STAŁA, DAJĄCA SIĘ ŁATWO ODDZIELIĆ MECHANICZNIE CZĘŚĆ CIEKŁEJ MIESZANINY NIEJEDNORODNEJ, NIETWORZĄCA TRWAŁEGO UKŁADU KOLOIDALNEGO, ZWYKLE POZOSTAJĄCA NIEROZPUSZCZONA W NACZYNIU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

OSAD to:

stała, dająca się łatwo oddzielić mechanicznie część ciekłej mieszaniny niejednorodnej, nietworząca trwałego układu koloidalnego, zwykle pozostająca nierozpuszczona w naczyniu (na 4 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: OSAD

OSAD to:

przenośnie: nieprzyjemne wspomnienie, pozostałość, ślad na psychice (na 4 lit.)OSAD to:

ogólne określenie utworów luźnych zgromadzonych na powierzchni Ziemi, powstałych wskutek gromadzenia się materiału w procesie sedymentacji (na 4 lit.)OSAD to:

fusy lub muł (na 4 lit.)OSAD to:

szlam albo fusy (na 4 lit.)OSAD to:

nanos, szlam (na 4 lit.)OSAD to:

zbiera się na dnie szklanki (na 4 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "STAŁA, DAJĄCA SIĘ ŁATWO ODDZIELIĆ MECHANICZNIE CZĘŚĆ CIEKŁEJ MIESZANINY NIEJEDNORODNEJ, NIETWORZĄCA TRWAŁEGO UKŁADU KOLOIDALNEGO, ZWYKLE POZOSTAJĄCA NIEROZPUSZCZONA W NACZYNIU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 15.709

INFORMATYKA MEDYCZNA, RADIO TRANZYSTOROWE, STACJA ZBORNA, HARMONIKA, TETRAPTYK, DEATH METAL, KLUCZ, PRZEWLEKŁA OBTURACYJNA CHOROBA PŁUC, ANGLOSAS, PIĘTKA, OBUDOWA, AKATALEKSA, CUKIER LODOWATY, ASCETA, SALA, INTERTEKSTUALNOŚĆ POZORNA, CIAŁO KOLANKOWATE BOCZNE, JEDYNY, CHRYZMO, NIEDOPASOWANIE PRZESTRZENNE, MARCELIN, GLORIA, SUBSTANCJA OBCA, WSCHÓD, KOŁATKA, ZATRZYMANIE SIĘ, ODZIEMEK, NIEPRZYZWOITOŚĆ, STROIK POJEDYNCZY PRZELOTOWY, PRZEŻYCIE, WARSTWA PERYDOTYTOWA, KOKTAJL, CZŁON SKŁADNIOWY, SZEW, ABAKUS, KRADZIEŻ ROZBÓJNICZA, MONTAŻYSTA, KLEJARZ, ROKIETOWATE, ŚCIANA, KORPUS NAWOWY, ŻYCZLIWY, WIELKI STEP, IKEBANA, WYROBNIK, PRYZMA, AKCELERATOR CYKLICZNY, CZAS, KONKURY, BANK, GRZECH ŚMIERTELNY, BILTONG, ZASIŁEK CHOROBOWY, CHOROBA KRABBEGO, ZAKRĘT OCZODOŁOWY, POWIEŚĆ SZKATUŁKOWA, PRZEPOJA, BŁĄD SYSTEMATYCZNY, OŻENEK, PODOLOGIA, ESTRADA, KRĘGOSŁUP, PRECYPITAT, GRZEBIEŃ, TŁO, NIEUMARŁY, NIEPOKOJENIE SIĘ, BIEG, NASKALNIK, SPRĘŻYNA ZAWOROWA, MAROKAŃSKI, PAREO, NADRZĘDNIK, SZKOŁA ŚREDNIA, JĘZYK DAHALIK, CHŁOPAK DO BICIA, GLEJCHENIOWATE, CHARLES, ROZTWÓR KOLOIDOWY, KARAFECZKA, POJAZD NIEKOŁOWY, ŻYWA MOWA, BIEGUN GALAKTYCZNY, ROZBIERANKA, AURORACERATOPS, OBSZAR TRANZYTOWY, BOREWICZ, DROGA RZYMSKA, OPCJA ZEROWA, KONIEC, ATOMISTYKA, DOMENA INTERNETOWA, BAR SAŁATKOWY, FIZYKA MATEMATYCZNA, KIEŁZNO, HISTORIA SZTUKI, DZIEŃ ASTRONOMICZNY, WOŁYNIANKA, PRZEWARSTWIENIE, KONKLAWE, WIELOETAPOWOŚĆ, SONDA, PRĘDKOŚĆ PRZELOTOWA, DUR POWROTNY, HAJDUK, CHWOSTÓWKA GŁOGOWICA, BAŁYK, PANI, OŚCIEŻNICA, PANORA, TANKIETKA, KARCZEK, NIERUCHOMOŚĆ, AMANT, PUNKT PRZYZIEMNY, SYSTEM WBUDOWANY, MIOPIA, WILCZAR, UKULELE, ODCINEK, BIDON, SKANINGOWY MIKROSKOP POLOWY, PODSADKA, BRODA, SZTUKA WSPÓŁCZESNA, TUŁACTWO, TEMAT, KRAJKA, EP, WAGA RZYMSKA, SPAMIK, ROZMIĘKANIE, BUŁGARYSTYKA, UNIŻENIE SIĘ, ZWARCIE SZEREGÓW, JEDNOSTKA ŁADUNKU ELEKTRYCZNEGO, SZTUKA MYKEŃSKA, CIĄGNIK PÓŁGĄSIENICOWY, LUSTRO, LINA NOŚNA, MARZANA FARBIARSKA, STACJA NASŁUCHOWA, RAMIENISKO, SCENKA, WODOGŁOWIE WRODZONE, LIŚCIEŃ, CHŁOPIEC NA POSYŁKI, PROWINCJA, KAPLIN, GAŚNIK, MINUTA, ETANERCEPT, ŁUSZCZAK, BITELS, WŁAŚCIWOŚĆ, WŁÓCZYKIJ, WYLEW, ROZPRZE, GENTELMAN, KLERYK, ŚWIATOWOŚĆ, BAR, RZYGOWINY, CUDZOŻYWNOŚĆ, NADWYŻKA ADSORPCYJNA, ORTOPTYK, MBIRA, OSKRZELIK, TEMPERATURA UPAŁU, OSYPISKO, ŚWIADECTWO, IMPREGNATOR, MOTYLEK, OŁTARZ, STROBOSKOP, BOMBA GŁĘBINOWA, CHOROBA KAHLERA, ZBIORNIK, SZOK POPORODOWY, SŁUPICA, ROŚLINA ZADARNIAJĄCA, SZPECIELE, RAGLAN, REPUBLIKA JAKUCKA, FLET, TŁUMACZ, KANAPKA, PŁATOWIEC, WŚCIEK DUPY, MISZCZU, JON HYDROKSYLOWY, WŁOSKOWATOŚĆ, INDUKCJA WŁASNA, BOMBERKA, TOBOŁKI, BYSTROŚĆ, JEDNOSTKA SIŁY ELEKTROMOTORYCZNEJ, DOJŚCIE, ZADUPIE, OBUDOWA, MONOFAGI, MŁODZIK, MIKROSKOP ŚWIETLNY, GARDEROBIANKA, SONDAŻ, PRAWA MIEJSKIE, OSTOJA, ARABIZOWANIE SIĘ, LARWA, WSZYSTKOIZM, HAKER, NAJEM, TOLERASTIA, KANAŁ, STACJE ZLEWNE, ASTRONAUTYKA, OUTSIDER, PIĘCIORNIK NISKI, ŚLEDŹ, ANARCHIA, DROŻDŻOWY SYSTEM DWUHYBRYDOWY, BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY, HIPERMETROPIA, GICZ, DOROSŁOŚĆ, CZUWANIE, GŁADYSZ PAPROCIOWATY, AKCELERATOR KOŁOWY, PRYZMA, KLASTER, ODZIOM, SZLAUF, PAS MIEDNICZNY, KONTUR MELODYCZNY, DZBANECZNIK, LABIRYNT, DEWOCJONALIA, MATERIAŁ, GLEBA, BOMBA ATOMOWA, DAROWIZNA, RZEP, SOSNA, PATRIARCHAT, DYSK GALAKTYCZNY, SPRAWIEDLIWOŚĆ PIONOWA, PIÓROPUSZ PŁASZCZA, ŁASKAWCA, POJAWIENIE SIĘ, GEN RECESYWNY, TEORIA PIERŚCIENI, FRANSZYZA, OPERA, PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZA, REFREN, GRUBA RYBA, RODZINA PSZCZELA, INTERPOZYCJA, RYGIEL, KANAŁ PÓŁKULISTY, STRUMIEŃ RUMOWISKA BRZEGOWEGO, REZONANS STOCHASTYCZNY, BASEN MODELOWY, IZOLACJONIZM, SZEREG NEPTUNOWY, NIEZRĘCZNOŚĆ, JĘZYK ROSYJSKI, HAITI, ASTROLOG, WYRYWEK, KARDIOIDA, TROGLODYTA, MIMETYZM, PORTE-PAROLE, FALA AKUSTYCZNA, TYFLOPEDAGOGIKA, BUŁAT, MACZANKA, LEGISLATYWA, FLET NOSOWY, SEROHEMATOLOGIA, STAN, ZALEW, PRZEDDZIEŃ, JAPOK, WARUNKOWANIE KLASYCZNE, TURBOSŁOWIANIN, LOTNE PIASKI, ŁAPADŁO, PŁUG, GRÓD, PIAST, APOSELENIUM, PODBRÓDEK, PŁYTKI TALERZ, WILAMOWSKI, DWUDZIESTKA, MIĘSIEŃ STRZEMIĄCZKOWY, FILANDER PRĘGOWANY, ?VERTIKAL.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 15.709 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

STAŁA, DAJĄCA SIĘ ŁATWO ODDZIELIĆ MECHANICZNIE CZĘŚĆ CIEKŁEJ MIESZANINY NIEJEDNORODNEJ, NIETWORZĄCA TRWAŁEGO UKŁADU KOLOIDALNEGO, ZWYKLE POZOSTAJĄCA NIEROZPUSZCZONA W NACZYNIU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: STAŁA, DAJĄCA SIĘ ŁATWO ODDZIELIĆ MECHANICZNIE CZĘŚĆ CIEKŁEJ MIESZANINY NIEJEDNORODNEJ, NIETWORZĄCA TRWAŁEGO UKŁADU KOLOIDALNEGO, ZWYKLE POZOSTAJĄCA NIEROZPUSZCZONA W NACZYNIU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
OSAD stała, dająca się łatwo oddzielić mechanicznie część ciekłej mieszaniny niejednorodnej, nietworząca trwałego układu koloidalnego, zwykle pozostająca nierozpuszczona w naczyniu (na 4 lit.)

Definicje krzyżówkowe

OSAD
stała, dająca się łatwo oddzielić mechanicznie część ciekłej mieszaniny niejednorodnej, nietworząca trwałego układu koloidalnego, zwykle pozostająca nierozpuszczona w naczyniu (na 4 lit.).

Oprócz STAŁA, DAJĄCA SIĘ ŁATWO ODDZIELIĆ MECHANICZNIE CZĘŚĆ CIEKŁEJ MIESZANINY NIEJEDNORODNEJ, NIETWORZĄCA TRWAŁEGO UKŁADU KOLOIDALNEGO, ZWYKLE POZOSTAJĄCA NIEROZPUSZCZONA W NACZYNIU sprawdź również:

jeden z zębatych występów w zwieńczeniu murów obronnych i baszt ,
przyprawa; ekstrakt kłączy ostryżu ,
zamknięta instalacja elektryczna ,
nocny strój kobiecy (dawniej powszechnie używany) ,
miecz w żaglówce mieczowej ,
kot, Felis catus, Felis silvestris catus, Felis (silvestris) domesticus - udomowiony gatunek małego, mięsożernego ssaka z rzędu drapieżnych z rodziny kotowatych, przez ludzi ceniony jako zwierzę domowe oraz z powodu jego zdolności do chwytania szkodników ,
pachnący michałek ,
niewielkie, zwykle ubogie miasto - jednostka osadnicza charakteryzująca się dużą intensywnością zabudowy, małą ilością terenów rolniczych, ludnością pracującą poza rolnictwem ,
w dawnej Polsce: kopalnia soli ,
niedopowiedzenie, niedokończenie wypowiedzi ,
zespół cech czegoś lub kogoś takiego jak w Portugalii, także: stereotypowe cechy uznawane za właściwe Portugalczykom ,
sytuacja, kiedy ktoś z kimś się szarpie, dochodzi do kontaktu fizycznego i gwałtownego pociągania, przepychania z kimś (jednostronnie lub wzajemnie) ,
(1879-1949), chorwacki pisarz i pedagog, liryka osobista, wiersze partyzanckie, powieści, opowiadania, eseje ,
marka bezalkoholowego napoju gazowanego firmy The Coca-Cola Company ,
uczeń szkoły wojskowej, wychowanek korpusu kadetów ,
porcja smorodinówki; określona ilość tego produktu, zazwyczaj butelka, karafka lub kieliszek ,
realizacja sprzedaży detalicznej w niewielkich ilościach, odbywającej się w punktach sprzedaży detalicznej, np. sklepach ,
miłe, przytulne mieszkanko ,
kosmopolityczny ptak o krępym ciele i silnych nogach zdatnych do grzebania w ziemi, grzebiące ,
kobieta, która potrafi strzelać ,
kształt znaku pisarskiego, linii lub ornamentu uformowany jako wystająca część na czołowej powierzchni czcionki ,
ziemia uprawna ,
dawny urzędnik dworski, do którego należała opieka nad sypialniami króla lub możnowładcy ,
Frangula alnus - gatunek krzewu należący do rodziny szakłakowatych ,
cecha bytów, zdarzeń, pojęć itp. podobnych do tych, jakie są w Australii ,
rywalizacja, zmaganie się pojedynczych przeciwników lub zespołów, zwykle w sporcie ,
tuleja z soczewkami stanowiąca część przyrządu optycznego ,
zaburzenie polegające na występowaniu apetytu na przedmioty niebędące żywnością (np. ziemia, kreda, węgiel) lub ogromny apetyt na rzeczy, które są w pewnym sensie żywnością, takie jak nieprzetworzone składniki żywności (np. mąka, surowe ziemniaki, skrobia) ,
trójkątny obszar ziemi u ujścia rzeki, który powstał z nagromadzenia piachu i innych osadów niesionych przez tę rzekę ,
wśród sztućców

Komentarze - STAŁA, DAJĄCA SIĘ ŁATWO ODDZIELIĆ MECHANICZNIE CZĘŚĆ CIEKŁEJ MIESZANINY NIEJEDNORODNEJ, NIETWORZĄCA TRWAŁEGO UKŁADU KOLOIDALNEGO, ZWYKLE POZOSTAJĄCA NIEROZPUSZCZONA W NACZYNIU. Dodaj komentarz

2×3 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast