NEGOCJACJE PROWADZONE OD 6 LUTEGO DO 4 KWIETNIA 1989 PRZEZ PRZEDSTAWICIELI WŁADZ PRL, OPOZYCJI SOLIDARNOŚCIOWEJ ORAZ KOŚCIELNEJ, OD KTÓRYCH ROZPOCZĘŁY SIĘ ZMIANY USTROJOWE POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ, W TYM CZĘŚCIOWO WOLNE WYBORY DO SEJMU, TZW. WYBORY CZERWCOWE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

OKRĄGŁY STÓŁ to:

negocjacje prowadzone od 6 lutego do 4 kwietnia 1989 przez przedstawicieli władz PRL, opozycji solidarnościowej oraz kościelnej, od których rozpoczęły się zmiany ustrojowe Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, w tym częściowo wolne wybory do Sejmu, tzw. wybory czerwcowe (na 11 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "NEGOCJACJE PROWADZONE OD 6 LUTEGO DO 4 KWIETNIA 1989 PRZEZ PRZEDSTAWICIELI WŁADZ PRL, OPOZYCJI SOLIDARNOŚCIOWEJ ORAZ KOŚCIELNEJ, OD KTÓRYCH ROZPOCZĘŁY SIĘ ZMIANY USTROJOWE POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ, W TYM CZĘŚCIOWO WOLNE WYBORY DO SEJMU, TZW. WYBORY CZERWCOWE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 20.327

SYNSEPAL, MODEL PAJĘCZYNY, KRÓL, RYBA DRAPIEŻNA, SZKARADZIEŃSTWO, WZMACNIACZ MAGNETYCZNY, GOŁOLEDŹ, ZGRAJA, PRZYCISK, KIMBANGIZM, KRONIKARKA, WITREKTOMIA, PPS-OWIEC, PREMIA GÓRSKA, INWEKTYWA, PROPORZEC, ŻYWOTOPISARZ, OOLOGIA, PERYPATETYK, UNIŻANIE SIĘ, KARAJAN, GENTELMAN, PREPERS, BEZDOTYKOWIEC, KASZALOT, KOMUNIKACJA ZINTEGROWANA, CZARODZIEJ, CZAPLA MASKOWA, KRATA, SYLWA, ZASADA EKWIPARTYCJI, ZEŚWIECCZENIE, RESTRUKTURALIZACJA, JODŁA WSPANIAŁA, FORMALIZACJA, NIEAUTENTYCZNOŚĆ, JEŻOZWIERZOWATE, KALCYFIKACJA, ADAM SŁODOWY, PIZZER, WYBIELENIE, TROCZEK ZGINACZY, ORBITA, POŁÓG, SETER, NARZĄD ROZRODCZY, ŻOŁDAK, KARABON, PIĘĆDZIESIĄTKA, SFERA DYSONA, LORI, KONCENTRACJA, JĘZYK PASZTO, FAKT PRASOWY, OPARCIE, TENDENCJA, CZAS, PODKŁAD, DZIEWCZĘCOŚĆ, WOK, ŁAWA MIEJSKA, LATAJĄCY DYWAN, BUDUAREK, SPRZEDAŻ BEZPOŚREDNIA, LUNETA, DUOLA, STREFA NUMERACYJNA, PODGÓRZE, WIELOKOMÓRKOWCE WŁAŚCIWE, NAGRODA, WKŁAD MIESZKANIOWY, KOMEDIA NISKA, PALUDAMENTUM, LAFIRYNDA, PRINSEPIA CHIŃSKA, ORLEAN, ZAKŁADKA, PELIKAN KĘDZIERZAWY, SZAMPION, GIPSORYT, WOAL, MECHANIKA STATYSTYCZNA, MŁODZIEŻÓWKA, NAUKI O ZIEMI, SADZENIAK, ZŁUDZENIE, IRISH DRAFT, SKARYFIKACJA, MAKROKOSMOS, OJCIEC, PAŁECZKI NAPIERA, CHMIELEWSKI, KRÓCIEC, TAU, KONSTRUKCJA WIEŃCOWA, SARKOMER, PONTICELLO, DEBILNOŚĆ, INSTANCJA ODWOŁAWCZA, KECZUA, INFLACJA KONSUMENCKA, BURNUS, GŁAZ NARZUTOWY, KALENDARZ GREGORIAŃSKI, KARTA MOBILIZACYJNA, DZIWONOS, POLECENIE POCZTOWE, USŁUGA INTERNETOWA, WARTOŚĆ ODTWORZENIOWA, ROŚLINY ZARODNIKOWE, JĘZYK STARO-CERKIEWNO-SŁOWIAŃSKI, BŁĄD PRZYBLIŻENIA, PTASZNIK GIGANT, ANGIELSKI, WAPIENNICTWO, NOWOWIERCA, ODWROTNA NOTACJA POLSKA, RENTA, DŹWIĘCZNOŚĆ, LICZNIK OBROTÓW, IZOLACJONIZM, IKROWIEC, MLECZNIK, OSTATNIA POSŁUGA, WATÓWKA, MINISTERSTWO, MINERALOGIA GENETYCZNA, ODPŁYW, SŁUP, SIEDMIOBÓJ LEKKOATLETYCZNY, KOLORYSTA, NAPIERŚNIK, LUZAK, STRUMIEŃ, REKWIZYCJA, RYSUNEK, SZERMIERZ, POWIEŚĆ KRYMINALNA, POMORSKI, ZĄBEK, CZEKADEŁKO, MŁODZIEŻÓWA, WARZONKA, GEOLOGIA PODSTAWOWA, KOZACY, CWAJNOS, KOMISJA NADZWYCZAJNA, SZANIEC, PRZESTRZEŃ SPÓJNA, PIES, HARCERZ RZECZYPOSPOLITEJ, HISPANO, KISMET, PIECHOTA ŁANOWA, NATO, CYKL GRANICZNY, ALF, PANOWANIE, NAKURWIENIE SIĘ, MELODYKA KANTYLENOWA, MYSZOPŁOCH, AGRAFA, SŁAWIANIN, GALARETKA, 2-AMINOETANOL, POJAZD NIEKOŁOWY, MAŁY FIAT, WIBRACJA LABILNA, PO, KADZIDŁO, MIESIĘCZNIK, MUSLIM, BADANIE, GRZEBIEŃ BIODROWY, CYFRONIK, PARAFIA, POWIĄZANIE KOOPERACYJNE, MITOSPOROWE, POŁĄCZENIE ELEKTRYCZNE RÓWNOLEGŁE, ALT, NIESŁUSZNOŚĆ, SPIRYTUS SUROWY, DOLNOSAKSOŃSKI, LAMUCKI, GRZYBY NIEDOSKONAŁE, SKÓRZAK, SYNOD DIECEZJALNY, PROLEK, ZEBRULA, WAGA SZALKOWA, PUDER BRĄZUJĄCY, AVIZO, SKOK, AUTOTOMIA, SIÓDEMKA, ZACHŁYST, GIERKA, KASZKIET, KRZYŻOWANIE WSTECZNE, STAROSTA GRODOWY, KLEJOWNIA, BRANDT, CHOROBA SCHILDERA, FILTRACJA, MERCURY, SPRAY, BIDET, POŻEGNANIE, PODSZEWKA, ŚMIECH, ZŁUDNOŚĆ, BIEG PŁASKI, RÓWNOWAŻNIK TROTYLOWY, ATEMOYA, PAKIETOWIEC, ANIMIZM, PAŁAC, SIEDZISKO, BECZKA ŚMIECHU, TEST, LANDARA, MATKA-POLKA, LINGWISTA, PSZCZOŁA INDYJSKA, NIEMĘSKOŚĆ, PONCZ, PĘTAK, BURGER, SZABLON, WODA PO KISIELU, NOMENKLATURA PARTYJNA, REGENERATOR, BIEG, WAWRZYN, ŚWIADCZENIE, FORTE, ZWŁÓKNIENIE TORBIELOWATE, MARMURKOWANIE, EKSKRET, BIZNES WOMAN, PERMAKULTURA, KWADRANT, OŚWIADCZENIE LUSTRACYJNE, SONDAŻ, SPŁYW GRAWITACYJNY, GONITWA PŁOTOWA, GATUNEK SYNCHRONICZNY, SEKS, NAWALENIE SIĘ, MAKAK CZUBATY, WOLNA AMERYKANKA, JASNOŚĆ, STRUNOWCE, PROTOLOGIA, JĘZYK LITERACKI, KOLABORACJONISTA, MANTYLA, GRZYB, KREOL, ŚLEPY TOR, HACKER, PARÓWKA, MARIONETKA, AKCJA ZAŁOŻYCIELSKA, LICHWA, MIÓD SZTUCZNY, BARIERA ODŁAMKOWA, JĘZYKI CHIŃSKOTYBETAŃSKIE, STRZAŁKA, INFLACJA JAWNA, KANAŁ PACHWINOWY, MWERU, ANION, RYBA KOSTNOSZKIELETOWA, HARMONIJKA USTNA, PAPIEREK, PIEPRZ, KAPITAŁ WŁASNY, SYN MARNOTRAWNY, PRZYRODNIK, DIAGNOSTA, OBUDOWA, RDZA, GWAJAKOWIEC, POINTER, CHAOS, FISHARMONIA, INTUICJONIZM, SOMALIJSKI, WOLANIE, NIEPUNKTUALNOŚĆ, FUNKCJA SINC, SYNANTROP, TUNIKA, SHOUNENAI, STARORAKI, NAGOLENNIK, TYRYSTOR, MOSHING, ?RYBA UKWIAŁOWA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 20.327 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

NEGOCJACJE PROWADZONE OD 6 LUTEGO DO 4 KWIETNIA 1989 PRZEZ PRZEDSTAWICIELI WŁADZ PRL, OPOZYCJI SOLIDARNOŚCIOWEJ ORAZ KOŚCIELNEJ, OD KTÓRYCH ROZPOCZĘŁY SIĘ ZMIANY USTROJOWE POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ, W TYM CZĘŚCIOWO WOLNE WYBORY DO SEJMU, TZW. WYBORY CZERWCOWE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: NEGOCJACJE PROWADZONE OD 6 LUTEGO DO 4 KWIETNIA 1989 PRZEZ PRZEDSTAWICIELI WŁADZ PRL, OPOZYCJI SOLIDARNOŚCIOWEJ ORAZ KOŚCIELNEJ, OD KTÓRYCH ROZPOCZĘŁY SIĘ ZMIANY USTROJOWE POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ, W TYM CZĘŚCIOWO WOLNE WYBORY DO SEJMU, TZW. WYBORY CZERWCOWE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
OKRĄGŁY STÓŁ negocjacje prowadzone od 6 lutego do 4 kwietnia 1989 przez przedstawicieli władz PRL, opozycji solidarnościowej oraz kościelnej, od których rozpoczęły się zmiany ustrojowe Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, w tym częściowo wolne wybory do Sejmu, tzw. wybory czerwcowe (na 11 lit.)

Definicje krzyżówkowe

OKRĄGŁY STÓŁ
negocjacje prowadzone od 6 lutego do 4 kwietnia 1989 przez przedstawicieli władz PRL, opozycji solidarnościowej oraz kościelnej, od których rozpoczęły się zmiany ustrojowe Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, w tym częściowo wolne wybory do Sejmu, tzw. wybory czerwcowe (na 11 lit.).

Oprócz NEGOCJACJE PROWADZONE OD 6 LUTEGO DO 4 KWIETNIA 1989 PRZEZ PRZEDSTAWICIELI WŁADZ PRL, OPOZYCJI SOLIDARNOŚCIOWEJ ORAZ KOŚCIELNEJ, OD KTÓRYCH ROZPOCZĘŁY SIĘ ZMIANY USTROJOWE POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ, W TYM CZĘŚCIOWO WOLNE WYBORY DO SEJMU, TZW. WYBORY CZERWCOWE sprawdź również:

rodzaj tkaniny lub dzianiny podbitej lekką pianką (np. poliuretanową) lub materiał stworzony z kilku warstw impregnowanych tkanin sklejonych jakimś rodzajem żywicy syntetycznej ,
znane warzywo; małe skupione w główki pędy liściowe rośliny nazywanej tak samo ,
nowotwór utworzony z komórek o niskim zróżnicowaniu (niedojrzałych), o budowie znacznie odbiegającej od obrazu prawidłowych tkanek ,
... Diesel, niem. konstruktor ,
forma zobowiązania pieniężnego jednego podmiotu względem drugiego; zobowiązanie to może przyjąć postać zapisu księgowego lub papieru wartościowego ,
myśliciel zajmujący się filozofią przyrody ,
dyscyplina naukowa, która powstała w drugiej połowie XX wieku na pograniczu ekologii, biologii ewolucyjnej i etologii ,
osoba wydmuchująca bańki ze szkła; pracownik zatrudniony w przemyśle elektrotechnicznym i mineralnym, wykonujący takie zadania ,
żydowski cmentarz ,
budowla inżynieryjna zapewniająca efektywne prowadzenie ognia, walki i obserwacji oraz osłonę wojsk, sprzętu bojowego i urządzeń tyłowych przed środkami rażenia nieprzyjaciela ,
część kwiatu złożona z płatków, mająca chronić słupek i pręciki ,
gloryfikator, człowiek wychwalający kogoś lub coś ,
instrument muzyczny należący do elektrofonów, w którym dźwięk tworzony jest przez układ elektromechaniczny ,
przepis - spisana w krokach procedura wykonania czegoś ,
dwurożna czapka noszona przez władców starożytnej Asyrii, Persji i Frygii ,
w terminologii sportowej określenie bocznej części boiska ,
mocny alkohol spirytusowy (wódka bądź nalewka) wyrabiany tradycyjnymi metodami; tradycja wyrobu okwoity wywodzi się z okresu staropolskiego ,
stan chłopski średni ,
raport, relacja ,
gatunek nurkujący kaczki z czubem na głowie, łowna ,
człowiek niepokorny, nieposłuszny ,
Discoglossus pictus - gatunek płaza bezogonowego z rodziny ropuszkowatych, występujący w zachodzniej części obszaru śródziemnomorskiego, od Malty do Portugalii, i w północno-zachodniej Afryce ,
zakupy przez telefon, internet; sprzedaż wysyłkowa ,
lekki, przyjemny wiatr ,
poważanie, uznanie, poszanowanie ,
sporadyczna wymiana handlowa, rodzaj rynku, który tworzony jest przez rozproszonych uczestników ,
materiał używany do uszczelniania: posiadający odpowiednie właściwości mechaniczne, plastyczne, odporność chemiczną i cieplną ,
sprawa mało ważna ,
tapir malajski, tapir czaprakowy, tapir azjatycki, Tapirus indicus - ssak z rodziny tapirowatych; zamieszkuje Mjanmę, Indochiny oraz Sumatrę ,
okres obejmujący trzy etapy działalności inwestycyjnej: przygotowanie inwestycji, jej wykonanie oraz odbiór

Komentarze - NEGOCJACJE PROWADZONE OD 6 LUTEGO DO 4 KWIETNIA 1989 PRZEZ PRZEDSTAWICIELI WŁADZ PRL, OPOZYCJI SOLIDARNOŚCIOWEJ ORAZ KOŚCIELNEJ, OD KTÓRYCH ROZPOCZĘŁY SIĘ ZMIANY USTROJOWE POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ, W TYM CZĘŚCIOWO WOLNE WYBORY DO SEJMU, TZW. WYBORY CZERWCOWE. Dodaj komentarz

7+4 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast