ZBIÓR ELEMENTÓW DANEJ GRUPY, KTÓRY SAM TWORZY GRUPĘ Z DZIAŁANIEM GRUPY WYJŚCIOWEJ; INACZEJ PODZBIÓR GRUPY ZAMKNIĘTY NA DZIAŁANIE GRUPOWE I BRANIE ODWROTNOŚCI, KTÓRY ZAWIERA JEJ ELEMENT NEUTRALNY (ZOB. DZIAŁANIE WEWNĘTRZNE) - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PODGRUPA to:

zbiór elementów danej grupy, który sam tworzy grupę z działaniem grupy wyjściowej; inaczej podzbiór grupy zamknięty na działanie grupowe i branie odwrotności, który zawiera jej element neutralny (zob. działanie wewnętrzne) (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ZBIÓR ELEMENTÓW DANEJ GRUPY, KTÓRY SAM TWORZY GRUPĘ Z DZIAŁANIEM GRUPY WYJŚCIOWEJ; INACZEJ PODZBIÓR GRUPY ZAMKNIĘTY NA DZIAŁANIE GRUPOWE I BRANIE ODWROTNOŚCI, KTÓRY ZAWIERA JEJ ELEMENT NEUTRALNY (ZOB. DZIAŁANIE WEWNĘTRZNE)". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 9.249

SYLOGIZM, NAGARI, STROIK, MAMELUK, AMIRYNA, STŁUCZENIE, KREOLSKI HAITAŃSKI, EWOKACJA, DRIBLER, POJEDYNKA, NIUCHACZ, ANALITYCZKA, PŁASKONOS JASNOGŁOWY, PREPPER, WYMIENNIK CIEPŁA, FONIATRIA, GOMÓŁA, ZAKŁADKA, SERECZNIK, JUKAGIRKA, SŁOWO WSTĘPNE, GŁOWNIA, MAGNEZJA PALONA, PEDAGOG SPECJALNY, RZEPKA, CYMETYDYNA, CENZUS MAJĄTKOWY, ZASILANIE SIECIOWE, SŁUCHAWECZKA, FILOGENEZA, AMINOALKOHOL, KOLANO HAMBURSKIE, WSKRZESICIEL, ARYSTOTELES, CZYSTY STRZAŁ, GNOJOWNIK, WAHACZ WZDŁUŻNY, PEŁNOWARTOŚCIOWOŚĆ, GOLFIK, WIDMO MACIERZY, AFRYKATA, TURANIZM, UTWÓR, KOMÓRKA ROŚLINNA, TERMOSTAT, PIĘCIORNIK GĘSI, NEKTAR, USŁUGA, GÓWNOZJAD, STRES OKSYDACYJNY, PRAWO BIOTA-SAVARTA, ROTATOR, ZESPÓŁ PRZĘSTKI POSPOLITEJ, SYTUACJA DECYZYJNA, BAS, UŻYCIE NIEKOMERCYJNE, PARAMETR, TABLETKA, PORCJA, DWUCYFRÓWKA, DEKORUM, CIĄG DOKŁADNY, TYMPANON, ŁAŃCUSZEK, WYDŁUŻALNIK, CZUWANIE, DWUNASTKA, CHLOREK POTASOWY, DYWERSJA, PIEC, MECHANIZM RYGLOWY, KARAITKA, UKŁAD KOINCYDENCYJNY, KUPIEC, ANTENKA, BHP, CZORT, BRDA, HRABIA, DOKTORAT HONORIS CAUSA, SAMPEL, POMNIK, FAZA, MARTWA WODA, PRZECIWWAGA, NIEMRAWOŚĆ, EKSPERT, DIAK, CZÓŁENKO, POPRZEDNIK, ZRZESZONY, PODSYP, GERMANISTA, INSTRUMENTACJA GŁOSKOWA, BÓBR ZWYCZAJNY, PIÓRO, KOMPLEMENTACJA GENETYCZNA, PAJĘCZAKI, RÓWNOLICZNOŚĆ, PSEUDOPALATUS, APARATOWNIA TELEFONII WIELOKROTNEJ, ZAWODNIK, FURDYMENT, SZATA, ARKADA, MINIVAN, CZAS STREFOWY, WEK, MIĘTA, MALARZ, ALFA-BLOKER, KRZYWAK, GALARETKA, DRUMLA, KAT, DIKREOZAURY, OBSADA, PROGRAM, RANGA, ZMOWA MILCZENIA, CZUKCZYJKA, ANKIETA, REGUŁA, CHORALISTA, DWUSPÓJNA SKŁADOWA, KIEROWNICTWO DUCHOWE, NIEBIOSA, NIEKOMPLETNOŚĆ, DOWÓDCA, GEREZA BIAŁOBRODA, BARWNIK ŚWIATŁOCZUŁY, ŚLUBY ZAKONNE, TLENOWIEC, FILOLOGIA WŁOSKA, DINKS, ZAPONA, OGRANICZNIK, KIJEK, OKNO TEKTONICZNE, TRZYDZIESTKA, BUDOWA, MOBIL, LALKARZ, PIONEK, FILM ANTYWOJENNY, WOKABULARZ, ZDROWY, WALIJSKI, KOMÓRKA, LACH SĄDECKI, DOM LETNISKOWY, ŁAŃCUSZEK, DEBLISTA, KASZTELANIA, WYPĘDZENIE, WIELORASOWOŚĆ, NABIEG KORZENIOWY, SIATKA, ANDROGINIA, BASSANELLO, PIASKOWY DZIADEK, SAMOUNICESTWIENIE, NAZWA SŁUŻEBNA, TOPOLOGIA MNOGOŚCIOWA, UGRIUMÓW, ZAPARZACZKA, JĘZYKI DARDYJSKIE, MÓZG MATRIOSZKA, PALEC, FORMA PÓŁTORALINIOWA, WIERTNIK, PIROELEKTRYK, PACA, GRUPA, ŻAGIEW, FREATOFIL, PSALMOGRAF, STRZEMIĘ, SILNIK RAKIETOWY, KREDYT BUDŻETOWY, GADACZ, PRODUKCJA, PŁOZA, EROTOMAN, ALEGORIA, NERKOWIEC, PIEPRZ CZERWONY, ZAGÓRZANKA, WESTERPLATCZYK, METODA AGLOMERACYJNA, PEBA, PARKIET, WOREK REZONANSOWY, DŻIN, KOŃCÓWKA, SKAPOLIT, KALKA, BODZIEC WARUNKOWY, SZEŚCIAN, RIKSZARZ, AUSTRALODOK, EP, WYKRYWACZ KŁAMSTW, MOZART, ICHTAMMOL, OKSYGENATOR, ZARYSOWANIE, ILOCZYN WEKTOROWY, STRASZAKOWATE, PRĘŻNOŚĆ, AUTOWIZERUNEK, NAKRYCIE GŁOWY, SUBSTANCJA CZYNNA, INHIBITOR POMPY PROTONOWEJ, REKLAMOWIEC, OSTATNIA POSŁUGA, PANCERZ, KWAS MLEKOWY, OŁTARZ, TEOLOGIA NARRACYJNA, KURTKA, KOMISJA SELEKCYJNA, JĘZYK AMHARSKI, TEKSTYLNY, FENYLOETYLOAMINA, OPRAWA, MLECZNIK, WENATIKOZUCH, KATEGORIA SEMANTYCZNA, ADIAFORA, PUŁKOWNIK, ŁUG, NEUTRALNOŚĆ, FRANCUSKI, OGIER, INDOEUROPEJCZYK, KOLABORACJONISTA, UZBROJENIE, WYŁOM, CIOS, ŻÓŁWIE SPŁASZCZONE, PRZESTRZEŃ JEDNORODNA, KRYSTALOCHEMIA, ESKIMOS, CZŁON ODWRACALNY, ZAĆMIENIE, ZAPAŁECZKA, DYLETANTYZM, FRANKISTA, DOBRO MATERIALNE, NIEDŹWIEDNIK, FUNDUSZ SOŁECKI, PŁYTKA, SZCZĘKOT, LEJEK, ŻURNALISTA, SUMATOR, KWAS-HYDROKSYMASŁOWY, FOTEL ROZKŁADANY, BEZCELOWOŚĆ, CZUWANIE MODLITEWNE, STRUNA, INUITA, POMOC, DIXIELAND, ZEGAR ATOMOWY, SYNTEZATOR, IMPREGNATOR, CYJANOHYDRYNA, ŻOŁĘDNICA, HASIOR, OKSOKWAS, NASYCONY KWAS TŁUSZCZOWY, MIKOŁAJKI, INSTRUMENT DĘTY DREWNIANY, FOLKSDOJCZ, HOMOMORFIZM GRUP, WIDZ, EKSPOZYCJA, PŁYWACZEK, DZIAŁANIE DWUARGUMENTOWE, DORADCA, PALEC, ANTEFIKS, CZĘŚĆ WSPÓLNA ZBIORÓW, ZUPA NA GWOŹDZIU, EFEKT DOPPLERA, ŚMIERCIOŻERCA, INTUICJONIZM, BIAŁY, KOTYLION, NEURON CZUCIOWY, BĘBEN SZCZELINOWY, PRZESTRZEŃ, KWAS BURSZTYNOWY, JĘZYK GERMAŃSKI, SSAK WYMARŁY, WIRUS, DANDAKOZAUR, ?POŁĄCZENIE SZEREGOWE.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 9.249 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ZBIÓR ELEMENTÓW DANEJ GRUPY, KTÓRY SAM TWORZY GRUPĘ Z DZIAŁANIEM GRUPY WYJŚCIOWEJ; INACZEJ PODZBIÓR GRUPY ZAMKNIĘTY NA DZIAŁANIE GRUPOWE I BRANIE ODWROTNOŚCI, KTÓRY ZAWIERA JEJ ELEMENT NEUTRALNY (ZOB. DZIAŁANIE WEWNĘTRZNE) się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ZBIÓR ELEMENTÓW DANEJ GRUPY, KTÓRY SAM TWORZY GRUPĘ Z DZIAŁANIEM GRUPY WYJŚCIOWEJ; INACZEJ PODZBIÓR GRUPY ZAMKNIĘTY NA DZIAŁANIE GRUPOWE I BRANIE ODWROTNOŚCI, KTÓRY ZAWIERA JEJ ELEMENT NEUTRALNY (ZOB. DZIAŁANIE WEWNĘTRZNE)
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PODGRUPA zbiór elementów danej grupy, który sam tworzy grupę z działaniem grupy wyjściowej; inaczej podzbiór grupy zamknięty na działanie grupowe i branie odwrotności, który zawiera jej element neutralny (zob. działanie wewnętrzne) (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PODGRUPA
zbiór elementów danej grupy, który sam tworzy grupę z działaniem grupy wyjściowej; inaczej podzbiór grupy zamknięty na działanie grupowe i branie odwrotności, który zawiera jej element neutralny (zob. działanie wewnętrzne) (na 8 lit.).

Oprócz ZBIÓR ELEMENTÓW DANEJ GRUPY, KTÓRY SAM TWORZY GRUPĘ Z DZIAŁANIEM GRUPY WYJŚCIOWEJ; INACZEJ PODZBIÓR GRUPY ZAMKNIĘTY NA DZIAŁANIE GRUPOWE I BRANIE ODWROTNOŚCI, KTÓRY ZAWIERA JEJ ELEMENT NEUTRALNY (ZOB. DZIAŁANIE WEWNĘTRZNE) sprawdź również:

osobnik ludzki lub zwierzęcy we wczesnym etapie rozwoju zwanym okresem zarodkowym ,
wieża obronna z bramą wjazdową umieszczoną w niższej kondygnacji ,
układ służący do przechowywania i odtwarzania informacji ,
literacki zabieg polegający na nagromadzeniu bliskoznacznych określeń mającym na celu uwydatnienie wagi omawianego przedmiotu ,
skupisko minerałów ,
Zamieszkanie grupy ludzi na określonym terytornium, na którym wcześniej nie mieszkała ,
otwór w igle ,
'Bananowy ...' VOX-u ,
gliniany garnuszek o kształcie gruszki, otwarty z dwu stron, używany dawniej w laboratoriach ,
nauczyciel, który uczy języka niemieckiego ,
mała, przeważnie drewniana warownia znajdująca się na kresach państwa dla obrony granic ,
dzień świętego odpoczynku w judaizmie ,
neurolog (1897-1963); prace z histopatologii ośrodkowego układu nerwowego ,
udawany żal, rzadkie ,
cecha czegoś, co jest powszechnie spotykane ,
zjawisko optyczne polegające na pojawieniu się wąskich smug (pasm) świetlnych układających się w kształtgwiazdy na powierzchni kamieni szlachetnych, zwłaszcza szlifowanych w kaboszon ,
niechęć - brak ochoty na coś, chęci do czegoś ,
BIELUŃ, DATURA ,
pochodna dihydralazyny, lek o działaniu hipotensyjnym oraz stymulującym mieszki włosowe ,
imię Ludwiga, b. kolarza ,
w średniowieczu podstawowa jednostka organizacyjna jazdy rycerskiej ,
przedstawiciel protistów roślinopodobnych z gromady kryptomonad (Cryptophyta) ,
metal lub półmetal charakteryzujący się dużą gęstością, często także właściwościami toksycznymi ,
zbiór technik mających na celu prognozę przyszłych cen (kursów) papierów wartościowych, walut czy surowców na podstawie cen historycznych ,
to, że coś ma zły wpływ na coś innego, nie przynosi korzyści ,
człowiek, który praktykuje ascezę ,
lekkie obuwie o skórzanych lub gumowych podeszwach, do których mocowane są paski ze skóry lub z innego materiału ,
ur. w 1930r. astronauta amerykański, dowódca we wspólnym locie Apollo-Sojuz ,
z ekspresją o marynarce; część garderoby damskiej i męskiej, górna część garnituru lub kostiumu, często funkcjonująca poza kompletem ,
osoba, która kieruje przebiegiem jakiejś uroczystości

Komentarze - ZBIÓR ELEMENTÓW DANEJ GRUPY, KTÓRY SAM TWORZY GRUPĘ Z DZIAŁANIEM GRUPY WYJŚCIOWEJ; INACZEJ PODZBIÓR GRUPY ZAMKNIĘTY NA DZIAŁANIE GRUPOWE I BRANIE ODWROTNOŚCI, KTÓRY ZAWIERA JEJ ELEMENT NEUTRALNY (ZOB. DZIAŁANIE WEWNĘTRZNE). Dodaj komentarz

8-4 =

Poleć nas znajomym:

x