PRZENOŚNIE: CZYNNIK, KTÓRY STAWIA OPÓR, ZAZWYCZAJ ZESPÓŁ POGLĄDÓW GRUPY LUDZI (CZASEM MÓWI SIĘ TAK O SAMEJ GRUPIE LUDZI), Z KTÓRYM TRUDNO DYSKUTOWAĆ Z POWODU NEGATYWNEGO NASTAWIENIA LUDZI DO PROPOZYCJI INNYCH POGLĄDÓW LUB DO SAMEJ POLEMIKI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

BETON to:

przenośnie: czynnik, który stawia opór, zazwyczaj zespół poglądów grupy ludzi (czasem mówi się tak o samej grupie ludzi), z którym trudno dyskutować z powodu negatywnego nastawienia ludzi do propozycji innych poglądów lub do samej polemiki (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: BETON

BETON to:

materiał budowlany, kompozyt powstały ze zmieszania spoiwa (cementu) i wypełniacza (kruszywo) oraz ewentualnych domieszek nadających pożądane cechy (na 5 lit.)BETON to:

stwardniała mieszanka cementu, wody i kruszywa (na 5 lit.)BETON to:

materiał na bloki (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PRZENOŚNIE: CZYNNIK, KTÓRY STAWIA OPÓR, ZAZWYCZAJ ZESPÓŁ POGLĄDÓW GRUPY LUDZI (CZASEM MÓWI SIĘ TAK O SAMEJ GRUPIE LUDZI), Z KTÓRYM TRUDNO DYSKUTOWAĆ Z POWODU NEGATYWNEGO NASTAWIENIA LUDZI DO PROPOZYCJI INNYCH POGLĄDÓW LUB DO SAMEJ POLEMIKI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 30.189

SEZON, OTĘPIENIE, GUANOZYNO-5'-MONOFOSFORAN, KOEGZYSTENCJA, ZALESZCZOTKI, WTAJEMNICZONY, MADISON, WESOŁE MIASTECZKO, WSTRZĄŚNIENIE MÓZGU, FENOMEN BOMBAJSKI, MENISK, PAŃSTWO NIEZAANGAŻOWANE, ELASTOR, ROZDRABNIACZ DO ODPADÓW, POSKROMICIEL, DERBY, PĘD ROŚLINNY, EFEKCIARSTWO, NAKŁADKA, SPRAWNOŚĆ JĘZYKOWA, ODPOWIEDZIALNOŚĆ POSIŁKOWA, ZWIERCIADŁO, DUSZA CZYŚĆCOWA, GEST, BAGAŻÓWKA, KRATER, POSEŁ DIETETYCZNY, WIRUSY, RELISZ, KOCIOŁ, PERSEWERACJA, ZWINGER, PODPINKA, TYSIĄCKROTNOŚĆ, ROZWÓJ RODOWY, STEROWIEC SZKIELETOWY, NOC POLARNA, LINIA OPÓŹNIAJĄCA, ŻEBRO, ARC SIN, BEZDEŃ, KORELACJA ELEKTRONOWA, ZASILANIE SIECIOWE, JĘZYK FRYZYJSKI, NAŚLADOWCZOŚĆ, KWALIFIKACJA PRAWNA, RYBA MAŚLANA, PIWETOZAUR, USZATEK, PRZECZULICA, SARDELOWATE, CENZOR, SORABISTYKA, ZYGNEMOPSIS, NOWICJAT, SZWEDZKI, KĄT OSTRY, TURAS, TRYMOWANIE, STRAPONTEN, SAKLA, KAPER, ZACHYLNIK OSZCZEPOWATY, ŚRODEK PRZECZYSZCZAJĄCY, CHABANINA, USKOK, MOST, DELFINEK, SZLAGIER, KUROBRÓD RÓŻNODZIOBY, ZACIERKA, DOBROĆ, REDINGOTE, TENDER, CUDZOZIEMSKOŚĆ, DŻINN, STOMATOLOGIA DZIECIĘCA, HOSTIA, AMOBARBITAL, ARCUS TANGENS, ZEGAR MOLEKULARNY, TYGIEL, SPECJACJA PARAPATRYCZNA, NURNIK, CYGAŃSKI, SIEDZIBA, OGIEŃ OLIMPIJSKI, DIODKA, STARY, MALAKOZOOLOGIA, DACHÓWKA, KUC SZETLANDZKI, STROICZKOWE, ŻELATYNA, PURPURA, PRZEMYSŁ CUKROWNICZY, NEKTARNIK, PRZYCHÓWEK, HASŁO WYWOŁAWCZE, SOCZEWKA ELEKTRONOWA, UDAR, MIKONAZOL, DACH, ŻELE, DOGGER, KETOZA, MASZT, MULDA, KAWIARKA, SZAŁAŚNICTWO, LOBELIA, JURA DOLNA, ŁAPA, LAMBREKIN, KWADRATURA, SZTUBAK, KARBOKSYL, SZYK TOROWY, WEJŚCIE, CIEPLUCH, SUPPORT, KARŁO, ODWIETRZNIK, MANDRYL, SKÓRKA, ŻEBRO, AUTOREFERAT, WNYKARZ, SUCHA IGŁA, ZAMIANA, SEPTYMA, KOŃ ACHAŁ-TEKIŃSKI, ARYTMETYKA BINARNA, KARCYNOLOGIA, KOMORA WULKANICZNA, MOHER, POLSKOŚĆ, BAHARIAZAUR, FONDUE, PASTA, ECCHI, LICHWA, ZAWIEW, ŚWIĘTA KROWA, CIASTO MAKARONIKOWE, WŁAM, TUNEL CZASOPRZESTRZENNY, GRZECH PIERWORODNY, KAMYCZEK USZNY, BIOLOG, DANE BIOMETRYCZNE, PRZEPAŚĆ, JEZIORO EKSTRAGLACJALNE, SPRAWDZIAN, PERYSELENIUM, SEKRETARZ, DORADZTWO PERSONALNE, REWIR, LOT ŚLIZGOWY, LEVEL, FAKT MEDIALNY, KUC AUSTRALIJSKI, WODA POZAKLASOWA, OLEJ KONOPNY, DORADA, KONSOLETA, BŁYSTKA OBROTOWA, REKIN CHOCHLIK, POSTĘPOWANIE SĄDOWOADMINISTRACYJNE, ULTRAMARYNA, WODY INGLACJALNE, SPORT ZIMOWY, DINTOJRA, THINK TANK, ZACHOWANIE, PIROELEKTRYCZNOŚĆ, STATEK, BRYLE, POLSKI, ROZTRUCHAN, SERECZNIK, RYCZAŁT, KARŁOWATOŚĆ, WYSPA BARIEROWA, FALA, MEDIANTA, PLATFORMA PROCESOROWA, STOS PACIERZOWY, WILCZY GŁÓD, SALA, SKRA, GRIEKOW, LINIA ABSORPCYJNA, JUJUBA, PORTFEL, BILET WIZYTOWY, PICA, ZAJAD, IZBA, RESZTKA, BYT, ZAMRÓZ, KOFAKTOR, TERYTORIUM STOWARZYSZONE, PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE, HISTA, ARTYSTKA, ARCHIWISTA, ZNACZNIK, ADSORBAT, OTWORZENIE SERCA, ELEKTROSTATYKA, OKRĘT-BAZA WODNOSAMOLOTÓW, ZESPÓŁ OBRZĘDOWY, HAŁAŚNIK, ZAŚCIANEK, KARTEZJUSZ, PŁAWKA, NIMFA, MORDWIN, ARUSHA, SCIANDRI, OWOC ZŁOŻONY, JĘZYK SFORMALIZOWANY, DYMISJA, GERMAŃSKI, TAKT, ESKORTA, RYMY, HAK, CHARLES, DIODORUS, OGRANICZNIK REFERENCYJNY, KULTURA ZACHODNIOBAŁTYJSKA, ELOPSOPODOBNE, RETRAKCJA, ŁUCZNIK, MIRLITON, AMERYKA, TEOLOGIA WYZWOLENIA, OPARY, IDEOLOGIA, KIR, GLIKOLIPID, SUBTELNOŚĆ, PRAWO PODMIOTOWE, MAJÓWKA, RÓWNONOGI, SREBRO, WATÓWKA, PILOT, AFROCHRZEŚCIJAŃSTWO, TRZECI, SKRZYNIA, ZAŁOGA, DIATERMIA, CASUS, TKANKA ŁĄCZNA, ANTAŁEK, GAZ ŁZAWIĄCY, PENITENCJAŁ, MARAZM, PRZEJEZDNY, CZAS SŁONECZNY PRAWDZIWY, FUNKCJA GREENA, GRA KARCIANA, KONSUMENT, ROZPIS, KURDUPLOWATOŚĆ, POGROM, MUTUŁY, SILNIK TURBOŚMIGŁOWY, LEKTURA, GERMANIZATOR, VIOLA BASTARDA, GNOJOWNIK, KLINIKA ODWYKOWA, ASYSTENTKA, COKÓŁ, DOŻYWOCIE, NARZECZEŃSTWO, DOLNOPŁAT, MIĘSIEŃ SKRONIOWY, PROJEKT ARCHITEKTONICZNY, APTEKA, WIELORAK, WYGIBAS, ROSYJSKOŚĆ, KLAUZULA DUALNA, CZAJKA, INSTRUMENT PERKUSYJNY MEMBRANOWY, CZYRAK GROMADNY, SIATKA, JAZDA, PIOTROWO, SZORSTKOŚĆ, WĘGLARNIA, PREZBITER, CZYNNIK VON WILLEBRANDA, ?LANGUR WSPANIAŁY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 30.189 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PRZENOŚNIE: CZYNNIK, KTÓRY STAWIA OPÓR, ZAZWYCZAJ ZESPÓŁ POGLĄDÓW GRUPY LUDZI (CZASEM MÓWI SIĘ TAK O SAMEJ GRUPIE LUDZI), Z KTÓRYM TRUDNO DYSKUTOWAĆ Z POWODU NEGATYWNEGO NASTAWIENIA LUDZI DO PROPOZYCJI INNYCH POGLĄDÓW LUB DO SAMEJ POLEMIKI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PRZENOŚNIE: CZYNNIK, KTÓRY STAWIA OPÓR, ZAZWYCZAJ ZESPÓŁ POGLĄDÓW GRUPY LUDZI (CZASEM MÓWI SIĘ TAK O SAMEJ GRUPIE LUDZI), Z KTÓRYM TRUDNO DYSKUTOWAĆ Z POWODU NEGATYWNEGO NASTAWIENIA LUDZI DO PROPOZYCJI INNYCH POGLĄDÓW LUB DO SAMEJ POLEMIKI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
BETON przenośnie: czynnik, który stawia opór, zazwyczaj zespół poglądów grupy ludzi (czasem mówi się tak o samej grupie ludzi), z którym trudno dyskutować z powodu negatywnego nastawienia ludzi do propozycji innych poglądów lub do samej polemiki (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

BETON
przenośnie: czynnik, który stawia opór, zazwyczaj zespół poglądów grupy ludzi (czasem mówi się tak o samej grupie ludzi), z którym trudno dyskutować z powodu negatywnego nastawienia ludzi do propozycji innych poglądów lub do samej polemiki (na 5 lit.).

Oprócz PRZENOŚNIE: CZYNNIK, KTÓRY STAWIA OPÓR, ZAZWYCZAJ ZESPÓŁ POGLĄDÓW GRUPY LUDZI (CZASEM MÓWI SIĘ TAK O SAMEJ GRUPIE LUDZI), Z KTÓRYM TRUDNO DYSKUTOWAĆ Z POWODU NEGATYWNEGO NASTAWIENIA LUDZI DO PROPOZYCJI INNYCH POGLĄDÓW LUB DO SAMEJ POLEMIKI sprawdź również:

sieć służąca do połowu węgorzy ,
rodzaj lampy wyładowczej wykonanej ze szkła kwarcowego, w której źródło promieniowania nadfioletowego powstaje poprzez wzbudzenie par rtęci bądź gazów szlachetnych pod wpływem pola elektrycznego ,
wydarzenie, czynność, zajęcie, akcja, działanie, które wykonuje się w grupie; bardzo często mówi się tak na grupowe polowanie albo grupową wycieczkę ,
ozdobna roślina z rodziny złożonych ,
dowód, w którym prawdziwość tezy dowodzi się bezpośrednio poprzez dedukcję - z założeń twierdzenia i aksjomatów teorii ,
izolacja od innych ,
młynek do odpadków, młynek do odpadów, rozdrabniacz, młynek odpadków organicznych, rozdrabniacz do odpadów, młynek do zlewozmywaka - urządzenie elektryczne montowane zazwyczaj pod zlewozmywakiem kuchennym; służy do rozdrabniania kuchennych odpadków organicznych, które następnie wraz z wodą dostają się do systemu kanalizacji ,
opozycja planet ,
ogólne ujęcie jakiegoś tematu (problemu, zagadnienia) w formie artykułu, pracy naukowej bądź innej wypowiedzi ,
świadectwo z czerwonym paskiem ,
wariant nazwy geograficznej ,
znany lek na zgagę ,
przyprawa do ciast i trunków ,
YANIAN ,
LOTOKOT - KAGUAN ,
pagi, Simias concolor - gatunek ssaka z rodziny makakowatych, przystosowany do wspinaczki dzięki długim ramionom; gatunek endemiczny - występuje jedynie na Wyspach Mantawai, gdzie jest znany jako Simakobou na wyspie Siberut i jako Simasepsep na południowych wysepkach - w Sipura, North Pagai i South Pagai ,
Opisthoprora euryptera - gatunek ptaka z rzędu jerzykowych (Apodiformes), z rodziny kolibrów (Trochilidae), z podrodziny kolibrów (Trochilinae) ,
gwałtowne działanie sił zewnętrznych na dane ciało lub siły bezwładnościowe powstające wskutek przyspieszenia masy ciała ,
mieszkaniec Teb ,
Thalassarche carteri - gatunek ptaka z rodziny albatrosów (Diomedeidae) ,
karta płatnicza, w której podobnie jak przy karcie kredytowej bank udziela nam limitu wydatków ,
macierz kwadratowa, której wyrazy położone symetrycznie względem głównej przekątnej są przeciwnych znaków ,
Bryum capillare - gatunek mchu z rodziny prątnikowatych; mech o wysokości do 3 cm, liście wilgotne odstają, liście suche są skręcone spiralnie, na szczycie zwężone we włosowaty kończyk, mech ten rośnie na martwych drzewach, korze, skałach, murach ,
Lichmera limbata - gatunek ptaka z rodziny miodojadów (Meliphagidae) obejmujący gatunki występujące na Małych Wyspach Sundajskich, Molukach, Nowej Gwinei, Vanuatu, Nowej Kaledonii i w Australii ,
pojemność baku ,
niskotopliwy stop trzech metali: cyny (90-98%), antymonu (0,5-8%) i miedzi (0,25-2,5%) ,
średniowieczny żaglowiosłowiec o jednym maszcie ,
kieł lub siekacz ,
Stephen - (1871-1900), pisarz amerykański, naturalista; „Szkarłatne godło odwagi”, „Szalupa” - powieści o bezsensie wojny ,
najwyższa karta w taroku

Komentarze - PRZENOŚNIE: CZYNNIK, KTÓRY STAWIA OPÓR, ZAZWYCZAJ ZESPÓŁ POGLĄDÓW GRUPY LUDZI (CZASEM MÓWI SIĘ TAK O SAMEJ GRUPIE LUDZI), Z KTÓRYM TRUDNO DYSKUTOWAĆ Z POWODU NEGATYWNEGO NASTAWIENIA LUDZI DO PROPOZYCJI INNYCH POGLĄDÓW LUB DO SAMEJ POLEMIKI. Dodaj komentarz

8-4 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast