POGARDLIWE OKREŚLENIE DZIAŁANIA I ZACHOWANIA, KTÓRE OPIERA SIĘ NA WSTECZNYCH, NIEPOSTĘPOWYCH IDEACH; TERMIN BARDZO CZĘSTO STOSOWANY PRZEZ WYZNAWCÓW IDEOLOGII MARKSISTOWSKIEJ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

WSTECZNICTWO to:

pogardliwe określenie działania i zachowania, które opiera się na wstecznych, niepostępowych ideach; termin bardzo często stosowany przez wyznawców ideologii marksistowskiej (na 12 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: WSTECZNICTWO

WSTECZNICTWO to:

proces zaniku u niektórych zwierząt odnóg w porożu, zachodzący od chwili, w której zwierzę przekracza granicę wieku rozwoju pełnego (na 12 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "POGARDLIWE OKREŚLENIE DZIAŁANIA I ZACHOWANIA, KTÓRE OPIERA SIĘ NA WSTECZNYCH, NIEPOSTĘPOWYCH IDEACH; TERMIN BARDZO CZĘSTO STOSOWANY PRZEZ WYZNAWCÓW IDEOLOGII MARKSISTOWSKIEJ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 21.133

OBERLANDER, WIDZIADŁO, KARA, CIAŁKO ZIELENI, WULGARNOŚĆ, PROTOZUCH, CHMURA ŚREDNIA, OZONOSFERA, ULGA UCZNIOWSKA, POPISOWOŚĆ, TARCICA, TEMACIK, BRONTOZAUR, KARTEL, ORGANMISTRZ, WAPIENNICTWO, WOW, REALISTYCZNOŚĆ, TREGGINSY, KUPRÓWKA ZŁOTNICA, KASA MIESZKANIOWA, PRZEPOWIEDNIA, GWIAZDARZ, NIEGODZIWOŚĆ, KIRPAN, BANIECZKA, ZIMNA KATODA, LOGOPEDKA, CHOROBA GÓRNIKÓW, KONCERT, BŁYSK, HURTOWNIA, PAZUR, PODGRZEWACZ, ELOPSOPODOBNE, ZAPASY, RYSUNEK, TRZĘSIEC MEKLEMBURSKI, SZKŁO MĄCONE, JANUSZ, POLIGAMICZNOŚĆ, DEBIL, STANDARD ETYCZNY, SZKIELET ZEWNĘTRZNY, PÓŁŚWIATEK, KRAŚNIK CIECIORKOWIEC, JONOFOREZA, INWAZYJNOŚĆ ZARAZKÓW, JEZIORO TEKTONICZNE, POWIEŚĆ MARYNISTYCZNA, NAGŁOŚNIENIE, LAUR, KUREK NA KOŚCIELE, ZESTAW, ENTEROBAKTERIA, PUSTAK, PIĘTA, REGRESJA PROBITOWA, HAJS, PACHCIARZ, ŚWIATŁO CHEMICZNE, PROMOCJA, DOLINA RYNNOWA, OBSERWACJA, WYBIEG, GALIARDA, WIELORYB, LALA, SZKOŁA, JAM ROCK, CHÓR, CUMMINGS, LATAWIEC, SZKŁO PIANKOWE, WILK PSZCZELI, MIKROWELA, SĄD KOŚCIELNY, KAMIKAZE, KOTWA, ŚCIĘGNO PIĘTOWE, TREN, NARZECZONA, ANALIZA TRANSAKCYJNA, BEZGŁOŚNOŚĆ, PALLIUM, REFREN, DREWNO FIOŁKOWE, BIAŁE KOŁNIERZYKI, HIMALAJE, DOBRY DUCH, IMITACJA, ZARANIE, GRUPA, POWSTANIE CHMIELNICKIEGO, KONFEKCJONER, ŻYWY TOWAR, ROŚLINA NEKTARODAJNA, DEALPACK, GEOMETRIA ALGEBRAICZNA, TWIERDZENIE ABELA-RUFFINIEGO, ZAGADNIENIE POPRAWNIE POSTAWIONE, RZEŹNICZKA, IGLISHMEK, OBRZĘKI, DZWONEK RĘCZNY, BEŁKOT, KOLEJKA METRA, PRAWORĘKI, ERGONOMIA, MASKOTKA, BICIE POKŁONÓW, HOMO NOVUS, OCZKO, BĄCZEK, CHOROBA HECKA, RAFA, ŁASKAWCA, GONDOLA, CUG, KONTRAST, SFORZANDO, WYPIEKI, KURTYZANA, AWIACJA, RYNEK, BIOPOLIMER, NAUKI KOGNITYWNE, ZOBOWIĄZANIE WYMAGALNE, ROZBIERACZ, PROROK, TRANSPOZYCJA, KRĄŻENIE OBWODOWE, CIEMNOBLASZEK, CHOROBA FAHRA, SYNSEPAL, WĄŻ, BAS, WYGRZMOCENIE SIĘ, INWAZJA, HIPOPLAZJA CIAŁA MODZELOWATEGO, BEZA, KOSZATNICZKA, FRYZ ARKADOWY, KOPUŁEK PROMIENISTY, FIALA, KOŁEK, PŁYTKI TALERZ, PROTOAWIS, PILEUS, SYSTEM KAPITAŁOWY, NEGOCJACJE AKCESYJNE, BIOENERGOTERAPIA, WĘZEŁ, SAMOOBRONA POWSZECHNA, ŁACHA, FILAR, PĘPEK ŚWIATA, AKOMODACJA, KEBRACZO, KRAJE DEMOKRACJI LUDOWEJ, KUPA, UNYTKO, IRGA POZIOMA, EPIMYTHION, FILOZOFIA PRZYRODY, DELEGATURA, TRIATLON, PRZYNĘTA SZTUCZNA, BIOINDYKATOR, WINNICA NABOTA, HYDROFOB, KECZUOWIE, MINERAŁ ALLOGENICZNY, WINA NIEUMYŚLNA, DIADOCHIA, AKT WYKONAWCZY, MECHANIZM OBRONNY, JEDENASTKA, AZTREONAM, MASIELNICZKA, DOMIAR PODATKOWY, UWAŻNOŚĆ, FLEKAINID, LINEARYZM, TRANSFORMATOR POŁOŻENIA KĄTOWEGO, IMPERIUM BRYTYJSKIE, MESJANIZM, ORDYNACJA, GŁOS ELEKTORSKI, CZELESTA, PRZESTRZEŃ PUBLICZNA, ADVERBIUM, PORZĄDEK DZIENNY, EGZOSZKIELET, ZESPÓŁ ONIRYCZNY, TOLERANCJA WYMIARU, BAKTERIA DENITRYFIKUJĄCA, POJAZD ZAPRZĘGOWY, JEZIORO SUBGLACJALNE, BALISTYKA WEWNĘTRZNA, PRZECIEK, CZAJNIK, POLO, OTORYNOLARYNGOLOGIA, PENITENCJAŁ, CENTRUM, RÓŻA PUSTYNI, RYNEK PIERWOTNY, CECHA, NAJEM, PAS, GEODEZJA SATELITARNA, ORGANMISTRZOSTWO, WIATRAK, TEORIA KOLEJEK, POMIOT, TRZYNASTKA, BIEG PŁASKI, SARI, MONOCENTRYZM, BOŚNIACKI, KOSA KUŚNIERSKA, VAT, MARSZAND, KOMBAJN ŚCIANOWY, RADCA, SZYJKA, WIATRY, POŁĄCZENIE ELEKTRYCZNE SZEREGOWE, KORPUS NAWOWY, PONADKLASOWOŚĆ, RAJD DAKAR, AMAZONKA, STAROPANIEŃSTWO, MUSZTRA, PORĘCZE ASYMETRYCZNE, ZASIŁEK PORODOWY, TŁUMACZ, OKSYTETRACYKLINA, MUZYKA SALONOWA, WAGON DOCZEPNY, GNIAZDO SIEROCE, MEM, GREKA, WŁASNOŚĆ, CHLEB POKŁADNY, MERKAPTOPURYNA, NÓŻ RZEŹNICZY, PASAŻ, OBSUW, SKAŁKA, OGÓREK MAŁOSOLNY, KUCZKA, OSTINATO, USYTUOWANIE, FRONTON, ROZBIERANKA, BOCZNIAK, TRANDOLAPRYL, PYTAJNIK, INFLACJA KOSMOLOGICZNA, PROPILEJE, MASA KAJMAKOWA, RÓŻOWIEC BIAŁY, LUSTRO, SCHIZOTYMIA, BEZROBOCIE AGRARNE, KASAK, NADMIERNA SENNOŚĆ, DEZADAPTACJA, SERBISTYKA, PŁYTKA CHODNIKOWA, WYŁADOWANIE NIEZUPEŁNE, KOŃ WŁODZIMIERSKI, SŁUŻBISTKA, BIURWA, STRAŻ, TSUNAML, RÓJKA, JĘZYK, INSZA INSZOŚĆ, TANAGRYJKA, ESCUDO WSCHODNIOTIMORSKIE, INIEKCJA STRUMIENIOWA, DRAPAK, GAWORZENIE, SPÓŁGŁOSKA ASPIROWANA, CHIRURGIA GASTROENTEROLOGICZNA, ŻUCHWA, MOTYLEK, RĘKOSKRZYDŁE, WSPÓŁWŁASNOŚĆ ŁĄCZNA, PUNKT WITALNY, CHOROBA GAMSTORP, PSIA MINA, STRATYGRAFIA SEKWENCJI, POCHŁANIACZ, JARZYNIAK, PRZESZŁOŚĆ, ?WIEDŹMIN.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 21.133 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

POGARDLIWE OKREŚLENIE DZIAŁANIA I ZACHOWANIA, KTÓRE OPIERA SIĘ NA WSTECZNYCH, NIEPOSTĘPOWYCH IDEACH; TERMIN BARDZO CZĘSTO STOSOWANY PRZEZ WYZNAWCÓW IDEOLOGII MARKSISTOWSKIEJ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: POGARDLIWE OKREŚLENIE DZIAŁANIA I ZACHOWANIA, KTÓRE OPIERA SIĘ NA WSTECZNYCH, NIEPOSTĘPOWYCH IDEACH; TERMIN BARDZO CZĘSTO STOSOWANY PRZEZ WYZNAWCÓW IDEOLOGII MARKSISTOWSKIEJ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
WSTECZNICTWO pogardliwe określenie działania i zachowania, które opiera się na wstecznych, niepostępowych ideach; termin bardzo często stosowany przez wyznawców ideologii marksistowskiej (na 12 lit.)

Definicje krzyżówkowe

WSTECZNICTWO
pogardliwe określenie działania i zachowania, które opiera się na wstecznych, niepostępowych ideach; termin bardzo często stosowany przez wyznawców ideologii marksistowskiej (na 12 lit.).

Oprócz POGARDLIWE OKREŚLENIE DZIAŁANIA I ZACHOWANIA, KTÓRE OPIERA SIĘ NA WSTECZNYCH, NIEPOSTĘPOWYCH IDEACH; TERMIN BARDZO CZĘSTO STOSOWANY PRZEZ WYZNAWCÓW IDEOLOGII MARKSISTOWSKIEJ sprawdź również:

wycieczka z dreszczykiem ,
Gatunek ten został ostatnio przesunięty z rodzaju fasola (Phaseolus) do rodzaju Vigna, ale jest wciąż cytowany jako Phaseolus aureus lub Phaseolus radiatus ,
Mnium stellare - gatunek mchu z rodziny merzykowatych ,
wada przędzy polegająca na występowaniu kłębków zsuniętych w jedno miejsce ,
przedstawienie postaci ludzkiej w taki sposób, żeby cały ciężar spoczywał na jednej nodze z wygięciem tułowia i ramienia w stronę odwrotna ,
ciasto dla solenizanta ,
meksykanka, pierwsza kobieta, która zapaliła znicz olimpijski podczas I.O. w Meksyku ,
tkanina o skośnym splocie, z drobnymi ukośnymi prążkami, wykonywana z różnych surowców, używana na podszewki, sukienki i ubranka dziecięce ,
tkanina jedwabna, która jest przetykana złotą nicią ,
odmiana rzodkwi zwyczajnej o dużym, białym korzeniu ,
lubieżny bożek leśny ,
mnich przepisujący księgi ,
Brassica oleracea var. capitata f. rubra - odmiana kapusty głowiastej; jej liście zawierają antocyjany, co nadaje im czerwonofioletowy kolor ,
trzecie, licząc od dołu przedłużenie masztu ,
stan, w którym nie istnieje coś, co powinno być (lub mogłoby być - w innych warunkach) ,
jeleń jawajski, jelonek jawajski, Axis kuhlii - endemiczny gatunek średniej wielkości ssaka parzystokopytnego z rodziny jeleniowatych; zamieszkuje wyspę Bawean w Indonezji ,
owad ,
zdrobniale o galonie, odznaczeniu ,
zupa z mleka z dodatkiem żółtka ,
utrata zdolność czytania i pisania u osoby dorosłej, niewynikająca z przyczyn medycznych ,
naczelne, suwerenne bóstwo panteonu bałtyjskiego ,
w architekturze - motyw ozdobny w kształcie dwóch ćwierćkół odwróconych łukami do siebie ,
mieszanina stałych wielkocząsteczkowych węglowodorów o żółtawej barwie ,
socjolog amerykański (1880-1949); jeden z twórców socjologii przemysłu w USA ,
badanie - na reprezentatywnej grupie - opinii i nastrojów społecznych, aby dokonać diagnozy i opracować prognozy ,
wypowiedż, która nie ma sensu, jest zbędna, nic nie wnosi ,
kosmonauta radziecki na pokładzie statku Wostok 2 ,
więzadło stawu kolanowego, które znajduje się przy wewnętrznej powierzchni kłykcia bocznego kości udowej ,
chodaki, łapcie ,
praca wykonywana w dzień, dzienna (poranna) zmiana

Komentarze - POGARDLIWE OKREŚLENIE DZIAŁANIA I ZACHOWANIA, KTÓRE OPIERA SIĘ NA WSTECZNYCH, NIEPOSTĘPOWYCH IDEACH; TERMIN BARDZO CZĘSTO STOSOWANY PRZEZ WYZNAWCÓW IDEOLOGII MARKSISTOWSKIEJ. Dodaj komentarz

5×2 =

Poleć nas znajomym:

x