BADANIE NAUKOWE, KTÓREGO ZASADNICZYM CELEM JEST OKREŚLENIE SKUTECZNOŚCI ORAZ BEZPIECZEŃSTWA STOSOWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO, WYROBU MEDYCZNEGO LUB INNEJ TECHNOLOGII MEDYCZNEJ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

EKSPERYMENT KLINICZNY to:

badanie naukowe, którego zasadniczym celem jest określenie skuteczności oraz bezpieczeństwa stosowania produktu leczniczego, wyrobu medycznego lub innej technologii medycznej (na 20 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "BADANIE NAUKOWE, KTÓREGO ZASADNICZYM CELEM JEST OKREŚLENIE SKUTECZNOŚCI ORAZ BEZPIECZEŃSTWA STOSOWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO, WYROBU MEDYCZNEGO LUB INNEJ TECHNOLOGII MEDYCZNEJ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 22.018

RANGA, KARTOGRAFIA, GRYPS, OSTRUŻYNY, AKTYWISTA, STANOWISKO DOKUMENTACYJNE, SZTUKA PASYJNA, FANTOM, MANIFEST, INGUSZ, ARCHITEKTURA HARWARDZKA, SAMOUPROWADZENIE, IMMUNOSUPRESOR, RZECZYWISTOŚĆ, WELON, MALUCZKOŚĆ, DZIWONOS, UDAWACZKA, JEZIORO ZASTOISKOWE, MÓZG, CIĄG DOKŁADNY, NIEAUTOMATYCZNOŚĆ, PRZEDMORZE, KUNDMAN, PIWONIA, TOCZKOWCE, CYFRA, KOTŁOWNIA, EDDINGTON, PUŁAPKA ZADŁUŻENIOWA, JUDASZOWIEC, PISARZ, BOURBON, BORDER, LUJ, MIĘKISZ SPICHRZOWY, TRASZKA MARMURKOWA, PRZESIEW, OBUWIE ORTOPEDYCZNE, UMOWA KOMPENSACYJNA, ŁONO, BIURO PARLAMENTARNE, KOMUNIKACJA ZINTEGROWANA, SEKSTET, TESTOWANIE WZORCOWE, PLASTYCZNOŚĆ, SZKŁO AWENTURYNOWE, TEMPO, SPIS LUDNOŚCI, GALLIZACJA, APERIODYCZNOŚĆ, UKŁAD JEZDNY, MRÓWKA ĆMAWA, TRYSKAWKA SZKLANA, SER, BULIONÓWKA, ZRAZIK, KITAJ, KINDERBAL, PAPILOTKA, TRACKI, WANNA, FIUT, PREZESKA, BEZLITOSNOŚĆ, ŚLĄSKOŚĆ, KRAJE DEMOKRACJI LUDOWEJ, MANIERYZM, ELKI, WIEK, ŁOTROSTWO, MATOŁEK, DIAKONIA, ŹRÓDŁO, ONR-OWIEC, NABIERACZ, MINIATURA, POZDROWIENIE, MOLTO, KATASTROFA NATURALNA, DWORSKOŚĆ, SMUTNI PANOWIE, PRZESTAWNIA, ZOOTECHNIKA, WENTYLACJA ZASTĘPCZA, MUZYKA ELEKTRONICZNA, UNIA CELNA, POTAJEMNOŚĆ, LODÓWKA, PLACEK PO WĘGIERSKU, WYNACZYNIENIE, ALBUM, MUSZLA, WANIENECZKA, KSIĄŻKA ŻEGLARSKA, SZKŁO ORGANICZNE, CZAPATI, KAPOTAŻ, WIRUS POLIO, PENOLOGIA, CIĘGNO KOTWICZE, KLAWISZ, OBSESJA, KĄT OSTRY, KILOFEK, PAMIĘĆ USB, PSIANKA, KRÓL, SINUS, LANSJER, PŁYWAK, PIERWSZOŚĆ, MĄKA KUKURYDZIANA, KONFIGURACJA, STEK, PILA, NIĆ KODUJĄCA, WISZER, SALTARELLO, KEM, WANGA BŁĘKITNA, CZĄSTKA DZIWNA, TECHNIKA ANALOGOWA, BIBLIOTEKARZ DYPLOMOWANY, BROŃ BIAŁA, SARI, TRENCZ, TBV, IZBA OBRACHUNKOWA, ORGAN, ŚWIERK CZERWONY, MENISK, AEROCASCO, PION, LASERUNEK, PODSTACJA TRAKCYJNA, SPORRAN, MENZURKA, LOBELIA, SYSTEM DEDUKCYJNY, GŁOSOWANIE STRATEGICZNE, PIŁA, SZLAFROK, INFLACJA PŁACOWA, ALBUMINA, MAGAZYN, SZARPAK, SER PODPUSZCZKOWY, ILUZJON, ŚPIĄCY KRÓLEWICZ, BĘKARCTWO, WIETRZENIE CHEMICZNE, KWAS TŁUSZCZOWY OMEGA-3, TEST KOMETOWY, BIAŁORUSYZM, POWSTRZYMANIE, BEZPIEKA, KARŁOWATOŚĆ, WĄTŁOŚĆ, REPRODUKCJA FOTOGRAFICZNA, KOMÓRKA, GRANAT, MARMURKOWANIE, WILK Z ZATOKI HUDSONA, BIOLIT, DOK, OPINIOTWÓRCA, JĘZYK SZTUCZNY, KOSTIUM, WAPIEŃ MUSZLOWY, PRZEPAD, MAŁPA, HEBRA, SZEREG, SZWEDZKOŚĆ, SYMETRALNA, KLAMRA, JASTRZĘBIE OKO, CEZURA, MATERIAŁ MORENOWY, INTRUZJA, KONTYNGENT CELNY, WIKTYMOLOGIA, N-GRAM, SANDINISTA, CERKIEW, CZASOWNIK FRAZOWY, LISZAJ BIAŁY, REFORMATOR, C, BADYL, HYDROŻEL, SZABOTA, DREWNO TEKOWE, MORDOKLEJKA, ZAKAZ, GILOTYNA HUME'A, MŁAK, NOGA, ZAGRANIE, NAGRODZENIE, KORNET, BYCZEK, WSPÓŁRZĘDNOŚĆ, NIEOCZYWISTOŚĆ, DROBNICOWIEC, TRZYKROTNOŚĆ, NOZOLOGIA, ZWIERZĘ, DOLNOPŁAT, NUMER KIERUNKOWY, PREZBITERIUM, WYSMUKŁOŚĆ, CIĘŻAR DOWODU, MIKROFON POJEMNOŚCIOWY, SUWEREN, WAHADŁO, ANTOCYJANIDYN, PANICZ, PASTISZ, PAS BEZPIECZEŃSTWA, WYCHODŹSTWO, NACIEK, MEDYCYNA PRACY, GRUSZKA, KOD, PRZYCHODNIA, BANDEROWIEC, JEDNOSTKA CZASU, ADIANTUM WŁAŚCIWE, ARABIKA, GLORIETA, EMBARGO, ANTYKLINA FAŁSZYWA, OBÓZ DOCHODZENIOWY, OFENSYWA, MACIERZYŃSKOŚĆ, AZOLLA, ROMUALD, ZŁOCIENICE, DRABINKA, SKRZYDŁO, ODPŁYW, BIAŁKO, ORTOGRAFIA, UKŁAD NIESTACJONARNY, ZARAŻONA, WITALIZM, LOTOKOT, ATRYBUCJA, KSIĄŻĄTKO, CIEKŁOŚĆ, PORNOGRAFIA, CZYSTOŚĆ, OWADY, HAJDUK, AKORDYKA, NIESKRĘPOWANIE, REALGAR, ANTROPOLOGIA TEOLOGICZNA, KARA, ZACHYŁKA TRÓJKĄTNA, SAMOPOMOC, GNIAZDO, ZBIOROWISKO, ESTER, ANTYLOPA, JESIOTROKSZTAŁTNE, WYLĘGARNIA, ZĄB, HOMOGENAT, POWIEŚĆ MARYNISTYCZNA, GHUL, OKOP, KILOMETR ZEROWY, ZNAJDA, GRZYB, ANTYPAPA, GRABINA, STACJA, NAZWA KODOWA, GORYCZKA CHMIELOWA, MARGINES, PŁAWINA, KOCZKODAN ZIELONY, REAKCJA ANAFILAKTYCZNA, FUNKCJA RZECZYWISTA, INFORMACJA NAUKOWA, MIECZ OBROTOWY, OPERATOR BITOWY, SUTEK, MOL, TARTINKA, BEZPRZYKŁADNOŚĆ, REDAKTORSTWO, SZLACHCIURA, KORBACZ, POPELINA, AMFOTERYCYNA B, ?ODBIÓR.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 22.018 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

BADANIE NAUKOWE, KTÓREGO ZASADNICZYM CELEM JEST OKREŚLENIE SKUTECZNOŚCI ORAZ BEZPIECZEŃSTWA STOSOWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO, WYROBU MEDYCZNEGO LUB INNEJ TECHNOLOGII MEDYCZNEJ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: BADANIE NAUKOWE, KTÓREGO ZASADNICZYM CELEM JEST OKREŚLENIE SKUTECZNOŚCI ORAZ BEZPIECZEŃSTWA STOSOWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO, WYROBU MEDYCZNEGO LUB INNEJ TECHNOLOGII MEDYCZNEJ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
EKSPERYMENT KLINICZNY badanie naukowe, którego zasadniczym celem jest określenie skuteczności oraz bezpieczeństwa stosowania produktu leczniczego, wyrobu medycznego lub innej technologii medycznej (na 20 lit.)

Definicje krzyżówkowe

EKSPERYMENT KLINICZNY
badanie naukowe, którego zasadniczym celem jest określenie skuteczności oraz bezpieczeństwa stosowania produktu leczniczego, wyrobu medycznego lub innej technologii medycznej (na 20 lit.).

Oprócz BADANIE NAUKOWE, KTÓREGO ZASADNICZYM CELEM JEST OKREŚLENIE SKUTECZNOŚCI ORAZ BEZPIECZEŃSTWA STOSOWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO, WYROBU MEDYCZNEGO LUB INNEJ TECHNOLOGII MEDYCZNEJ sprawdź również:

TULUIDYNY; aminy aromatyczne stosowane w syntezie barwników ,
porcja gotowej galaretki, tj. słodkiego w smaku wyrobu spożywczego o galaretowatej konsystencji, powstałego dzięki właściwościom żelującym dodatków; zazwyczaj sprzedawana w kubeczkach jako gotowy deser ,
podłużne naczynie gospodarskie służące do podawania pożywienia i wody większym zwierzętom hodowlanym ,
dwupokładowy wagon pasażerski ,
przyśpiewka ludowa wykonywana podczas tańca wyrwanego ,
budynek mieszkalny na planie prostokąta, z atrium (prywatnym pomieszczeniem wewnętrznym) w części centralnej ,
deser rozpowszechniony zarówno w kuchni tureckiej, ormiańskiej, bułgarskiej, jak i bałkańskiej ,
Cortinarius - rodzaj grzybów z rodziny zasłonakowatych ,
pieszczotliwie: kochana, ptaszyna, kobieta, dla której ma się szczególnie dużo czułości, przy okazji: zwykle osoba o łagodnym usposobieniu ,
utrata moralności, kultury, nieetyczne postępowanie, zubożenie duchowe i kulturalne ,
coś bardzo brzydkiego, szkaradnego, coś, co szokuje swoim wstrętnym wyglądem; zwykle nazywa się tak rzeczy, zastosowanie tej nazwy do człowieka (istoty żywej) jest bardzo deprecjonujące ,
ruchoma, okrągła część aparatu telefonicznego, służąca do wybierania numeru ,
Bombus soroeensis - owad z rodziny pszczołowatych; trzmiel różnobarwny zakłada niewielkie rodziny i gniazduje w ziemi ,
rodzaj ryb karpieńcokształtnych z rodziny strumieniakowatych ,
warzywo, owoc (nibyjagoda) rośliny o tej samej nazwie ,
ośrodek eksploatacji rud manganu i złota w płn.-zach części Ghanu na płd. od Tarły ,
parowóz ciągnący tender ,
zawartość koryta; tyle, ile mieści się w korycie ,
w botanice: zawiązek pędu z merystemem wierzchołkowym i zawiązkami organów - liści i kwiatów ,
Richard, grał w filmie 'Szakal' ,
historyczne urządzenie do zrywki drewna ,
Bothriechis aurifer - gatunek węża z podrodziny grzechotnikowatych, z rodziny żmijowatych ,
wypowiedź mająca na celu schlebianie komuś i obliczona na przypodobanie się komuś ,
wiązanie stalowe lub drewniane używane do wzmacniania budowli ,
utwór plastyczny o komicznie przejaskrawionych, nieprawdopodobnych elementach ,
Clupeiformes - rząd ryb promieniopłetwych obejmujący ryby słonowodne, słodkowodne i wędrowne o dużym znaczeniu ekonomicznym ,
dekoracyjny, geometryczny wzór architektoniczny odkuty z kamienia lub zrobiony z cegieł, używany do wypełnienia górnej części gotyckiego okna; rzadziej używana polska nazwa maswerku ,
Squalus blainville - gatunek ryby chrzęstnoszkieletowej z rodziny koleniowatych (Squalidae) ,
gwiazda zmienna, która gwałtownie i nieprzewidzianie zwiększa swoją jasność w ciągu kilku minut lub godzin ,
NERKÓWKA; część cielęciny, baraniny z nerką

Komentarze - BADANIE NAUKOWE, KTÓREGO ZASADNICZYM CELEM JEST OKREŚLENIE SKUTECZNOŚCI ORAZ BEZPIECZEŃSTWA STOSOWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO, WYROBU MEDYCZNEGO LUB INNEJ TECHNOLOGII MEDYCZNEJ. Dodaj komentarz

8-1 =

Poleć nas znajomym:

x