DOWÓDCA ODDZIAŁÓW WOJSK NAJEMNYCH W SŁUŻBIE MIAST LUB DWORÓW KSIĄŻĘCYCH (GŁ. WE WŁOSZECH, W OKRESIE OD XIV DO XVI W.), KTÓRY NA WŁASNY RACHUNEK WERBOWAŁ LUDZI DO SWOJEGO ODDZIAŁU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KONDOTIER to:

dowódca oddziałów wojsk najemnych w służbie miast lub dworów książęcych (gł. we Włoszech, w okresie od XIV do XVI w.), który na własny rachunek werbował ludzi do swojego oddziału (na 9 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: KONDOTIER

KONDOTIER to:

żołnierz oddziałów najemnych (na 9 lit.)KONDOTIER to:

we Włoszech: dowódca oddziałów najemnych, żołnierz najemny (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "DOWÓDCA ODDZIAŁÓW WOJSK NAJEMNYCH W SŁUŻBIE MIAST LUB DWORÓW KSIĄŻĘCYCH (GŁ. WE WŁOSZECH, W OKRESIE OD XIV DO XVI W.), KTÓRY NA WŁASNY RACHUNEK WERBOWAŁ LUDZI DO SWOJEGO ODDZIAŁU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 17.091

WĄTEK, CIAŁO OBCE, PLOTER TERMICZNY, JEŻ MORSKI, ANTRYKOT, ZAWŁOTNIA, MESZEK, TWARDZIEL, BLOKADA, GAZOLINA, SAMOOKALECZENIE, SKRZYDLATE SŁOWO, KUJNOŚĆ, SOLO, TRAPEZ PROSTOKĄTNY, EGOCENTRYZM, TENOR, ODTWÓRCA, OKSOKWAS, OSTRUŻYNY, KANCONA, ZAGŁÓWEK, ZASZŁOŚĆ, RAMA, ZGUBICIEL, KREDENS, KUMOTER, KATAPULCISTA, UKŁAD CAŁKUJĄCY, HAITAŃSKI, ASOCJATYWNOŚĆ, PROEPIDEMIK, TINA, MOMENT TEORETYCZNY, CENZUS MAJĄTKOWY, RONDEL, ORGIA, SPŁUKIWANIE, VIADANA, KOMOSA, LOTERIA, KLAKSON RĘCZNY, KLINKIER, OPAŁ, KAZACZOK, PŁAT, ZAPOJA, KALEKA UMYSŁOWY, MONOPOL, GAPOWICZ, PIKADA, RAŚKA, ŁĄCZNIK, KOSODRZEWINA, IZBA, PALISADA, BALKONIK, ROZDŹWIĘK, TRANSEKT, POSZEWKA, RYNEK PIENIĘŻNY, KARTAN, RYBAŁT, KONDYCJONALIZM, ŁAMACZ BLOKADY, INFORMACJA, KARNIAK, CYGANECZKA, EMFAZA, ŻUŻEL, ROZŁUPKA, DRYBLER, JAZDA, RDZEŃ OBLICZENIOWY, ZNAK, VILLANELLA, RESTART, BARYCENTRUM, GRZYB TRUJĄCY, PATRON, LEK SS-SYMPATYKOLITYCZNY, WĄS, BARETKA, KIR, DYSCYPLINA SPORTOWA, WATRUSZKA, KUR, ETIOPSKI, BETON STRUNOWY, TAFELKA, KOŁO, TERYNA, BAGHERIA, SZWAGROSTWO, KOMTUR, WAŁKOŃ, RPG, SAKLA, KOMBAJN ROLNICZY, ŻYDOWSKOŚĆ, GŁOS DORADCZY, UCZESTNIK, MAFIA, STAROŚCIŃSKI, ŚWIERSZCZYK, PANICZ, KRYSTALOMANCJA, IZOMER KONFORMACYJNY, MIĘSIEŃ ANTAGONISTYCZNY, ROZLEGŁOŚĆ, ZESPÓŁ KOORDYNACYJNY, ŁAŃCUSZEK ŚW. ANTONIEGO, WARIACJE, CZASZA, ARTYKUŁ, BETA BLOKER, KABINA, KOLĘDOWANIE, PAREJAZAUR, GAJA, KORMA, NAKRYCIE GŁOWY, MOSTEK, GAMBIT, POWAGA, KARCZOWISKO, ZIELENIEC, SYMBOL NIETERMINALNY, RAKARNIA, TONAŻ, ASOCJACJA ROŚLINNA, FABROZAUR, DMUCHAWA, OKSYTAŃSKI, BOŚNIACKOŚĆ, ZNAK ZAPYTANIA, REFORMISTA, KREWETKA ATLANTYCKA, WIĄZADŁO, MELUZYNA, OBIEKTYWNOŚĆ, BROŃ JĄDROWA, SYNDETIKON, NIEWYPAŁ, PARTNERKA, KOSTKA BRUKOWA, RESOR, ŚWIADCZENIE REHABILITACYJNE, TRYBUNAŁ, GAZ PRZEWODOWY, PRZEWÓD TĘTNICZY, DYWERSJA, INSTYTUT, RAWA, TRANSFORMACJA WOLNORYNKOWA, BUDLEJA, PAJĄK, KONTRASYGNATURA, FALAISE, ALDO, RELIKWIE, PIGULARZ, PATENT, SILNIK TŁOKOWY, PAPUGA, CHOROBA ZWYRODNIENIOWA, TYTUŁ, ŁUSKA, WARTOŚĆ NOMINALNA, BAR, DRZEWCE, PRAWO ZATRZYMANIA, JINLONG, KATAPULTA, STRATEGIA, ZALOTNIK, SKUMBRIA, OLOROTYTAN, DIALIZA OTRZEWNOWA, KOMÓRCZAK, WŁAMYWACZ KOMPUTEROWY, TEREN OTWARTY, PRAWO WEWNĘTRZNE, LEGOWISKO, ROZMIAR, FUNDUSZ DYSPOZYCYJNY, SKWAPLIWOŚĆ, SĄD PIERWSZEJ INSTANCJI, GLOBUS, RUBELLIT, SKAUT, OPIEKA PALIATYWNA, RUGI, GUZ ŻOŁĄDKOWO-JELITOWO-TRZUSTKOWY, WIR PIASKOWY, KAMERTON GWIZDKOWY, MYJKA, LOT NURKOWY, FILM NOIR, JEZIORO WYTOPISKOWE, AUTOTEMATYCZNOŚĆ, WYRĘB, OBRĘCZ, SIEĆ WODOCIĄGOWA, KLUCZ, STALMACH, MINERAŁ, BAJADERKA, MŁODZIK STARSZY, TAPETA, EFEKT BOGACTWA, FACHOWIEC, LANE KLUSKI, BREWICERATOPS, KURATOR, WYKLUCZENIE, LIŚCIONOGI, PODUSZKA POWIETRZNA, FULAR, BRANIE POD WŁOS, IZOMER, TARYFA ULGOWA, HIEROFANT, BIEŻNIA, TRANSAKCJA KOMPENSACYJNA, DETAL ARCHITEKTONICZNY, CZERPAK, PROSTAK, PRĄTNIK SREBRZYSTY, OGRÓDEK LETNI, KRUPA, BULWARÓWKA, FIZJOLOGIA, PUKLERZ, KRYZYS KATATYMICZNY, ROMANIA, KINO, KARIN, POCISK NIEPENETRACYJNY, URLOP TACIERZYŃSKI, PRÓBA, KOKILARZ, CEREMONIA ZAPACHOWA, PLEWKA, MANTELLOWATE, WALDORAPTOR, GĘSTE, ESENCJA, POLONISTYKA, ZARZĄD, SIŁA, SPODECZEK, PASIERB, TRANSPORTÓWKA, PRZEZWISKO, CEROWACZ, SPADKOBIERCA, KOŁACZYK, DUCHOWY OJCIEC, STOŁP, REJESTR, STAROSTA, WĘGLOWODÓR NIENASYCONY, KLONOWANIE, KRAWAT, MISKA KLOZETOWA, POCHODNA FORMALNA, PTASZYNA, CEDRAT, ANOMALIA, ZATOPIONA DEPRESJA, STATYSTYKA, NIEWYDOLNOŚĆ ODDECHOWA, BALSAM, TRZMIEL, PRZENOSKA, PRZESZUKANIE, STOPA, PATRONKA, INTERIOR, BLOCZEK, BUŁGARSKI, PUŁAP, RACHUNEK MAKLERSKI, AKCJONARIAT PRACOWNICZY, NASTAWIENIE, DZIAŁO SAMOBIEŻNE, ARAMEIZM, GŁASZCZEK WARGOWY, INTERWAŁ, RATOWNIK MEDYCZNY, TEREN ZIELENI, ŚRODEK ODWOŁAWCZY, GRAFIKA RASTROWA, DEMAGOG, DWUDZIESTKA, WITELLARIUM, WYSZUKIWARKA INTERNETOWA, CLERK, ?HERBATA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 17.091 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

DOWÓDCA ODDZIAŁÓW WOJSK NAJEMNYCH W SŁUŻBIE MIAST LUB DWORÓW KSIĄŻĘCYCH (GŁ. WE WŁOSZECH, W OKRESIE OD XIV DO XVI W.), KTÓRY NA WŁASNY RACHUNEK WERBOWAŁ LUDZI DO SWOJEGO ODDZIAŁU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: DOWÓDCA ODDZIAŁÓW WOJSK NAJEMNYCH W SŁUŻBIE MIAST LUB DWORÓW KSIĄŻĘCYCH (GŁ. WE WŁOSZECH, W OKRESIE OD XIV DO XVI W.), KTÓRY NA WŁASNY RACHUNEK WERBOWAŁ LUDZI DO SWOJEGO ODDZIAŁU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KONDOTIER dowódca oddziałów wojsk najemnych w służbie miast lub dworów książęcych (gł. we Włoszech, w okresie od XIV do XVI w.), który na własny rachunek werbował ludzi do swojego oddziału (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KONDOTIER
dowódca oddziałów wojsk najemnych w służbie miast lub dworów książęcych (gł. we Włoszech, w okresie od XIV do XVI w.), który na własny rachunek werbował ludzi do swojego oddziału (na 9 lit.).

Oprócz DOWÓDCA ODDZIAŁÓW WOJSK NAJEMNYCH W SŁUŻBIE MIAST LUB DWORÓW KSIĄŻĘCYCH (GŁ. WE WŁOSZECH, W OKRESIE OD XIV DO XVI W.), KTÓRY NA WŁASNY RACHUNEK WERBOWAŁ LUDZI DO SWOJEGO ODDZIAŁU sprawdź również:

Palaemonetes varians - europejski gatunek krewetki częściowo słodkowodnej; wyrostek czołowy stosunkowo długi, przezroczysty i pozbawiony pigmentu; górna i dolna jego krawędź ząbkowana, pierwsza para czułków zwieńczona przez 3 wici, z których 2 są zrośnięte u nasady, 2 przednie pary odnóży tułowiowych zaopatrzone w wysmukłe szczypce, mające dość krótką część chwytną ,
austriacki kompozytor i teoretyk muzyki (1883-1959); prekursor techniki dodekafonicznej ,
w naukach przyrodniczych - skupienie (minerałów, roślin, cząstek), wynik procesu agregacji ,
starszy zawodnik, który zakończył już profesjonalną karierę, choć uczestniczy w rozgrywkach organizowanych z myślą o emerytowanych sportowcach ,
drobny ptak z rzędu wróblowatych, owadożerny, około 330gatunków; Eurazja i Afryka ,
pisarz słowacki (1793-1852), ideolog wspólnoty Słowian; „Córa Sławy”, „O literackiej wzajemności” ,
Crepis setosa - gatunek rośliny należący do rodziny astrowatych ,
jadalny grzyb wiosenny ,
cecha czegoś, co w danym momencie nie spełnia swojego zadania, nie reaguje na aktywujące sygnały, jest bierne ,
cecha czegoś, co jest przeciwne Polsce i Polakom ,
głęboki, dworski ukłon ,
zakończenie lub okucie gafla albo bomu w postaci widełek ,
żałosne głosy ,
rycerz, wróg Maurów ,
baza danych o podmiotach uczestniczących w obrocie gospodarczym ,
biustonosz - element damskiej bielizny służący do przykrywania i podtrzymywania piersi ,
osoba przymusowo przebywająca w określonym miejscu, bez prawa jego opuszczania ,
osoba, która wypowiada się w czyimś imieniu; postać, która przedstawia punkt widzenia autora ,
samochód marki Alfa Romeo ,
miasto na wybrzeżu Morza Bałtyckiego nad Zalewem Kurońskim, w zachodniej części Litwy, położone u ujścia rzeki Dangi do Zalewu Kurońskiego, połączone kanałem z ujściem rzeki Niemen ,
wskaźnik sprzedaży książek ,
wyodrębniony składnik środowiska geograficznego ,
... Wołodyjowski ,
górnik pracujący pod ziemią ,
metoda zatajenia tekstu ,
wypreparowane trofeum łowieckie, rodzaj zwierzęcego popiersia ,
Platysteira cyanea - gatunek ptaka z rodziny krępaczków (Platysteiridae) ,
najmniejszy związek taktyczny stanowiący w wielu armiach podstawową jednostkę bojową wojsk lądowych o wielkości pośredniej między pułkiem a dywizją ,
miasto we Włoszech (Lacjum) w Preapeninach ,
centuria pospolita, Centaurium erythraea - gatunek rośliny z rodziny goryczkowatych; występuje w całej niemal Europie, w Afryce Północnej, na Wyspach Kanaryjskich, w Azji Zachodniej i Środkowej, na Kaukazie i Ałtaju, w Polsce występuje na całym terytorium, ale dość rzadko

Komentarze - DOWÓDCA ODDZIAŁÓW WOJSK NAJEMNYCH W SŁUŻBIE MIAST LUB DWORÓW KSIĄŻĘCYCH (GŁ. WE WŁOSZECH, W OKRESIE OD XIV DO XVI W.), KTÓRY NA WŁASNY RACHUNEK WERBOWAŁ LUDZI DO SWOJEGO ODDZIAŁU. Dodaj komentarz

2×1 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast