W BOTANICE: RODZAJ OWOCU ZBIOROWEGO, KTÓRY SKŁADA SIĘ Z WIELU MIESZKÓW - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

WIELOMIESZEK to:

w botanice: rodzaj owocu zbiorowego, który składa się z wielu mieszków (na 12 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "W BOTANICE: RODZAJ OWOCU ZBIOROWEGO, KTÓRY SKŁADA SIĘ Z WIELU MIESZKÓW". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 19.102

CYFRA, KOSTNOJĘZYKOPODOBNE, BEZCELOWOŚĆ, OBSESYJNOŚĆ, KASA ZAPOMOGOWA, SCHODY, ANIMACJA, KUC DALES, KONIK, AKATALEKSA, LINIA ŚRUBOWA, RACHUNEK CIĄGNIONY, WKŁAD, BARCHAN, GWAŁTOWNOŚĆ, CENOTWÓRCA, PŁOMIEŃ WYLOTOWY, FASOLKA SZPARAGOWA, KLAUSTROFOBIA, WUEF, MASKARADA, WISKOZA, FOTEL ROZKŁADANY, UKŁAD DWUWIRNIKOWY PODŁUŻNY, DZIWKA, PARAFRAZA, GIMBOPATRIOTA, LEŚNIK, WAHACZ WZDŁUŻNY, KRÓLIK DOŚWIADCZALNY, POLIMODALNOŚĆ, PROSIAKOWATE, FUNDUSZ PŁAC, BĄBELEK, ŁAZIK, ANALOGIA, PLANTAGENECI, CHROMOSOM HOMOLOGICZNY, GRA SINGLOWA, LASKA, CYKL AZOTOWY, MIOTEŁKA, TEORIA CIAŁ, WILCZY DÓŁ, PARTYJNY, NIEDYSPONOWANIE, WYGADANIE, NOCEK WĄSATEK, SZALENIEC, CIUCIUBABKA, ERUPCJA, RAPAPORT, MARUDA, TURECKI, RAFA, KIJEK, POLKA GALOPKA, BYLICA POSPOLITA, LAMPAS, EMBLEMAT, JASTRZĘBIE OKO, AKORD NONOWY, STARE MIASTO, DOGI, UKŁAD WEWNĄTRZWYDZIELNICZY, SZTUCZNY SATELITA, SPOCZYNEK, OPTYKA GEOMETRYCZNA, SŁUŻĄCY, ARMIA, PROTOBUŁGAR, PANEL, SADÓWKA, NADAJNIK ISKROWY, FAUXBOURDON, OGON, AUTONOMIZOWANIE SIĘ, CYKL MIESIĄCZKOWY, INOZAUR, POPISOWOŚĆ, KARTAGIŃSKI, KREDYT BALONOWY, LINIA, SŁOWIK, INFORMACJA, ADAPTOWANIE SIĘ, GALASÓWKA, CHMURNOŚĆ, GRZYBICA WOSZCZYNOWA, SUKIENKO, ERGASTULUM, SATANISTA, BEZPIECZNIK SKRZYDEŁKOWY, OWOCNIA, EFEKT UTOPIONYCH KOSZTÓW, CZYŚCIEC, AROGANT, ADŻAPSANDALI, SZAPA, IMIĘ, ODWSZAWIANIE, TEORIA STEROWANIA DUALNEGO, AUREOMYCYNA, PODMIOT ZBIOROWY, WZORZEC PROJEKTOWY, ZŁOTY MEDALISTA, INŻYNIER, ÓSMY CUD ŚWIATA, HAŁASOWNIK, POEMAT HEROIKOMICZNY, NAWIJACZ, SZCZELINA LODOWCOWA, TEORIA KATASTROF, PARNIK, DALMIERZ OPTYCZNY, ŻOŁDAK, KOLONIA, SIATKA, GWAJAKOWIEC, KŁADKA, ORZECH, WYSPA KONTYNENTALNA, ETNOLINGWISTYKA, GENOMIKA FUNKCJONALNA, WYSTRZAŁ, CZERNIDŁAK SZAROBLASZKOWY, KAMIZELKA, GÓRNIK, LOKACJA, GRABARZ, MIESIĘCZNICA, TAJNIAK, DRAMAT MODERNISTYCZNY, WYGRA, LOT SZYBOWCOWY, DIADOCHIA, NASTĘP, GORYCZKA, CZUBRICA, ANALIZA SZEREGÓW CZASOWYCH, OGNIWO TERMOELEKTRYCZNE, KOSZULKA, ŚCIANA OGNIOWA, RUCHLIWOŚĆ, DECYMA, SZLACHTA CHORĄGWIANA, DRWINA, ZDRAJCA, TERAPIA ZAJĘCIOWA, WYSPA WULKANICZNA, ROPOWICA KŁĘBU, TARCZA, KARAFINKA, MILOWY KROK, DROZD, PASEK MAGNETYCZNY, PISTACJA, ŁASZT, KIERZANKA, MIŚ, ZŁOŻENIE, PLATAN, ŻÓŁTLICA OWŁOSIONA, KLUCZ NASADOWY, WIELKOMIEJSKOŚĆ, HOMOPOLISACHARYD, WIRTUOZERIA, CHEMIA FIZJOLOGICZNA, ZAWÓD, SZKATUŁA, KOPARKA WIELONACZYNIOWA, MADISON, MARCHEW, ANTYUTLENIACZ, FILEMON CIEMNY, KRATA ROZDZIELNA, DŹWIGARKA, DZIWKA, ŚNIEŻYCA, TERAPIA HUMANISTYCZNO-EGZYSTENCJALNA, KOPERTA, PLAMA, PASO PERUWIAŃSKI, PRZYRODNIK, NIEDZIELNY KIEROWCA, UKŁAD ODOSOBNIONY, SOCZEWKA ELEKTRONOWA, STRATEGIK, PRZYJACIEL, PRAWICZEK, PRAKTYCZNOŚĆ, METAL PÓŁSZLACHETNY, DYSTORSJA, LICZMAN, PATRYCJAT, NEUROPSYCHOLOGIA KLINICZNA, SAPROFAG, ANTYBIOTYK, GOŁĘBICA, WIĄZANIE KOWALENCYJNE, ANGLOSAS, KAPLICA PRZYCMENTARNA, BAKSZTAG, SYNONIMIKA, ZIELONA KARTA, ADENOWIRUS AD-36, KICZUA, NARZECZEŃSTWO, POKRYWA, KAGANIEC, SEKSTOLA, PUSTOKRĘŻNIK, MARONOWIE, KONSYGNATARIUSZ, WIDOWNIA, BEZKRĘGOWIEC, ROCK, IMMUNOPATOLOGIA, WOREK, MASALA DOSA, FILAKTERIE, PAŃSTWO ZŁOŻONE, MASA SPADKOWA, PUNKT RÓWNONOCNY, NAPRĘŻACZ, PRZETARG OGRANICZONY, HEAD-HUNTER, ZAOCZNY, GRUCZOŁ ŁZOWY, MARSJAŃSKI, OMIEG, BUKIECIARZ, GILOTYNA, ŚLEPY TOR, SZTUCER, USZATEK, CIEKAWSKOŚĆ, ŻÓŁW LEŚNY, SZTUKA ZDOBNICZA, PIEPRZYCA, KALIMBA, LEWIZJA, TAMANDUA, POLGAR, TRIUMFATOR, POJAZD SZYNOWY, UCHO, BIBLIOGRAFIA ZAŁĄCZNIKOWA, OBRZĘK ZŁOŚLIWY, PŁOMYKÓWKA, POTĘPICIEL, SKRYBA, ZJAWISKO KURZAWKOWE, OKREŚLNIK, PESO, WIELKOMIEJSKOŚĆ, CIĄŻA, KROCHMAL, KULTURYSTA, WSZECHŚWIAT ZAMKNIĘTY, CHROMOSOM AKROCENTRYCZNY, BAZYLISZEK, MIESZALNIK, KOSMATEK, TRUDNY ORZECH DO ZGRYZIENIA, KOMÓRKA ŚRÓDMIĄŻSZOWA, PRYNCYPIALISTKA, ORZECH, GWARA MIEJSKA, OKOLICZNOŚĆ FAKTYCZNA, JĄDRO CZERWIENNE, KOMUNALKA, SUKIENNIK, OSTROGONY, DON QUICHOTE, PARAKAPPACYZM, ENDOPSAMMON, STRUNOWCE, SPÓŁGŁOSKA NIEPALATALNA, KUKIEŁKA, GRUSZKA, ORLICZKA, SKRUPULAT, WIDŁY, WODZIREJ, KISZONKA, SUSCEPTANT, PUMPERNIKIEL, PULSARY, FILM PŁASZCZA I SZPADY, OKRĄGŁY STÓŁ, KARMA, OBIEKT MOSTOWY, HETEROMORFIZM, DOMEK, JURYSLINGWISTYKA, KATAKUMBY, ZNAK ZAPYTANIA, PEJZAŻ, ?ETOLA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 19.102 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

W BOTANICE: RODZAJ OWOCU ZBIOROWEGO, KTÓRY SKŁADA SIĘ Z WIELU MIESZKÓW się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: W BOTANICE: RODZAJ OWOCU ZBIOROWEGO, KTÓRY SKŁADA SIĘ Z WIELU MIESZKÓW
HasłoOpis hasła w krzyżówce
WIELOMIESZEK w botanice: rodzaj owocu zbiorowego, który składa się z wielu mieszków (na 12 lit.)

Definicje krzyżówkowe

WIELOMIESZEK
w botanice: rodzaj owocu zbiorowego, który składa się z wielu mieszków (na 12 lit.).

Oprócz W BOTANICE: RODZAJ OWOCU ZBIOROWEGO, KTÓRY SKŁADA SIĘ Z WIELU MIESZKÓW sprawdź również:

obiekt z przeznaczeniem do rejestracji nagrań dźwiękowych, obejmujący zazwyczaj reżyserkę, pomieszczenia z przeznaczeniem do miksowania i masteringu, a także część socjalną ,
CYPO ,
jezioro w zachodniej Australii ,
księga służąca do zapisywania spraw i danych związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego ,
mucha nieco mniejsza od domowej; kłuje boleśnie i żywi się krwią ssaków ,
zbiorowisko roślinne o określonej strukturze, składzie gatunkowym i właściwościach ekologicznych ,
żeglarz kanadyjski, brązowy medalista z Los Angeles ,
elegancik ,
przestępca, specjalizujący się w przestępstwach komputerowych ,
człowiek, który wyznaje lub głosi herezję, czyli poglądy sprzeczne z dogmatami wiary katolickiej ,
w starożytności miasto greckie w Azji Mniejszej przy ujściu rzeki Meander, założona w 2 połowie II tysiąclecia p.n.e ,
tytuł urzędników w daw. Turcji ,
niemowlęca koszulka ,
podejście badacza do przedmiotu badań (zwłaszcza humanistycznych), akcentujące swoistość tego przedmiotu i stawianie pytań o sens jego istnienia w większej całości ,
wybitny architekt niemiecki i historyk architektury ,
kurczenie się i rozkurczanie gwiazd zmiennych co związane jest ze zmianami ich jasności ,
bojowy środek trujący o działaniu drażniącym, chlorowcopochodna amin alifatycznych ,
Tadek Norek z 'Miodowych lat' ,
rogoząb australijski, barramunda, Neoceratodus forsteri - najbardziej pierwotny gatunek ryby dwudysznej; rogoząb zamieszkuje muliste rzeki Australii ,
ogród zbudowany ze skał, kamieni i ziemi, w którym hoduje się rośliny wysokogórskie ,
starorzymskie okrycie kobiety ,
tyle, ile mieści się w dzbaneczku ,
pręt wykonany z metalu, często używany jako dodatkowe zamknięcie drzwi ,
określone umiejętności i wiedza zdobyte przez harcerza (zwykle wiąże się to z awansem w hierarchii grupy harcerzy, nowymi obowiązkami i otrzymaniem odznaki) ,
cecha jakiegoś materiału, przedmiotu, całkowita odporność na wodę, nieprzepuszczanie wody ,
konflikt stanowisk, różnica zdań, interesów ,
urzędowa księga odnotowująca fakt wystawienia dokumentu i dokonania czynności publicznoprawnej, zakładana dla potrzeb własnych przez administrację państwową lub kościelną ,
Marek z powieści Niziurskiego ,
kąt wypukły wyznaczony przez styczną do okręgu w punkcie X oraz półprostą zawierającą cięciwę o końcu w punkcie X ,
miłośnik samochodów

Komentarze - W BOTANICE: RODZAJ OWOCU ZBIOROWEGO, KTÓRY SKŁADA SIĘ Z WIELU MIESZKÓW. Dodaj komentarz

8+1 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast