PROMIEŃ EMITOWANY PRZEZ ROZPADAJĄCE SIĘ JĄDRA ATOMOWE, BĘDĄCY STRUMIENIEM CZĄSTEK ALFA, KTÓRE SĄ JĄDRAMI HELU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PROMIEŃ ALFA to:

promień emitowany przez rozpadające się jądra atomowe, będący strumieniem cząstek alfa, które są jądrami helu (na 11 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PROMIEŃ EMITOWANY PRZEZ ROZPADAJĄCE SIĘ JĄDRA ATOMOWE, BĘDĄCY STRUMIENIEM CZĄSTEK ALFA, KTÓRE SĄ JĄDRAMI HELU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 18.287

POROŚL, DYSPENSA, CZARA GŁOSOWA, ANTHEM TRANCE, INTERTEKSTUALNOŚĆ POZORNA, TAMANDUA, HUNCWOT, USTERZENIE MOTYLKOWE, KAWA ROZPUSZCZALNA, ENERGIA, LOGIZACJA, TANIEC WSPÓŁCZESNY, WSTĘGA MÖBIUSA, OBRONA DWÓCH SKOCZKÓW, SONDA MOLEKULARNA, WIDMO OSCYLACYJNO-ROTACYJNE, OSTROSŁUP PRAWIDŁOWY, GĄSIOR, ŚW. PIOTR APOSTOŁ, HAYDN, INFORMATYKA KWANTOWA, NAZWA ZWYCZAJOWA, RYBA UKWIAŁOWA, ŚLEDŹ, DUCH OPIEKUŃCZY, PEPERONI, OBSZCZYMUR, POŚWIĘCENIE, NOGA, POLIGAMICZNOŚĆ, KOSZT KONTROLI, MIR, TRUST, ZABURZENIE AFEKTYWNO-DWUBIEGUNOWE, WYSIĘK, PRZYCZYNKARZ, WIERSZ LEONIŃSKI, MECENAT, PIORUN KULISTY, ROZLUŹNIENIE, CIERNIOPLĄT, MAGICZNOŚĆ, KURANT, CHRZEŚCIJAŃSKA DEMOKRACJA, GIDRAN, LOK AGNESI, OZONOSFERA, NOC, ŚRODEK TRWAŁY, BODZIEC PROKSYMALNY, CEWKA RUHMKORFFA, FORMIZM, DEFICYT, KRYSTALOGRAFIA CHEMICZNA, FILOLOGIA GERMAŃSKA, ANATOMIA, WŁOSKI, CIĘGNO NAPĘDOWE, SAMOZAPALENIE SIĘ, AMOK, TARPAN, ŻABA KRZYKLIWA, GENETYKA MOLEKULARNA, PISUAR, SEKRETARZYK, SKNERSTWO, UPIORY PIERŚCIENIA, STRAJK WŁOSKI, ENTOURAGE, FORMA ODLEWNICZA, APTEKA, KOMÓRKA ŚRÓDMIĄŻSZOWA, RADIOBIOLOGIA, WIECZNE NIEODDANIE, GRUNCIK, SZTAJEREK, GUANO, STRATEGICZNOŚĆ, BRACTWO SZPITALNE, UZBECKI, PLANTAGENECI, SZANIEC, KOMISJA BUDŻETOWA, LIOTARD, BERŻERETKA, LANGOSZ, PROGRAMOWANIE DYNAMICZNE, POSTSCRIPT, WZORZEC ANALITYCZNY, CZARNY LUD, NAPAD, OBUSTRONNOŚĆ, EKSTERN, BIBLIOPOLA, DYSKALKULIA GRAFICZNA, PĘCHERZYK, SUPERNOWE, ZGRYWA, KLAWIATURKA, ŻMIJA, SOLICYTACJA, ORGANIZATOR JĄDERKA, WAHACZ WZDŁUŻNY, PRZECIWSTAWIENIE, KOLEŻANKA PO FACHU, FARAMUSZKA, IRAŃSKI, SANKCJA, GEOGRAFIA ZWIERZĄT, MOWA OSKARŻYCIELSKA, DWOINKA ZAPALENIA PŁUC, KÓŁECZKO, SKARPETKA, DIMER, BUŁCZARKA, MIĘSIEŃ PŁATOWATY, MINERAŁ ZABARWIONY, WIELKI ATRAKTOR, UZWOJENIE WTÓRNE, SKORPIONY, ZWIASTUN, NIEDŹWIEDZIÓWKA PLAMICA, GALARETA, KAPITAŁ WŁASNY, MŁODZIEŻÓWKA, WERBOWNIK, ŚWIADCZENIE, CERKIEW, NAUPLIUS, UMOWA O PRACĘ, LIŚĆ ZŁOŻONY, STARY, ŚLUB KONKORDATOWY, AKTYWNOŚĆ, SUCHA IGŁA, REMONT BIEŻĄCY, DZBANEK DO HERBATY, INFA, LIST INTENCYJNY, ARTYKUŁ WIARY, SAMOGŁOSKA, TABU, ILUZJA PIENIĄDZA, AFRYKATA, OPRYSZCZKA, ŻYŁA, CHOROBA NASU-HAKOLI, POJAWIENIE SIĘ, RZĘSISTKOWICA BYDŁA, OŚWIETLENIOWIEC, OBERLANDER, GEN PLEJOTROPOWY, POŁAĆ DACHOWA, CYKL, PRUSY, GRACKA, LEJEK, ANTYFONA, FACHMAN, ZMARZLUCH, ZWALISTOŚĆ, ÓSMY CUD ŚWIATA, TRAKEN, MUZYKA PROGRAMOWA, CIŚNIENIE KRWI, SPÓŁGŁOSKA BOCZNA, SZLACHTA CHODACZKOWA, ANTYWZORZEC, MIĘSIEŃ STRZEMIĄCZKOWY, ETERYCZNOŚĆ, AREOGRAFIA, SUBSTANCJA OBCA, SZTURMAK, INDYKATOR, ARKUSZ AUTORSKI, ŻEGLARZ, POWIERZCHNIA ZABUDOWY, ANIMATORKA, STONKA, STROFANTYNA, TONSURA, STARORAKI, DUR OSUTKOWY, ŁUK NADOCZODOŁOWY, TWIERDZENIE O BEZWŁADNOŚCI FORM KWADRATOWYCH, PALINGENEZA, WIOSNA, KOTURN, NIEBOGA, CIĄGNIK SIODŁOWY, JAZDA BEZ TRZYMANKI, IMPULSYWNOŚĆ, TĘŻYCZKA, FIZYKA, MATERIALIZM DIALEKTYCZNY, PARTYCYPACJA SPOŁECZNA, ŚRODEK PRAWNY, HISTERYK, BATIK, APOGEUM, PARADOKS BANACHA-TARSKIEGO, TWORZYWO SZTUCZNE, METYLOTROFIA, DAKAR, KATANGA, FUSYT, RAJSTOPY, MYŚLENIE ŻYCZENIOWE, OSEŁEDEC, ANTECEDENCJA, CHLEB CHRUPKI, ZBRODNIA NAZISTOWSKA, APLEGIER, TERAPIA GESTALT, NIEODPORNOŚĆ, WĘDRÓWKA, DZWONEK RĘCZNY, FARMAKOEKONOMIKA, GAŁĘZIAK, PRZEJRZYSTKA, DIASTOLE, KANTOR, KOSZATNICZKA ZWYCZAJNA, DRAMAT, TUSZ, POST, MANIERKA, GEKON PAZURZASTY, DRĘTWA, KORONIARZ SERCATY, UNIWERSYTECKOŚĆ, POTAJNIK, KOLBA, PLANETA SKALISTA, WĘZEŁ KOMUNIKACYJNY, WALOŃSKI, KOMPLEKS GLEBOWY, SOCJOBIOLOG, HARD PORNO, LICZBA WYMIERNA, POPRZEDNICA, BUDYŃ, ROZMOWA KWALIFIKACYJNA, BOLA, KAPROZUCH, KOŁECZEK GOLFOWY, STREFA KONWEKTYWNA, STRAWIŃSKI, GROTESKA, CIĄG GEOMETRYCZNY, PÓŁKRUCHE CIASTO, SPRAWNOŚĆ JĘZYKOWA, HELIOCENTRYZM, BANDOLET, POSYBILIZM, CHOROBA GRZYBOWA, WIELOETATOWOŚĆ, SPŁYW, BIAŁKA WIERZBÓWKA, ŁOWCZY, SYSTEM KONSORCYJNY, EKSTRAKLASA, JEDNOSTKA MASY ATOMOWEJ, ATMOSFERA, PODUSZKOWIEC, OBLIGACJA SKARBOWA, RUCH PIESZY, MAJOWY ROBOTNIK, RZEŹNIA, SKALA RANKINE'A, SZYNEL, HIOB, RARYTASIK, DETALISTA, CISOWCE, AWANS, STACJA ELEKTROENERGETYCZNA, WODY ŚRÓDLĄDOWE, HEIMAT, SIODŁO, KORPUS, CIĘŻAREK, EON, KONCERZ, GRONINGER, WIDŁOGONEK, JEDENASTKA, KOGNITYWIZM, ŚREDNIA WINSOROWSKA, PĘTAK, DINUKLEOTYD, EPIZOOTIOLOGIA, DECENTRALIZACJA, CORBETT, SNYCERZ, POSTĘPOWANIE CYWILNE, TELEMARK, PELAGIAL, MAŁPY STAREGO ŚWIATA, ?TELETRANSMISJA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 18.287 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PROMIEŃ EMITOWANY PRZEZ ROZPADAJĄCE SIĘ JĄDRA ATOMOWE, BĘDĄCY STRUMIENIEM CZĄSTEK ALFA, KTÓRE SĄ JĄDRAMI HELU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PROMIEŃ EMITOWANY PRZEZ ROZPADAJĄCE SIĘ JĄDRA ATOMOWE, BĘDĄCY STRUMIENIEM CZĄSTEK ALFA, KTÓRE SĄ JĄDRAMI HELU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PROMIEŃ ALFA promień emitowany przez rozpadające się jądra atomowe, będący strumieniem cząstek alfa, które są jądrami helu (na 11 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PROMIEŃ ALFA
promień emitowany przez rozpadające się jądra atomowe, będący strumieniem cząstek alfa, które są jądrami helu (na 11 lit.).

Oprócz PROMIEŃ EMITOWANY PRZEZ ROZPADAJĄCE SIĘ JĄDRA ATOMOWE, BĘDĄCY STRUMIENIEM CZĄSTEK ALFA, KTÓRE SĄ JĄDRAMI HELU sprawdź również:

sieć służąca do połowu węgorzy ,
rodzaj lampy wyładowczej wykonanej ze szkła kwarcowego, w której źródło promieniowania nadfioletowego powstaje poprzez wzbudzenie par rtęci bądź gazów szlachetnych pod wpływem pola elektrycznego ,
wydarzenie, czynność, zajęcie, akcja, działanie, które wykonuje się w grupie; bardzo często mówi się tak na grupowe polowanie albo grupową wycieczkę ,
ozdobna roślina z rodziny złożonych ,
dowód, w którym prawdziwość tezy dowodzi się bezpośrednio poprzez dedukcję - z założeń twierdzenia i aksjomatów teorii ,
izolacja od innych ,
młynek do odpadków, młynek do odpadów, rozdrabniacz, młynek odpadków organicznych, rozdrabniacz do odpadów, młynek do zlewozmywaka - urządzenie elektryczne montowane zazwyczaj pod zlewozmywakiem kuchennym; służy do rozdrabniania kuchennych odpadków organicznych, które następnie wraz z wodą dostają się do systemu kanalizacji ,
opozycja planet ,
ogólne ujęcie jakiegoś tematu (problemu, zagadnienia) w formie artykułu, pracy naukowej bądź innej wypowiedzi ,
świadectwo z czerwonym paskiem ,
wariant nazwy geograficznej ,
znany lek na zgagę ,
przyprawa do ciast i trunków ,
YANIAN ,
LOTOKOT - KAGUAN ,
pagi, Simias concolor - gatunek ssaka z rodziny makakowatych, przystosowany do wspinaczki dzięki długim ramionom; gatunek endemiczny - występuje jedynie na Wyspach Mantawai, gdzie jest znany jako Simakobou na wyspie Siberut i jako Simasepsep na południowych wysepkach - w Sipura, North Pagai i South Pagai ,
Opisthoprora euryptera - gatunek ptaka z rzędu jerzykowych (Apodiformes), z rodziny kolibrów (Trochilidae), z podrodziny kolibrów (Trochilinae) ,
gwałtowne działanie sił zewnętrznych na dane ciało lub siły bezwładnościowe powstające wskutek przyspieszenia masy ciała ,
mieszkaniec Teb ,
Thalassarche carteri - gatunek ptaka z rodziny albatrosów (Diomedeidae) ,
karta płatnicza, w której podobnie jak przy karcie kredytowej bank udziela nam limitu wydatków ,
macierz kwadratowa, której wyrazy położone symetrycznie względem głównej przekątnej są przeciwnych znaków ,
Bryum capillare - gatunek mchu z rodziny prątnikowatych; mech o wysokości do 3 cm, liście wilgotne odstają, liście suche są skręcone spiralnie, na szczycie zwężone we włosowaty kończyk, mech ten rośnie na martwych drzewach, korze, skałach, murach ,
Lichmera limbata - gatunek ptaka z rodziny miodojadów (Meliphagidae) obejmujący gatunki występujące na Małych Wyspach Sundajskich, Molukach, Nowej Gwinei, Vanuatu, Nowej Kaledonii i w Australii ,
pojemność baku ,
niskotopliwy stop trzech metali: cyny (90-98%), antymonu (0,5-8%) i miedzi (0,25-2,5%) ,
średniowieczny żaglowiosłowiec o jednym maszcie ,
kieł lub siekacz ,
Stephen - (1871-1900), pisarz amerykański, naturalista; „Szkarłatne godło odwagi”, „Szalupa” - powieści o bezsensie wojny ,
najwyższa karta w taroku

Komentarze - PROMIEŃ EMITOWANY PRZEZ ROZPADAJĄCE SIĘ JĄDRA ATOMOWE, BĘDĄCY STRUMIENIEM CZĄSTEK ALFA, KTÓRE SĄ JĄDRAMI HELU. Dodaj komentarz

7-4 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast