OBJANIE SIĘ, PRÓŻNOWANIE, NIEROBIENIE NICZEGO KONSTRUKTYWNEGO - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

LENIUCHOWANIE to:

objanie się, próżnowanie, nierobienie niczego konstruktywnego (na 13 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "OBJANIE SIĘ, PRÓŻNOWANIE, NIEROBIENIE NICZEGO KONSTRUKTYWNEGO". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.280

DIAKON, LANDSKNECHT, PRASŁOWIAŃSZCZYZNA, KŁOBUK, PROTOBUŁGARSKI, NADŚWIADOMOŚĆ, ODPŁYW, OTWARCIE RÉTIEGO, STOLICA, CIOS PONIŻEJ PASA, ODCZUCIE, ANTYGRAWITACJA, PODMIOT ZBIOROWY, PIRACTWO, PIERWSZOŚĆ, BEARS, EMPIRE, NIEMIECKI, ZŁÓG WAPNIOWY, ŻELE, PREFORMACJA, KIESZEŃ, KUMOSZKA, WARUNKOWANIE, STECHIOMETRIA, PANORAMA, GEOLOGIA INŻYNIERSKA, EGZEKUTYWA, AUSTRIACKI, KAMBUZ, ALTERNACJA ILOŚCIOWA, SKAŁA SEDYMENTACYJNA, ZWIERZĘ, DEWOCJONALIA, PRZEBITKA, ARMIA, BANKRUCTWO, WYCZARTEROWANIE, SKALEŃ AWENTURYNOWY, PIETROW, SZYMEL, EFEKT FISHERA, GRAFOLOGIA, SHIMMY, AMERYKA, METODOLOGIA NAUK, PRZEJEZDNY, POŻAREK, KWIAT LOTOSU, POKŁAD ŁODZIOWY, PRESTIŻ, MŁYNEK DO ODPADKÓW, PYTEL, ZBIORKOM, RULETKA, KLAUZURA, TORNADO SATELICKIE, BOMBA PALIWOWO-POWIETRZNA, OBUSTRONNOŚĆ, BALISTYKA WEWNĘTRZNA, SPLĄTANIE, ODGŁOS, MECHANIKA STATYSTYCZNA, ZAMRÓZ, ŚWINKA, RZEŚKOŚĆ, SROKOSZ, TARTALETKA, SEPARACJONIZM, STACJA TRANSFORMATOROWA, ARGENTYNOZAUR, PRZEPŁYW NADDŹWIĘKOWY, WIDZOWNIA, MILCZĄCA ZGODA, HACEL, ZESPÓŁ CAPLANA, JĘZYK PASZTO, WEKTOR WAHADŁOWY, PSYCHOBIOLOGIA, FIZYKA ATOMOWA, SNYCERZ, BOOROOLA, PISTOLET, PRĄD ZMIENNY, ELEMENT, MORGAN, BEZDOTYKOWIEC, ETOLOGIA, LARWA, ŚLIMAK, POPYT ELASTYCZNY, SKANINGOWY MIKROSKOP POLOWY, WIROPŁAT, MIĘSIEŃ TRÓJGŁOWY, KOCZKODAN, LOTOS, AUTOMAT KOMÓRKOWY, MAGELANKA SIWOGŁOWA, OCHRONA KATODOWA, BAGIENNIK ŻMIJOWATY, OBSERWACJA, PSYCHOLOGIA POZNAWCZA, BÓL DUPY, KOFAKTOR, CIAŁO ACETONOWE, AMONAL, SILNOŚĆ, ROZROST, POWRÓT, ZUCH, JOGURCIK, SAMOUK, BOHATER, PROFESJA, GIPS, BLASZKA SITOWA, GRA KARCIANA, METALMANIA, LARYNGOLOGIA, KOTLARNIA, OFTALMOLOG, NIEZISZCZALNOŚĆ, IMPERIUM KHMERSKIE, SAMOLOT NADDŹWIĘKOWY, GALARETÓWKA CHRZĄSTKOWATA, PLATYNOGŁÓWKA, ROZDANIE, REWIZJONIZM, PRZÓD, PINGWIN BIAŁOBREWY, NADOBNOŚĆ, KULTURA MINOJSKA, AFRYKAŃSKI, TOLERASTIA, KONTRGAMBIT GIANUTIO, PEJZAŻYSTKA, HIGIENA ZWIERZĄT, APLET, PANTOMIMA, ZĘBNICA, PŁEĆ, ŚRODKOWOŚĆ, POMORSKI, LIMAKOLOGIA, PRZESTWORZE, BARIONYKS, OBWÓD REZONANSOWY, GANOIDY KOSTNE, ŻUŻLAK, WYSADEK, MIKROSKOP SKANINGOWY, KAPUSTA, ENERGIA WIATROWA, IKROWIEC, ACYDURIA MEWALONIANOWA, PUNKT PODSŁONECZNY, WARUNKOWANIE INSTRUMENTALNE, NIESTOSOWNOŚĆ, MIŁOŚCIWOŚĆ, REGLAN, ŻÓŁWIE, RUCH, WSZECHŚWIAT ZAMKNIĘTY, MALAKOLOGIA, INFOBOKS, WIDŁOGONEK, BIDON, BATERIA ANODOWA, CHOROBA BESNIERA-BOECKA-SCHAUMANNA, KOALESCENCJA, CHOROBA WODUNKOWA, ANATOMIA WARSTWOWA, SZOK POPORODOWY, MARSZ, ZBÓJNICKI, CHOROBA ZWYRODNIENIOWA, NATRĘCTWO, WAWRZYN, INKA, DIALIZOTERAPIA, TYNTA, OKOCENIE SIĘ, WĘZEŁ CIEPLNY, ZAWIKŁANIE, SZARMANT, NIEKONWENCJONALNOŚĆ, OKSFORD, GLUKOZOAMINOGLIKAN, ŁAPACZKA RUMOWISKA, OKRĘŻNICA POPRZECZNA, BYDLEŃ, APOKRYFICZNOŚĆ, IMMUNOLOGIA, KWADRAT MAGICZNY, FORMALISTA, PAŃSTWO ZŁOŻONE, GEODEZJA GÓRNICZA, KOMUNA MIEJSKA, SYFON, LAMBADZIARA, CHOROBA HALLOPEAU, WAPIENNIK, DRYBLING, ZESPÓŁ USHERA, POLIMORFIZM, ZARODNIKOWCE, POSTAĆ BIBLIJNA, ŚWIDER, LATAWIEC, ZIEMIA ŚWIĘTA, BŁYSKOTKA, HYLOFIL, OWADOŻERNE, HIPPISKA, POCZTA PRZYCHODZĄCA, GĄSKA ZDRADLIWA, SYDERYT, GULASZ, WYROK, TABU, GORZKIE ŻALE, SZENG, MASTYKS ASFALTOWY, ANATOMIA FUNKCJONALNA, IDEAŁ MAKSYMALNY, RZADKOŚĆ, MOWA POZORNIE ZALEŻNA, ANGIELSKI, WODA PO KISIELU, SOLARIUM, TRYPLA, ZUPA, BUDOWNICTWO LĄDOWE, ZACHŁYST, DRYFTER, ŻAŁOBA, SPACJA, ZDRADA, NIEŚMIAŁOŚĆ, OPOŃCZYK SZCZYPCOWY, PROFESJONALISTA, FINEZYJNOŚĆ, NOOB, KONSTRUKCJONIZM SPOŁECZNY, PŁYTKA CHODNIKOWA, REFREN, KABEL, TRUST, JĘZYK EZOPOWY, GOŁOLEDŹ, FILOZOFIA POZNANIA, TOPOLOGIA ALGEBRAICZNA, PAREMIOGRAF, DORYCKI, SKRĘTKOWCE, SEGMENT SZYJNY, CHOROBA BUSCHKEGO, DOBRO PUBLICZNE, BIBLIOTEKOZNAWSTWO, BRODAWKA, KRASNAL, DŻIG, DIALOG, SZEREG HOMOLOGICZNY, WYKONANIE, TOALETA, TELEKONFERENCJA, MIGLANC, WIELKI ATRAKTOR, GARNEK, TELETRANSMISJA, STÓŁ, DWUDZIESTKA, PRZEDPOTOPOWOŚĆ, PROTEZA, WAGON BEZPRZEDZIAŁOWY, NOTARIUSZ, SKAZA MOCZANOWA, MINUSY, TEOLOGIA NATURALNA, DEKLARACJA, BIURO, DRUK ROZSTRZELONY, ŚWIATŁO CZERWONE, PANNICA, GEOFIT RYZOMOWY, SIKORY, ANONEK, TURANIE, ROMANISTYKA, STYL GRZBIETOWY, NIEPRZYJACIEL, ZAPRZĘG, CHŁOPIEC DO BICIA, ŚWIATEŁKO W TUNELU, STRZELNICA, SEN, BEZTORBIKI, PŁOMYCZEK, ?SOSNA CZERWONA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.280 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

OBJANIE SIĘ, PRÓŻNOWANIE, NIEROBIENIE NICZEGO KONSTRUKTYWNEGO się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: OBJANIE SIĘ, PRÓŻNOWANIE, NIEROBIENIE NICZEGO KONSTRUKTYWNEGO
HasłoOpis hasła w krzyżówce
LENIUCHOWANIE objanie się, próżnowanie, nierobienie niczego konstruktywnego (na 13 lit.)

Definicje krzyżówkowe

LENIUCHOWANIE
objanie się, próżnowanie, nierobienie niczego konstruktywnego (na 13 lit.).

Oprócz OBJANIE SIĘ, PRÓŻNOWANIE, NIEROBIENIE NICZEGO KONSTRUKTYWNEGO sprawdź również:

obiekt z przeznaczeniem do rejestracji nagrań dźwiękowych, obejmujący zazwyczaj reżyserkę, pomieszczenia z przeznaczeniem do miksowania i masteringu, a także część socjalną ,
CYPO ,
jezioro w zachodniej Australii ,
księga służąca do zapisywania spraw i danych związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego ,
mucha nieco mniejsza od domowej; kłuje boleśnie i żywi się krwią ssaków ,
zbiorowisko roślinne o określonej strukturze, składzie gatunkowym i właściwościach ekologicznych ,
żeglarz kanadyjski, brązowy medalista z Los Angeles ,
elegancik ,
przestępca, specjalizujący się w przestępstwach komputerowych ,
człowiek, który wyznaje lub głosi herezję, czyli poglądy sprzeczne z dogmatami wiary katolickiej ,
w starożytności miasto greckie w Azji Mniejszej przy ujściu rzeki Meander, założona w 2 połowie II tysiąclecia p.n.e ,
tytuł urzędników w daw. Turcji ,
niemowlęca koszulka ,
podejście badacza do przedmiotu badań (zwłaszcza humanistycznych), akcentujące swoistość tego przedmiotu i stawianie pytań o sens jego istnienia w większej całości ,
wybitny architekt niemiecki i historyk architektury ,
kurczenie się i rozkurczanie gwiazd zmiennych co związane jest ze zmianami ich jasności ,
bojowy środek trujący o działaniu drażniącym, chlorowcopochodna amin alifatycznych ,
Tadek Norek z 'Miodowych lat' ,
rogoząb australijski, barramunda, Neoceratodus forsteri - najbardziej pierwotny gatunek ryby dwudysznej; rogoząb zamieszkuje muliste rzeki Australii ,
ogród zbudowany ze skał, kamieni i ziemi, w którym hoduje się rośliny wysokogórskie ,
starorzymskie okrycie kobiety ,
tyle, ile mieści się w dzbaneczku ,
pręt wykonany z metalu, często używany jako dodatkowe zamknięcie drzwi ,
określone umiejętności i wiedza zdobyte przez harcerza (zwykle wiąże się to z awansem w hierarchii grupy harcerzy, nowymi obowiązkami i otrzymaniem odznaki) ,
cecha jakiegoś materiału, przedmiotu, całkowita odporność na wodę, nieprzepuszczanie wody ,
konflikt stanowisk, różnica zdań, interesów ,
urzędowa księga odnotowująca fakt wystawienia dokumentu i dokonania czynności publicznoprawnej, zakładana dla potrzeb własnych przez administrację państwową lub kościelną ,
Marek z powieści Niziurskiego ,
kąt wypukły wyznaczony przez styczną do okręgu w punkcie X oraz półprostą zawierającą cięciwę o końcu w punkcie X ,
miłośnik samochodów

Komentarze - OBJANIE SIĘ, PRÓŻNOWANIE, NIEROBIENIE NICZEGO KONSTRUKTYWNEGO. Dodaj komentarz

9+4 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast