TERYTORIUM ZNAJDUJĄCE SIĘ POD WSPÓLNĄ WŁADZĄ DWU LUB KILKU PAŃSTW - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KONDOMINIUM to:

terytorium znajdujące się pod wspólną władzą dwu lub kilku państw (na 11 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: KONDOMINIUM

KONDOMINIUM to:

wspólne rządy dwóch lub kilku państw nad jakimś krajem; współpanowanie (na 11 lit.)KONDOMINIUM to:

zespół mieszkaniowy złożony najczęściej z własnościowych budynków jednorodzinnych (na 11 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "TERYTORIUM ZNAJDUJĄCE SIĘ POD WSPÓLNĄ WŁADZĄ DWU LUB KILKU PAŃSTW". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 23.780

PATRYLINEARNOŚĆ, GRANICA FUNKCJI, DWUDZIESTY DZIEWIĄTY, BLUZA, TYGRZYK PASKOWANY, ŁYCHA, ALKOHOLIZM, ZBIEG OKOLICZNOŚCI, BIZON, WROCŁAWSKOŚĆ, RZYGI, REAKCJA, REFLEKSOLOGIA, KOMEDIA DELL'ARTE, KOSZÓWKI, PLAN OGÓLNY, SENSUALIZM, KĄT PÓŁPEŁNY, CYRK, PIĘCIOKROTNOŚĆ, SKUP, TWIERDZENIE MENELAOSA, SEKULARYZACJA, MEDYCYNA WETERYNARYJNA, GLONY, STONOGA MUROWA, BLOKADA, SZLAUF, EMALIA, TRZY KRÓLE, KARAWANA, STYL ARCHITEKTONICZNY, CENOBIORCA, OSNOWA GEODEZYJNA, PRZEPYCHACZKA, PUNKT ASEKURACYJNY, PAROBEK, KICZUA, LAMPA NAFTOWA, BEHAWIORYZM, KONGREGACJA, PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE, KLEPISKO, DIAGNOZA, ATLAS NIEBA, ADIDAS, NATURYZM, WILGOTNOŚĆ, REKONSTRUKTOR SEMANTYCZNY, NEGATYWA, ANTURAŻ, ODDZIAŁ SEPTYCZNY, POLE, SPÓŁGŁOSKA PRZYDECHOWA, MEZOSFERA, CHWALCA, OZIĘBŁOŚĆ SEKSUALNA, KREOL, ARCHOZAUROMORFY, INTEGRACJA SPOŁECZNA, KOMÓRKA WŁOSKOWATA, PENETRACJA, SZARA MYSZ, EMPORA, ARC SIN, NIEWRAŻLIWOŚĆ, SZOWINISTA, LEGAR, WYROBNIK, BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY, BOMBA EKOLOGICZNA, SCHWANNOMA, OOLITYT, OSNOWA, DIALEKTYKA, COROLLA, ATOMIZM, LEADER, GLOTTODYDAKTYKA, SEMINARZYSTA, SREBRZENIE, ELEKTROLIZA, KANAŁ BURZOWY, PIRANIOWATE, ZAGNIEŻDŻENIE, PIROGRAFIA, PATRON, KONSOLA, KONSERWATOR ZABYTKÓW, TYMPANON, CZEKOLADZIARNIA, CZARNY, USTNIK, NALEWKA, CHMURA KONWEKCYJNA, MIETLORZ, SKALA, GAMA, CZTERDZIESTKA, ASD, GARY, JĘZYK, PŁYWAK, GODZINA POLICYJNA, ZJAWISKO SEEBECKA, RODNIA, JEDNOPŁAT, SZUKACZ, CIĘŻKA ARTYLERIA, HEKSACHLOROFEN, RORAIMA, ŁUPEK PARAFINOWY, CHOROBA WOLMANA, ŚPIĄCZKA, MONOCENTRYZM, SOLANKA, UJŚCIE, DUPLEKS, FLACHA, FIZYKA, EMERYTURA POMOSTOWA, SUPERKLIENT, PODIUM, DIALOG OBYWATELSKI, ROZKŁAD, PIĄTKA, MINUTA, OSZOŁOM, SPÓŁGŁOSKA NIEPALATALNA, UDRĘCZENIE, SCHULZ, NAOS, STROP KLEINA, UKŁAD KOMUNIKACYJNY, PĘCHERZ PŁODOWY, JESIOTR, POWIEŚĆ KRYMINALNA, KARTUSZ, FRANCISZKANIZM, DEZERTERKA, PIECZYNG, FRYZ, KRONIKARKA, KOŚĆ ŁZOWA, KIBITKA, WNIOSKOWANIE STATYSTYCZNE, STOWARZYSZENIE, LITEWSKOŚĆ, JAZ, KOŃ DOŃSKI, KWACZ, KOMÓRKA MATECZNA, DZIURA, MANIERY, ALABASTRON, PIANA, PODLIZYWACZ, PIECZEŃ, LORD, PSYCHOLOGIA OGÓLNA, CLARINO, MAGNES, ŁUPEK DACHOWY, ŚRODEK ODWOŁAWCZY, FUNDUSZ DYSPOZYCYJNY, ASFALT, BECZUŁKA, PROMINENT, HAZARD, ZWARCIE ELEKTRYCZNE, CYKL, PŁYN CHŁODNICZY, ANARCH, SAMPLING, ALT, LOGIKA MATEMATYCZNA, BOMBER, EFEKT RYGLA, RĘKAWICZNIK, PRZEWRÓT, AKTUALIZM, ALPAGA, TYROMANCJA, BASEN, MORENA CZOŁOWA SPIĘTRZONA, BAND, SUPERNOWE, ADMINISTRATYWISTA, WOJSKO FEDERALNE, OGRÓDEK, WIĄZKA, WSPÓŁPRACOWNIK, HERETYK, UDAR SŁONECZNY, STUDIO FOTOGRAFICZNE, ARABSKI GREYHOUND, KROJCZY, MYJNIA, MUTACJA ZAŁOŻYCIELSKA, PRZETARG OGRANICZONY, AMH, ŁAPOWNICTWO CZYNNE, SSAK, LAPICIDA, WIZAŻYSTA, POTENCJAŁ WYTWÓRCZY, ZASIEK, FRAZA NOMINALNA, CUKIER ZŁOŻONY, HRABAL, PŁEĆ, SECESJONIZM, WALC, GRYMAŚNICA, ZARZĄDZANIE PUBLICZNE, FILOLOGIA ROMAŃSKA, WIEŚ, DOLMAN, ROZPRAWA HABILITACYJNA, BITNOŚĆ, SPORT MOTOROWY, ROZETKA, PÓŁKOSZULEK, DRZWI WAHADŁOWE, JAMOCHŁON, PEŁZAK, WIKARYZM, MOSH, NIKIELINA, DEMOGRAFIA HISTORYCZNA, HEPTAPTYK, ODPADY PROMIENIOTWÓRCZE, FERMENTACJA ALKOHOLOWA, MILOWY KROK, WSPÓŁKATEDRA, TOPIEL, SENTYMENT, RYBA ŁAWICOWA, MUZYKA, GNICIE, KRYPTODEPRESJA, RAMIĘ, STREFA PODKOSZOWA, CENZURA, LUNETA, ANIMAG, NIEZDOLNOŚĆ, CRIOLLO, CYTOSTATYK, WIĘŹNIARKA, MUTUALIZM, MENU, BRZOSKWINIA, OPTIMUM KLIMATYCZNE, TERMINAL NAFTOWY, GNAT, JAŚMIN, HURTNICA ZWYCZAJNA, PRZEDSZKOLE, ODSKOK, MUTACJA DYNAMICZNA, BRZDĄC, ANTROPOLOG KULTUROWY, ORGANOLOGIA, SAMOZATRATA, WŁOSIE, PRZECIEK, ILJIN, ARABESKA, FOTOGENICZNOŚĆ, BARWNOŚĆ, INTERLINGWISTYKA, TEREBINT, CYRK, KARATEKA, WĘZEŁ KSIĘCIA ALBERTA, KOSTUR, ODTRUTKA, KOMUNIA, MATURKA, STEEL PAN, SYLWETKA, ESENCJA, ASYRYJSKI, FILOZOF, TARPAN, NEGATYWIZM, PORWAK LODOWCOWY, ODSUWACZ, USTERZENIE MOTYLKOWE, PRZYSTANEK NA ŻĄDANIE, SADYSTA, DŻUNGLA, WARTKOŚĆ, WADA DREWNA, EKSPRES, TABLICA CAYLEYA, MAKARONIARZ, DOLNOPŁAT, ?PYLICA TALKOWA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 23.780 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

TERYTORIUM ZNAJDUJĄCE SIĘ POD WSPÓLNĄ WŁADZĄ DWU LUB KILKU PAŃSTW się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: TERYTORIUM ZNAJDUJĄCE SIĘ POD WSPÓLNĄ WŁADZĄ DWU LUB KILKU PAŃSTW
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KONDOMINIUM terytorium znajdujące się pod wspólną władzą dwu lub kilku państw (na 11 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KONDOMINIUM
terytorium znajdujące się pod wspólną władzą dwu lub kilku państw (na 11 lit.).

Oprócz TERYTORIUM ZNAJDUJĄCE SIĘ POD WSPÓLNĄ WŁADZĄ DWU LUB KILKU PAŃSTW sprawdź również:

sieć służąca do połowu węgorzy ,
rodzaj lampy wyładowczej wykonanej ze szkła kwarcowego, w której źródło promieniowania nadfioletowego powstaje poprzez wzbudzenie par rtęci bądź gazów szlachetnych pod wpływem pola elektrycznego ,
wydarzenie, czynność, zajęcie, akcja, działanie, które wykonuje się w grupie; bardzo często mówi się tak na grupowe polowanie albo grupową wycieczkę ,
ozdobna roślina z rodziny złożonych ,
dowód, w którym prawdziwość tezy dowodzi się bezpośrednio poprzez dedukcję - z założeń twierdzenia i aksjomatów teorii ,
izolacja od innych ,
młynek do odpadków, młynek do odpadów, rozdrabniacz, młynek odpadków organicznych, rozdrabniacz do odpadów, młynek do zlewozmywaka - urządzenie elektryczne montowane zazwyczaj pod zlewozmywakiem kuchennym; służy do rozdrabniania kuchennych odpadków organicznych, które następnie wraz z wodą dostają się do systemu kanalizacji ,
opozycja planet ,
ogólne ujęcie jakiegoś tematu (problemu, zagadnienia) w formie artykułu, pracy naukowej bądź innej wypowiedzi ,
świadectwo z czerwonym paskiem ,
wariant nazwy geograficznej ,
znany lek na zgagę ,
przyprawa do ciast i trunków ,
YANIAN ,
LOTOKOT - KAGUAN ,
pagi, Simias concolor - gatunek ssaka z rodziny makakowatych, przystosowany do wspinaczki dzięki długim ramionom; gatunek endemiczny - występuje jedynie na Wyspach Mantawai, gdzie jest znany jako Simakobou na wyspie Siberut i jako Simasepsep na południowych wysepkach - w Sipura, North Pagai i South Pagai ,
Opisthoprora euryptera - gatunek ptaka z rzędu jerzykowych (Apodiformes), z rodziny kolibrów (Trochilidae), z podrodziny kolibrów (Trochilinae) ,
gwałtowne działanie sił zewnętrznych na dane ciało lub siły bezwładnościowe powstające wskutek przyspieszenia masy ciała ,
mieszkaniec Teb ,
Thalassarche carteri - gatunek ptaka z rodziny albatrosów (Diomedeidae) ,
karta płatnicza, w której podobnie jak przy karcie kredytowej bank udziela nam limitu wydatków ,
macierz kwadratowa, której wyrazy położone symetrycznie względem głównej przekątnej są przeciwnych znaków ,
Bryum capillare - gatunek mchu z rodziny prątnikowatych; mech o wysokości do 3 cm, liście wilgotne odstają, liście suche są skręcone spiralnie, na szczycie zwężone we włosowaty kończyk, mech ten rośnie na martwych drzewach, korze, skałach, murach ,
Lichmera limbata - gatunek ptaka z rodziny miodojadów (Meliphagidae) obejmujący gatunki występujące na Małych Wyspach Sundajskich, Molukach, Nowej Gwinei, Vanuatu, Nowej Kaledonii i w Australii ,
pojemność baku ,
niskotopliwy stop trzech metali: cyny (90-98%), antymonu (0,5-8%) i miedzi (0,25-2,5%) ,
średniowieczny żaglowiosłowiec o jednym maszcie ,
kieł lub siekacz ,
Stephen - (1871-1900), pisarz amerykański, naturalista; „Szkarłatne godło odwagi”, „Szalupa” - powieści o bezsensie wojny ,
najwyższa karta w taroku

Komentarze - TERYTORIUM ZNAJDUJĄCE SIĘ POD WSPÓLNĄ WŁADZĄ DWU LUB KILKU PAŃSTW. Dodaj komentarz

8-2 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast