawdź również:

ogół czynności związanych z przygotowaniem na komputerze materiałów, które będą później powielone metodami poligraficznymi ,
oddziały Milicji Obywatelskiej powołane w drugiej połowie 1956 roku (po Poznańskim Czerwcu) do zaprowadzania porządku w sytuacjach wyjątkowych, naruszających porządek publiczny, a także do udzielania pomocy ludności w czasie klęsk żywiołowych i ochrony imprez masowych ,
urządzenie stosowane w telegrafach optycznych Chappe'a, składające się z dwóch połączonych ze sobą ramion, przesyłających sygnały ,
wirusy związane z rozwojem nowotworu, odpowiedzialne są za rozwój ok. 15% nowotworów złośliwych u ludzi i w jeszcze większym odsetku u zwierząt ,
Aythya innotata - gatunek ptaka z rodziny kaczkowatych (Anatidae) ,
wczesny ranek; świt ,
reakcja na pytanie lub zwrot ,
solona ikra ryb jesiotrowatych jako przekąska ,
obciach, zaścianek, wiocha, buractwo ,
osiedle Krakowa należące do Dzielnicy IV Prądnik Biały ,
czynność wykonywana najczęściej poza pracą (jednak praca też może być powiązana z hobby), która sprawia komuś wiele przyjemności ,
szprycha - część koła rowerowego; słowo używane dziś regionalnie ,
astronauta amerykański na pokładzie Discovery w 1990 r ,
poseł, który nie jest członkiem żadnego klubu parlamentarnego ,
część kafara: młot do wbijania pali w ziemię ,
flamingi, czerwonakowate, Phoenicopteriformes - monotypowy rząd ptaków z podgromady Neornithes ,
skorpucha jaszczurowata, żółw jaszczurowaty, Chelydra serpentina - gatunek gada z rodziny żółwi skorpuchowatych z podrzędu żółwi skrytoszyjnych, występujący w Ameryce Północnej od Kanady poprzez Amerykę Środkową do północnych obszarów Ameryki Południowej ,
substancja pochłaniana podczas absorpcji ,
Chelodina longicollis, chelodyna australijska, żółw wężoszyi, żółw długoszyjny - gatunek gada z podrzędu żółwi bokoszyjnych z rodziny żółwi wężoszyjnych, występujący w głębokich jeziorach i wolno płynących rzekach o piaszczystym dnie we wschodniej Australii ,
południowoamerykański ptak z rodziny kolibrów ,
mocna tkanina bawełniana ,
obniżenie temperatury wewnętrznej organizmu zwierząt stałocieplnych poniżej normalnego zakresu jej zmian ,
Rozewie - przylądek Pobrzeża Gdańskiego nad Morzem Bałtyckim ,
mieszanka gazów służąca płetwonurkowi pod wodą do oddychania ,
paproć podmokłych lasów i torfowisk o pierzastych liściach ,
katar z nosa ,
PŁOTKA ,
kompozytor radziecki ur. w 1934 r.; symfonie, koncerty skrzypcowe, utwory kameralne, balety ,
w budownictwie: wklęsły narożnik między prostopadłymi ścianami ,
zestawienie informacji o należnych składkach i świadczeniach

Komentarze - LICZBA UZYSKANA W WYNIKU SUMOWANIA LUB WYKONANIA INNYCH OPERACJI MATEMATYCZNYCH NA PRZESYŁANYCH DANYCH, PRZESŁANA RAZEM Z DANYMI I SŁUŻĄCA DO SPRAWDZANIA POPRAWNOŚCI PRZETWARZANYCH DANYCH. Dodaj komentarz

7×4 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast