STAŁA, DAJĄCA SIĘ ŁATWO ODDZIELIĆ MECHANICZNIE CZĘŚĆ CIEKŁEJ MIESZANINY NIEJEDNORODNEJ, NIETWORZĄCA TRWAŁEGO UKŁADU KOLOIDALNEGO, ZWYKLE POZOSTAJĄCA NIEROZPUSZCZONA W NACZYNIU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

OSAD to:

stała, dająca się łatwo oddzielić mechanicznie część ciekłej mieszaniny niejednorodnej, nietworząca trwałego układu koloidalnego, zwykle pozostająca nierozpuszczona w naczyniu (na 4 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: OSAD

OSAD to:

przenośnie: nieprzyjemne wspomnienie, pozostałość, ślad na psychice (na 4 lit.)OSAD to:

ogólne określenie utworów luźnych zgromadzonych na powierzchni Ziemi, powstałych wskutek gromadzenia się materiału w procesie sedymentacji (na 4 lit.)OSAD to:

fusy lub muł (na 4 lit.)OSAD to:

szlam albo fusy (na 4 lit.)OSAD to:

nanos, szlam (na 4 lit.)OSAD to:

zbiera się na dnie szklanki (na 4 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "STAŁA, DAJĄCA SIĘ ŁATWO ODDZIELIĆ MECHANICZNIE CZĘŚĆ CIEKŁEJ MIESZANINY NIEJEDNORODNEJ, NIETWORZĄCA TRWAŁEGO UKŁADU KOLOIDALNEGO, ZWYKLE POZOSTAJĄCA NIEROZPUSZCZONA W NACZYNIU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 15.709

BECZKA, SEZONOWIEC, JATKA, REGRESJA PROBITOWA, SIEDZISKO, MIEDŹ ELEKTROLITYCZNA, TUŁACZ, GOLF, CHINY ZACHODNIE, WADLIWOŚĆ, AGRAFON, FILEMON BRĄZOWY, ROZBIERACZ, ANALITYCZKA, CZYNNOŚCI EKSPLORACYJNE, AKUMULATORY, ŁĄCZNIK, CHOROBA NIEMANNA-PICKA, PŁYTA KONTYNENTALNA, JAKOŚĆ, SŁOŃCE, TERMINATOR, ŚCIGACZ TORPEDOWY, FTYZJATRIA, LATAWIEC, MIERNIKOWCOWATE, RYNEK KONKURENCYJNY, FUNDUSZ PORĘCZENIOWY, REAGINA, ANTROPOLOGIA NORMATYWNA, MIECZ UCHYLNY, FENICKI, KROK PÓŁROZKROCZNY, ŚRUBA O ZMIENNYM KĄCIE NATARCIA, PIJAR, KUPER, KAPITEL, TENSOR METRYCZNY, INTENCJONALIZM, GLOSA, OBÓZ KONCENTRACYJNY, USTERKOWOŚĆ, DOPPELGANGER, WZGLĄD, ZESPÓŁ ŻÓŁTYCH PAZNOKCI, SZTOS, OBSZUKANIE, ODWACH, SEKTOR, ZABURZENIE AFEKTYWNE, POTOK, MONTAŻOWNIA, WIEŻA KOŚCIELNA, SKRAJNA PRAWICA, CIAŁO KOLANKOWATE PRZYŚRODKOWE, DROŻNOŚĆ, NERWIAK ZARODKOWY, TIMER, DERBY, PIEGUSEK, INWESTYCJA, SEMINARZYSTA, HELIOCENTRYZM, BRODACZ MONACHIJSKI, GIRLSA, WYGON, SŁOWIANIN, NEUROGERIATRIA, INSTRUMENTACJA GŁOSKOWA, MATEMATYKA STOSOWANA, DRAMAT MODERNISTYCZNY, KORONKA, RÓW TEKTONICZNY, RESPONDENT, STROP, PODSKÓRNIA, MIERZWA, INERCYJNOŚĆ, SUBIEKT, DRZEWO TERPENTYNOWE, RUCHLIWOŚĆ POZIOMA, SKRZYDŁO, MODEL AMERYKAŃSKI, ANTYGENOWOŚĆ, HAMULEC NAJAZDOWY, ROZPAD SKAŁ, KAGANIEC, INDIE WSCHODNIE, WAMPIR, PIĘCIOBÓJ, KOSZYCZEK KWIATOWY, CECHOWNIA, ŻÓŁW SŁONIOWY, ARCUS TANGENS, STERNICZKA BIAŁOGŁOWA, BUSINESSMAN, DIETA, ARTRETYZM, KAUCZUKOWIEC, MISIAK, ALTERNATYWA, SIEDEMDZIESIĄTKA, KRASNOLUDEK, ĆWIARTKA, IDIOGRAFIZM, KOSMOS, TALERZ, AZYL, RÓWNOWAGA MAKROEKONOMICZNA, BLOK OPERACYJNY, OPASANIE, FARMERYZACJA, POLSKI, KLASA, WÓDKA, OSTRA NIEWYDOLNOŚĆ NEREK, WSTRZYMANIE, KWARTA, GŁOWICA, WESTWERK, MONOGENIZM, KRIONIKA, PIASTUN, TRAWERS, DWUSTUMETROWIEC, RADIESTETA, KORTYNA, NACZYNIE LIMFATYCZNE, AUTOMATYKA PRZEMYSŁOWA, PRZYPŁYW, KASA, ŚLIZGAWKA, MERZYK OBRZEŻONY, MÓŻDŻEK, KANCONETA, DEALPACK, AZOT AMONOWY, KULTYWAR, RZEMIEŚLNICZEK, OSTRY BRZUCH, NAWALENIE SIĘ, DZIENNIK PROMULGACYJNY, WALC ANGIELSKI, RUCH, DWUDZIESTA CZWARTA, KORDON SANITARNY, ŚLIMAK, PERLATOR, ŻEL, PODKŁAD, CZUSZKA, SKLERYT, FILOLOGIA POLSKA, BEZBRZEŻE, SOJA, FOTOWOLTAIKA, PIELUCHOWE ZAPALENIE MÓZGU, AMERYKA, PALLASYT, RDZEŃ, JEDNOSTKA TAKTYCZNA, LARGHETTO, NADMIAR POWIERZCHNIOWY, TORPEDA, SPRĘŻYSTOŚĆ, ŻABA KRZYKLIWA, MAMMOLOGIA, PARAFRAZA, ALWALKERIA, NIECHLUJNOŚĆ, SOMATYZACJA, PUSTELNIA, WIZJER, LOKALIZACJA, KINOTEATR, DEPRECJACJA, KORZEŃ, ELITARYSTA, SOCJOGRAFIA, BARBARYZM, KARDIOIDA, PRODUKT LECZNICZY, RYBY DWUŚRODOWISKOWE, OTWIERANIE SERCA, PÓJDŹKA, FANFARZYSTA, GŁOWICA, BOŻY BOJOWNIK, DOLAR FIDŻI, BARANEK, IKAR, GŁOWICA BOJOWA, BIOLOG, PRZEJEZDNY, CHOROBA CAROLEGO, PALESTRA, GŁODOWANIE, ŚLIZGAWKA, JAZ RUCHOMY, IMPULSYWNOŚĆ, ZADYCHRA POSPOLITA, NADZIEMNOŚĆ, TURBOSŁOWIANIN, APTAMER, GRZECHOTNIK MEKSYKAŃSKI, WIBRACJA, WYŻYNY, GAR, HISTORYZM, ALBEE, SINIAK, ŁUSZCZYCA BRODAWKUJĄCA, KODZIK, POLA ELIZEJSKIE, BARTNIK, BŁONA SUROWICZA, MNIEJSZOŚĆ, FAHRENHEIT, NERWIAK WĘCHOWY ZARODKOWY, MŁAK, KOMISJA BUDŻETOWA, EUROPA ŚRÓDZIEMNOMORSKA, WYPRAWA PO ROZUM DO GŁOWY, MIĘSIEŃ STAWOWY KOLANA, PLANETA WEWNĘTRZNA, UPADEK ŁAŃCUSZKOWY, RUDA PABIANICKA, NADKRWISTOŚĆ, POPŁÓD, PREPER, SMOKING, PROCH, GRUNGE, PUNKT POMIAROWY, LUFKA, MISIEK, DZIELNICA HISTORYCZNA, WESOŁOŚĆ, GUFFA, LYCRA, LISTNIENIE, BANIECZKA, ŚLĄSK, KRĘG LĘDŹWIOWY, KRZYŻ ŚWIĘTEGO ANDRZEJA, OBŁO, TALERZ, EKONOMISTA, TAGESTOLOGIA, NACZYNIAKOMIĘŚNIAK GŁADKOKOMÓRKOWY, PŁUŻKA, PRZEŁĄCZNICA, WYSTĘPOWANIE, JEDNOKOMÓRKOWIEC, ZWARCIE, KOSZAROWOŚĆ, BEZOBSŁUGOWOŚĆ, TAFTA, LINGWISTYKA DIACHRONICZNA, KATAR KISZEK, CHROMANIE PRZESTANKOWE, KRYSZTAŁEK, LWIA CZĘŚĆ, SŁUGA BOŻA, WORECZEK, KUMOTER, ZAŚCIANEK, FINAŁ, KATEGORIA PIÓRKOWA, IRYDOLOGIA, GŁOWOTUŁÓW, KASTYLIJSKI, REMISJA, SYMULACJONIZM, ROZTOCZE, INTERAKTYWNOŚĆ, DREN, BILARD FRANCUSKI, NADMIERNA SENNOŚĆ, ENDOMIKORYZA, MAREMMANO, TYBINKI, ABORCJONISTKA, DIAKON, NADCIEKŁOŚĆ, JAMA PACHOWA, NOCEK ORZĘSIONY, SROMOTA, ŁAŃCUSZEK, CZAS SŁONECZNY PRAWDZIWY, SUTKA, CZYNNOŚĆ LOKOMOCYJNA, HIPPISKA, PUSZCZYK, STEK, DEMOSCENA, KRYPTOGRAFIA, CIELĘCINKA, ŚPIĄCZKA, ?PRZÓD.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 15.709 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

STAŁA, DAJĄCA SIĘ ŁATWO ODDZIELIĆ MECHANICZNIE CZĘŚĆ CIEKŁEJ MIESZANINY NIEJEDNORODNEJ, NIETWORZĄCA TRWAŁEGO UKŁADU KOLOIDALNEGO, ZWYKLE POZOSTAJĄCA NIEROZPUSZCZONA W NACZYNIU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: STAŁA, DAJĄCA SIĘ ŁATWO ODDZIELIĆ MECHANICZNIE CZĘŚĆ CIEKŁEJ MIESZANINY NIEJEDNORODNEJ, NIETWORZĄCA TRWAŁEGO UKŁADU KOLOIDALNEGO, ZWYKLE POZOSTAJĄCA NIEROZPUSZCZONA W NACZYNIU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
OSAD stała, dająca się łatwo oddzielić mechanicznie część ciekłej mieszaniny niejednorodnej, nietworząca trwałego układu koloidalnego, zwykle pozostająca nierozpuszczona w naczyniu (na 4 lit.)

Definicje krzyżówkowe

OSAD
stała, dająca się łatwo oddzielić mechanicznie część ciekłej mieszaniny niejednorodnej, nietworząca trwałego układu koloidalnego, zwykle pozostająca nierozpuszczona w naczyniu (na 4 lit.).

Oprócz STAŁA, DAJĄCA SIĘ ŁATWO ODDZIELIĆ MECHANICZNIE CZĘŚĆ CIEKŁEJ MIESZANINY NIEJEDNORODNEJ, NIETWORZĄCA TRWAŁEGO UKŁADU KOLOIDALNEGO, ZWYKLE POZOSTAJĄCA NIEROZPUSZCZONA W NACZYNIU sprawdź również:

śpiewaczka (mezzosopran) ur. w 1934 r.; występy w teatrach operowych Bazylei, Wiedniu, Londynie, USA ,
kierunek studiów, który swoim zakresem obejmuje naukę o języku, kulturze i literaturze włoskiej ,
mieszanina substancji, wykorzystywana do prania odzieży i materiałów włókienniczych, sprzedawana w formie proszku ,
ptak o wyjątkowej pisowni ,
wyrażenie zgody na swój udział ,
Somateria fischeri - gatunek ptaka z rodziny kaczkowatych (Anatidae) ,
płaski, okrągły kawałek jakiegoś materiału (np. kamienne dyski Dropa) ,
osoba fizyczna lub prawna zastępująca kogoś (osobę lub instutycję) przy jakimś zadaniu ,
Bogusław ur. w 1942 r., publicysta i krytyk muzyczny popularyzator muzyki operowej ,
część dialektu mazowieckiego języka polskiego; powstała w wyniku wymieszania się różnych gwar polskich, którymi mówili osadnicy kolonizujący południową część Warmii w XIV w ,
powolny austriacki taniec ludowy ,
warzywo, owoc (jagoda) rośliny o tej samej nazwie ,
przekładnia, w której zastosowano połączenia mechaniczne w celu uzyskania transmisji mocy i zmiany parametrów ruchu ,
ten, który praktykuje, wypełnia praktyki religijne ,
ktoś chudy, zazwyczaj o zapadniętych policzkach, które upodobniają twarz do szczurzego pyszczka ,
włoski śpiewak, baryton (1857-1928); mistrz belcanta ,
krewny żyrafy z nogami w białe pręgi ,
wariant zapisu litery lub wyrazu albo głoski, funkcjonujący w danym języku w wyniku jego wewnętrznego zróżnicowania ,
tkanina wzorzysta, pokryta deseniem odbitym przy użyciu szablonów i specjalnych farb ,
obraz telewizyjny ,
sytuacja, którą można uznać za żart, często bolesny dla kogoś ,
gatunek muzyki granej na mechanicznych instrumentach, których kształt ustalił się w XIX w., korzystającej z form muzycznych klasycyzmu, stawiany w opozycji do muzyki rozrywkowej ,
... winny, przyprawa ,
pstrokaty rumak ,
zabawa, polegająca na ślizganiu się po powierzchni lodu z rozbiegu ,
Ben, malarz i rzeźbiarz angielski (1894-1982) geometryczne kompozycje abstrakcyjne ,
nauczka, sytuacja, w której ktoś dostaje dotkliwą lekcję, wycisk ,
popularna metoda uwikłana rozwiązywania znanych w fizyce i inżynierii równań różniczkowych cząstkowych metodą różnic skończonych ,
przejaw (np. intelektu, pomysłowości, dowcipu), uwidaczniający się zwykle nagle i na krótko ,
właściwie Dudevant - pisarka francuska (1804-76), przyjaciółka Chopina -powieści, dramaty, szkice literackie

Komentarze - STAŁA, DAJĄCA SIĘ ŁATWO ODDZIELIĆ MECHANICZNIE CZĘŚĆ CIEKŁEJ MIESZANINY NIEJEDNORODNEJ, NIETWORZĄCA TRWAŁEGO UKŁADU KOLOIDALNEGO, ZWYKLE POZOSTAJĄCA NIEROZPUSZCZONA W NACZYNIU. Dodaj komentarz

9-1 =

Poleć nas znajomym:

x