STEROL ROŚLINNY - STEROL WYTWARZANY PRZEZ ROŚLINY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

FITOSTEROL to:

sterol roślinny - sterol wytwarzany przez rośliny (na 10 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "STEROL ROŚLINNY - STEROL WYTWARZANY PRZEZ ROŚLINY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 6.109

HORMON PŁCIOWY, ŻELAZICA, GODZINA REKTORSKA, DEWOLUCJA, ZŁOTOWŁOS, CYBORG, BROSZA, AKANT, PIEC OPOROWY, OBLIGACJA MUNICYPALNA, CIECIORKA PSTRA, WIELORYBNICTWO, WĘŻOWNICA, ZIMNE NÓŻKI, TERMOLOKATOR, SUBSTANCJA ODŻYWCZA, BACYTRACYNA, KALLA ETIOPSKA, BANDOLET, JUMPER, SALMONELLA, POSTÓJ LODOWCA, ANKH-MORPORK, BIOFILIA, MAZEROWANIE, DYSPOZYCJA, UJGURSKI, CZYNNOŚĆ PROCESOWA, PERKOZ BIAŁOCZUBY, DAEWOO, BAŁAGULSZCZYZNA, OWOC, GWARANCJA, TKANKOWY AKTYWATOR PLAZMINOGENU, ŻÓŁTA FEBRA, WŚCIBSTWO, CELOWNIK, ARANŻACJA, KOŚCIÓŁ STAROKATOLICKI, MEREŻKA, DZIAŁO HARPUNNICZE, STYGON, OKO, WETTER, OBRĄCZKA, STRAJK WŁOSKI, PASYNEK, STOPIEŃ INSTRUKTORSKI, TRAWA MORSKA, TRZCINNIK PSTRY, PODAŻ, WŁOSÓWKA, PIK, LICZNIK ISKROWY, OBSTRUKCJA PARLAMENTARNA, PIKANIE, GARKUCHNIA, CHLEB POKŁADNY, SANKCJA, PIGWA POSPOLITA, ALPINARIUM, PEDOGENEZA, PROSTNICA, SOS BESZAMELOWY, MACA, RETENCJA, APARATOWNIA ŁĄCZNOŚCI DALEKOSIĘŻNEJ, FAJKA WODNA, NIEPARZYSTOKOPYTNE, HETEROTROFIA, KLEŚNICA JADALNA, SAMOCHÓD POŻARNICZY, GŁOS, PROTUBERANCJA, MIĘTA PIEPRZOWA, OBERŻYNA, OKO OPATRZNOŚCI, ŁUK, HARCERKA ORLA, NASIENNIK, JARMULKA, AIRBUS, PUSTY PIENIĄDZ, KRWAWNIK PAGÓRKOWY, KANNA, ŚWIADKOWIE JEHOWY, KAUCJA GWARANCYJNA, KOŚCIÓŁ KATOLICKI, KĄT DEPRESJI, RAJGRAS NIEMIECKI, ŁADNICZKA OKAZAŁA, FUNKIA BIAŁA, ROBOTY PUBLICZNE, SEROCZEŃ, SŁUŻBY WEWNĘTRZNE PAŃSTWA, MIŁKA MEKSYKAŃSKA, RESORT, PINZGAUER, KONWEJER, SER, POPYT INWESTYCYJNY, WYDAJNOŚĆ ENERGETYCZNA, ŚWIATŁOŚĆ, PAREO, SMUGA, PILATES, MALINA KAMIONKA, MWERU, EGZEMPLARZ PRÓBNY, REMUDA, KWEF, KAZUISTYKA, PRZETWÓR MLECZNY, ASTER KICHAWCOWATY, LEJNOŚĆ, TRABANT, WYKOTY, USŁUGA INTERNETOWA, TARBUSZ, ŻER, GWIAZDA, ŚWIETLIKI, MOTŁAWA, BAWEŁNA, JUKKA ALOESOLISTNA, SOCHACZKI, ARESZT, ATALIA, KOKORYCZ SZLACHETNA, KAPAROWCE, ODKUWKA, ŻÓŁW OLIWKOWY, PACHNOTKA UPRAWNA, KASZT, SKOJEC, TAU, DZIEDZICZENIE TYPU PISUM, KONSULAT, WIKARIUSZ GENERALNY, ZAŁOŻENIE PARKOWE, SUPERLICENCJA, MIKROFON WĘGLOWY, TEORIA WZGLĘDNOŚCI, WCZASY POD GRUSZĄ, SURFING, MIECZ DWURĘCZNY, WYDATKI, MARKER NOWOTWOROWY, LANOS, IRANISTAN, JANSENIZM, ROSZPUNKA ZĄBKOWANA, ROSZPUNKA KORONIASTA, JĘZYK FALISKI, SUKNIA ŚLUBNA, WIERZBOWNICA GRUCZOŁOWATA, STEROL, ZACISK, FRYGIJKA, SIEROTA, LAPILLI, SZYK ANTENOWY, JUDASZOWE SREBRNIKI, NIERUCHOMOŚĆ, STAW BIODROWY, PĘDNIK, DOBRO FINALNE, KARTOFEL, PERFUZJA, OKUPACJA, KULTYWAR, MOWA POZORNIE ZALEŻNA, KOLA, PROCHOWNICA, KRWIŚCIĄG ŚREDNI, STOKŁOSA WIELOKWIATOWA, EURO, SEMANTYKA FUNKCJONALNA, WLEW, TEMAT PODSTAWOWY, ŻUWINA, WOLEC, NADZÓR BANKOWY, BLOKADA ALKOHOLOWA, NIEŻYWOTNOŚĆ, NOMINAŁ, SIERAK, WIBROBETON, WŁAZ, ESCUDO GWINEJSKIE, MLECZARKA, RZUT PROSTOKĄTNY, RIKETSJOZA, FATALIZM, MEDYCYNA REGENERACYJNA, STRADIVARIUS, TRIAL, NIEROZSTRZYGALNOŚĆ, MAEWESTKA, TWORZYWO SZTUCZNE, KWAS GLUKONOWY, ŁASKA, SKALA RANKINE'A, POWIEŚĆ SENSACYJNA, MIEJSCE KULTU, PAŃSTWO ZACHODNIOFRANKIJSKIE, WALEC KOŁOWY PROSTY, SZYNKA SZWARCWALDZKA, JĘZYK ORKÓW I SŁUG SAURONA, TAMTAM, BOLA, BAMBUS, CEBULA, RÓWNOWAŻNIK DAWKI POCHŁONIĘTEJ, KREDYT REDYSKONTOWY, UMOWA KONTRAKCYJNA, UJŚCIE, TERMINATOR, HORMON, WĘŻÓWKA, KONIDIUM, PIASEK SANDROWY, CIĄG, ARGO, TYGRYSÓWKA PAWIA, BRUKIEW, KALATEA PASIASTA, CHORWACKI, NIESTRAWNOŚĆ, PALIWO KOPALNE, UDZIAŁ, POJEMNOŚĆ POLOWA, FACJATA, ZESPÓŁ ROŚLINNY, TERMIN ZAWITY, TUKA, KRWIŚCIĄG ALPEJSKI, KONSERWATOR ZABYTKÓW, ABCHASKI, SKALA RÉAUMURA, CEBULICA ŁĄKOWA, GRĄD SUBATLANTYCKI, STOKŁOSA OBIEDKOWATA, KARABAN, CZUCIE TRZEWNE, LINIE BEAU, MISTRZYNI, BENTLEY, ALCOCK, ZAGAJ CZERWIOGUBNY, CHOROBA RDZY, JARZĘBINA, GLEJT, CENA ZBYTU, ZŁÓBCOKI, NAMNAŻANIE, INSTRUMENT ELEKTROMECHANICZNY, SEJSMOGRAM, TRASZKA NADDUNAJSKA, PALUSZNIK AFRYKAŃSKI, ANDROGYNIZM, ARTYKUŁ WIARY, DOBRO PRAWNE, JOGURCIK, KONWENCJA TURYSTYCZNA, MIŁKA WONNA, TERMOLUMINESCENCJA, PANEW, SKALA JOŃSKA, POMPELA, JASZCZURKA KRYMSKA, OSTRZESZYN JADALNY, OSOBOGODZINA, STANZA, ZAPASY, RUDBEKIA OKAZAŁA, CZOSNEK OKAZAŁY, SZALOTKA, EKUMENA, LONGAN, ODPŁYW, PIĘCIORNIK GRZEBIENIASTY, BIOREGULATOR ROŚLINNY, FIKCJA LITERACKA, ORONTIUM, WIĘZADŁO OBŁE, NIEPRZYSWAJALNOŚĆ, CZUHA, ZASTĘPSTWO PROCESOWE, PTASZYNIEC, FANEROFIT, MAJEUTYKA, WZIERNIK, KRZYŻ PAPIESKI, OKOCENIE SIĘ, RYNNA SUBGLACJALNA, ZRAZ, HYDRORAFINACJA, CHOROBA MOTYLICZA, ?WYROK.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 6.109 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

STEROL ROŚLINNY - STEROL WYTWARZANY PRZEZ ROŚLINY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: STEROL ROŚLINNY - STEROL WYTWARZANY PRZEZ ROŚLINY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
FITOSTEROL sterol roślinny - sterol wytwarzany przez rośliny (na 10 lit.)

Definicje krzyżówkowe

FITOSTEROL
sterol roślinny - sterol wytwarzany przez rośliny (na 10 lit.).

Oprócz STEROL ROŚLINNY - STEROL WYTWARZANY PRZEZ ROŚLINY sprawdź również:

silnik przetwarzający energię wód płynących ,
ręczna broń palna o lufie rozszerzonej u wylotu w kształcie lejka, używana w XVI/XVIII w ,
choroba pasożytnicza wywoływana przez przywry Fasciolopsis buski ,
część materaca lub twarda poduszka, stanowiąca oparcie i podwyższenie na głowę; stosowana dla wygody lub w celów terapeutycznych ,
system telekomunikacyjny, który służy do przesyłania i odbioru obrazów nieruchomych ,
wzorcowy czas ustalany na podstawie TAI (fr. Temps Atomique International), uwzględniający nieregularność ruchu obrotowego Ziemi i koordynowany względem czasu słonecznego ,
oficjalne polecenie wydawane przez zwierzchnika ,
Messor - rodzaj mrówki z podrodziny wścieklic; został opisany przez Auguste'a Forela w roku 1890 ,
Lagenorhynchus albirostris - gatunek walenia z rodziny delfinowatych, słabo poznany; zamieszkuje chłodne i umiarkowanie ciepłe wody północnego Oceanu Atlantyckiego, pojawia się w Morzu Bałtyckim ,
'buzia' buldoga ,
wywar z mięsa i włoszczyzny; ekstrakt mięsny ,
cecha czegoś pięknego, efektownego estetycznie ,
w niektórych państwach - urzędnik, którego kompetencje odpowiadają kompetencjom premiera ,
Gerhard, lekarz norweski (1841-1912); odkrywca zarazków trądu ,
krzew lub drzewo suchych okolic Afryki wschodniej i Płw. Arabskiego, uprawiany dla żywic będących składnikiem kadzidła ,
ignorowanie pewnych spraw lub działań wówczas, gdy koszt uzyskania informacji istotnej dla podjęcia decyzji jest wyższy, niż oczekiwana wartość korzyści, przez co nieracjonalne jest jego poniesienie; z dziedziny ekonomii ,
Indianin, Siuks z niewielkiego szczepu w grupie plemiennej Dakotów ,
takie cechy działania artystycznego, które czynią z niego performance ,
pływaczka duńska, mistrzyni i wicemistrzyni olimpijska z Londynu i Helsinek ,
spieczone wyroby ceramiczne stosowane na nawierzchnie dróg, płytki ścienne lub posadzkowe, cegły ,
zawartość tubki; tyle, ile się mieście w tubce ,
część naczyń krwionośnych okalająca serce w taki sposób, że przypomina zapleciony wieniec ,
słonina - podskórna tkanka tłuszczowa pozyskana z grzbietu, tylnej części tułowia i boków świni ,
słone jezioro w Iranie, powierzchna 2960 km2 ,
poniżej potylicy ,
drobna czcionka drukarska o wielkości pięciu punktów, wykorzystywana przy druku notatek i ogłoszeń ,
'... welcome to' (Wodecki) ,
Adiantum capillus-veneris - gatunek paproci z rodziny adiantowatych lub orliczkowatych ,
powierzchnia pionowa przechodząca przez linię graniczną oddzielająca terytorium, podziemie i obszar powietrzny jednego państwa od innych państw lub obszarów niczyich ,
pozostałość po czymś albo resztka czegoś, ślad, spuścizna

Komentarze - STEROL ROŚLINNY - STEROL WYTWARZANY PRZEZ ROŚLINY. Dodaj komentarz

5-4 =

Poleć nas znajomym:

x