CZĘŚĆ PRZYRZĄDU OPTYCZNEGO SKŁADAJĄCA SIĘ Z JEDNEJ LUB Z KILKU SOCZEWEK ZWRÓCONYCH KU OKU OBSERWATORA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

OKULAR to:

część przyrządu optycznego składająca się z jednej lub z kilku soczewek zwróconych ku oku obserwatora (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: OKULAR

OKULAR to:

łukowaty pasek blachy przymocowanej do nosala i obręczy hełmu (na 6 lit.)OKULAR to:

podtrzymka ramowa w obrabiarce skrawającej (na 6 lit.)OKULAR to:

część składowa przyrządu optycznego (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CZĘŚĆ PRZYRZĄDU OPTYCZNEGO SKŁADAJĄCA SIĘ Z JEDNEJ LUB Z KILKU SOCZEWEK ZWRÓCONYCH KU OKU OBSERWATORA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 24.652

FILM OBYCZAJOWY, DELIBERACJA, STYL JOŃSKI, NAKAZ, MIKROSKOPIA KONFOKALNA, JAMRAJ, KROSNO, SOPRANISTA, MUSZTARDA DIJON, DEWELOPER, EXLIBRIS, BULIONER, OSIEMNASTKA, TORFOWISKO SOLIGENICZNE, MIĘTA KĘDZIERZAWA, ENAMINA, ŁUK SKRZELOWY, ROZDZIALIK, ANTENA TUBOWA, SĄD WOJSKOWY, PLEWKA, BOMBARDA, POŻYCZKA, WOW, ROŚLINA ZIELNA, ARGENTYNOZAUR, LUGER, WYŻYNKA, KOŁACZYK, PISMO ALFABETYCZNE, KAMPUS, MODERN, PONCZÓWKA, OBSZCZYMUREK, PAMPUCH, WIĘZIENIE ŚLEDCZE, FUZJA HORYZONTALNA, TEOLOGIA NEGATYWNA, POWIEŚĆ RZEKA, KARTA WIZYTOWA, NEANDERTALCZYK, PRZEBIERANIEC, BIEŻNIA, ILUZJA, TARAS, ALFA-BLOKER, BRACTWO KURKOWE, SPODENKI, POSIADŁOŚĆ, ŁAZIK, LIMETA, KONWOJER, PRZEWLEKŁA OBTURACYJNA CHOROBA PŁUC, PRZEMYSŁ WĘGLOWY, GRUCZOŁ MIODNIKOWY, POŁYSK, KOPRODUKCJA, PEWNOŚĆ, CERKIEW, TARCZA, PUNKT EUTEKTYCZNY, GORSET, KONSTRUKCJA SKŁADNIOWA, RZUT, STEWA, MIECZ DWURĘCZNY, CHAŁWA, GRA, POLIFONIA, TYSIĄC, WOSK, PRZEKŁADKA, MIĘCZAK, ŻAGIEW, KOŚCIÓŁ KONKATEDRALNY, ASTROSPEKTROSKOPIA, DYKTAT, MAJĄTEK NIERUCHOMY, PĘDZARNIA, SKAŁA, LEVEL, STĄGIEW, CZĘŚĆ MOWY, WARTOŚĆ ZNAMIONOWA, KONSERWATOR ZABYTKÓW, PISTOLET, CARL, STOLIK, SZCZĘKA, DOCZESNA, ŁAPOWNICTWO BIERNE, ŚWIADCZENIE REPRYWATYZACYJNE, MALUCZKOŚĆ, DEFERENT, PARABOLOIDA OBROTOWA, BIAŁY, LAMPA ELEKTRONOWA, MIEDZIORYTNIK, PRASA, GRZBIET KSIĄŻKI, EDYCJA, FATUM, DRAM, KISZKA WĄTROBIANA, BEARS, MŁAK, KOD GENETYCZNY, KORSYKAŃSKI, POTENCJAŁ DZETA, GRUBA KRESKA, SOSNA MASZTOWA, NAGŁOWIE, KAMPANIA WRZEŚNIOWA, PULPA, BRUNELLESCHI, KOŚCIÓŁ ŁACIŃSKI, WSPÓŁKATEDRA, TUSZKA, DRUT, INTERFEJS, JĘZYK SOGDYJSKI, NAPIĘTEK, PERSYFLAŻ, SZKLANKA, GOŹDZIENIEC, GRZYWA FALI, PROSEKTORIUM, SWEET, SQUATTER, ODBIJACZ, DOJŚCIE, ODWAGA CYWILNA, LICZBA ZAPRZYJAŹNIONA, IZBA, CIASTO SKALNE, PASTERZ, POŁYKACZ, BALSAM, BARWA, WRONA, PUNKT, OPALENIZNA, DIALOGIZM, OSOBA, KORDIAŁ, ZESPÓŁ LESCHA-NYHANA, POTNICA, GASTROLOG, BILL, WYCZUCIE, JĘZYKI POLINEZYJSKIE, FURGONETKA PANCERNA, MODULACJA, PAS DROGI GRANICZNEJ, BISEKSUALISTA, INHIBICJA, GRAF PŁASKI, ŁADUNEK, AMBASADORKA, MARKIZA, LEWORĘKI, DZIKUS, PISMO WĘZEŁKOWE, CYTRYNADA, DEGRADACJA, PIGWA, GORETEKS, PRZYNĘTA, METODA KARTOGRAMU, GAJA, DOSTĘP TELEKOMUNIKACYJNY, GRANAT, MASKA WSTYDU, PIENIĄDZ GOTÓWKOWY, WSPÓŁFORMANT, GÓRKA, PRZYWODZICIEL DŁUGI, ŻABIA LASKA, OCZKO W GŁOWIE, PARTYCYPACJA SPOŁECZNA, ROZSZCZEP PODNIEBIENIA, RĄB, TAMARAW, ODSTĘP, UMOWA ADHEZYJNA, RADIOGALAKTYKA, DYPTYK, TRIO, KOMPENSATOR CIEPLNY, TIURMA, ADAPTOWANIE SIĘ, FOTOWOLTAIKA, OŚRODEK WYPOCZYNKOWY, MORESKA, DORYCKI, NIECUŁKA, NIESUBORDYNACJA, KLON, DOROBKOWICZ, ANUSZKIEWICZ, KOTLINA, ZESPÓŁ BECKWITHA-WIEDEMANNA, OBIEKTYWNOŚĆ, POWSTANIE LISTOPADOWE, INICJATOR, KŁUSAK ORŁOWSKI, OPTIMUM KLIMATYCZNE, SPEŁNIENIE, PARAFRAZA, GRAFOLOGIA, ŚLIWA WĘGIERKA, ESZEWERIA, MANDRYL, BIAŁA ŚMIERĆ, BATYMETRIA, PRZYLEPNOŚĆ, SPECYFIKACJA TECHNICZNA, WYKLUCZENIE, SAMOGŁOSKA POCHYLONA, PLUTON, GRZBIETORODOWATE, GEOLOGIA NAFTOWA, LIST POETYCKI, CIAŁKO, FIRANKA, SZPETOTA, SARKOFAG, POGOTOWIE, KORZENIE, HEMATOLOGIA, ROZŁUPKA, ELEKTORAT, MECHANIZM ODPALAJĄCY, DEWOLUCJA, GARNITUR, NOWOBOGACKI, HALA, STANDING FINANSOWY, EKSTERNISTA, CHINE, WDZIĘK, ALGEBRA LINIOWA, CD-ROM, NIEPOJĘTOŚĆ, POSTRZEGALNOŚĆ, KIELON, ANIMACJA KOMPUTEROWA, TENIS STOŁOWY, MNOŻENIE PRZEZ SKALAR, AKREDYTACJA, CZAS TERAŹNIEJSZY, AKT, BŁOTNIAK, DEPORTACJA, MACIEJ, OKRUSZYNKA, NARZĘDZIE, POMOST, DOGI, MAŁPI GAJ, PODWOZIE, WYSEPKA, FORMALIZACJA, TYLOZOID, KONSERWIARNIA, SKÓRZAK, POWSTRZYMANIE, MOSTEK, SERAJ, SPRAWIEDLIWOŚĆ PIONOWA, KNOWIE, MEADE, EUROWALUTA, WAGA MIEJSKA, FAETON, PASKUDA, HYBRYDA, ZAJOB, NANSUK, NAWAŁNICA, ŻEBRO, PREMIERA, KOLBA, LEW, SALWA BURTOWA, AUTOSKLEP, ETNOLINGWISTYKA, BLEJTRAM, ANARCHISTA, KARMELEK, OBRÓT WTÓRNY, OPINIOTWÓRCA, CZEPNOŚĆ, ILUZJONIZM, PIOTROWO, PROPAGANDA, POZBYWANIE SIĘ, OTWÓR, TRANSFER BIEŻĄCY, ?CHMURSKO.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 24.652 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CZĘŚĆ PRZYRZĄDU OPTYCZNEGO SKŁADAJĄCA SIĘ Z JEDNEJ LUB Z KILKU SOCZEWEK ZWRÓCONYCH KU OKU OBSERWATORA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CZĘŚĆ PRZYRZĄDU OPTYCZNEGO SKŁADAJĄCA SIĘ Z JEDNEJ LUB Z KILKU SOCZEWEK ZWRÓCONYCH KU OKU OBSERWATORA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
OKULAR część przyrządu optycznego składająca się z jednej lub z kilku soczewek zwróconych ku oku obserwatora (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

OKULAR
część przyrządu optycznego składająca się z jednej lub z kilku soczewek zwróconych ku oku obserwatora (na 6 lit.).

Oprócz CZĘŚĆ PRZYRZĄDU OPTYCZNEGO SKŁADAJĄCA SIĘ Z JEDNEJ LUB Z KILKU SOCZEWEK ZWRÓCONYCH KU OKU OBSERWATORA sprawdź również:

jap. autobus ,
czasownik wyrażający czynność momentalną, jednorazową ,
wzór na podstawie którego określa się wysokość podatku, jaki zapłaci podatnik od dochodu uzyskanego w jednym roku podatkowym ,
Bubo bubo bubo - nominatywny podgatunek ptaka drapieżnego wyróżniony w obrębie gatunku puchacz zwyczajny (Bubo bubo); obszar występowania obejmuje większą część Europy ,
zjawisko gospodarcze charakterystyczne dla fazy rozkwitu cyklu koniunkturalnego ,
sporządzanie i wysadzanie sadzonki rośliny w celu rozmnożenia jej ,
w chemii: symbol lantanu ,
rozwój ścieżki zawodowej, osiąganie coraz lepszych wyników i zajmowanie lepszych stanowisk ,
SĄSIEK ,
mitologiczny pojazd latający ,
CHUWARIZMI ,
drewno pozyskiwane z drzewa bożodrzewu gruczołowatego; wykorzystywane w meblarstwie i przy produkcji papieru ,
ur. w 1784r. astronom niemiecki; wyznaczył masy planet i orbitę komety Halleya ,
osoba zaufana, pełnomocnik, służący załatwiający wszelkie sprawy ,
cecha człowieka - to, że ktoś dobrze się prezentuje w mediach ,
cecha czynności niezgodnej z przyjętymi normami grzeczności, niewłaściwego postępowania ,
siniec pod okiem, zwykle wynik zmęczenia lub choroby ,
wąs ,
klub sportowy z miejscowości Jadowniki ,
Petasites kablikianus - gatunek rośliny z rodziny astrowatych, występuje w Europie: na Półwyspie Bałkańskim oraz w Sudetach i Karpatach; w Polsce występuje głównie w Karpatach, w Sudetach rzadziej, na rozproszonych stanowiskach ,
jest podobny do elipsy ,
przyrząd gimnastyczny, wykorzystywany w gimnastyce artystycznej ,
zespół środków technicznych chroniących przed wynikłymi z uszkodzenia ochrony przeciwporażeniowej podstawowej, skutkami zetknięcia się człowieka lub zwierzęcia z częściami przewodzącymi i/lub częściami obcymi ,
rodzaj malarstwa, którego tematem są sceny z życia codziennego ,
tytuł szlachecki ,
większy samochód, mikrobus ,
opisane w języku formalnym zasady wymiany informacji i współpracy programów i urządzeń komputerowych ,
ZIARNOPŁON ,
chuligaństwo stadionowe, kibice, którzy zachowują się fanatycznie i często agresywnie, chamsko, wulgarnie, nieprzepisowo ,
loża - podstawowa jednostka organizacyjna wolnomularstwa

Komentarze - CZĘŚĆ PRZYRZĄDU OPTYCZNEGO SKŁADAJĄCA SIĘ Z JEDNEJ LUB Z KILKU SOCZEWEK ZWRÓCONYCH KU OKU OBSERWATORA. Dodaj komentarz

1+7 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast