WYRAZ POCHODNY, KTÓRY ZNACZENIOWO (LUB SKŁADNIOWO) ORAZ FORMALNIE WYWODZI SIĘ OD INNEGO WYRAZU, NP. DOMEK (OD WYRAZU DOM) - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

DERYWAT SYNCHRONICZNY to:

wyraz pochodny, który znaczeniowo (lub składniowo) oraz formalnie wywodzi się od innego wyrazu, np. domek (od wyrazu dom) (na 20 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "WYRAZ POCHODNY, KTÓRY ZNACZENIOWO (LUB SKŁADNIOWO) ORAZ FORMALNIE WYWODZI SIĘ OD INNEGO WYRAZU, NP. DOMEK (OD WYRAZU DOM)". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 27.366

ŚWINKA, STARY KOŃ, SĄDOWNICTWO POWSZECHNE, KONTROLA SKARBOWA, ARABIZOWANIE SIĘ, ISTOTA ZBITA, FAZA, POLE ELEKTRYCZNE, PÓŁKULA, LATIMERIOKSZTAŁTNE, RZUT, CZAPRAK, OBRZĘK GAZOWY, MINA, ASPIRACJA, KOŁOWANIE, PLAN ZDJĘCIOWY, ROLNICTWO EKOLOGICZNE, KONWOJER, MIĘSIARZ, OSCYLACJA, SUBSYDIOWANIE KRZYŻOWE, MIESZALNIK, KRYSTALIZACJA, OSCYLATOR, BRZESZCZOTEK CZARNY, ŻABKA, CIĄGNIK BALASTOWY, PRZELEW TRANSGRANICZNY, DEKANTACJA, TUSZKA, NADCIŚNIENIE TĘTNICZE, RYBACZKA, AHISTORYZM, PIZOID, KARL, ZIARNKO, BRODAWKA SUTKOWA, BACZEK, CERKIEW, DOMINIUM BRYTYJSKIE, FALOWNIK NAPIĘCIA, PODOKARP, KORUND, CZARNA MOWA, ŚWIĘTOKUPCA, FILAKTERIA, STOWARZYSZONY, ARANŻACJA, ŚLEPOWRON ZWYCZAJNY, DIZAJNER, DOLARÓWKA, PEDOFILIA, BUDA, ODBIJANIE SIĘ, PAŃSTWO UNITARNE, PAŃSTWO DEMOKRATYCZNE, LIEBERMANN, OBRÓT, PROFILAKTYKA ŚRODOWISKOWA, FARMAKODYNAMIKA, UJŚCIE, BARCIAK, NIEDOPASOWANIE, ASTROLOG, STONKA, BOŻY BOJOWNIK, CHARAKTERYSTYKA, SIŁA ODŚRODKOWA, OPERETKA, BRZOZA PŁACZĄCA, SUSCEPTANT, TEORIA NATURALNEJ STAGNACJI, KURACJA, MISIAK, MAŁPY ZWIERZOKSZTAŁTNE, CHOROBA FABRY'EGO, ŻWAWOŚĆ, ABOLICJA, CYSTOSTOMIA, GŁUPTAK ZWYCZAJNY, MODERN, PRAGMATYKA, LUKSEMBURSKI, OCZKO W GŁOWIE, BEŁKACZEK POSPOLITY, TWARDY RESET, KROK DOSTAWNY, MRÓWKA ZŁODZIEJKA, LĘK DEZINTEGRACYJNY, WIĘZADŁO, KUBECZEK, FILTR POLARYZACYJNY, POJAZD ZABYTKOWY, ZAŁAM, MŁYNEK DO ZLEWOZMYWAKA, BOSCH, FRAZA, SEN ZIMOWY, GÓROŁAZ, MAJDANIARZ, SPRAWICIEL, ŚWIĘTY JAN, GROMADA, MONITORING, ADRES INTERNETOWY, ZOROASTER, KAMPANIA WRZEŚNIOWA, OBRZMIENIE, KAPONIERA, REJESTRATOR, HUTA SZKŁA, PORTRECISTA, AGREGATY MONETARNE, SECESJONISTA, STRĄGA, RACJONALIZM, TAN, ZATOROWOŚĆ, LEWICA, NADWYŻKA, GIMBOPATRIOTYZM, PĘPEK ŚWIATA, KANEMEJERIA, WOTUM, RAK KOLCZYSTOKOMÓRKOWY, PIPA, ŁUPEK WĘGLISTY, MATE, METAL PÓŁSZLACHETNY, WYMUSZENIE ROZBÓJNICZE, CUKRZYK, POCKET PC, CZWÓRCZAK, PIELUCHOWE ZAPALENIE MÓZGU, STRZYKWY, REFORMA ROLNA, SZLAMIEC, WIGONIA, TURCZYN, GĄSKA ZDRADLIWA, ZESPÓŁ WEISENBACHERA-ZWEYMÜLLERA, PROCES STACJONARNY, OBRUS, KAMBUZ, ANTROPOLOGIA NORMATYWNA, WĄTŁOŚĆ, LERICHE, LIPA, EKOLOGISTYKA, SERIA, GLEBA, NAKŁAD, GOSPODARZ DOMU, METEOROID, TEORIA MODELI, SKÓRZAK, KOMŻA, ODLEWNIA, PRELIMINARIUM POKOJOWE, DZIAŁKA, PRZESZUKANIE, SPRAWIEDLIWOŚĆ PIONOWA, GENOMIKA FUNKCJONALNA, SMRODEK, IGRZYSKA FRANKOFOŃSKIE, WALECZNOŚĆ, KLUB, SŁOMA TARGANA, IZOENZYM, PRZEŻUWACZE, FAJKA, ANIMATORKA, PUSZEK, OBJAW KONWERSYJNY, CYKL KONIUNKTURALNY, SQUATTER, SUBSYDIUM EKSPORTOWE, ODSTĘP, INSTALOWANIE, CROSS, WYSZYWANKA, MATERIAŁ MORENOWY, DAWKA, TEMPERATURA ZAPALENIA, INŻYNIERIA MECHANICZNA, WEBMASTER, PŁUG DWUSKIBOWY, LEKCJA, JĘZYK ANGIELSKI, DOLAR ETIOPSKI, NERWIAK WĘCHOWY ZARODKOWY, BOLSZEWICY, AKUMULACJA, WILCZE STADO, SKORUPA, ŁUCZNIK, ŁAPACZKA RUMOWISKA, JARZYNIARZ, SZATAN, ZAWISAK, GEN RECESYWNY, RZĄDNOŚĆ, RUGI, GATUNEK AGAMICZNY, LEK BETA-ADRENOLITYCZNY, TEFILIN, DŻINGEL, NIEDOŁĘŻNOŚĆ, KOBYŁA, SKAŁA SEDYMENTACYJNA, BACYTRACYNA, MAMUT POŁUDNIOWY, WĘDRÓWKA, RZEKA CHWILOWA, ZASOBY PRZEMYSŁOWE, ESTOŃSKOŚĆ, CZEREMCHA, KAZAMATA, DZIELNICA, NESTOR, HRABINI, NAKŁADKA, IRRADIACJA, KLAUZULA GENERALNA, KOŚCIÓŁ ZIELONOŚWIĄTKOWY, PALUCH, DWUDZIESTOZŁOTÓWKA, BAN, ANALIZATOR, KONTROLA, CZOŁÓWKA, PISMO FONETYCZNE, DZIEŃ, DEKARBOKSYLAZA, KIERUNEK ŁĄCZNOŚCI, DRAPACZ, UKŁAD WIELOKROTNY, OLEJOWIEC, WILK AMERYKAŃSKI, NIUCHACZ, MŁAKA, WĄŻ BRODAWKOWATY INDYJSKI, CENTRUM URAZOWE, ZIARENKOWIEC, INWENTURA, HEKSACHLOROFEN, KOŁATANINA, WSPÓŁMAŁŻONEK, SĄD PIERWSZEJ INSTANCJI, NUTA, KOT, LIBERALIZM ARYSTOKRATYCZNY, PYCHA, URODZENIE PRZYSPOSOBIONE, SZLACHTA CHORĄGWIANA, PARANOJA PRAWDZIWA, FUJARKA, ZMIANA PATOLOGICZNA, BAGAŻÓWKA, HIGIENA ZWIERZĄT, ZENDRA, CHWALCA, LEUMAFIT, WŁAZ, ARESZT DOMOWY, FILOZOFIA NAUKI, KODYFIKATORKA, BEZPIECZNIK SKRZYDEŁKOWY, AFEKT PATOLOGICZNY, KOSZULKA, KWADRAT, TRZEPACZ, HANZA, WYNURT, ZESPÓŁ PEDUNKULARNY LHERMITTE'A, WIERZYCIEL SOLIDARNY, ROBOTY PUBLICZNE, WIELOPOSTACIOWOŚĆ, TAKSONOMIA NUMERYCZNA, ŻÓŁWIAK MALAJSKI, KONKURENCJA, MASA CZĄSTECZKOWA, CIEŚŃ NADGARSTKA, EGRETA, LIMFOBLAST, NIEREGULARNOŚĆ, ŁYŻKA, RADCA, WRZAWA, POLAK, TEATRZYK, MIAZGA KORKOTWÓRCZA, WALC, KOZAK, STRÓJ PLAŻOWY, BARWICZKA, PIES GOŃCZY, PARKIET, ?LAK.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 27.366 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

WYRAZ POCHODNY, KTÓRY ZNACZENIOWO (LUB SKŁADNIOWO) ORAZ FORMALNIE WYWODZI SIĘ OD INNEGO WYRAZU, NP. DOMEK (OD WYRAZU DOM) się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: WYRAZ POCHODNY, KTÓRY ZNACZENIOWO (LUB SKŁADNIOWO) ORAZ FORMALNIE WYWODZI SIĘ OD INNEGO WYRAZU, NP. DOMEK (OD WYRAZU DOM)
HasłoOpis hasła w krzyżówce
DERYWAT SYNCHRONICZNY wyraz pochodny, który znaczeniowo (lub składniowo) oraz formalnie wywodzi się od innego wyrazu, np. domek (od wyrazu dom) (na 20 lit.)

Definicje krzyżówkowe

DERYWAT SYNCHRONICZNY
wyraz pochodny, który znaczeniowo (lub składniowo) oraz formalnie wywodzi się od innego wyrazu, np. domek (od wyrazu dom) (na 20 lit.).

Oprócz WYRAZ POCHODNY, KTÓRY ZNACZENIOWO (LUB SKŁADNIOWO) ORAZ FORMALNIE WYWODZI SIĘ OD INNEGO WYRAZU, NP. DOMEK (OD WYRAZU DOM) sprawdź również:

coś, co rozgałęzia ,
ziarno (owoce) grupy roślin uprawnych (głównie z rodziny wiechlinowatych), które zawiera duże ilości skrobi i jest wykorzystywane do celów konsumpcyjnych, pastewnych i przemysłowych ,
odmiana sałaty, która występuje tylko w uprawie ,
linijka tekstu wyodrębniona graficznie; w poezji ,
podstawa pomnika bądź rzeźby ,
bycie problematycznym ,
choroba psychiczna ,
czerwony romb na karcie ,
nudziarz ,
sympatia do Rosjan, do tego, co rosyjskie ,
klony - drzewa ,
nazwa niektórych muzeów wystawiających niezwykłe eksponaty ,
Corophium volutator - gatunek niewielkiego skorupiaka z grupy obunogów, do 1 cm długości ciała; podobnie jak inne bełkaczki, charakteryzuje się potężnymi czułkami drugiej pary ,
długoucha samica ,
nazwa używana (niepoprawnie) na określenie drzew z rodzaju kasztanowiec ,
przenośnie: ktoś, kto skutecznie z kogoś lub czegoś coś wysysa, drenuje kogoś lub coś ,
zjonizowana materia o stanie skupienia przypominającym gaz, w którym znaczna część cząstek jest naładowana elektrycznie ,
wywar pozostały po pędzeniu wódki, karrma dla zwierząt ,
rodzaj zakładu produkcyjnego podczas okupacji hitlerowskiej, obecny na terenie getta ,
ironiczne określenie frankofila - osoby rozmiłowanej we wszystkim, co francuskie ,
mieszkanka Afganistanu, kobieta pochodzenia afgańskiego ,
końcowa, prezentująca napisy sekwencja filmu, odcinka serialu lub innego programu ,
rodzaj grubej, włochatej tkaniny płaszczowej ,
pochodnia zapalana w dniu rozpoczęcia igrzysk olimpijskich ,
czyjeś otoczenie, środowisko, w którym funkcjonuje ,
zjawisko społeczne, działalność człowieka związana z czytaniem książek ,
jednoczesne skrzywienie kręgosłupa ku tyłowi w płaszczyźnie strzałkowej i na bok w płaszczyźnie czołowej ,
zespół zakorzenionych w tradycji, najczęściej określonych przepisami, czynności i praktyk o znaczeniu symbolicznym, towarzyszących jakiejś uroczystości o charakterze związanym z charakterem społeczności ,
stożkowaty namiot indiański wykonany z bogato zdobionych skór lub grubego płótna ,
świnka lub różyczka

Komentarze - WYRAZ POCHODNY, KTÓRY ZNACZENIOWO (LUB SKŁADNIOWO) ORAZ FORMALNIE WYWODZI SIĘ OD INNEGO WYRAZU, NP. DOMEK (OD WYRAZU DOM). Dodaj komentarz

6×6 =

Poleć nas znajomym:

x