URZĄDZENIE SKŁADAJĄCE SIĘ ZE SZCZELNEGO POMIESZCZENIA, ODPORNEGO NA RÓŻNICE CIŚNIENIA MIĘDZY WNĘTRZEM I OTOCZENIEM ORAZ POMP, ZBIORNIKÓW SPRĘŻONEGO GAZU I PRZYRZĄDÓW POMIAROWO-KONTROLNYCH - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KOMORA DEKOMPRESYJNA to:

urządzenie składające się ze szczelnego pomieszczenia, odpornego na różnice ciśnienia między wnętrzem i otoczeniem oraz pomp, zbiorników sprężonego gazu i przyrządów pomiarowo-kontrolnych (na 19 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "URZĄDZENIE SKŁADAJĄCE SIĘ ZE SZCZELNEGO POMIESZCZENIA, ODPORNEGO NA RÓŻNICE CIŚNIENIA MIĘDZY WNĘTRZEM I OTOCZENIEM ORAZ POMP, ZBIORNIKÓW SPRĘŻONEGO GAZU I PRZYRZĄDÓW POMIAROWO-KONTROLNYCH". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 16.372

KAFAR, PRZEBITKA, ŁUPEK ZIELEŃCOWY, SAPONINA, CZWÓRBÓJ, MAKAKOKSZTAŁTNE, EKSTERN, FILOLOGIA ROMAŃSKA, HARROD, TERAPIA STRUKTURALNA, MATEMATYK, IZOTROPOWOŚĆ, RADIOAKTYWNOŚĆ, ANGLOSASKI, GIMNASTYKA SPORTOWA, TEORIA MODELI, MATA, SWOSZOWICE, KUC SZETLANDZKI, RÓŻNOPAZURKOWCE, KONSOLA DO GIER, ZAKRES ZNACZENIOWY, KRZYŻOWANIE SPOJRZEŃ, GARNUSZECZEK, PODGRZEWACZ, FAVELA, RUCH PRECESYJNY, WINNICA NABOTA, POWTÓRKA Z ROZRYWKI, BRUTAL, ASIEJEW, CYPROHEPTADYNA, MŁYNEK DO ODPADKÓW, BERBER, BABA JĘDZA, LANDSKNECHT, OPOZYCJA, KRÓLICZARNIA, ZNAJOMY, PULSOMETR, CUDOTWÓRCZYNI, GESTALTYZM, ROZNOSICIEL, PIĘTNASTKA, TEST, DOBRO SUBSTYTUCYJNE, ŻÓŁTLICA WŁOCHATA, TOPIELEC, OPĘTANY, BATIAL, PRZYDAWKA OKOLICZNIKOWA, ZAJOB, PRZESZUKANIE, FIZYKA JĄDROWA, GŁADKOMÓZGOWIE, WIELOFAZOWOŚĆ, WYKONANIE, PRZEBŁYSK, DYSKRECJA, SKAŁA ZBIORNIKOWA, JATKA, GRUPA ARYLOWA, WYZIEWY, KORYTO, RUNO, OBSZAR ALIMENTACYJNY, KRAJE, PLAN OGÓLNY, PRZEWIĄZKA, SOCJOLOGIA RADYKALNA, SEITAN, RAJA NABIJANA, AUDIOTEKST, PROCES CHEMICZNY, BOCHENEK, JAZDA, CHOROBA FABRY'EGO, SCENARZYSTA KOMIKSOWY, ADRIA, WŁÓCZNIA, LONGER, ŁUPEK HUMUSOWY, TLENOWNIA, RZEŹNICZKA, SZWEDY, WAPIEŃ MUSZLOWY, ALKAZAR, NACECHOWANIE, LINIA TRAMWAJOWA, MAGNOLIA, PRAWO CURIE-WEISSA, PRZYCZYNA MATERIALNA, SYSTEM SEMIPREZYDENCKI, PURYNA, MIESZALNOŚĆ OGRANICZONA, POLNIK ZIEMNOWODNY, PRZYJACIEL, BIEGŁOŚĆ, MINERALOGIA, RODZINA NUKLEARNA, OBRĘB EWIDENCYJNY, CYGARETKI, AKTYWISTA, CHOROBA RITTERA, WIELKI PIEC, FLUIDYZACJA, KOLEMANIT, SMUŻKA STEPOWA, DOSTĘPNOŚĆ KOMUNIKACYJNA, INFILTRACJA, ZAKRĘT, MUSICAL, ZAPRAWA NASIENNA, BIZNESMENKA, UPADEK, DZIAŁ OSOBOWY, METRUM, ZALANIE PAŁY, STACJA REDUKCYJNA, WODA POZAKLASOWA, BAŃKA SPEKULACYJNA, KAMICA, OŻYNA, KOŁEK, TYKA, FILA, SYLFIDA, WETKA, OKULAR, KAWITACJA, DATOWANIE RADIOWĘGLOWE, KACZKA KRZYŻÓWKA, GATUNEK ZAWLECZONY, SZŁYK, AKTOR KOMICZNY, TORNADO SATELICKIE, JAJKO W KOSZULCE, SIATKA, FILOLOGIA POLSKA, TRUSIA, PIENIĄDZ GOTÓWKOWY, DOMINACJA PEŁNA, ZGŁOSZENIE AKTUALIZACYJNE, ZMARZLUCH, EDUKATOR, CZŁONY, SKNERSTWO, ODPORNOŚĆ OGNIOWA, NIEPOKORNOŚĆ, LITERNICTWO, KWIZ, DARNIÓWKA ZWYCZAJNA, INFORMACJA, NASTROSZEK BRUCHA, TV, TACZANKA, CMENTARZYSKO SZKIELETOWE, ARGUS, JOGURT, HORMON ANTYMÜLLEROWSKI, GRZYB, HISTORIA SZTUKI, SELEKTOR, TOBOGAN, SZPRYCA, ZESPÓŁ NIEBIESKICH PIELUSZEK, WOK, FILTR ŚRODKOWOZAPOROWY, SIKA, KOŁO GARNCARSKIE, OMLET, NAŚLADOWNICTWO, ARYTMETYKA WYBORCZA, OPATRUNEK OSOBISTY, ZŁOTA MYSZ KOLCZASTA, ŁUPEK DACHOWY, ŚMIAŁOŚĆ, WELUR, PARALAKSA, MIJANKA, WSZYSTKOIZM, MIĘSIEŃ STRZEMIĄCZKOWY, PRACA, HUBA SINIAK, MANIA PRZEŚLADOWCZA, WROTA, LARWA, STARANIE, ŁAŻENIE, ANTYMILITARYSTA, PODRÓŻ SŁUŻBOWA, JURYSLINGWISTYKA, BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY, MAGDALENKA, RACHUNEK CAŁKOWY, TOROS, INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, CZAPKA SPORTOWA, HIPIATRIA, ODWROTNY AGONISTA, DOSTĘP, SAMOCHWALSTWO, PALENISKO RETORTOWE, TABLICA, ĆAKRA, DZIUPLA, BATERIA AKUMULATOROWA, GRADIENT, STAROŻYTNICTWO, WYLEW, BOŚNIA, ENTOMOFAGI, PARASZKA, PRACOWNIK LEŚNY, SZORIN, GOŁĄBECZEK, KWARC MLECZNY, ZIELONA GRANICA, PIJAR, PRZEKAŹNIK, WYWIJAS, WAŁKOŃ, MALAKOLOGIA, NEUROLOGIA, PLECIONKA, SZPICAK, KULTURA AZYLSKA, PRZYGODA, SZEKSPIR, ZABUDOWANIA, FIZYKA, KOSA, REASORTACJA GENOWA, SYNDROM SZTOKHOLMSKI, PŁONNIKI, BŁONA NACZYNIOWA, OBSADKA, STAŁA SVEDBERGA, RODZAJ NIEMĘSKOOSOBOWY, PRZEPYCHACZKA, PINGWIN BIAŁOOKI, POLSKI, MECZ MIĘDZYPAŃSTWOWY, GRZYB SKALNY, ODDZIELENIE PRZECIWPOŻAROWE, AROWANA SREBRNA, POJAWIENIE SIĘ, HAFTARNIA, FRANKATURA WIELOKROTNA, NIMFAJON, KRYSTALIZACJA, KONKLAWE, APOSTOŁ, GÓRNICTWO OTWOROWE, ZESPÓŁ MUIRA-TORRE'A, PORZĄDEK LEKSYKOGRAFICZNY, NADZIENIE, HIPERMETROPIA, SASZETKA, RÓWNANIE NIEWYMIERNE, SETKA, CORBETT, KOLOR, ZJAWISKO THOMSONA, ZŁOŻENIE POKŁONU, KASTA, MILOWY KROK, RESTAURATOR, DEMÓWKA, TOPIALNIA, KONTROLA SKARBOWA, ZWODNICZOŚĆ, STROFANTYNA, WYCIĄG, STOLARKA OTWOROWA, PAZUR, POITEVIN, SEDYMENTACJA CYKLICZNA, STRZELNICA, ŁUPEK, PŁANIETA, BRODZĄCE, LORETANKA, LAIK, OSOBA, SYSTEM CIEPŁOWNICZY, KARTACZ, POLECANKA, PRĘDKOŚĆ WYLOTOWA, SPLENDID ISOLATION, KRAJ, KERALCZYK, BRUTALIZM, POTRZEBA, STAROSTA GRODOWY, STRZAŁKA, KONFORMER, BRIT POP, KAMIEŃ, ?SUTASZ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 16.372 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

URZĄDZENIE SKŁADAJĄCE SIĘ ZE SZCZELNEGO POMIESZCZENIA, ODPORNEGO NA RÓŻNICE CIŚNIENIA MIĘDZY WNĘTRZEM I OTOCZENIEM ORAZ POMP, ZBIORNIKÓW SPRĘŻONEGO GAZU I PRZYRZĄDÓW POMIAROWO-KONTROLNYCH się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: URZĄDZENIE SKŁADAJĄCE SIĘ ZE SZCZELNEGO POMIESZCZENIA, ODPORNEGO NA RÓŻNICE CIŚNIENIA MIĘDZY WNĘTRZEM I OTOCZENIEM ORAZ POMP, ZBIORNIKÓW SPRĘŻONEGO GAZU I PRZYRZĄDÓW POMIAROWO-KONTROLNYCH
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KOMORA DEKOMPRESYJNA urządzenie składające się ze szczelnego pomieszczenia, odpornego na różnice ciśnienia między wnętrzem i otoczeniem oraz pomp, zbiorników sprężonego gazu i przyrządów pomiarowo-kontrolnych (na 19 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KOMORA DEKOMPRESYJNA
urządzenie składające się ze szczelnego pomieszczenia, odpornego na różnice ciśnienia między wnętrzem i otoczeniem oraz pomp, zbiorników sprężonego gazu i przyrządów pomiarowo-kontrolnych (na 19 lit.).

Oprócz URZĄDZENIE SKŁADAJĄCE SIĘ ZE SZCZELNEGO POMIESZCZENIA, ODPORNEGO NA RÓŻNICE CIŚNIENIA MIĘDZY WNĘTRZEM I OTOCZENIEM ORAZ POMP, ZBIORNIKÓW SPRĘŻONEGO GAZU I PRZYRZĄDÓW POMIAROWO-KONTROLNYCH sprawdź również:

Palaemonetes varians - europejski gatunek krewetki częściowo słodkowodnej; wyrostek czołowy stosunkowo długi, przezroczysty i pozbawiony pigmentu; górna i dolna jego krawędź ząbkowana, pierwsza para czułków zwieńczona przez 3 wici, z których 2 są zrośnięte u nasady, 2 przednie pary odnóży tułowiowych zaopatrzone w wysmukłe szczypce, mające dość krótką część chwytną ,
austriacki kompozytor i teoretyk muzyki (1883-1959); prekursor techniki dodekafonicznej ,
w naukach przyrodniczych - skupienie (minerałów, roślin, cząstek), wynik procesu agregacji ,
starszy zawodnik, który zakończył już profesjonalną karierę, choć uczestniczy w rozgrywkach organizowanych z myślą o emerytowanych sportowcach ,
drobny ptak z rzędu wróblowatych, owadożerny, około 330gatunków; Eurazja i Afryka ,
pisarz słowacki (1793-1852), ideolog wspólnoty Słowian; „Córa Sławy”, „O literackiej wzajemności” ,
Crepis setosa - gatunek rośliny należący do rodziny astrowatych ,
jadalny grzyb wiosenny ,
cecha czegoś, co w danym momencie nie spełnia swojego zadania, nie reaguje na aktywujące sygnały, jest bierne ,
cecha czegoś, co jest przeciwne Polsce i Polakom ,
głęboki, dworski ukłon ,
zakończenie lub okucie gafla albo bomu w postaci widełek ,
żałosne głosy ,
rycerz, wróg Maurów ,
baza danych o podmiotach uczestniczących w obrocie gospodarczym ,
biustonosz - element damskiej bielizny służący do przykrywania i podtrzymywania piersi ,
osoba przymusowo przebywająca w określonym miejscu, bez prawa jego opuszczania ,
osoba, która wypowiada się w czyimś imieniu; postać, która przedstawia punkt widzenia autora ,
samochód marki Alfa Romeo ,
miasto na wybrzeżu Morza Bałtyckiego nad Zalewem Kurońskim, w zachodniej części Litwy, położone u ujścia rzeki Dangi do Zalewu Kurońskiego, połączone kanałem z ujściem rzeki Niemen ,
wskaźnik sprzedaży książek ,
wyodrębniony składnik środowiska geograficznego ,
... Wołodyjowski ,
górnik pracujący pod ziemią ,
metoda zatajenia tekstu ,
wypreparowane trofeum łowieckie, rodzaj zwierzęcego popiersia ,
Platysteira cyanea - gatunek ptaka z rodziny krępaczków (Platysteiridae) ,
najmniejszy związek taktyczny stanowiący w wielu armiach podstawową jednostkę bojową wojsk lądowych o wielkości pośredniej między pułkiem a dywizją ,
miasto we Włoszech (Lacjum) w Preapeninach ,
centuria pospolita, Centaurium erythraea - gatunek rośliny z rodziny goryczkowatych; występuje w całej niemal Europie, w Afryce Północnej, na Wyspach Kanaryjskich, w Azji Zachodniej i Środkowej, na Kaukazie i Ałtaju, w Polsce występuje na całym terytorium, ale dość rzadko

Komentarze - URZĄDZENIE SKŁADAJĄCE SIĘ ZE SZCZELNEGO POMIESZCZENIA, ODPORNEGO NA RÓŻNICE CIŚNIENIA MIĘDZY WNĘTRZEM I OTOCZENIEM ORAZ POMP, ZBIORNIKÓW SPRĘŻONEGO GAZU I PRZYRZĄDÓW POMIAROWO-KONTROLNYCH. Dodaj komentarz

6×6 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast