NIETRWAŁY ZWIĄZEK CHEMICZNY, POWSTAŁY W WYNIKU REAKCJI CZĄSTECZKI OZONU Z WIĄZANIEM PODWÓJNYM LUB POTRÓJNYM MIĘDZY ATOMAMI WĘGLA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

OZONEK to:

nietrwały związek chemiczny, powstały w wyniku reakcji cząsteczki ozonu z wiązaniem podwójnym lub potrójnym między atomami węgla (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: OZONEK

OZONEK to:

ozonid; bezbarwna lub zielona oleista ciecz o właściwościach wybuchowych (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "NIETRWAŁY ZWIĄZEK CHEMICZNY, POWSTAŁY W WYNIKU REAKCJI CZĄSTECZKI OZONU Z WIĄZANIEM PODWÓJNYM LUB POTRÓJNYM MIĘDZY ATOMAMI WĘGLA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.629

UCIOS, ABONAMENT, BRYTFANKA, KŁAKI, AGLOMERACJA, RUSAŁKA, LEMIESZKA, NARTA, PASIERB, KACZKA, WOŹNY, PRZEWIJAK, RZECZOWNIK, REFREN, DERYWACJA PARADYGMATYCZNA, FOSFOREK, GOSPODARKA PRZESTRZENNA, MAJÓWKA, ŁAWRA, PLATFUS, BROSZURA, MANTY, QUADCOPTER, SKLEPIENIE NIECKOWE, GAZ GENERATOROWY, RZĄD, TITR, LALA, KAPSLA, IND, PRZĘDZIWO, DYSPENSA, INERT, WISZNICA, KRA, ANGIELSKI, KAWERNA, GOŚCIU, GRONOWSKI, ZWARCIE, DOBRA SUBSTYTUCYJNE, BEZCIELESNOŚĆ, BĘBEN, LAMPA KSENONOWA, SABINAS, KWAS, KIFOZA, EDUKATOR, BROKAT, WOAL, LUD, NIEPOKALANEK MNISI, CUKRZYCA, ŻABA DARWINA, FLAUSZ, MASKOTKA, KIEROWNIK BUDOWY, WIECHA, TAKSON MONOFILETYCZNY, FILET, KURHAN, NIEOSTROŚĆ, ŚWINIA DOMOWA, ORBITA PARKINGOWA, ROZTOCZE, HASHTAG, DZIĄSEŁKO, NIEBIOSY, TRANSLACJA, WINDA, BALDACHIM, KRATY, PEJORATYW, ŚRUBSZTAK, PALNIK, KORYTO RZEKI, HENRYK, KESON, DECHA, PODMIOT GRAMATYCZNY, AWIZO, SKURCZ, ZAPRAWA, BORAN, MONITOR, MOMENT MINSKY'EGO, KWAS MASŁOWY, ZIEMNIACZEK, FILTR ELEKTROSTATYCZNY, PIECZYNG, REGION WĘZŁOWY, ROK GWIAZDOWY, HAZARD, POTWIERDZENIE, TERMOBAROMETR, POWSTANIEC ŚLĄSKI, TOR, MYSZ, HIPODROM, INFORMACJA, ABOLICJONISTA, PŁYTA KONTYNENTALNA, ANTYOKSYDANT, INSTRUMENTACJA GŁOSKOWA, WYCIĄG, NACISK, BEZAN, ACETYLENEK MIEDZI, MELASA, JAJECZNICA, IRC, PAŁUKI, AKROBACJA, STALLA, PAŁĄCZEK, UKRAIŃSKOŚĆ, PONCZOWNICA, JĘZYK URZĘDOWY, ZWIĄZEK, PAS, KOLOKACJA, USKOK, CYNK, SEDYMENTACJA CYKLICZNA, DYFUZOR, KELT, WYROŚL, DAWCA NARZĄDÓW, KWAS METANOWY, DYPTYCH, ŚWINIARKA, WSPÓŁCZYNNIK BŁĘDNYCH BITÓW, PION, CIASTKO, WYGRANA, ROŚLINA ZADARNIAJĄCA, NIEDOJRZAŁOŚĆ, ZAPŁATA, CO2, NIESPIESZNOŚĆ, PURUSZA, NEOGOTYK, PLATFUS, NOTKA, FELER, SZAFLIK, PCV, ZELZATE, AFILIACJA, WIECZOREK POETYCKI, PORCELANA STOŁOWA, ZATOKA, DWUTLENEK, GAL, RYPS, UKŁAD ELEKTRONICZNY, WŻER, PIERÓG, ZNAKOMITOŚĆ, GLIF, KĘPA, PROCES HYDROTERMALNY, WYWOŁYWACZ, PRZYŚPIEW, HIEROGLIFY, ALDEHYD GLICEROLOWY, ŚWIERSZCZYK, AZYMUT, GLUKOMETR, WIR PIASKOWY, RUŚ HALICKO-WOŁYŃSKA, ZESPÓŁ NADPOBUDLIWOŚCI PSYCHORUCHOWEJ Z DEFICYTEM UWAGI, JEZIORO WYDMOWE, KWAS SIARCZANY, ASYSTA GRAWITACYJNA, OBRĘCZ, AKCEPTOR, GUMBAD, MUZYKA SALONOWA, MODEL, SYGNAŁ, PODEJŚCIE, NASKÓREK, DYFERENCJA, CYNGLE, ŁAMANY DACH POLSKI, IZBICA, KIPA, KVARNER, CHOLESTERYNA, SKALA, AZOTAN(III) ALKILOWY, TERMAJSKA, KATAFALK, GENIUSZEK, NACZYNIE WIEŃCOWE, RETENCJA, PAWIĄZ, JERZY, STOŻEK PASOŻYTNICZY, ESKORTA, TŁUMIK, KASA, ŁOM, BODARZ, FLUORESCENCJA, UZIOM, DYWDYK, WIESZAK, KONSTABL, PRZEDMIOT SPECJALIZACYJNY, CZAS PRZYSZŁY, DWÓJKA, SIAD, PAROWANIEC, SZMAT, HAUTMONT, GAZ SPALINOWY, ZOBOWIĄZANIE WYMAGALNE, ZDOLNOŚĆ WYTWÓRCZA, PRZEDZIAŁ SILNIKOWY, ZRZYNKA, DOMEK, AZJATA, INTERGLACJAŁ, KAZBA, KŁYKCINA, BOMBARDA, MATERAC, OCZAROWIEC, MASA, STRZELNICA SPORTOWA, KURZA STOPKA, ZŁOCIENICE, RÓŻNICZKA ZUPEŁNA, REPOZYCJA, DELEGACJA, ZACHYŁKA OSZCZEPOWATA, ZABURZENIE AFEKTYWNO-DWUBIEGUNOWE, BARANECZEK, TEATRZYK, WIĄZANIE, KLASA, SÓL NIEORGANICZNA, LAMA, PREZYDENTKA, ARABESKA, PODGRZYBEK PASOŻYTNICZY, GNIAZDO SIECIOWE, SUCHORYT, ARMATOR, DOPŁYW, BASILEUS, KOSMONAUTA, TUSZ, ODWZOROWANIE KARTOGRAFICZNE, PIERSIÓWKA, SIATKA, DZIESIĘCINA, PRZEŁYKANIE, POTENCJAŁ DZETA, KOZAK, HOLOWNIK, WYBRANEK, DIAGNOSTYKA PREIMPLANTACYJNA, WEJŚCIE, KOŁO POLARNE, POCHODNIK, BULLA, MERENGA, PIŁA, CENA MAKSYMALNA, SONAR, FASOLA ZŁOTA, CIEMNA KARTA, CHEMIA, BIOCHEMIA, DRUKARKA ROZETKOWA, HETMAN NAKAŹNY, KŁOBUK, OPAD, DŹWIGNICA LINOTOROWA, EKOLOGIA, SUBSTANCJA POZAKOMÓRKOWA, AUTOTEMATYZM, SYSTEM PARLAMENTARNO-PREZYDENCKI, WASĄG, SOLIDARNOŚĆ, NIERÓWNOCZESNOŚĆ, PÓŁGOLF, PIERWOTNA NUKLEOSYNTEZA, KOPALNIA, PALATYNKA, WYPALENISKO, REGRES, ODCZYNNIK CHEMICZNY, REKOMENDACJA, SZPIC, PRZEDSTAWIENIE, ?WĘGLÓWKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.629 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

NIETRWAŁY ZWIĄZEK CHEMICZNY, POWSTAŁY W WYNIKU REAKCJI CZĄSTECZKI OZONU Z WIĄZANIEM PODWÓJNYM LUB POTRÓJNYM MIĘDZY ATOMAMI WĘGLA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: NIETRWAŁY ZWIĄZEK CHEMICZNY, POWSTAŁY W WYNIKU REAKCJI CZĄSTECZKI OZONU Z WIĄZANIEM PODWÓJNYM LUB POTRÓJNYM MIĘDZY ATOMAMI WĘGLA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
OZONEK nietrwały związek chemiczny, powstały w wyniku reakcji cząsteczki ozonu z wiązaniem podwójnym lub potrójnym między atomami węgla (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

OZONEK
nietrwały związek chemiczny, powstały w wyniku reakcji cząsteczki ozonu z wiązaniem podwójnym lub potrójnym między atomami węgla (na 6 lit.).

Oprócz NIETRWAŁY ZWIĄZEK CHEMICZNY, POWSTAŁY W WYNIKU REAKCJI CZĄSTECZKI OZONU Z WIĄZANIEM PODWÓJNYM LUB POTRÓJNYM MIĘDZY ATOMAMI WĘGLA sprawdź również:

TULUIDYNY; aminy aromatyczne stosowane w syntezie barwników ,
porcja gotowej galaretki, tj. słodkiego w smaku wyrobu spożywczego o galaretowatej konsystencji, powstałego dzięki właściwościom żelującym dodatków; zazwyczaj sprzedawana w kubeczkach jako gotowy deser ,
podłużne naczynie gospodarskie służące do podawania pożywienia i wody większym zwierzętom hodowlanym ,
dwupokładowy wagon pasażerski ,
przyśpiewka ludowa wykonywana podczas tańca wyrwanego ,
budynek mieszkalny na planie prostokąta, z atrium (prywatnym pomieszczeniem wewnętrznym) w części centralnej ,
deser rozpowszechniony zarówno w kuchni tureckiej, ormiańskiej, bułgarskiej, jak i bałkańskiej ,
Cortinarius - rodzaj grzybów z rodziny zasłonakowatych ,
pieszczotliwie: kochana, ptaszyna, kobieta, dla której ma się szczególnie dużo czułości, przy okazji: zwykle osoba o łagodnym usposobieniu ,
utrata moralności, kultury, nieetyczne postępowanie, zubożenie duchowe i kulturalne ,
coś bardzo brzydkiego, szkaradnego, coś, co szokuje swoim wstrętnym wyglądem; zwykle nazywa się tak rzeczy, zastosowanie tej nazwy do człowieka (istoty żywej) jest bardzo deprecjonujące ,
ruchoma, okrągła część aparatu telefonicznego, służąca do wybierania numeru ,
Bombus soroeensis - owad z rodziny pszczołowatych; trzmiel różnobarwny zakłada niewielkie rodziny i gniazduje w ziemi ,
rodzaj ryb karpieńcokształtnych z rodziny strumieniakowatych ,
warzywo, owoc (nibyjagoda) rośliny o tej samej nazwie ,
ośrodek eksploatacji rud manganu i złota w płn.-zach części Ghanu na płd. od Tarły ,
parowóz ciągnący tender ,
zawartość koryta; tyle, ile mieści się w korycie ,
w botanice: zawiązek pędu z merystemem wierzchołkowym i zawiązkami organów - liści i kwiatów ,
Richard, grał w filmie 'Szakal' ,
historyczne urządzenie do zrywki drewna ,
Bothriechis aurifer - gatunek węża z podrodziny grzechotnikowatych, z rodziny żmijowatych ,
wypowiedź mająca na celu schlebianie komuś i obliczona na przypodobanie się komuś ,
wiązanie stalowe lub drewniane używane do wzmacniania budowli ,
utwór plastyczny o komicznie przejaskrawionych, nieprawdopodobnych elementach ,
Clupeiformes - rząd ryb promieniopłetwych obejmujący ryby słonowodne, słodkowodne i wędrowne o dużym znaczeniu ekonomicznym ,
dekoracyjny, geometryczny wzór architektoniczny odkuty z kamienia lub zrobiony z cegieł, używany do wypełnienia górnej części gotyckiego okna; rzadziej używana polska nazwa maswerku ,
Squalus blainville - gatunek ryby chrzęstnoszkieletowej z rodziny koleniowatych (Squalidae) ,
gwiazda zmienna, która gwałtownie i nieprzewidzianie zwiększa swoją jasność w ciągu kilku minut lub godzin ,
NERKÓWKA; część cielęciny, baraniny z nerką

Komentarze - NIETRWAŁY ZWIĄZEK CHEMICZNY, POWSTAŁY W WYNIKU REAKCJI CZĄSTECZKI OZONU Z WIĄZANIEM PODWÓJNYM LUB POTRÓJNYM MIĘDZY ATOMAMI WĘGLA. Dodaj komentarz

5-2 =

Poleć nas znajomym:

x