BUDYNEK MIESZKALNY, MUROWANY Z CEGŁY LUB KAMIENIA, PRZYNAJMNIEJ JEDNOPIĘTROWY, WYSTĘPUJĄCY ZWYKLE W ZWARTEJ ZABUDOWIE MIEJSKIEJ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KAMIENICA to:

budynek mieszkalny, murowany z cegły lub kamienia, przynajmniej jednopiętrowy, występujący zwykle w zwartej zabudowie miejskiej (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "BUDYNEK MIESZKALNY, MUROWANY Z CEGŁY LUB KAMIENIA, PRZYNAJMNIEJ JEDNOPIĘTROWY, WYSTĘPUJĄCY ZWYKLE W ZWARTEJ ZABUDOWIE MIEJSKIEJ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.184

DRZEWOŁAZ MALARSKI, PRANIE BRUDNYCH PIENIĘDZY, OBJAW OPONOWY, KUM, PRZETWORNIK CYFROWO-ANALOGOWY, KRANÓWKA, POTENCJAŁ DZETA, NASTAWIENIE, TARTINKA, ODRUCH, WASABI, PISK, KOSMOGONIA, INTERVIEW, BAŻANT, ZNACZNIK, PODCIŚNIENIE TĘTNICZE, MIEJSCE, TYRANIA, SENTYMENT, MAŚLANKA, ORGANIZACJA POZARZĄDOWA, BRZOZA, SZTUKA PASYJNA, JEDWAB, CZAS TERAŹNIEJSZY, PIŁA CZOPOWA, KARZEŁ, KLASTER, UKRAIŃSKI, ZNACZEK, SARNA, WARKOCZ, RETARDACJA, MANTYLA, UPUST, MIKSTURA, JAGODÓWKA, PRZEJŚCIÓWKA, TRANSFLUENCJA LODOWCA, OBI, NADRZEWNICA, ŻAL, SZAGRYN, DRUT, TRZYKROTNOŚĆ, MIODOWIEC ZIELONY, PSZCZOŁA GÓRSKA, STOŻEK PASOŻYTNICZY, MORENA KOŃCOWA, BOJKA, ALT, PLAN ZDJĘCIOWY, CZAPRAK, ROBOCIK, KONTROLER, BOMBARDA, AMPUŁKA, PIGMALIONIZM, LAPIS-LAZULI, GMACH, FOTOTROPIZM DODATNI, MINERAŁ AKCESORYCZNY, BARCHAN, NACJA, SPRAWNOŚĆ, FUTRYNA, NEUTRALNOŚĆ TECHNOLOGICZNA, UBOGI KREWNY, WÓR, OLBRZYMKOWCE, CURRY, KSYLOFON, MORAŁ, PION, KARAFKA, KRAŃCÓWKA, KONWERSJA, WNIEBOWZIĘCIE, EMOTIKON, ŁÓDŹ, BAJADERKA, SZTYFT, SYRENA, IMPREGNATOR, ŁOPATA, AGLOMERACJA, NIEPEWNOŚĆ, PRAWO ZATRZYMANIA, DERYWACJA ALTERNACYJNA, POPRĘG, CZŁOWIEK ROZUMNY, ENAMINA, POSADZKA, SPÓŁGŁOSKA EJEKTYWNA, TOM-TOM, MANEWR PRINGLE’A, OSTATNIE PODRYGI, DZIEŁO OTWARTE, SZCZI, PĘTLICA, PIEPRZ, SKOLIT, ZAPŁOTKI, GNIOT, GENEZA, HASZTAG, BRANŻA, ACETYLENEK MIEDZI, MASZTÓWKA, PIERWSZY PLAN, BARWA, KREOL, FILODENDRON, KUPRÓWKA, BŁAZENEK, PIERDOLENIE O SZOPENIE, NIEODPOWIEDNIOŚĆ, DZIENNIK URZĘDOWY, STRZAŁ, REAKCJA RÓWNOWAŻNA, CZARNY FILM, FURGONETKA PANCERNA, ŁAMACZ BLOKADY, RINFORZANDO, SYMBOLICZNOŚĆ, URZĄDZENIE RADIOWE, STRINDBERG, KOLUMNA, SANKI, WYLOT, ORSZADA, ŻYŁKA, IZBA, POLE GOLFOWE, TRYTON, SINIAK, ZEW KRWI, GRECKI, KALIMBA, GRANICA, AFRYKAŃSKOŚĆ, KUKIEŁKA LESSOWA, ANALIZA, CHLEB, NADLOTKA, BŁYSZCZYK, DZIRYT, POLER, BUDYNEK ZAMIESZKANIA ZBIOROWEGO, TRAGIZM, ELEKTRON, BŁĄD SYSTEMATYCZNY, STÓŁ WARSZTATOWY, ANEMIA APLASTYCZNA, UPOWAŻNIENIE, LICHWA, SCYNK NIEBIESKOOGONOWY, REJON, CEBULARZ, PEPIK, SPECJALNY, PRZEDMIOT, ZESTAW, LIST POETYCKI, ZMARSZCZKA, KARP PO KRÓLEWSKU, LUJEK, DYFUZJA CHEMICZNA, MAGNESIK, PROLOG, WYCHODŹSTWO, GRADACJA, CZERWONE ŚWIATŁO, UNISONO, CHAŁUPA, KOSTKARKA, SIARKOSÓL, ZALICZKA ALIMENTACYJNA, PĘCHERZYK, BRAMKA, ELIPSA, ZAWIESIE, MOSKALIK, OWADY, POLE ELEKTRYCZNE, SINFONIA, DZIAŁ WÓD, PAPROTNICA KRÓLEWSKA, POWSTRZYMANIE, CZASOWNIK FRAZOWY, ŻÓŁW PLAMISTY, OLIWA Z OLIWEK, ACEFALIA, SCHADOW, KOLORYT, STACJA, KĄT OSTRY, CHARYZMAT, ŚREDNIOPŁAT, WAGA, ZNAK PRZESTANKOWY, ZBRODNIA HITLEROWSKA, BRZĘKACZ, AKWEN, STRUKTURA DRAMATYCZNA, SCENKA, NASADA, MUSLI, AMNEZJA, SKRAJNOŚĆ, NABIERACZ, DZIWOLICZEK OKAZAŁY, KOREK, FURGON, BUTLA GAZOWA, WASĄG, OKOLE, SPRZĘŻENIE W PRZÓD, INKUBATOR, DRUHNA, STACJA POMP, ŻEBRO, WYDŁUŻALNIK, PRZEMYT PLECAKOWY, WŁOS CZUCIOWY, NISKOROSŁOŚĆ, KAPLICZKA, CZYSTKA, ZAGAJ CZERWIOGUBNY, TONAŻ, AKATALEKSA, CIS, KAPISZON, ZAKRZTUSZENIE, KAMIEŃ OBRAZY, PREZYDENTKA, NURZANIEC KAUKASKI, WŁOS, POWIERNICTWO, ATUT, GAD, TUMULUS, CHOJNIAK, PANTOFELNIK, FUNDUSZ DYSPOZYCYJNY, ROZSZERZALNOŚĆ CIEPLNA, PROCENT, OPĘTANY, LAMPKA MAŚLANA, MADRYGAŁ, REMONT ŚREDNI, PRZYSŁÓWEK, KOŁOWROTEK, ESKORTA, PŁATECZEK, ARMILLA, OLIMPIADA, KOLONISTA, WOZOWNIA, KREDYT HANDLOWY, SŁUP, ANATOMIA MIKROSKOPOWA, APOGEUM, GALETA, WYMUSZENIE ROZBÓJNICZE, FELSUMA PRĘGOWANA, KAMIZELKA KULOODPORNA, TĘPOZĘBNE, LENIWOŚĆ, WIWAT, OLEJEK ABSOLUTNY, SAMOPAŁ, STAROINDYJSKI, CUDOWRONKA, KING, CZAKUELA, PIASTA, GOŚĆ, PAS DROGI GRANICZNEJ, ZAWŁOKI, DYSALTERACJA, BUDLEJA, USŁUGODAWCA, PAPIER FOTOGRAFICZNY, RAMIENICA WIELOKOLCZASTA, KOCZOWNIK, KIELICH, LOCO, TECZKA, RAJTUZY, ADRES KORESPONDENCYJNY, FAKTOR, SKRA, SZTAMBUCH, AIDEOLOGICZNOŚĆ, BEZBRZEŻNOŚĆ, PARAFARMACEUTYK, PROTETYKA, ?KREW.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.184 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

BUDYNEK MIESZKALNY, MUROWANY Z CEGŁY LUB KAMIENIA, PRZYNAJMNIEJ JEDNOPIĘTROWY, WYSTĘPUJĄCY ZWYKLE W ZWARTEJ ZABUDOWIE MIEJSKIEJ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: BUDYNEK MIESZKALNY, MUROWANY Z CEGŁY LUB KAMIENIA, PRZYNAJMNIEJ JEDNOPIĘTROWY, WYSTĘPUJĄCY ZWYKLE W ZWARTEJ ZABUDOWIE MIEJSKIEJ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KAMIENICA budynek mieszkalny, murowany z cegły lub kamienia, przynajmniej jednopiętrowy, występujący zwykle w zwartej zabudowie miejskiej (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KAMIENICA
budynek mieszkalny, murowany z cegły lub kamienia, przynajmniej jednopiętrowy, występujący zwykle w zwartej zabudowie miejskiej (na 9 lit.).

Oprócz BUDYNEK MIESZKALNY, MUROWANY Z CEGŁY LUB KAMIENIA, PRZYNAJMNIEJ JEDNOPIĘTROWY, WYSTĘPUJĄCY ZWYKLE W ZWARTEJ ZABUDOWIE MIEJSKIEJ sprawdź również:

sieć służąca do połowu węgorzy ,
rodzaj lampy wyładowczej wykonanej ze szkła kwarcowego, w której źródło promieniowania nadfioletowego powstaje poprzez wzbudzenie par rtęci bądź gazów szlachetnych pod wpływem pola elektrycznego ,
wydarzenie, czynność, zajęcie, akcja, działanie, które wykonuje się w grupie; bardzo często mówi się tak na grupowe polowanie albo grupową wycieczkę ,
ozdobna roślina z rodziny złożonych ,
dowód, w którym prawdziwość tezy dowodzi się bezpośrednio poprzez dedukcję - z założeń twierdzenia i aksjomatów teorii ,
izolacja od innych ,
młynek do odpadków, młynek do odpadów, rozdrabniacz, młynek odpadków organicznych, rozdrabniacz do odpadów, młynek do zlewozmywaka - urządzenie elektryczne montowane zazwyczaj pod zlewozmywakiem kuchennym; służy do rozdrabniania kuchennych odpadków organicznych, które następnie wraz z wodą dostają się do systemu kanalizacji ,
opozycja planet ,
ogólne ujęcie jakiegoś tematu (problemu, zagadnienia) w formie artykułu, pracy naukowej bądź innej wypowiedzi ,
świadectwo z czerwonym paskiem ,
wariant nazwy geograficznej ,
znany lek na zgagę ,
przyprawa do ciast i trunków ,
YANIAN ,
LOTOKOT - KAGUAN ,
pagi, Simias concolor - gatunek ssaka z rodziny makakowatych, przystosowany do wspinaczki dzięki długim ramionom; gatunek endemiczny - występuje jedynie na Wyspach Mantawai, gdzie jest znany jako Simakobou na wyspie Siberut i jako Simasepsep na południowych wysepkach - w Sipura, North Pagai i South Pagai ,
Opisthoprora euryptera - gatunek ptaka z rzędu jerzykowych (Apodiformes), z rodziny kolibrów (Trochilidae), z podrodziny kolibrów (Trochilinae) ,
gwałtowne działanie sił zewnętrznych na dane ciało lub siły bezwładnościowe powstające wskutek przyspieszenia masy ciała ,
mieszkaniec Teb ,
Thalassarche carteri - gatunek ptaka z rodziny albatrosów (Diomedeidae) ,
karta płatnicza, w której podobnie jak przy karcie kredytowej bank udziela nam limitu wydatków ,
macierz kwadratowa, której wyrazy położone symetrycznie względem głównej przekątnej są przeciwnych znaków ,
Bryum capillare - gatunek mchu z rodziny prątnikowatych; mech o wysokości do 3 cm, liście wilgotne odstają, liście suche są skręcone spiralnie, na szczycie zwężone we włosowaty kończyk, mech ten rośnie na martwych drzewach, korze, skałach, murach ,
Lichmera limbata - gatunek ptaka z rodziny miodojadów (Meliphagidae) obejmujący gatunki występujące na Małych Wyspach Sundajskich, Molukach, Nowej Gwinei, Vanuatu, Nowej Kaledonii i w Australii ,
pojemność baku ,
niskotopliwy stop trzech metali: cyny (90-98%), antymonu (0,5-8%) i miedzi (0,25-2,5%) ,
średniowieczny żaglowiosłowiec o jednym maszcie ,
kieł lub siekacz ,
Stephen - (1871-1900), pisarz amerykański, naturalista; „Szkarłatne godło odwagi”, „Szalupa” - powieści o bezsensie wojny ,
najwyższa karta w taroku

Komentarze - BUDYNEK MIESZKALNY, MUROWANY Z CEGŁY LUB KAMIENIA, PRZYNAJMNIEJ JEDNOPIĘTROWY, WYSTĘPUJĄCY ZWYKLE W ZWARTEJ ZABUDOWIE MIEJSKIEJ. Dodaj komentarz

7-4 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast