INTERDYSCYPLINARNA DZIEDZINA, ŁĄCZĄCA ZAGADNIENIA SZTUCZNEJ INTELIGENCJI I JĘZYKOZNAWSTWA, ZAJMUJĄCA SIĘ AUTOMATYZACJĄ ANALIZY, ROZUMIENIA, TŁUMACZENIA I GENEROWANIA JĘZYKA NATURALNEGO PRZEZ KOMPUTER - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PRZETWARZANIE JĘZYKA NATURALNEGO to:

interdyscyplinarna dziedzina, łącząca zagadnienia sztucznej inteligencji i językoznawstwa, zajmująca się automatyzacją analizy, rozumienia, tłumaczenia i generowania języka naturalnego przez komputer (na 30 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "INTERDYSCYPLINARNA DZIEDZINA, ŁĄCZĄCA ZAGADNIENIA SZTUCZNEJ INTELIGENCJI I JĘZYKOZNAWSTWA, ZAJMUJĄCA SIĘ AUTOMATYZACJĄ ANALIZY, ROZUMIENIA, TŁUMACZENIA I GENEROWANIA JĘZYKA NATURALNEGO PRZEZ KOMPUTER". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 17.133

HEKSAMETR, WAN, PREORIENTACJA, PRYZMA AKRECYJNA, ORGIAZM, PODWÓJNA WARSTWA ELEKTRYCZNA, OSTROŻNOŚĆ, KOTWICA RYBACKA, STREFA MIĘDZYPŁYWOWA, LEPIARKOWATE, WIDMO ATOMOWE, EROZJA WĄWOZOWA, LOT ŚLIZGOWY, ZEZOWATE SZCZĘŚCIE, AKUMULACJA, MODEL, PRZEKŁADACZ, KECZUA, BOMBA PALIWOWO-POWIETRZNA, MIKROSKOP JEDNOOKULAROWY, NIEROZWIĄZYWALNOŚĆ, PRZEWINIENIE TECHNICZNE, PRZEWODNICTWO ELEKTRYCZNE, SYMULTANKA, PIEPRZ, SKRZYWDZONY, DZIARSKOŚĆ, MORA, PRZENIKLIWOŚĆ, PAJĘCZYNA, PIENIĄDZ ZASTĘPCZY, HIPERFOKALNA, ZAKWATEROWANIE PRZEJŚCIOWE, ODRUCH BEZWARUNKOWY, MIARA ŁUKOWA, PRZYŁBICA, ŚWIERK CZERWONY, ZASADA TOŻSAMOŚCI, KATEGORIALNOŚĆ, MULTILATERALIZM, BEZPIEŃKA, MECZ DERBOWY, WSTRZYMANIE, PUSZKA, STÓŁ GIMNASTYCZNY, ŁAŃCUCH EULERA, URZĄDZENIE MECHANICZNE, NADGORLIWOŚĆ, SZPULA, PIĄTE PRZEZ DZIESIĄTE, ANTYFONA, AKSJOMAT PASCHA, LEZGINKA, STÓŁ, RYNEK TERMINOWY, STAROCERKIEWNOSŁOWIAŃSKI, MECH JAWAJSKI, BAZA MONETARNA, FARMAKOKINETYKA, ODPLAMIACZ, RZEP, ZMYWACZ, PRZEKUPKA, EKONOMIA KLASYCZNA, WYŻSZE NACZELNE STAREGO ŚWIATA, KROATYSTYKA, JEŁGAWA, BOJOWOŚĆ, JENIEC, DZIEŃ, MISTRZOSTWO, NORMA REAKCJI GENOTYPU, PICOWNIK, TUŁACTWO, WYWROTKA, RAMIENICA SZCZECINOWATA, KRYSTALOCHEMIA, DRAMAT MODERNISTYCZNY, KACZKA, SZUM, ŻÓŁTLICA WŁOCHATA, STÓŁ MONTAŻOWY, ILORAZ, DWUDZIESTA CZWARTA, ZAAWANSOWANIE, KOSMOPOLITYCZNOŚĆ, EKRAN, HOL MIĘKKI, KOLORYT LOKALNY, ARCHOZAUR, LEZIWO, SZCZOTKA, HIPERPOWIERZCHNIA, CZYNNOŚĆ WYDALNICZA, HARMONIJKA USTNA, MECHANIKA TEORETYCZNA, ARAUKARIA, ARC TG, NAUKI GEOLOGICZNE, OBYWATEL, CHRZĘSTNIAKOWATOŚĆ ŚRÓDKOSTNA, LAKONIZM, ETOLOGIA, MISIEK, URLOP TACIERZYŃSKI, FLAMAND, PROTESTANTYZM, SAMOZAPŁON, NER, MANIPUŁ, HORMON, KOPARKA KROCZĄCA, FATYGANT, NERW POŚRODKOWY, SILNIK ASYNCHRONICZNY, METYS, DEMOLUDY, POPULACJA MENDLOWSKA, IMMUNOONKOLOGIA, BESTIA, GRAFIK, LINIA GŁOWY, UCZUCIE, OPRYSZCZKA ZWYKŁA, ZRZĄDZENIE, WIELOMIAN NIEROZKŁADALNY, SYSTEM PRZYPOROWY, DZIEŻA, JASKINIA LODOWA, KOŚĆ SKOKOWA, DYLATACJA, CHOROBA HALLOPEAU, PODNÓŻEK, DZIADZIENIE, RADA, BIBIMBAP, RODZINA KONTRAKTOWA, PRZYRODOZNAWCA, ZAKON BENEDYKTYŃSKI, LICZNIK GEIGERA, ZASADA DUALNOŚCI, ŻYŁA OCZNA DOLNA, NACIEK, SZTUKA LUDOWA, SZCZUR WĘDROWNY, PORTRECISTA, BEZROBOCIE SEZONOWE, FILEMON DZIOBOROGI, INTERAKCJONIZM SYMBOLICZNY, RÓWNANIE NIEWYMIERNE, PARANOICZNE ZABURZENIE OSOBOWOŚCI, CYSTOLIT, CHOROBA DARLINGA, NIEPRZYJACIEL, MARIONETKA, PIÓROPUSZ PŁASZCZA, AKCJONARIUSZ, OBIEGNIK, SAURON, WIELKOMIEJSKOŚĆ, KOKSOCHEMIA, PĘDNIK AZYMUTALNY, ZWIĄZEK KOORDYNACYJNY, LARP, KARMANIOLA, NAREW, SSAKI JAJORODNE, SONOMETR, KASZANKA, SUKCESYWNOŚĆ, GRA W KARTY, HORMON ANTYMILLEROWSKI, MECHANIK SAMOCHODOWY, ROZDRABNIACZ, SPŁATA BALONOWA, KUNDMAN, PRODUKT GLOBALNY, CYLINDER, PRZESZCZEPIENIE ROGÓWKI, BRYGADA, INFLACJA UKRYTA, CIAŁO KOLANKOWATE PRZYŚRODKOWE, POWIEŚĆ TENDENCYJNA, DOSTOJNIK, NIEDOŁĘSTWO, ESPADON, ŚCIANA OGNIOWA, ARCHOZAUROMORFY, MIEDNICZKA, PŁYNNOŚĆ, SKRYTKA DEPOZYTOWA, TELETRANSMISJA, DWUBÓJ CIĘŻAROWY, SOLARIUM, PRZEKŁAD, KAUCZUKOWIEC, PÓŁTUSZA, WYGŁAD TEKTONICZNY, KOZACY, WORLD OF WARCRAFT, SECESJONIZM, EROZJA WODNA, PIASEK SANDROWY, PRZEŁĄCZNICA, MRÓWKA PNIOWA, INHIBICJA, KOMANDO, LOGGIA, TYFUS PLAMISTY, POPARCIE, SEMAFOR, POINT AND CLICK, ZAPOJA, MĄŻ ZAUFANIA, KOPERTA, SKOŃSKI, KCIUK NARCIARZA, FILEMON SĘPIOGŁOWY, OPIEKUN, SKAZA MOCZANOWA, PROCES DOSTOSOWAWCZY, EKRANOPLAN, MONOFAGI, HAPEK, NIEPOJĘTOŚĆ, SPÓJNOŚĆ SPOŁECZNA, CHOROBA ODZWIERZĘCA, PRAWO GOSPODARCZE PUBLICZNE, MARSZ, ZATOPIONA DEPRESJA, MAŁCUŻYŃSKI, KOLOR, PĘTÓWKA, BACH, BUTELKA ZAPALAJĄCA, KONSULAT, UPADEK, STRZEMIĘ, WSPÓŁCZYNNIK STECHIOMETRYCZNY, STOPIEŃ, KERMESYT, KAMIEŃ KOTŁOWY, RÓWNIK TERMICZNY, HARCERZ ORLI, PROTETYKA ORTOPEDYCZNA, APTAMER, RUDBEKIA NAGA, POTNICA, DEKANAT, BUŁGARYSTYKA, POLIP, OBWÓD AUTONOMICZNY, IPHONE, USTERKOWOŚĆ, RUTYNA, OŚRODEK MIĘDZYGWIAZDOWY, ROZSADNIK, BEAR, WĘZEŁ, NABYCIE WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWE, SYNSEPAL, LAWINA GRUZOWA, STRAJK OSTRZEGAWCZY, KOŚCIÓŁ, AUTOSYFON, STARY WYŻERACZ, WICCA, CHODZĄCA REKLAMA, DOBRO KOMPLEMENTARNE, ELEMENT, CHŁOPEK-ROZTROPEK, DICYNODONTY, ONTOLOGIA, PILNOWACZ, TORBA, BŁĄD METODY, ŁUK MADZIARSKI, WYWIAD, ŻYZNOŚĆ, SKLEP WARZYWNY, CYSTOSTOMIA, POJAZD KOSMICZNY, ORNAT, ŚWIATEŁKO W TUNELU, DYWIZJA, DWUBÓJ, MONOTOPIZM, WENEROLOGIA, TRÓJKA, DZIENNIK URZĘDOWY, KOZA PIERWOTNA, KREOLKA, ŚRODKOWOŚĆ, SODOMA, PĘK PROSTYCH, CHOROBA ZARAŹLIWA, PACAN, OPIESZAŁOŚĆ, SEKS, ?BÓL.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 17.133 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

INTERDYSCYPLINARNA DZIEDZINA, ŁĄCZĄCA ZAGADNIENIA SZTUCZNEJ INTELIGENCJI I JĘZYKOZNAWSTWA, ZAJMUJĄCA SIĘ AUTOMATYZACJĄ ANALIZY, ROZUMIENIA, TŁUMACZENIA I GENEROWANIA JĘZYKA NATURALNEGO PRZEZ KOMPUTER się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: INTERDYSCYPLINARNA DZIEDZINA, ŁĄCZĄCA ZAGADNIENIA SZTUCZNEJ INTELIGENCJI I JĘZYKOZNAWSTWA, ZAJMUJĄCA SIĘ AUTOMATYZACJĄ ANALIZY, ROZUMIENIA, TŁUMACZENIA I GENEROWANIA JĘZYKA NATURALNEGO PRZEZ KOMPUTER
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PRZETWARZANIE JĘZYKA NATURALNEGO interdyscyplinarna dziedzina, łącząca zagadnienia sztucznej inteligencji i językoznawstwa, zajmująca się automatyzacją analizy, rozumienia, tłumaczenia i generowania języka naturalnego przez komputer (na 30 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PRZETWARZANIE JĘZYKA NATURALNEGO
interdyscyplinarna dziedzina, łącząca zagadnienia sztucznej inteligencji i językoznawstwa, zajmująca się automatyzacją analizy, rozumienia, tłumaczenia i generowania języka naturalnego przez komputer (na 30 lit.).

Oprócz INTERDYSCYPLINARNA DZIEDZINA, ŁĄCZĄCA ZAGADNIENIA SZTUCZNEJ INTELIGENCJI I JĘZYKOZNAWSTWA, ZAJMUJĄCA SIĘ AUTOMATYZACJĄ ANALIZY, ROZUMIENIA, TŁUMACZENIA I GENEROWANIA JĘZYKA NATURALNEGO PRZEZ KOMPUTER sprawdź również:

lekarz specjalista w zakresie pediatrii, nauki o chorobach występujących wśród dzieci i metodach ich leczenia ,
nauka o technice, historii i metodologii nauczania tańca ,
aproksymatyw, który polega na nieostrych granicach denotacji danego wyrażenia ,
samotność ,
'My Pierwsza ...' ,
tkanina wełniana z przędzy czesankowej, o splocie skośnym, gładka, z widocznymi skośnymi prążkami; używana na kostiumy, suknie, garnitury ,
półwysep w północno-wschodnich Chinach ,
kobieta, dziewczyna, która wiecznie marudzi, grymasi, ma chimery (fochy), nic jej się nie podoba ,
choroba, w której organizm chorego produkuje zbyt duże ilości erytrocytów, granulocytów i płytek krwi ,
1) ZROSTNICA - nitkowaty glon, 2) kosmopolityczna roślina zielna z rodziny goździkowatych, w Polsce 9 gatunków ,
amunicja, której czynnikiem rażącym jest pojedynczy pocisk strzelecki (dawniej nazywany kulą, najczęściej wykonany ze stopu ołowiu, w pełnym lub częściowym płaszczu) ,
pisarka włoska (1870-1945), zbiór poezji, powieści, nowele; „Pieśni niedoli”, „Burze” ,
ruch wokół osi, wirowanie ,
dział zoologii zajmujący się mięczakami ,
komora wypełniona powietrza znajdująca się wewnątrz powłoki balonu lub sterowca ,
plotkuje z kapitanową ,
fizyk amerykański (1905-1991), badacz promieniowania kosmicznego ,
zmęczenie, zwłaszcza niechęć do wstawania z łóżka, również wywołane kacem ,
skład, miejsce przechowywania, zarówno przedmiotów materialnych, jak i np, genów, leksyki ,
jakość brzmienia gitary ,
Epitrimerus piri - gatunek roztocza z rodziny szpecieli ,
teoria praw ruchu obiektów poszerzająca zakres mechaniki na sytuacje, dla których przewidywania mechaniki klasycznej nie sprawdzały się ,
odlot ptaków przed zimą do ciepłych krajów ,
reklama w TV ,
zestaw do gry w bierki ,
PANTARKA; ptak z rzędu kuraków hodowany dla mięsa i jaj już od czasów rzymskich; południowa i środkowa Afryka ,
Lycaenidae - rodzina motyli dziennych, licząca około 6000 gatunków (z czego na terenie Polski wykazano 59 gatunków); są to motyle małe lub średniej wielkości (od 1,5 cm do 8 cm rozpiętości skrzydeł), występujące we wszystkich zoogeograficznych krainach świata ,
WODOLOT ,
osoba, która za czasów PRL prowadziła nielegalny obrót walutami, tzn. skupowała i sprzedawała dolary amerykańskie, a także inne waluty wymienialne i bony dolarowe PeKaO ,
osada w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie mrągowskim, w gminie Mrągowo

Komentarze - INTERDYSCYPLINARNA DZIEDZINA, ŁĄCZĄCA ZAGADNIENIA SZTUCZNEJ INTELIGENCJI I JĘZYKOZNAWSTWA, ZAJMUJĄCA SIĘ AUTOMATYZACJĄ ANALIZY, ROZUMIENIA, TŁUMACZENIA I GENEROWANIA JĘZYKA NATURALNEGO PRZEZ KOMPUTER. Dodaj komentarz

9-1 =

Poleć nas znajomym:

x