CZĘŚĆ RZĘDU KOŃSKIEGO: METALOWY KABŁĄK UŁATWIAJĄCY DOSIADANIE KONIA PRZEZ JEŹDŹCA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

STRZEMIĘ to:

część rzędu końskiego: metalowy kabłąk ułatwiający dosiadanie konia przez jeźdźca (na 8 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: STRZEMIĘ

STRZEMIĘ to:

uzupełniająca część rzędu końskiego, wspomagająca wsiadanie na konia (zawsze z jego lewej strony) oraz utrzymywanie się w siodle w czasie jazdy (na 8 lit.)STRZEMIĘ to:

każdy przedmiot (element, narzędzie) z metalu wygiętego w kształcie lirety U, pełniący rozmiate funkcje (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CZĘŚĆ RZĘDU KOŃSKIEGO: METALOWY KABŁĄK UŁATWIAJĄCY DOSIADANIE KONIA PRZEZ JEŹDŹCA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 8.695

TRANSFLUENCJA LODOWCA, PUPCIA, SMURF, HIPERPRZESTRZEŃ, ŻER, KRASKA, ARAB, CHMIELEWSKI, MARSZCZNICA, GLISSANDO, PŁYWAK, WALEC KOŁOWY PROSTY, PAZURKOWCOWATE, HETYCKI, PIRÓG, HERETYK, LASONÓG JEZIORNY, ELEMENT, PROSIĘ ZIEMNE, GRZEBIUSZKOWATE, MIEDZIACZEK, OKOCENIE SIĘ, CAP, ŁÓW, MIKROSKOP MONOOKULAROWY, ISEO, LORIA, PULOWER, MNIEJSZOŚĆ, PĘDNIK, MACA, ÓSMA CZĘŚĆ, HETERODUPLEKS, USZATEK BRĄZOWY, ZASILANIE SIECIOWE, GEN DOMINUJĄCY, POSTOJOWE, OPONA, PRZEISTOCZENIE, PŁATKONOSY, WYDAJNOŚĆ ENERGETYCZNA, JĘZOR LODOWCOWY, KRAINA GEOGRAFICZNA, EROZJA RZECZNA, NASIĘŹRZAŁOWATE, JEDNOSTKA CIŚNIENIA, WIĄZOWATE, WYMUSZENIE ROZBÓJNICZE, STYGMAT, GORSET, DAKAR, GRUPA METYLOWA, PASSACAGLIA, UFNOŚĆ KONSUMENCKA, OCHRONA INDYWIDUALNA, RACHUNEK FINANSOWY, WKŁAD BUDOWLANY, KRUCJATA, POLITYKA GOSPODARCZA, POŁĄCZENIE WCISKOWE, ZADZIOR, PAS, PERFUZJA, PRZEKOPNICA DŁUGOWIDEŁKOWA, POLECENIE POCZTOWE, POCHUTNIKOWATE, JĘZYKI MUNDA, WEŁTAWA, ŚLUZ SZYJKOWY, PINZGAUER, DRĄŻEK, PRZYSIĘGA WOJSKOWA, MUCET, BIDŁO, OWOC, USTĘPSTWO, LINIA ŚRUBOWA, PTAKI RAJSKIE, TWÓR, KAMUSZNIK, TRASZKA GRZEBIENIASTA NADDUNAJSKA, SIŁA ELEKTROMOTORYCZNA, FALA BALISTYCZNA, PIASTA, ALTOSTRATUS, KREDYT INWESTYCYJNY, KRETOWATE, TRANSGRESJA, TURKAWKA, PIGUŁKA WIEDZY, HOSPODARSTWO, SZAFIROLOTEK, OBCIĄŻENIE, MAKAK CZUBATY, RZECZ NIERUCHOMA, KANAŁ NADGARSTKA, LIROGON, SESJA, ROŚLINY RUDERALNE, KRYNICZNIK, WÓŁ, PROMIENNIK, ZIMNE NÓŻKI, GARKUCHNIA, SAKS, NOTKA, LEGNANO, STEROWIK BRĄZOWY, INTERPRETER, CZASZA, KOPROSTANOL, NIDA, ŁYŻKA, KRÓTKOODWŁOKOWE, MIĘDZYNARODOWY CZAS ATOMOWY, TERYTORIUM POWIERNICZE, WERSJA LEKTORSKA, KATHARSIS, LIST ŻELAZNY, WAPNO NIEGASZONE, SKRZYDŁO, EDAFOZAUR, MARZEC '68, SYMETRIA, POJAZD KONNY, PŁASKOMERZYK, REGULARYZACJA TICHONOWA, GONDWANA, OKRĘŻNICA WSTĘPUJĄCA, WYPUK, KARTA, GŁOWNIA GUZOWATA, WELWET, POLIO, ŻYŁA OCZNA DOLNA, HEERLEW, IBISODZIOBY, ZBAWICIEL, CZEPIEC, PUSZKA MÓZGOWA, STYRAKOWATE, DRABINIAK, DEIZM, CHINY WSCHODNIE, SOCJALIZM PAŃSTWOWY, OBERLANDER, MUCHÓWKA, ŁĘK, NER, DZIEŁO POŚREDNIE, PODGŁOŚNIOWE ZAPALENIE KRTANI, RAMIENICA, KANGUROSZCZUROWATE, NIEKOMPETENTNOŚĆ, PANEWKA, KĄT PEŁNY, MASZT, PRACA SEZONOWA, TEMPLUM, MUSZKA, LOTNIARZ RDZAWOSZYI, EUROBAROMETR, KLAPKA, OJCIEC, PRZESZKADZAJKA, WYLOT, KORTYNA, GĘŚLIKI PODHALAŃSKIE, NOSIDŁO, MUZA, SPŁAWIK, MUSZKIETON, CAŁOPALENIE, METYLOTROFIA, LINIA WODORU 21 CM, LUNETA, RETORTA, CHANSON, KRUPON, TEOGONIA, ZWÓD, NADZÓR JEDNOINSTYTUCJONALNY, CZARNY LUD, CENA ZBYTU, URODZENIE PRZYSPOSOBIONE, UZDA, BIODROWA, BURDON, TRANSPORT AKTYWNY, JĘZYK MIGOWY, PĘTLA, KORMORANOWATE, CZUBACZ, SZABELTAS, INKASO, CHAŁUPNICA, FITOSTEROL, DROGA KONIECZNA, MIÓD SZTUCZNY, SIERAK, OLIWKOWATE, ZAPRZĄG, NASTĘP, BAKTERIOZA, ZRAZ, ABSOLUCJA, ŁUSKA, KĄT DOPISANY, ROKITNICZKA, OBRZEŻE, PERLICA CZUBATA, ORGANIZACJA POZARZĄDOWA, OPRZĘD, OSÓW, KUC FELIŃSKI, ELIMINACJA, TRZMIELÓWKA, KOŃ DUNAJSKI, ROBOTA, LIROGONY, KREWETKA WIŚLANA, CHOROBA MOTYLICZA, BEŁKACZEK ZACHODNI, ZASADA HUYGENSA, PATRON, WIBROBETON, INKWIZYCJA, BURDON, TRZĘSICOWATE, ŁĄCZNIK ZESPOŁOWY, IMMUNIZACJA CZYNNA, TARPAN, KSIĄŻĘ, DZIWONIA, DIKSONIOWATE, NIT, BEZPIECZNIK NASTAWNY, STYLIKOODWŁOKOWE, BENIAMINEK, CZUBACZ, PIŻMOWÓŁ, DUR PLAMISTY, ZŁOCIK SZAFIROWY, PUNKT, ZĘBATEK, NUŻENIEC, KSYLOFAGIA, WYDAWNICTWO ZWARTE, STERNICZKA ZWYCZAJNA, NASIĘŹRZAŁ, PIES STRÓŻUJĄCY, TELEKONWERTER, SZYBKOZŁĄCZE, DROGA POŻAROWA, SZURPEK POWINOWATY, TASZKA, RURA OGNIOWA, APOLLIŃSKOŚĆ, KOMENDA, BIAŁA STREFA, ARAGOŃSKI, PANASONIC, KOŃ KLADRUBSKI, AFLATOKSYNA, NUŻENIEC, SYNKOPA, PIÓROLOTKOWATE, KANADYJSKI CUTTING HORSE, LALA, SMILOZUCH, KAZARKA RDZAWA, KRĄŻOWNIK POMOCNICZY, SUPORT, OFELIA, BIGNONIOWATE, FARTUCH, STANIK, LOTKA, REJESTR, KWIATECZEK, CHYLAT, FETOSKOPIA, NIERUCHOMOŚĆ, GŁOWNIA, PIĘTKA, PROMIEŃ SCHWARZSCHILDA, RDZA ZBOŻOWA, IGLIWIE, ASYMILAT, KOŃ SZTUMSKI, I WOJNA ŚWIATOWA, ĆWIARTKA, DUPECZKA, KRÓLIK, PAŃSTWO ZACHODNIOFRANKIJSKIE, ZAWIĄZEK, REGENERAT, SAMOPAŁ, KONSULTANTKA, ?KAPITEL.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 8.695 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CZĘŚĆ RZĘDU KOŃSKIEGO: METALOWY KABŁĄK UŁATWIAJĄCY DOSIADANIE KONIA PRZEZ JEŹDŹCA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CZĘŚĆ RZĘDU KOŃSKIEGO: METALOWY KABŁĄK UŁATWIAJĄCY DOSIADANIE KONIA PRZEZ JEŹDŹCA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
STRZEMIĘ część rzędu końskiego: metalowy kabłąk ułatwiający dosiadanie konia przez jeźdźca (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

STRZEMIĘ
część rzędu końskiego: metalowy kabłąk ułatwiający dosiadanie konia przez jeźdźca (na 8 lit.).

Oprócz CZĘŚĆ RZĘDU KOŃSKIEGO: METALOWY KABŁĄK UŁATWIAJĄCY DOSIADANIE KONIA PRZEZ JEŹDŹCA sprawdź również:

śpiewaczka (mezzosopran) ur. w 1934 r.; występy w teatrach operowych Bazylei, Wiedniu, Londynie, USA ,
kierunek studiów, który swoim zakresem obejmuje naukę o języku, kulturze i literaturze włoskiej ,
mieszanina substancji, wykorzystywana do prania odzieży i materiałów włókienniczych, sprzedawana w formie proszku ,
ptak o wyjątkowej pisowni ,
wyrażenie zgody na swój udział ,
Somateria fischeri - gatunek ptaka z rodziny kaczkowatych (Anatidae) ,
płaski, okrągły kawałek jakiegoś materiału (np. kamienne dyski Dropa) ,
osoba fizyczna lub prawna zastępująca kogoś (osobę lub instutycję) przy jakimś zadaniu ,
Bogusław ur. w 1942 r., publicysta i krytyk muzyczny popularyzator muzyki operowej ,
część dialektu mazowieckiego języka polskiego; powstała w wyniku wymieszania się różnych gwar polskich, którymi mówili osadnicy kolonizujący południową część Warmii w XIV w ,
powolny austriacki taniec ludowy ,
warzywo, owoc (jagoda) rośliny o tej samej nazwie ,
przekładnia, w której zastosowano połączenia mechaniczne w celu uzyskania transmisji mocy i zmiany parametrów ruchu ,
ten, który praktykuje, wypełnia praktyki religijne ,
ktoś chudy, zazwyczaj o zapadniętych policzkach, które upodobniają twarz do szczurzego pyszczka ,
włoski śpiewak, baryton (1857-1928); mistrz belcanta ,
krewny żyrafy z nogami w białe pręgi ,
wariant zapisu litery lub wyrazu albo głoski, funkcjonujący w danym języku w wyniku jego wewnętrznego zróżnicowania ,
tkanina wzorzysta, pokryta deseniem odbitym przy użyciu szablonów i specjalnych farb ,
obraz telewizyjny ,
sytuacja, którą można uznać za żart, często bolesny dla kogoś ,
gatunek muzyki granej na mechanicznych instrumentach, których kształt ustalił się w XIX w., korzystającej z form muzycznych klasycyzmu, stawiany w opozycji do muzyki rozrywkowej ,
... winny, przyprawa ,
pstrokaty rumak ,
zabawa, polegająca na ślizganiu się po powierzchni lodu z rozbiegu ,
Ben, malarz i rzeźbiarz angielski (1894-1982) geometryczne kompozycje abstrakcyjne ,
nauczka, sytuacja, w której ktoś dostaje dotkliwą lekcję, wycisk ,
popularna metoda uwikłana rozwiązywania znanych w fizyce i inżynierii równań różniczkowych cząstkowych metodą różnic skończonych ,
przejaw (np. intelektu, pomysłowości, dowcipu), uwidaczniający się zwykle nagle i na krótko ,
właściwie Dudevant - pisarka francuska (1804-76), przyjaciółka Chopina -powieści, dramaty, szkice literackie

Komentarze - CZĘŚĆ RZĘDU KOŃSKIEGO: METALOWY KABŁĄK UŁATWIAJĄCY DOSIADANIE KONIA PRZEZ JEŹDŹCA. Dodaj komentarz

5+4 =

Poleć nas znajomym:

x