CHOROBA OBJAWIAJĄCA SIĘ ATAKSJĄ, WZMOŻONYM NAPIĘCIEM KOŃCZYN, OTĘPIENIEM I UPOŚLEDZENIEM ROZWOJU SOMATYCZNEGO - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

CHOROBA PELIZAEUSA-MERZBACHERA to:

choroba objawiająca się ataksją, wzmożonym napięciem kończyn, otępieniem i upośledzeniem rozwoju somatycznego (na 29 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CHOROBA OBJAWIAJĄCA SIĘ ATAKSJĄ, WZMOŻONYM NAPIĘCIEM KOŃCZYN, OTĘPIENIEM I UPOŚLEDZENIEM ROZWOJU SOMATYCZNEGO". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.936

WZGÓREK NASIENNY, FERMA, IDENTYFIKACJA, ALDROWANDA, BANIAK, ADEPTKA, CHOPIN, OSTREK, MOTOR, UZBRAJANIE SIĘ, CYTADELA, SZEŚĆSETKA, ROZWÓJ RODOWY, SŁUŻBISTKA, KADUK, NAGRODA POCIESZENIA, HELMINTOLOGIA, SZOPEN, NERD, RESZTKA, PACZKA, ICHTIOZAURY, ROŚLINA NASIENNA, WIETRZENIE TERMICZNE, WIRUS, KURECZKA, WALIDACJA, ACHAJA, KRĘGOWCE, KALCYFIKACJA, ZAPALENIE STAWÓW Z ZAJĘCIEM STAWÓW KRĘGOSŁUPA, RAFA, AWIACJA, PRIORYTET, UBRANIÓWKA, NURNIK, BĘBNICA, FONETYKA, WYWIAD SKARBOWY, WIECZÓR PANIEŃSKI, OLEJOWIEC, KRĄŻENIE OGÓLNE, ZADRZECHNIA, CNOTA, WĘDZIDŁO MIEDZIANE Z ROLKAMI, WYDAWNICTWO ZWARTE, KLOZET, CEROWNIA, SUBSTANCJA OBCA, SUPERNOWA TYPU II, KARETKA REANIMACYJNA, GŁADYSZEK TĘPOLISTNY, BRAT POLSKI, CYKL WYDAWNICZY, STOJAK, TEORIA KOLEJEK, POMIESZANIE ZMYSŁÓW, PATCHWORKOWIEC, WĘZEŁ ZWYKŁY, ZMIERZCH ASTRONOMICZNY, FIGURA DZIOBOWA, FIGHTER, MARABUT, USTNIK, HETEROGENEZA, KONFRONTACJA, KRÓL, PRZESUWNIK, ANALIZA WYPUKŁA, ASCEZA, ROŻEK, GARNCZEK, BAKTERIA ŚLUZOWA, SOKOLE OKO, OPENER, WEZWANIE, OKRES MIĘDZYLODOWCOWY, NIEŚMIAŁOŚĆ, HALLOTRON, KOMÓRKA ŚRÓDMIĄŻSZOWA, ALUMINOGRAFIA, RUMIEŃ LOMBARDZKI, CHOROBA KRÓLEWSKA, TENOR DRAMATYCZNY, SITWA, NAPOMNIENIE, LANSJER, SEJSMOAKUSTYKA, KLEJONKA, KOMITET OBRONY ROBOTNIKÓW, PUB, GRAFIKA, FULMAR, ILUZORYCZNOŚĆ, BRANDMUR, FIŃSKI, AEDICULA, SACHARYD, CHOROBA MORGELLONÓW, WŁÓKNO WĘGLOWE, ZDRADA, PIĘTA, BEZWZGLĘDNOŚĆ, BIAŁA DAMA, POZBYWANIE SIĘ, SARKOIDOZA, GIL, CZĄSTKA ALFA, ĆAKRAM, ŁOPATA, CZERPACZ, STYL WILHELMIŃSKI, GAŁKA OCZNA, IDEAŁ MAKSYMALNY, PORĘCZE ASYMETRYCZNE, ASTROCHEMIA, MRÓWKA SMĘTNICA, KOCIOŁ, POMYŁKA FREUDOWSKA, RZEMIOSŁO ARTYSTYCZNE, COROCZNOŚĆ, NIEDOPOWIEDZENIE, DICKENS, EKSKLUZYWIZM, WTÓROUSTE, KORDON SANITARNY, BIAŁA SALA, PODGÓRZE, POWTARZALNOŚĆ, ROZWÓJ ZALEŻNY, WYRACHOWANIE, CZĘSTOKÓŁ, AEROB, NIEDOROZWÓJ, KONTRETYKIETA, FALA, PŁETWA STEROWA, KOSZULARZ, PŁYWACTWO, KABOTYNIZM, OSTRE ZAPALENIE KRTANI, ADRES FIZYCZNY, KULT ŚWIĄTYNNY, NOCEK BECHSTEINA, NAWIERZCHNIA KOLEJOWA, AGREGAT POMPOWY, SETKA, SIATKA, CIEMNOTA, RAJD, KSIĄŻĄTKO, DYSPLAZJA TWARZOWO-GENITALNA, CHOROBA LUTZA, BATERIA ANODOWA, SPOLEGLIWOŚĆ, GZY, ROZCHÓD, PAŃSTWO ZWIĄZKOWE, CAŁUSEK, PRACA WYJŚCIA, ROŚLINY NASIENNE, KOKPIT, CYKL MIESIĘCZNY, TAUTOCHRONA, ZALANIE SIĘ, PLOTER GRAWERUJĄCY, CYTRYNADA, WESTERN REWIZJONISTYCZNY, INSTRUMENT SZARPANY, ROBAK, KABEL, TELEMARK, MASTURBACJA, DREWNO FIOŁKOWE, PEDIATRIA, PROWENTOWY, PLURALISTA, SEJM, MIS, GANGLIOZYDOZA GM2, ORLĘ, ZŁOŻENIE URZĘDU, ŁOMOT, OKOT, CZERWONKA, DIETA KOPENHASKA, INDYWIDUALNOŚĆ, KATOLIK, BRUDNIAK, WAGON DOCZEPNY, OBŻARTUCH, MONTER, HIPOTEZA PLANETOZYMALNA, ODWSZALNIA, SZKATUŁA, SKŁAD WOLNOCŁOWY, EGZOTYK, EMALIA, DERYWAT MODYFIKACYJNY, ANGORYZM, BOHATER NEGATYWNY, PRZEŁĄCZNICA, NIEDOMYKALNOŚĆ, NADPŁYNNOŚĆ, KOBIAŁKA, GÓRMISTRZ, ARENA, ŁUPEK DACHOWY, WYCHOWANKA, PÓJDŹKA, REGENT, BŁONA PŁAWNA, KARAFINKA, EOZYNOFIL, LINORYT, INSIMBI, ZAKRYSTIA, SYSTEM AUTONOMICZNY, SZTUBA, DZIEDZICZENIE POZAJĄDROWE, BREZYLKA, HALON, ETER, AWANGARDA, KUC DARTMOOR, HOL MIĘKKI, ILUZJA PIENIĄDZA, SKŁADANKA, AKUSTYKA FIZJOLOGICZNA, ŚLEPE ŹRÓDŁO, KROTOCHWILA, INWOLUCJA, VOTUM SEPARATUM, PRAWO JOULE'A, PUNKT PODSŁONECZNY, JĄDRO SOCZEWKOWATE, B, DWUFAZOWOŚĆ, NEUROFIZJOLOGIA KLINICZNA, FILM PŁASZCZA I SZPADY, PODSTAWCZAK, POSTĘPACTWO, KRAJE DEMOKRACJI LUDOWEJ, ŁATA, ORBITA, EKONOMIA POZYTYWNA, KOMFORT CIEPLNY, WCINKA, WOSKOWNIA, AKOMODACJA, WÓR, KOKTAJL, GEOLOGIA, CYNOBER, PROROK, DZIEŃ POLARNY, ORGIA, ZWARCIE, ELEKTROSTATYKA, ŻABA SZTYLETOWATA, METEOROID, PRZYBLIŻENIE, BEZJĘZYKOWE, HYGROPSAMMON, PARTIA ROSYJSKA, FRANCA, KOŚĆ SKOKOWA, PROMIENNIK, REKIN OWSONA, RZEŚKOŚĆ, ZEGAR KSIĘŻYCOWY, POTENCJAŁ SEDYMENTACJI, OGOŃCZYK WIĄZOWIEC, NEGATYWIZM, JORDANEK, POŻYCZKOMAT, TEKST REZULTATYWNY, NIETOLERANCYJNOŚĆ, SZEREG HARMONICZNY, ZGRZEWKA, ENERGIA GEOTERMICZNA, KOMETA JEDNOPOJAWIENIOWA, CUKIER LODOWY, INKOHERENCJA, MOTYLEK, WERSJA STABILNA, ŚCIEG ŁAŃCUSZKOWY, CZTERDZIESTKA, KOMERAŻ, CHWOSTÓWKA GŁOGOWICA, ZAŁOM, WKRĘTKA, DIECEZJA, OTWÓR STRZAŁOWY, CZĘŚĆ PRZEWODZĄCA OBCA, WYGIB, WAHLIWOŚĆ, UJŚCIE GARDŁOWE, KOLIBER, ?OGIEŃ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.936 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CHOROBA OBJAWIAJĄCA SIĘ ATAKSJĄ, WZMOŻONYM NAPIĘCIEM KOŃCZYN, OTĘPIENIEM I UPOŚLEDZENIEM ROZWOJU SOMATYCZNEGO się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CHOROBA OBJAWIAJĄCA SIĘ ATAKSJĄ, WZMOŻONYM NAPIĘCIEM KOŃCZYN, OTĘPIENIEM I UPOŚLEDZENIEM ROZWOJU SOMATYCZNEGO
HasłoOpis hasła w krzyżówce
CHOROBA PELIZAEUSA-MERZBACHERA choroba objawiająca się ataksją, wzmożonym napięciem kończyn, otępieniem i upośledzeniem rozwoju somatycznego (na 29 lit.)

Definicje krzyżówkowe

CHOROBA PELIZAEUSA-MERZBACHERA
choroba objawiająca się ataksją, wzmożonym napięciem kończyn, otępieniem i upośledzeniem rozwoju somatycznego (na 29 lit.).

Oprócz CHOROBA OBJAWIAJĄCA SIĘ ATAKSJĄ, WZMOŻONYM NAPIĘCIEM KOŃCZYN, OTĘPIENIEM I UPOŚLEDZENIEM ROZWOJU SOMATYCZNEGO sprawdź również:

wielkość, wspaniałość, np. talentu ,
przedstawiciel protistów roślinopodobnych z gromady krasnorostów (Rhodophyta) ,
bajkopisarz gr. z Frygii ,
jednoroczna roślina ozdobna o lejkowatych, niekiedy strzępiastych kwiatach ,
rdzenna mieszkanka Laponii ,
prądnica przy rowerze ,
pokładnica krawężnikowa ,
lekkoatleta, dwukrotny mistrz olimpijski w trójskoku z Rzymu i Tokio, pierwszy człowiek, który przekroczył granicę 17 m, rekordzista świata wynikiem 17,03 m ,
impreza sylwestrowa ,
nurt teologiczny w kalwinizmie wysuwający m.in. następujące postulaty: 1) Bóg pragnie zbawić każdego, kto zachowuje wiarę 2) Chrystus umarł za wszystkich ludzi, choć korzystają z tego tylko wierzący w Niego ,
w muzyce: wysokie tony głosu śpiewaka; często pluralis ,
zbiór przepisów prawnych ,
Stipa - rodzaj trawy śródziemnomorskiej z rodziny wiechlinowatych; wszystkie gatunki są kserofitami występującymi na suchych siedliskach w formacjach trawiastych, w strefach klimatu umiarkowanego i zwrotnikowego obu półkul ,
brzmienie wypowiedzi wyrażające treści niezawarte w czysto językowej jej warstwie ,
zwolennik, wyznawca poglądów aleksandryjskiego kapłana Ariuszal; odrzucał niektóre dogmaty chrześcijańskie; wiarę w Trójcę Świętą, zwierzchnictwo papieża, hierarchię kościelną ,
żołnierz pełniący służbę przyboczną przy głowie państwa ,
cecha stanów, idei, czynów i zachowań: to, że coś jest zgodne z prawem, uczciwe ,
(1889-1963), francuski pisarz, scenarzysta, reżyser filmowy, malarz, poezje, dramaty, powieści poetyckie, libretta operowe ,
dawniej potocznie o samochodzie terenowym ,
Cygnus buccinator - gatunek dużego ptaka wodnego z rodziny kaczkowatych (Anatidae); żyje w Ameryce Północnej ,
rodzaj składanego (najczęśiej półokrągłego w przekroju bocznym) daszka, osłaniającego okno lub wystawę sklepową ,
unita zamieszkały we Włoszech, należący do Kościoła rzymskokatolickiego, lecz zachowujący odrębny obrzadek grecki ,
otacza łyko drzewa ,
film trwający ponad 55 minut, przeciętnie 90-132 minut ,
zjawisko występowania zmian kierunku i natężenia namagnesowania pod wpływem naprężeń mechanicznych, spowodowanych siłami zewnętrznymi ,
rowek śrubowy biegnący obok grzbietu gwintu ,
motyl z rodziny omacnicowatych, którego gąsienice żerują w szyszkach drzew iglastych ,
zwykle jedna godzina lekcyjna w tygodniowym planie nauczania, która jest przeznaczona do dyspozycji wychowawcy danej klasy ,
mieszkanka Bolimowa, kobieta pochodząca z Bolimowa ,
wyraki, tarsjusze, Tarsiidae - rodzina drapieżnych ssaków naczelnych, tradycyjnie zaliczanych - ze względu na zewnętrzne podobieństwo, zwłaszcza do galagowatych - do małpiatek, choć są bliżej spokrewnione z małpami i obecnie klasyfikowane w kladzie wyższych naczelnych (Haplorrhini); stanowią jedyną wśród ssaków naczelnych rodzinę o wyłącznie drapieżnym trybie życia; żyją na Sumatrze i Celebes (w Indonezji) oraz na Filipinach

Komentarze - CHOROBA OBJAWIAJĄCA SIĘ ATAKSJĄ, WZMOŻONYM NAPIĘCIEM KOŃCZYN, OTĘPIENIEM I UPOŚLEDZENIEM ROZWOJU SOMATYCZNEGO. Dodaj komentarz

2×7 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast