WYRAZ TWARZY, KTÓRY MOŻNA PRZYBRAĆ - WYRAŻAJĄCY UCZUCIA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

MINA to:

wyraz twarzy, który można przybrać - wyrażający uczucia (na 4 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: MINA

MINA to:

rodzaj broni, ładunek wybuchowy, np. mina przeciwpiechotna (na 4 lit.)MINA to:

jednostka wagi (50 sykli) i jednostka pieniężna (100 drachm) w starożytnej Grecji (na 4 lit.)MINA to:

korytarz wydrążony przez pasożytniczą larwę niektórych owadów we wnętrzu liścia lub pod jego spodem (na 4 lit.)MINA to:

kupa zwierzęcia w otoczeniu człowieka, tam, gdzie nie powinna się znaleźć; najczęściej - kupa psa lub gołębia (na 4 lit.)MINA to:

coś nieoczekiwanego i niechcianego, najczęściej we fraz. nadziać się na minę (na 4 lit.)MINA to:

kopalnia, zakład i przedsiębiorstwo górnicze zajmujące się wydobyciem (eksploatacją) z ziemi kopalin użytecznych (na 4 lit.)MINA to:

starożytna jednostka wagowo-pieniężna równa 1/60 talenta (na 4 lit.)MINA to:

chodnik drążony wewnątrz liści przez larwy owadów (na 4 lit.)MINA to:

wesoła, to uśmiech (na 4 lit.)MINA to:

przeciwczołgowa (na 4 lit.)MINA to:

bywa, że rzednie (na 4 lit.)MINA to:

kwaśna - na twarzy (na 4 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "WYRAZ TWARZY, KTÓRY MOŻNA PRZYBRAĆ - WYRAŻAJĄCY UCZUCIA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 4.630

SYMBOL NIETERMINALNY, ROCKOWIEC, ROZWIDLACZ, FOTOEDYTOR, ILLOKUCJA, MATUZALEM, GRYMAS, PLEBEJUSZ, MIEJSCOWY, ŁAPACZ, MUSZTARDÓWKA, UCHO, WIRUS GRYPY TYPU A, NADAKTYWNOŚĆ, TAJNOPIS, KLAMRA KOMPOZYCYJNA, UKŁAD NIELINIOWY, TRANSLACJA, GRUPA CYKLICZNA, MINIALBUM, STAROSTA, PIZZER, TŁUSTY DRUK, PRZEBOJOWIEC, FIZJONOMIKA, BOŻY BOJOWNIK, MYŚL, RETMAN, DIABEŁ, BEZBRONNOŚĆ, WOLNA AMERYKANKA, OGIEŃ KRZYŻOWY, DZIWNY ATRAKTOR, JANUSZ, WIELKOŚĆ FIZYCZNA, UWODZICIEL, RABARBAR, REGULATOR, SEKTOR NIEFINANSOWY, NAUCZYCIEL MIANOWANY, PĘTLARZ, NOWINKARSTWO, CZOP, RACHUNEK OPERATOROWY, JESION, FRONT POLARNY, TAPIR WEŁNISTY, OBSZAR NIEOGRANICZONY, URAZ PSYCHICZNY, PRYMUS, SKAŁA WULKANICZNA, CENA MINIMALNA, KANAŁ ENERGETYCZNY, PIERŚCIEŃ TOPOLOGICZNY, PSALMISTA, CHOROBA MASZKARONÓW, GEOPATIA, WIERZYCIEL SOLIDARNY, CZŁONEK, DESKARZ, KWIAT ŻEŃSKI, GOLIAT, NUTA, INSPEKT, EKONOMISTA, OPÓR WZNIESIENIA, TAGALOG, GARNUSZEK, KABALARZ, AGNOZJA TWARZY, DOKTOR KOŚCIOŁA, UMIEJĘTNOŚĆ MIĘKKA, INTENDENT, OBROTNICA, SKRYTOBÓJCA, OKRĘT NAWODNY, SUPERNOWOŚĆ, USZCZYPLIWOŚĆ, FORMA DWULINIOWA, SURFAKTANT, BIOGEN, BARWICZKA, ESPERANTYSTA, ŻYWY TRUP, BEZA, ŚMIECIARZ, NUDZIAK, HASŁO, DETEKTYW, IKRA, METAL PÓŁSZLACHETNY, KRYZYS KATATYMICZNY, RÓWNOWAŻNIK ZDANIA, KANAŁ, ANTYUTOPIA, BASISTA, TERRINA, KAZNODZIEJA, NAWÓZ KOMPLEKSOWY, CMOK, PRZEKAZICIEL, IMITATOR, FILEMON CZARNOLICY, PODUSZKA, GERMANISTYKA, SEGMENT SZYJNY, KUBEŁ, LANE CIASTO, PRECEPTOR, NIEŚWISZCZUK, TYKA, RACHUNEK RÓŻNICZKOWY, CIŚNIENIE, GRADUACJA, KOSZT NIEZGODNOŚCI, NOSEMA, KOŁEK, ŚMIERDZIUCH, HURTNICA ZWYCZAJNA, GRABEN, GRAF DWUDZIELNY, HIPPIS, LAMBADA, CIĄG SKOŃCZONY, MIODOŻER ZIELONY, FATYGANT, GEN WIELOKROTNY, WRAK, KSIĘGA WÓJTOWSKA, OBRAZOBURCA, MIEDZIORYTNIK, OPIESZAŁOŚĆ, NOTARIAT, SZPULKA, WNYKARZ, NADAJNIK TELEWIZYJNY, TERAZ, ŚMIECH, METYLDOPA, RYZY, FILEMON NOWOKALEDOŃSKI, PĘDNIK WODNOODRZUTOWY, POCHŁANIACZ, MINIMALIZM, PIEGUS, POCZĄTKUJĄCY, DIODA, PIERŚ, WYRAŻENIE, BAROMETR KONIUNKTURY, FILEMON BRĄZOWY, MOHRG, BUKOWIANIN, SKŁADAK, OPARCIE, OGÓR, ZMARŹLAK, KRATA, ŁYKACZ, PARAPET, CUKIER MLEKOWY, FILAROWIEC, KROK ŁYŻWOWY, CZIP, MUZEALNICTWO, OPĘTANIE, ZBIORÓWKA, EWOLUCJONIZM UNIWERSALNY, IRAK, PRONATALIZM, LODOWIEC ZBOCZOWY, KONOTACJA, NEKTAR, DZIURA, TREL, POKREWNA DUSZA, PŁATEK KOSMETYCZNY, WĄSATY, SUPERKLIENT, BAJKOPIS, MAŁOŚĆ, TOR ODSTAWCZY, PSZCZOŁA MACEDOŃSKA, POMOWIEC, BÓL DUPY, PŁÓCIENNIK, WSKAŹNIK RÓWNOMIERNOŚCI, MINISTRANT KSIĘGI, FOTOLABORATORIUM, ZWIERZĘ FUTERKOWE, ARENDARZ, CHORALISTA, BETA BLOKER, PAS, MINA, PODMIOT ZBIOROWY, LICZEBNIK, GADY SSAKOKSZTAŁTNE, STAN STACJONARNY, SWOJAK, FILOLOGIA KLASYCZNA, BLISCY, ODPRYSK, GONIOMETRIA STATYCZNA, MENEDŻER, WCZORAJ, CIEPLUCH, EWOLUCJONIZM MULTILINEARNY, CHLEB PSZCZELI, ŻELAZKO ELEKTRYCZNE, SŁODKA BUŁKA, NOMADA, KWADRANS AKADEMICKI, FILEMON BIAŁOKARKOWY, WACHLARZ, ARMSTRONG, NIESTRZĘP, DYSK KOMPAKTOWY, DOPŁATA OBSZAROWA, MUMIA, TURCZYN, TACZNIK, BIAŁY ZNAK, HAK, ŻARTOWNIŚ, PLANY, STARORUSKI, RĘKA BŁOGOSŁAWIĄCA, MLECZ, AKOLITA, FONOLOGIA LEKSYKALNA, ZŁOŚLIWOŚĆ, FAZA, ODPOCZYNEK, TEOZOF, OGÓLNA KWOTA POŁOWOWA, KASZANKA, KONSUMENT, KWAS GIBERELINOWY, URLOP NA ŻĄDANIE, TON, KOMORNIK, LUKA DEFLACYJNA, KALEKA UMYSŁOWY, PRZYCHYLNY WIATR, ZESTAW KINA DOMOWEGO, INDUSTRIALIZACJA, PRYSZCZATY, HYDROSKOP, PARTER OGRODOWY, DEMOLUDY, AKORD NONOWY, PLUGIN, WILCZY DÓŁ, INŻYNIER, SZCZENIACKOŚĆ, SUBSKRYBENT, GAROWY, CYGAN, BAKI, HERETYK, ANTYSZCZEPIONKOWIEC, INTROJEKCJA, PĘTLA, FILM ŚREDNIOMETRAŻOWY, SYMETRYCZNOŚĆ, SŁOWO, ZWALISTOŚĆ, STRZAŁECZKA, KRUSZYNA, DOKUMENT, WOODSTOCK, WSPÓŁWYZNAWCA, MLECZ, KOCIOŁ, TASIEMIEC NIEUZBROJONY, MINA, ZIEMIA, MALARZ, WIELKOŚĆ, SKRYBA, PRZYKŁADNOŚĆ, STAŁA, FACSIMILE, BEZWODNIK, KAPŁAN, MOZARAB, ZWIERZĘ, STOPIEŃ, CIĘŻAREK, KOTLARZ, SZPACHLARZ, KSIĘŻYC W PEŁNI, MISTRZ WSZECHWAG, LIMFOSCYNTYGRAFIA, LANDLORD, KISZENIAK, PRZEDMURZE, FLUBV, ?AGENT.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 4.630 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

WYRAZ TWARZY, KTÓRY MOŻNA PRZYBRAĆ - WYRAŻAJĄCY UCZUCIA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: WYRAZ TWARZY, KTÓRY MOŻNA PRZYBRAĆ - WYRAŻAJĄCY UCZUCIA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
MINA wyraz twarzy, który można przybrać - wyrażający uczucia (na 4 lit.)

Definicje krzyżówkowe

MINA
wyraz twarzy, który można przybrać - wyrażający uczucia (na 4 lit.).

Oprócz WYRAZ TWARZY, KTÓRY MOŻNA PRZYBRAĆ - WYRAŻAJĄCY UCZUCIA sprawdź również:

'opłata' za nieuwagę ,
w sportowych grach zespołowych: miejsce i funkcja zawodnika ,
zbiór wyrażeń językowych pełniących tożsame role składniowe, wyodrębnianych w logicznych analizach języka ,
dłuższy utwór wierszowany o charakterze rozprawy pouczającej ,
surowiec pozyskiwany z trzcin, przetworzone łodygi tych roślin ,
obozowa zbiórka ,
rząd ciepłolubnych pajęczaków, głównie owadożerne ,
proces stopniowego niszczenia materiałów zachodzący między ich powierzchnią i otaczającym środowiskiem ,
przedstawicielka ludu Frygijczyków, mieszkanka Frygii ,
żartobliwie o belfrze ,
w literaturze fantastyczno-naukowej: rodzaj utworu fabularnego ,
przełożony meczetu ,
osoba, która podbiera zboże przy koszeniu ,
ekonomista angielski (1900-78); zajmował się teorią wzrostu gospodarczego ,
czyn popełniony przez funkcjonariuszy publicznych III Rzeszy Niemieckiej (1933-1945), albo przez nich inspirowany lub tolerowany, będący zbrodnią przeciwko ludzkości, a w szczególności zbrodnią ludobójstwa, a także innym poważnym prześladowaniem z powodu przynależności osób prześladowanych do określonej grupy narodowościowej, politycznej, społecznej, rasowej lub religijnej. Określeniezbrodnia hitlerowska zostało formalnie zastąpione określeniemzbrodnia nazistowska ,
niestosowne zachowanie, czyn ,
gatunek naziemnopączkowej rośliny gruboszowatej, pochodzący z Kraju Przylądkowego, introdukowany do Francji, Algierii i Maroka ,
elektryczny przyrząd grzejny do ogrzewania pomieszczeń ,
pokój, w którym trzyma się książki ,
literatura o tematyce dworskiej, charakterystyczna dla literatury barokowej ,
potocznie o dwupokładowym autobusie ,
to, że ktoś lub coś jest jedynym władcą, jedynym podmiotem mającym władzę ,
dział budownictwa zajmujący się projektowaniem, technologią wykonania oraz samym wykonaniem ustrojów budowlanych istniejących na lądzie ,
rodzaj balonu, w którym siła nośna wynika z różnicy gęstości ogrzanego powietrza wewnątrz i chłodniejszego na zewnątrz balonu ,
prymitywne narzędzie wykonane techniką rdzeniowania z naturalnych fragmentów krzemieni i innych skał twardych (rzadziej z grubych odłupków) przy zastosowaniu obustronnej obróbki na większej części lub na całym obwodzie. ,
Gnaphalium sylvaticum - gatunek rośliny wieloletniej z rodziny astrowatych; występuje na półkuli północnej w Europie i Azji ,
'figlarne' zadanie szaradziarskie ,
roślinny tłuszcz jadalny, biała lub kremowa substancja otrzymywana z miąższu orzechów palmy kokosowej, w Polsce produkowany w procesie chemicznego utwardzania z oleju rzepakowego ,
organiczny związek chemiczny, sól potasowo-antymonowa kwasu winowego, stosowana w leczeniu chorób tropikalnych oraz jako lek powodujący wymioty ,
dolegliwość objawiająca się pojawieniem się nadmiernego owłosienia na ciele, którego rozrost nie jest uzależniony zmianami hormonalnymi

Komentarze - WYRAZ TWARZY, KTÓRY MOŻNA PRZYBRAĆ - WYRAŻAJĄCY UCZUCIA. Dodaj komentarz

4×4 =

Poleć nas znajomym:

x