CIAŁO NIEBIESKIE O MASIE GWIAZDOWEJ LUB MNIEJSZEJ, KTÓRE ULEGA SOCZEWKOWANIU GRAWITYCAJNEMU, TZN. WZMACNIA ŚWIATŁO ODLEGŁEGO OBIEKTU, ZAKRZYWIAJĄC (SWOIM POLEM GRAWITACYJNYM) TOR JEGO PROMIENI ŚWIETLNYCH - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

MIKROSOCZEWKA GRAWITACYJNA to:

ciało niebieskie o masie gwiazdowej lub mniejszej, które ulega soczewkowaniu grawitycajnemu, tzn. wzmacnia światło odległego obiektu, zakrzywiając (swoim polem grawitacyjnym) tor jego promieni świetlnych (na 25 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CIAŁO NIEBIESKIE O MASIE GWIAZDOWEJ LUB MNIEJSZEJ, KTÓRE ULEGA SOCZEWKOWANIU GRAWITYCAJNEMU, TZN. WZMACNIA ŚWIATŁO ODLEGŁEGO OBIEKTU, ZAKRZYWIAJĄC (SWOIM POLEM GRAWITACYJNYM) TOR JEGO PROMIENI ŚWIETLNYCH". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 15.866

PERŁOWIEC, CHEDDAR, JĄDRO, PAJAC, WATA, OPERETKA, LICZNIK STRUMIENIOWY, SEKWENSER, OCHRONA KRAJOBRAZOWA, RÓWNANIE SZEŚCIENNE, CZEK IMIENNY, SZPONA, PRZEJRZYSTOŚĆ, DEROGACJA, MIKROSTRUKTURA, FILOLOGIA UKRAIŃSKA, WSPÓŁREGENT, FRANCZYZA KONWERSYJNA, AKSJOMAT, BEZUCZUCIOWOŚĆ, SALA, PROMOCJA, PLACUSZEK, POSREBRZANIE, SŁUŻALCZOŚĆ, WSPOMINKI, NUROGĘŚ, STRZAŁA, DAMAST SKUWANY, WSPOMNIENIE, NIERUCHAWOŚĆ, KATAPLAZM, WIELKORZĄDCA KRAKOWSKI, EFEKT, LEN, FUNDUSZ PODSTAWOWY, SIEDMIOMILOWE BUTY, POPŁÓD, MORFEM SŁOWOTWÓRCZY, GODZINA PRAWDY, MOMENT PĘDU, MISIEK, GRZYBNIA, LAPIS-LAZULI, WASĄG, KOMORA NABOJOWA, DACHÓWKA ZAKŁADKOWA, CIAŁO, ŚWIADEK KORONNY, BALET, ROLNICA ZBOŻÓWKA, BACIK, KÓŁECZKO, KAJUTA, RYGIEL, TYPOGRAFIA, PROFIL LIPIDOWY, BEM, CEREMONIALNOŚĆ, EDYCJA, CEWKA, RÓW, MENU, WYKUPNE, GRUPA WAROWNA, ŻYDEK, STAN USTALONY, WYRÓB MEDYCZNY, EKWATORIAŁ, ORGAN, POŚWIĘCENIE, KANEFORA, MOMENT, TYMPAN, SKRYBA, DRUK ULOTNY, RAMA, HOMOGENAT, KURATORKA, KOTERYJNOŚĆ, PRZEKŁADNIA OBIEGOWA, KLIN, SZKARADZIEJSTWO, WIERCIPIĘTKA, ANATOMIA, PROFIL KAUZALNY, MARS, PIKSEL, AUTODROM, TYMPANON, AMORTYZACJA LINIOWA, KAPITUŁA, KAKAO, IRANIZACJA, KRATER, GEOLOGIA, BORDER, TŁO, DŻINSY, PANOCZEK, KOŁEK, ZASADA, TRZYNASTY, LISTA TRANSFEROWA, POLICJA DROGOWA, SIARKA POPIOŁOWA, ODPUST, GŁOWICA ELEKTROMAGNETYCZNA, BOLOMETR, ADAGIO, TRYTON, FUTERAŁ, KANCLERZ FEDERALNY, LICZEBNIK NIEOKREŚLONY, BUŁAN, PANCERKA, ZAKAŻENIE SUBKLINICZNE, WIDELEC, SPÓŁGŁOSKA DRŻĄCA, BINDA, ROSZCZENIE REGRESOWE, APRETURA, NASIĘŹRZAŁ POSPOLITY, ROZDRABNIACZ ODPADKÓW ORGANICZNYCH, PLANTACJA, KIOSK, SER, GWIAZDKA, WIELKIE NIEMCY, WINIETA, WIECZNE PIÓRO, BROŃ MASOWEJ ZAGŁADY, PRACA INTERWENCYJNA, ILOCZAS, OSĘK, NOWELIZACJA, RAMFOCEFAL, KOLEŻANKA PO FACHU, EKSPORTER, NASTURAN, RZYGACZ, PARAFARMACEUTYK, LAND, LUD, OLUNEK, CHARTER, DYFUZJA KULTUROWA, ZWOLNIENIE LEKARSKIE, TOM, MÓŻDŻEK, PRZECIEK, AWANS, KECZUA, TEST PSYCHOLOGICZNY, SCHOWANKO, KLER, SUMA, HOL, KOLONISTA, KONTRAMARKA, NABRZEŻE, FORMAT, JĘZYK LODOWCOWY, HASŁO, PELENG, MEMBRANA, TELESKOP ZWIERCIADLANY, POŁUDNIK GEOGRAFICZNY, TRAJEKTORIA, PRASOWANIE, LOTNY FINISZ, WROTA, DOBIEG, KONTAKCIK, OŚCIEŻE, STRES POURAZOWY, PARA UPORZĄDKOWANA, ENZYM, MAKRO, KATAPULTOWANIE, PRAWORZĄDNOŚĆ, DWÓJECZKA, LOGIKA NIEFREGOWSKA, STEREOTAKSJA, EKOLOGISTYKA, CZAPKA SPORTOWA, BANK GENÓW, POCHŁANIACZ, SZESNASTKA, AKADEMIA, KAMIEŃ NAGROBNY, AFISZOWANIE SIĘ, NARZĄD ŚWIETLNY, STROBILANT, MAGNETON JĄDROWY, UKĄSZENIE HEGLOWSKIE, ŁAWKA REZERWOWYCH, STACJA ZAKŁADOWA, GRUPA ETNICZNA, WIDMO CZĄSTECZKOWE, MUZEUM KRAJOZNAWCZE, KONFISKACJA, ŚWIECA, DOBRO PODSTAWOWE, MODRASZKOWATE, ALTERNATYWA, IZBA, PĘCZAK, PŁOZ, SALON, ŚNIADANIE KONTYNENTALNE, HUBA RZĘDOWA, KOSODRZEWINA, NIEWOLNIK, NOTKA, SILNIK INDUKCYJNY, RÓWNANIE BUTLERA-VOLMERA, PETRYFIKACJA, MASCARPONE, MLEKO, EMISJA, POSTĘPOWANIE KASACYJNE, GAZ ŚCIŚNIĘTY, KRĘGOWIEC, REKRYSTALIZACJA, NIEBIOSY, KORKOWE, KONNICA, BIELIZNA, JUDASZOWIEC, OPĘTANIE, ŚWIATŁO DRUMMONDA, ABAJA, POCISK ARTYLERYJSKI, ZATOKA, KORUND, TURANIZM, MISKA, REALNOŚĆ, PRAWDA, MARKETING SKOJARZENIOWY, BIOFILIA, PODCHLEBSTWO, ANTYGRAWITACJA, CYBORIUM, ODPRYSK, PRĄTNIKI, BUTLA, CYGAŃSKIE DZIECKO, PAPROĆ WODNA, MNOŻENIE PRZEZ SKALAR, TEST, LALKARSTWO, PAJA, SUCHORYT, PLANISTYKA, PATRON, ŁUSKI, PRAWO WAGNERA, TRÓJKĄT, TOKSEMIA, TOPOLOGIA, ASYSTA, ATRYBUCJA WEWNĘTRZNA, GLONY ZŁOCISTE, OPERATOR MODALNY, FATALIZM, CIĘŻKI SPRZĘT, PULPA, NIEBIESKIE KOŁNIERZYKI, ŚWIATŁO DZIENNE, ŚCIĘCIE, ANTYUTLENIACZ, ZGORZELINA, FRASZKA, MATRYCA STRUKTURALNA, PIERWSZA KOMUNIA, KASETA, KRĄG POLARNY, RÓŻOWA LANDRYNKA, ZIELEŃ, SEGMENTACJA, ZAPORA OGNIOWA, ŁONO, SZTYFT, WSTĘŻNIAKI, CZERECHA, MATERIAŁ, FOTOGRAM, POIMEK, ŁUPEK MARGLISTY, BLINDAŻ, FUTRYNA, PACJENT URAZOWY, TRESA, ZAPYCHACZ, NIECZUCIE, CIAŁKO ZIELENI, GAZ SPALINOWY, ?SYSTEMIK.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 15.866 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CIAŁO NIEBIESKIE O MASIE GWIAZDOWEJ LUB MNIEJSZEJ, KTÓRE ULEGA SOCZEWKOWANIU GRAWITYCAJNEMU, TZN. WZMACNIA ŚWIATŁO ODLEGŁEGO OBIEKTU, ZAKRZYWIAJĄC (SWOIM POLEM GRAWITACYJNYM) TOR JEGO PROMIENI ŚWIETLNYCH się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CIAŁO NIEBIESKIE O MASIE GWIAZDOWEJ LUB MNIEJSZEJ, KTÓRE ULEGA SOCZEWKOWANIU GRAWITYCAJNEMU, TZN. WZMACNIA ŚWIATŁO ODLEGŁEGO OBIEKTU, ZAKRZYWIAJĄC (SWOIM POLEM GRAWITACYJNYM) TOR JEGO PROMIENI ŚWIETLNYCH
HasłoOpis hasła w krzyżówce
MIKROSOCZEWKA GRAWITACYJNA ciało niebieskie o masie gwiazdowej lub mniejszej, które ulega soczewkowaniu grawitycajnemu, tzn. wzmacnia światło odległego obiektu, zakrzywiając (swoim polem grawitacyjnym) tor jego promieni świetlnych (na 25 lit.)

Definicje krzyżówkowe

MIKROSOCZEWKA GRAWITACYJNA
ciało niebieskie o masie gwiazdowej lub mniejszej, które ulega soczewkowaniu grawitycajnemu, tzn. wzmacnia światło odległego obiektu, zakrzywiając (swoim polem grawitacyjnym) tor jego promieni świetlnych (na 25 lit.).

Oprócz CIAŁO NIEBIESKIE O MASIE GWIAZDOWEJ LUB MNIEJSZEJ, KTÓRE ULEGA SOCZEWKOWANIU GRAWITYCAJNEMU, TZN. WZMACNIA ŚWIATŁO ODLEGŁEGO OBIEKTU, ZAKRZYWIAJĄC (SWOIM POLEM GRAWITACYJNYM) TOR JEGO PROMIENI ŚWIETLNYCH sprawdź również:

roślina motylkowa strączkowa ,
zawód pomocniczy uprawniający do świadczenia pomocy medycznej chorym ,
zdrobniale: rękaw - element odzieży, który jest zaprojektowany po to, by otaczać rękę ,
punkt centralny ,
ogół adwokatów i aplikantów adwokackich, mających siedzibę na terenie izby, której zasięg terytorialny określa Naczelna Rada Adwokacka, biorąc pod uwagę głównie podział terytorialny administracji sądowej ,
ur. w 1921 r. ekonomista amerykański; ekonomia dobrobytu, nagroda Nobla ,
rodzaj wełnianej tkaniny ubraniowej średniej grubości, dla której charakterystyczne jest to, że ma prążki ,
jedna z godzin kanonicznych chrześcijańskiej modlitwy liturgicznej tj. liturgii godzin ,
połączenie kilku elementów konstrukcyjnych zbiegających się w jednym miejscu ,
peptydowy hormon składający się z 28 reszt aminokwasowych; u człowieka produkowany w jelitach (komórki D1), trzustce i niektórych strukturach mózgu ,
sklepione podziemie kościoła przeznaczone do składania relikwii i chowania zmarłych dostojników a takie do odprawiania żałobnych nabożeństw ,
mieszkanka Rumunii, kobieta pochodzenia rumuńskiego ,
rodzaj myślistwa, głównie w Ameryce Północnej ,
szkolny, kończy się w czerwcu ,
nazwa czereśni zastąpiona z czasem przez obecną - wyraz pochodzenia wschodniosłowiańskiego ,
monotypowa rodzina ptaków z rzędu wróblowych (Passeriformes), wcześniej klasyfikowana w randze podrodziny Buphaginae w rodzinie szpaków (Sturnidae) ,
kalendarz zawierający m.in. infromacje z różnych dziedzin życia, porady, drobne utwory literackie ,
to, że coś jest spójne, tworzy logiczną, zgodną całość ,
program przeznaczony do wykonywania czynności w zastępstwie człowieka ,
dawniej: sypialnia ,
język semicki z południowej gałęzi języków etiopskich, którym posługuje się około 11 tys. osób ,
krótkotrwałe przepięcie wewnętrzne związane z załączaniem i wyłączaniem obwodów elektrycznych ,
Ligabueino - rodzaj dinozaura z grupy ceratozaurów; żył w okresie wczesnej kredy na terenach Ameryki Południowej, osiągał około 70 centymetrów długości ciała i 30 centymetrów wysokości ,
... Stanek, piosenkarka ,
łącznik działający w próżni technicznej ,
krótkonos brązowy, Isoodon obesulus - gatunek ssaka z rodziny jamrajowatych, zamieszkujący Półwysep Jork, Nową Południową Walię, Wiktorię, Wyspę Kangura, Australię Zachodnią i Tasmanię; w Australii z powodu niszczenia przez człowieka jego środowiska występuje wyspowo, jednak w dogodnych warunkach pospolity ,
w średniowieczu: pulpit służący do pisania ,
kontrkultura kontestacyjna II połowy lat 60. i początku lat 70. XX wieku proklamująca bunt młodych przeciwko światu dorosłych i jego instytucjom ,
wodny roztwór izotoniczny zawierający chlorek sodu o stężeniu: 0,9% dla zwierząt stałocieplnych i 0,6% dla zwierząt zmiennocieplnych ,
człowiek, który zna język esperanto, specjalizuje się w nim

Komentarze - CIAŁO NIEBIESKIE O MASIE GWIAZDOWEJ LUB MNIEJSZEJ, KTÓRE ULEGA SOCZEWKOWANIU GRAWITYCAJNEMU, TZN. WZMACNIA ŚWIATŁO ODLEGŁEGO OBIEKTU, ZAKRZYWIAJĄC (SWOIM POLEM GRAWITACYJNYM) TOR JEGO PROMIENI ŚWIETLNYCH. Dodaj komentarz

7-1 =

Poleć nas znajomym:

x