OKRĄGŁE LUB ELIPTYCZNE ZAGŁĘBIENIE TERENU O STROMYCH ŚCIANACH I GŁĘBOKOŚCI DO KILKU METRÓW, KTÓRE POWSTAJE W WYNIKU ZAPADANIA SIĘ TERENU SPOWODOWANEGO WYPŁUKIWANIEM MINERAŁÓW Z OSADU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KOCIOŁ SUFOZYJNY to:

okrągłe lub eliptyczne zagłębienie terenu o stromych ścianach i głębokości do kilku metrów, które powstaje w wyniku zapadania się terenu spowodowanego wypłukiwaniem minerałów z osadu (na 15 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "OKRĄGŁE LUB ELIPTYCZNE ZAGŁĘBIENIE TERENU O STROMYCH ŚCIANACH I GŁĘBOKOŚCI DO KILKU METRÓW, KTÓRE POWSTAJE W WYNIKU ZAPADANIA SIĘ TERENU SPOWODOWANEGO WYPŁUKIWANIEM MINERAŁÓW Z OSADU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 24.729

ZWÓJ RDZENIOWY, ANATOL, PLAZMOLIZA, PORZĄDEK PUBLICZNY, BĄK, ZDZIADZIENIE, BICIE POKŁONÓW, GLOBUS, KOMPLET WYPOCZYNKOWY, ROZPADLISKO, LANE CIASTO, GRUBA RYBA, FUNKCJA NAZWOWA, DACH HEŁMOWY, SZPARA POWIEKOWA, TAŚMA MONATAŻOWA, KUNA, HANDLARZ, MANIERA, ILUMINATOR, SZPATUŁKA, CUDOTWÓRCZYNI, AURORA, GALISYJKA, MIĘTÓWKA, PORYWCZOŚĆ, KOZIOROŻEC, CHERUBIN, LODOWIEC GRUZOWY, STRUKTURA DRAMATYCZNA, PALEOBOTANIKA, KIEŁ, PATRON, EWANIELIA, PRZEDROŚLE, LYGODIUM JAPOŃSKIE, NIEWYRAŹNOŚĆ, NAROŻNICA, SYSTEM AUTONOMICZNY, ZAWIESIE, HALA MASZYN, HODOSKOP, ZNACZENIE, ZGRYWA, ŻARLIWIEC, MACH, KOCIOŁ, WIRTUALIZACJA, MACZANKA KRAKOWSKA, WANIENKA, UCHO, DZIEDZICZENIE POZACHROMOSOMOWE, KISIEL, GWIAZDA SYMBIOTYCZNA, PRZYBLIŻENIE, JEŁOP, SUKCES REPRODUKCYJNY, PERILLA ZWYCZAJNA, EWOLUCJONIZM, NAKRYCIE GŁOWY, KROK, MORZE CZARNE, NERW, HORYZONT, PRZESTRZEŃ HILBERTA, ODNÓŻA, BEJCA, POTWÓR, WYGASZACZ, SPÓŁGŁOSKA NOSOWA, DOLICHOCEFALIA, SER EDAMSKI, KANAŁ BURZOWY, MIARKA, TRZONKÓWKI, TARCZA KRYSTALICZNA, BEZSTYLOWOŚĆ, POWÓD, ŚLUZICOWATE, ZGŁĘBNIK, DZIEDZICZENIE TYPU PISUM, ZMARSZCZKA, RAUIZUCHY, KRYPTOGRAFIA, WOLARKA, GLINA LODOWCOWA, KONWERSJA, POSTĘPOWANIE KOMPENSACYJNE, RAJTUZY, CAR, SOCZEWKA ELEKTRONOWA, KOLORYSTYKA, REWALIDACJA, DISC JOCKEY, NIEUPRZEJMOŚĆ, WYRAZ BLISKOZNACZNY, DRAMAT EPICKI, TANIEC WSPÓŁCZESNY, PISMO GRECKIE, GALARETA, ROZBÓJNICTWO, KOD GENETYCZNY, EMBRION, WYKSZTAŁCENIE PODSTAWOWE, BRODZIK, BRAT, OPOZYCJONISTKA, WARAN BEZUCHY, TUNIKA, AKCENCIK, MIESIĘCZNIK, POZER, PAROKSYTON, CEFALASPIDOKSZTAŁTNE, KOMÓRKA SITOWA, BIFORIUM, ZARZUT, CUKIER ZŁOŻONY, KARPLE, SUTASZ, MATRYCA LOGICZNA, CYKLON, TELEFON ZAUFANIA, KOSMATOŚĆ, WEŁNA, OLEJARNIA, NIELEGAL, PRZYWŁASZCZENIE, KRĘPACZKI, MIKSTURA, AKCELERATOR LINIOWY, DIETA KOPENHASKA, SPŁYW GRAWITACYJNY, WYSPA MAN, HETEROZJA, WYRAŻENIE EGZOCENTRYCZNE, ANGLOSASKI, OSAD, ELASTYL, ESTAKADA, WIERTŁO, WIDEO, OWCA MERYNOSOWA, WYWROTNOŚĆ, CYKL REPRODUKCYJNY, ANTYPERSPIRANT, OSTOJA, MUESLI, OŚWIECICIEL, PARWENIUSZ, DERYWACJA ALTERNACYJNA ILOŚCIOWA, SYGNAŁ WYWOŁAWCZY, DESTRUKCYJNOŚĆ, NALEWAK, BRAT MNIEJSZY, WSPÓŁDŹWIĘCZNOŚĆ, KWATERODAWCA, ŁUSZCZYK INDYGOWY, BAJDA, KOMÓRKA, PODZIAŁKA, FOKA, METODYKA, LITERATURA PIĘKNA, POWIEŚĆ CYKLICZNA, OKRĘT-BAZA, LOT, RUPIA, WPUST, HETEROSFERA, DRAMATYCZNOŚĆ, PRZEBITKA, BIZNESIK, SIUR, NIEPODZIELNOŚĆ, BOKS GARAŻOWY, ARMIA, BULWA, PŁAZAKOWATE, CHUDOŚĆ, OCEL, ŁAPA, PALUCH KOŚLAWY, AUTOHEMOTERAPIA, FRANCISZKANIZM, OPCJA TERMINOWA, KOCIOŁ EWORSYJNY, WYMIAR, POKÓJ, JAZDA, MIESZALNOŚĆ OGRANICZONA, LANCRET, , SARKOIDOZA, MULTANKI, KROSNY, PRZEMYSŁÓWKA, DIATERMIA KRÓTKOFALOWA, UNIŻENIE SIĘ, ROZBÓJNIK, NACISKANIE, SKAMIENIAŁOŚĆ PRZEWODNIA, DOMINACJA CAŁKOWITA, STEP, BACYTRACYNA, EWALUACJA, KOMISUROTOMIA, EPIC TRANCE, TEMPERAMENCIK, ZŁOŻE GNIAZDOWE, OSTROŚĆ, SAFARI, PAŁKA, PLUTON, UPOKORZENIE, VIRGA, ZAPAŚĆ, ANTAGONIZM, GALERIA, POLIGAMICZNOŚĆ, PŁOMIENIE, PATELNIA, KONWOLUCJA, ALPAKA, BRZOZÓWKA, KOZA SAANEŃSKA, ISKIERNIK, KARTA WIZYTOWA, ŚCIĘCIE, BISEKS, POMYWAK, RÓJ, TAUKA, ZATRUCIE SIĘ, PRAWDA, KOMPENSATOR CIEPLNY, ODPRAWA PASZPORTOWA, ARTYSTKA, GIRLANDA, MARSZAND, PAMPA, ŁOWCA , STRZELNICA SPORTOWA, ORZESZEK PINIOWY, GIGANT, WSPARCIE, HIERARCHIA, METEORYZM, CINEREA, BEZWŁADNOŚĆ, TELEMARK, TWIERDZENIE ZERMELO, SKRÓT, GŁODÓWKA, GLORIA, PROTETYKA ORTOPEDYCZNA, MAKATKA, SMOLUCH, HALOGENOWODÓR, SPECYFIKACJA, ROLNIK INDYWIDUALNY, MRÓWNIKI, BROKATELA, MAPA POZNAWCZA, PŁOMYKÓWKA, MIĘKISZ WODNY, ZAJĄC, PRZECIER, ALPAKA, PATENA, WAPNIARKA, HOKEJ, OSTRONÓG, BLOKADA EKONOMICZNA, MODULACJA SKROŚNA, WOLNOBIEG, MANIPULATOR, ROŚLINA AKWARIOWA, PLEWKA, WYSTAWCA, AKUMULATOR ELEKTRYCZNY, CZUJNIK GENERACYJNY, PACHOŁ, MUZYK, REFERENDUM LOKALNE, LAKONICZNOŚĆ, MIASTO STAROŻYTNE, RAK PRĘGOWATY, MAŁŻEŃSTWO MORGANATYCZNE, MIEŚCINA, SPIKER, WĄŻ, DECYMA, GREKA, MEDYCYNA SPORTOWA, PAWIĄZ, KAPUŚCIANA GŁOWA, CIEMNOTA, BUŁA, ?TEOLOGIA WYZWOLENIA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 24.729 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

OKRĄGŁE LUB ELIPTYCZNE ZAGŁĘBIENIE TERENU O STROMYCH ŚCIANACH I GŁĘBOKOŚCI DO KILKU METRÓW, KTÓRE POWSTAJE W WYNIKU ZAPADANIA SIĘ TERENU SPOWODOWANEGO WYPŁUKIWANIEM MINERAŁÓW Z OSADU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: OKRĄGŁE LUB ELIPTYCZNE ZAGŁĘBIENIE TERENU O STROMYCH ŚCIANACH I GŁĘBOKOŚCI DO KILKU METRÓW, KTÓRE POWSTAJE W WYNIKU ZAPADANIA SIĘ TERENU SPOWODOWANEGO WYPŁUKIWANIEM MINERAŁÓW Z OSADU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KOCIOŁ SUFOZYJNY okrągłe lub eliptyczne zagłębienie terenu o stromych ścianach i głębokości do kilku metrów, które powstaje w wyniku zapadania się terenu spowodowanego wypłukiwaniem minerałów z osadu (na 15 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KOCIOŁ SUFOZYJNY
okrągłe lub eliptyczne zagłębienie terenu o stromych ścianach i głębokości do kilku metrów, które powstaje w wyniku zapadania się terenu spowodowanego wypłukiwaniem minerałów z osadu (na 15 lit.).

Oprócz OKRĄGŁE LUB ELIPTYCZNE ZAGŁĘBIENIE TERENU O STROMYCH ŚCIANACH I GŁĘBOKOŚCI DO KILKU METRÓW, KTÓRE POWSTAJE W WYNIKU ZAPADANIA SIĘ TERENU SPOWODOWANEGO WYPŁUKIWANIEM MINERAŁÓW Z OSADU sprawdź również:

osobnik ludzki lub zwierzęcy we wczesnym etapie rozwoju zwanym okresem zarodkowym ,
wieża obronna z bramą wjazdową umieszczoną w niższej kondygnacji ,
układ służący do przechowywania i odtwarzania informacji ,
literacki zabieg polegający na nagromadzeniu bliskoznacznych określeń mającym na celu uwydatnienie wagi omawianego przedmiotu ,
skupisko minerałów ,
Zamieszkanie grupy ludzi na określonym terytornium, na którym wcześniej nie mieszkała ,
otwór w igle ,
'Bananowy ...' VOX-u ,
gliniany garnuszek o kształcie gruszki, otwarty z dwu stron, używany dawniej w laboratoriach ,
nauczyciel, który uczy języka niemieckiego ,
mała, przeważnie drewniana warownia znajdująca się na kresach państwa dla obrony granic ,
dzień świętego odpoczynku w judaizmie ,
neurolog (1897-1963); prace z histopatologii ośrodkowego układu nerwowego ,
udawany żal, rzadkie ,
cecha czegoś, co jest powszechnie spotykane ,
zjawisko optyczne polegające na pojawieniu się wąskich smug (pasm) świetlnych układających się w kształtgwiazdy na powierzchni kamieni szlachetnych, zwłaszcza szlifowanych w kaboszon ,
niechęć - brak ochoty na coś, chęci do czegoś ,
BIELUŃ, DATURA ,
pochodna dihydralazyny, lek o działaniu hipotensyjnym oraz stymulującym mieszki włosowe ,
imię Ludwiga, b. kolarza ,
w średniowieczu podstawowa jednostka organizacyjna jazdy rycerskiej ,
przedstawiciel protistów roślinopodobnych z gromady kryptomonad (Cryptophyta) ,
metal lub półmetal charakteryzujący się dużą gęstością, często także właściwościami toksycznymi ,
zbiór technik mających na celu prognozę przyszłych cen (kursów) papierów wartościowych, walut czy surowców na podstawie cen historycznych ,
to, że coś ma zły wpływ na coś innego, nie przynosi korzyści ,
człowiek, który praktykuje ascezę ,
lekkie obuwie o skórzanych lub gumowych podeszwach, do których mocowane są paski ze skóry lub z innego materiału ,
ur. w 1930r. astronauta amerykański, dowódca we wspólnym locie Apollo-Sojuz ,
z ekspresją o marynarce; część garderoby damskiej i męskiej, górna część garnituru lub kostiumu, często funkcjonująca poza kompletem ,
osoba, która kieruje przebiegiem jakiejś uroczystości

Komentarze - OKRĄGŁE LUB ELIPTYCZNE ZAGŁĘBIENIE TERENU O STROMYCH ŚCIANACH I GŁĘBOKOŚCI DO KILKU METRÓW, KTÓRE POWSTAJE W WYNIKU ZAPADANIA SIĘ TERENU SPOWODOWANEGO WYPŁUKIWANIEM MINERAŁÓW Z OSADU. Dodaj komentarz

7-1 =

Poleć nas znajomym:

x