CZASOWNIK UZYSKIWANY PRZEZ POŁACZENIE CZASOWNIKA Z PRZYIMKIEM, PRZYSŁÓWKIEM LUB OBOMA, KTÓRE TO POŁĄCZENIE TO NADAJE CZASOWNIKOWI INNE ZNACZENIE, NIŻ WYNIKAŁOBY TO ZE ZNACZENIA JEGO POSZCZEGÓLNYCH CZĘŚCI SKŁADOWYCH - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

CZASOWNIK FRAZOWY to:

czasownik uzyskiwany przez połaczenie czasownika z przyimkiem, przysłówkiem lub oboma, które to połączenie to nadaje czasownikowi inne znaczenie, niż wynikałoby to ze znaczenia jego poszczególnych części składowych (na 16 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CZASOWNIK UZYSKIWANY PRZEZ POŁACZENIE CZASOWNIKA Z PRZYIMKIEM, PRZYSŁÓWKIEM LUB OBOMA, KTÓRE TO POŁĄCZENIE TO NADAJE CZASOWNIKOWI INNE ZNACZENIE, NIŻ WYNIKAŁOBY TO ZE ZNACZENIA JEGO POSZCZEGÓLNYCH CZĘŚCI SKŁADOWYCH". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 20.896

STOPA LĄDOLODU, KRAINA GEOGRAFICZNA, ROŻEK, MER, WARSZTAT, POSIŁEK REGENERACYJNY, GENIUSZEK, CHOMIK DŁUGOOGONOWY, EKSTRAKLASA, DEKADENCKOŚĆ, KONTROLER, CHŁONNOŚĆ TURYSTYCZNA, OGNISKO, OWADY, FARMERYZACJA, ANGLIK, JUBILER, PERŁA, SIÓDMA WODA PO KISIELU, GRZYWNA, ZMORA, GOSPODARKA TOWAROWO-PIENIĘŻNA, KARABIN PLAZMOWY, WIZA, ZAPŁATA, ŚWIATŁO, ASTRONOMIA, DAWCA, FINISZ, GEOLOGIA INŻYNIERSKA, WAGON BREKOWY, MINTAJ, BRAMKA HONOROWA, SKRZYNKA, ŁAZIK, PAWĘŻ, PRIORYTET, POLIGYNANDRIA, TRANSPARENT, CZYNNOŚĆ STEREOTYPOWA, PODATEK NA OCHRONĘ ŚRODOWISKA, WOLSK, JEDNOSTKA SYSTEMATYCZNA, MORWA, MINA, KOSTIUM, ANGIELSKA FLEGMA, KSIĄŻĘ, GROOMING, KLESZCZE, ŁOPATA, WITAMINA, PLOTER PŁASKI, ZBIOREK, ODKŁADNICA, EBRO, KREDYT REDYSKONTOWY, STACZ, INTERKALACJA, OBLIGACJA SKARBOWA, PRZEKAŹNIK, SABAT, LIST PRZEWODNI, STACJA PRZELOTOWA, TELEFONIA, UPOLITYCZNIENIE, ZBIOROWISKO, PLATFORMA ZACHODNIOEUROPEJSKA, SZTABSOFICER, MOTYLEK, EMILY, WASĄG, ŚRODEK DOPINGUJĄCY, ZAPRAWA, OBSŁUGA, SPÓD, ANALIZA FUNKCJONALNA, BAKARAT, ANTYPODY, IDEALIZM TRANSCENDENTALNY, SZAFA GRAJĄCA, PRZYSTANEK NA ŻĄDANIE, CIĘŻKA ARTYLERIA, SUPINUM, BALUT, PERKOLACJA, KOSZARNIAK, BLOK ENERGETYCZNY, KWADRAT, ALT, ALTERNATYWA, DANINA, BÓBR EUROPEJSKI, WIZA IMIGRACYJNA, KAMIZELKA, CHOROBA GILCHRISTA, KARTA KREDYTOWA, SEMESTR LETNI, KARZEŁKOWATOŚĆ, OKIEP, WZGÓREK WENERY, GODZ, ZWIĄZEK ACYKLICZNY, INTERCEPCJA, FILM DROGI, KASETKA, MASŁO, STOP ŁOŻYSKOWY, OSOBA, OLAF, MIĘSIEŃ TRÓJGŁOWY, NIEMOŻEBNOŚĆ, MIERNIK, BIFURKACJA, GALWANOSTEGIA, ZGNILEC EUROPEJSKI, WAGA, MIKROSKOP JEDNOOKULAROWY, TYKA, BUDOWNICTWO CZYNSZOWE, ŻYCIE, KRZYWA PODAŻY, WSPÓŁRZĄDCA, BLOKADA, KREACJA, KREATYZM, OBRONA, UJGURSKI, SUMY, MAŁA GASTRONOMIA, REPREZENTACJA SEMANTYCZNA, PUSTAK, KUCIE, NAGONASIENNE DROBNOLISTNE, INTERWENCJA POSELSKA, CHLOASMA, PTASZEK, STEROL ROŚLINNY, LINIA SPEKTRALNA, DRUGIE DNO, BIELIZNA, NAKRYWKA, SZLEMIK, SODOKU, DELTA, BLASTOGENEZA, SALAFIZM, WORCZAKOWATE, BARABAN, SUPERKONTO, KONKURENCJA, PRZECHÓW, PRZETYCZKA, DEFLEKTOR, LINIA KOLEJOWA, KAWATYNA, POLO, PRZESZKADZAJKA, ODKUP, CZTEROKROTNOŚĆ, PŁYWAK, FOTOJONIZACJA, SENSYBILIZATOR, UNIFIKACJA, CUDZOŚĆ, RÓŻOKRZYŻ, PIEPRZ, WOŁCHOW, KLOSZ, APOLOGETA, HANDEL ZAGRANICZNY, PANTOGRAF, SAMODESTRUKCJA, KUWETKA, FILTR, PLOMBA, MEMBRANA, OKULIZACJA, WRÓG, KONSYGNATARIUSZ, PODATEK URBARIALNY, TAŁES, CHÓW WSOBNY, DYSCYPLINA NAUKOWA, MECENAS, JUJUBA, ISKIERNIK, ZAGRODNIK, PEREŁKA, GOŹDZIK, ABSORPCJA, WIĄZKA, KOŃ BADEŃSKO-WIRTEMBERSKI, SZOK CENOWY, JEDNOSTKA ALOKACJI, BRUDY, PODSKOK, BULLA, EWOKACJA, CYC, BRYTYJSKI, HUGENOCI, KOŚCIÓŁ ZIELONOŚWIĄTKOWY, DŁUŻNIK SOLIDARNY, BRAJTSZWANC, CEMBROWINA, KOKS, BEZSENS, LINIA, REGIMENTARZ, MONITOR, REPETYTYWNOŚĆ, HALOGENEK ALKILOWY, TEŚCIK, PSYCHUSZKA, SŁUPEK, ASTROTURFING, GRZECHOT, PULPA, KRATKA ŚCIEKOWA, AZOT, RZECZNIK PATENTOWY, ODCIEŃ ZNACZENIOWY, AWERSJA DO RYZYKA, RUCH PRZYŚPIESZONY, LIPOLIZA, PROTETYKA, KOMPOTIERA, ENERGOELEKTRYK, KOSZTORYS INWESTORSKI, PEPSI, WALENCJA, KREDYT INWESTYCYJNY, ALBATROS KRÓTKOSTERNY, JEŹDŹCZYNI, REPRODUKCJA FOTOGRAFICZNA, IMPLEMENTACJA, CIOS W PLECY, FALA, DŻEM, KOSZYK, REZONANS MAGNETYCZNY JĄDROWY, WARP, FAŁ, GRUPA PRODUCENTÓW ROLNYCH, ZNAJDA, NAWYK, REKRYSTALIZACJA, KOK, DOMNIEMANIE FAKTYCZNE, IMPULS, ZAPARZACZ, KOLĘDA, GRZAŁKA, ZWIĄZEK PIERŚCIENIOWY, MURARKA RUDA, DIASYSTEM, DIRCIK, DWUDZIESTY ÓSMY, NIEŁUPKA, MECZ DERBOWY, MINERAŁ SYNTETYCZNY, NEUROTRANSMITER, KLASTER, KLEJ, GORYL NIZINNY WSCHODNI, SZCZUDŁO, HETERYK, GRZĘDA, PARA UPORZĄDKOWANA, ALBINOS, BIAŁA NOC, PIEKŁO, ODCHYŁKA, ZBIÓR POTĘGOWY, SPÓR KOMPETENCYJNY, ANTROPOSFERA, TAKSÓWKA BAGAŻOWA, MNISZEK, TELEMARK, BIZON LEŚNY, MARSKOŚĆ, WNIEBOWZIĘCIE, KURATORSTWO, METODA ELEMENTU SKOŃCZONEGO, ZRAZIK, KOMORA CIŚNIENIOWA, KASZUBKA, SILNIK SYNCHRONICZNY, EDYCJA, ODWAGA, INKORPORACJA, DYSPOZYTYWNOŚĆ, PSYCHODELICZNOŚĆ, CUKIER INWERTOWANY, OKRUTNOŚĆ, LENIWIEC, KUREK, EKIPA, ?WÓŁ ROBOCZY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 20.896 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CZASOWNIK UZYSKIWANY PRZEZ POŁACZENIE CZASOWNIKA Z PRZYIMKIEM, PRZYSŁÓWKIEM LUB OBOMA, KTÓRE TO POŁĄCZENIE TO NADAJE CZASOWNIKOWI INNE ZNACZENIE, NIŻ WYNIKAŁOBY TO ZE ZNACZENIA JEGO POSZCZEGÓLNYCH CZĘŚCI SKŁADOWYCH się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CZASOWNIK UZYSKIWANY PRZEZ POŁACZENIE CZASOWNIKA Z PRZYIMKIEM, PRZYSŁÓWKIEM LUB OBOMA, KTÓRE TO POŁĄCZENIE TO NADAJE CZASOWNIKOWI INNE ZNACZENIE, NIŻ WYNIKAŁOBY TO ZE ZNACZENIA JEGO POSZCZEGÓLNYCH CZĘŚCI SKŁADOWYCH
HasłoOpis hasła w krzyżówce
CZASOWNIK FRAZOWY czasownik uzyskiwany przez połaczenie czasownika z przyimkiem, przysłówkiem lub oboma, które to połączenie to nadaje czasownikowi inne znaczenie, niż wynikałoby to ze znaczenia jego poszczególnych części składowych (na 16 lit.)

Definicje krzyżówkowe

CZASOWNIK FRAZOWY
czasownik uzyskiwany przez połaczenie czasownika z przyimkiem, przysłówkiem lub oboma, które to połączenie to nadaje czasownikowi inne znaczenie, niż wynikałoby to ze znaczenia jego poszczególnych części składowych (na 16 lit.).

Oprócz CZASOWNIK UZYSKIWANY PRZEZ POŁACZENIE CZASOWNIKA Z PRZYIMKIEM, PRZYSŁÓWKIEM LUB OBOMA, KTÓRE TO POŁĄCZENIE TO NADAJE CZASOWNIKOWI INNE ZNACZENIE, NIŻ WYNIKAŁOBY TO ZE ZNACZENIA JEGO POSZCZEGÓLNYCH CZĘŚCI SKŁADOWYCH sprawdź również:

wycieczka z dreszczykiem ,
Gatunek ten został ostatnio przesunięty z rodzaju fasola (Phaseolus) do rodzaju Vigna, ale jest wciąż cytowany jako Phaseolus aureus lub Phaseolus radiatus ,
Mnium stellare - gatunek mchu z rodziny merzykowatych ,
wada przędzy polegająca na występowaniu kłębków zsuniętych w jedno miejsce ,
przedstawienie postaci ludzkiej w taki sposób, żeby cały ciężar spoczywał na jednej nodze z wygięciem tułowia i ramienia w stronę odwrotna ,
ciasto dla solenizanta ,
meksykanka, pierwsza kobieta, która zapaliła znicz olimpijski podczas I.O. w Meksyku ,
tkanina o skośnym splocie, z drobnymi ukośnymi prążkami, wykonywana z różnych surowców, używana na podszewki, sukienki i ubranka dziecięce ,
tkanina jedwabna, która jest przetykana złotą nicią ,
odmiana rzodkwi zwyczajnej o dużym, białym korzeniu ,
lubieżny bożek leśny ,
mnich przepisujący księgi ,
Brassica oleracea var. capitata f. rubra - odmiana kapusty głowiastej; jej liście zawierają antocyjany, co nadaje im czerwonofioletowy kolor ,
trzecie, licząc od dołu przedłużenie masztu ,
stan, w którym nie istnieje coś, co powinno być (lub mogłoby być - w innych warunkach) ,
jeleń jawajski, jelonek jawajski, Axis kuhlii - endemiczny gatunek średniej wielkości ssaka parzystokopytnego z rodziny jeleniowatych; zamieszkuje wyspę Bawean w Indonezji ,
owad ,
zdrobniale o galonie, odznaczeniu ,
zupa z mleka z dodatkiem żółtka ,
utrata zdolność czytania i pisania u osoby dorosłej, niewynikająca z przyczyn medycznych ,
naczelne, suwerenne bóstwo panteonu bałtyjskiego ,
w architekturze - motyw ozdobny w kształcie dwóch ćwierćkół odwróconych łukami do siebie ,
mieszanina stałych wielkocząsteczkowych węglowodorów o żółtawej barwie ,
socjolog amerykański (1880-1949); jeden z twórców socjologii przemysłu w USA ,
badanie - na reprezentatywnej grupie - opinii i nastrojów społecznych, aby dokonać diagnozy i opracować prognozy ,
wypowiedż, która nie ma sensu, jest zbędna, nic nie wnosi ,
kosmonauta radziecki na pokładzie statku Wostok 2 ,
więzadło stawu kolanowego, które znajduje się przy wewnętrznej powierzchni kłykcia bocznego kości udowej ,
chodaki, łapcie ,
praca wykonywana w dzień, dzienna (poranna) zmiana

Komentarze - CZASOWNIK UZYSKIWANY PRZEZ POŁACZENIE CZASOWNIKA Z PRZYIMKIEM, PRZYSŁÓWKIEM LUB OBOMA, KTÓRE TO POŁĄCZENIE TO NADAJE CZASOWNIKOWI INNE ZNACZENIE, NIŻ WYNIKAŁOBY TO ZE ZNACZENIA JEGO POSZCZEGÓLNYCH CZĘŚCI SKŁADOWYCH. Dodaj komentarz

7×7 =

Poleć nas znajomym:

x