POJĘCIE Z ZAKRESU TEORII DECYZJI, OZNACZAJĄCE PRZYPORZĄDKOWANIE KAŻDEJ DOPUSZCZALNEJ DECYZJI, ILOŚCIOWEJ LUB JAKOŚCIOWEJ OCENY KORZYŚCI, WYNIKAJĄCYCH Z PODJĘCIA TAKIEJ DECYZJI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KRYTERIUM OCENY DECYZJI to:

pojęcie z zakresu teorii decyzji, oznaczające przyporządkowanie każdej dopuszczalnej decyzji, ilościowej lub jakościowej oceny korzyści, wynikających z podjęcia takiej decyzji (na 21 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "POJĘCIE Z ZAKRESU TEORII DECYZJI, OZNACZAJĄCE PRZYPORZĄDKOWANIE KAŻDEJ DOPUSZCZALNEJ DECYZJI, ILOŚCIOWEJ LUB JAKOŚCIOWEJ OCENY KORZYŚCI, WYNIKAJĄCYCH Z PODJĘCIA TAKIEJ DECYZJI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.913

OKO, POWIEŚĆ SCI-FI, REGUŁA SAVAGE'A, PRZENOSKA, ABSTRAKT, OBJAWIENIE, PLATYKLADUS, PARYTET, BANIECZKA, ODMIANKA, EPIZOOTIA, CIĄŻA, APARAT SZPARKOWY, AGENT, PUNKT, PUNKT ODNIESIENIA, WYBIEG, STACJA, DEMOT, SZYB, KONKATEDRA, HUYGENS, ROPA, ZŁOŻE GNIAZDOWE, SPUST, FUNKCJA ZDANIOWA, OBIETNICA PRZEDWYBORCZA, KĄPIEL, ZAPLECZE SANITARNE, KONKURS, KALATOS, ORŁORYB, RELACJA DWUCZŁONOWA, PORZECZKÓWKA, KLEPKA, WTRYSK, REZEDA, MUSZLA, DEZABIL, RUCHY EPEJROGENICZNE, TYP, SZKODNIK, STACJA, DECYZJA RAMOWA, RZUT, REWALIDACJA, KULTYSTA, MENISK, PRZYCZYNA FORMALNA, KOZACZKA, MIESZACZ, KOŁO RATUNKOWE, MIEJSCE ZAMIESZKANIA, OSTROGA PIĘTOWA, PRACOWNIK NAUKOWY, POLE, SUROWOŚĆ, OBRÓŻKA, ROZKRUSZ, MODEL, PRÓBKA, ZAIMEK NIEOKREŚLONY, FAZA, DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA, KINETOPLASTYDY, WYKŁAD, OKSYDAZA, APORT, RURA, KASETKA, PRZESTRZEŃ UNORMOWANA, STANDARDZIK, AZJATYCKOŚĆ, ZIARNO, POJAZD KOLEJOWY, POMNIK, ABSORPCJA, PLATFORMA CYFROWA, WIEŃCE, NIEDOSTRZEGALNOŚĆ, SAMOISTNOŚĆ, CHERUBIN, ODCHYŁ, DOBRO PRAWNE, PIERŚCIEŃ, FIGURACJA MELODYCZNA, WIDMO ATOMOWE, MAŁPI GAJ, GRANAT, WĘGAREK, DZ, ZNACZENIE, PIEROGI, FLUORESCENCJA, GŁÓG, ELITARNOŚĆ, KREMOGEN, SŁONECZNIK, MIENIE, OSTRY DYŻUR, OŚLE UCHO, SOLIDARYZM, FOTEL OBROTOWY, MŁODZI, KOSZT BEZPOŚREDNI, HERBICYD, KLIMAKS, ARMATOR, GOŚCIU, TRIDUUM, DECEPCJA, INSTYTUCJA PRAWNA, GWAŁT, UPOKORZENIE, SPRZĘT MECHANICZNY, BEZAN MASZT, KRUSZYNA, PIES DO TOWARZYSTWA, ALTERNACJA SPÓŁGŁOSKOWA, ABSTRAKCJA, ŁAŃCUSZEK, ATAWIZM, UCHWAŁA NEGATYWNA, DZIEWIĘTNASTKA, NESTOR, MIGRACJA, SKLEPIENIE GWIAŹDZISTE, WROTKARSTWO HOKEJOWE, CZTEROKROTNOŚĆ, KOKTAJL MOŁOTOWA, TELEWANGELIZM, ABSYDA, HEGEMON, ZAWORA, PEREŁKA, PLOMBA, MARIONETKA, SZLAMIEC, BAGGALA, PRZENOŚNIK, ANONEK, OŚWIADCZENIE WOLI, TROLL, KĄT ROZWARTY, KRYTERIUM SAVAGE'A, DIONIZYJSKOŚĆ, PYSZCZEK, TASIEMCE, ALAIN, DYSKOPATIA, BUJANIE, PRZEBITKA, LICZEBNIK ZBIOROWY, DWÓJKA, SKRZYNIA, NIEKORZYSTNOŚĆ, KLAUZULA, KAMIEŃ, GONADOTROPINA KOSMÓWKOWA, PERYPATETYK, ROZMYSŁ, PIEPRZ MNISI, PROAMERYKAŃSKOŚĆ, LICENCJA OTWARTA, MIKOZA, WAFEL, LOBELIOWE, ŻABA DARWINA, PSYCHIATRIA REPRESYJNA, KREACJA, DRĘTWA, MIESZACZ, ANTECEDENCJA, WYCIĄG TALERZYKOWY, ŹRÓDŁO POLA, MOLESKIN, ŁYK, KOPS, MURARKA, MARTA, ZDRADA, SPIKER, LAK, GAD, POZIOM, SUKCESIK, LEŻA, PĘCHERZYCA OPRYSZCZKOWATA, STYPENDIUM SOCJALNE, ŚRODEK SPOŻYWCZY, POGROM, KLESZCZOWINA, RELIKWIA, PRADZIADEK, OKUPACJA, POZIOMICA, WYPRAWA, PROPAGANDA, SZEWRON, STACJA, OKRĘT-BAZA, OLEFINA, DZIEWUSZKA, PSYCHOLOGIA, ALBAŃSKOŚĆ, HULK, HURMA, MENU, PROFESOR ZWYCZAJNY, POLIMER FLUOROWY, TRYTON, ANTYKOAGULANT, CZŁON KONSTYTUTYWNY, SONDA, WIECZÓR POETYCKI, ŁUK, HACZYKOWIEC BŁYSZCZĄCY, HOL, NAPPA, KSIĘGA METRYKALNA, DIERA, KREPON, KUMKWAT, OCZKO, MUR, JEANS, ROLNIK RYCZAŁTOWY, FRANCUSKOŚĆ, POŁĄCZENIE WYRAZOWE, OPŁATA STOSUNKOWA, BAWOLE OKO, GRADACJA, BEZREFLEKSYJNOŚĆ, SUBSTANCJA ZAPACHOWA, ZNAK PRZESTANKOWY, ZAKURZENIE, SOLE, RZADKOŚĆ, LINIA DŁUGA, JĘZYK, REOGRAF, NAZWA PATRONIMICZNA, METEOR, GATUNEK ITEROPARYCZNY, ŚWIATŁO ZIELONE, WYŻYNA, GAŁĘZIAK, BYDLĘ, ALIENACJA, OFICJALNOŚĆ, CHOROBA ZARAŹLIWA, PROSTOPADŁA, KANTOR, OCHRONNIK, PRZYKRYWKA, WYRAŻENIE, ŚMIECIARZ, ARSENIAN(III), ALFABET MORSE'A, OCZKO, TEŚCIK, KLUCZ, ALIANT ZACHODNI, WARZYWNIK, TYRANIA, KROPKA, CZYREŃ, NACZYNIE, LALKARSTWO, ANTABA, IMINA, KAMIENICA, WYPADEK KOMUNIKACYJNY, LOTERIA PROMOCYJNA, TOINA, KOCIOŁ WIROWY, SKŁAD WOLNOCŁOWY, CÓRKA ŚMIECIARZA, MASZYNA DO PISANIA, FLOTA, WARIOMETR, WIELORDZENIOWOŚĆ, KAMIEŃ NAGROBNY, KOMANDOR, EKSPANDOR, DYBUK, DYSPROPORCJA, POLIPTYK, HAZARD, PODSTAWA, NEGACJONISTA, AFERA, JAŁOWIEC POSPOLITY, STROLLER, ZDROWY ROZSĄDEK, PODCIŚNIENIE TĘTNICZE, LEN, DESKA ŚNIEŻNA, ANGIELSKI, ?KAZALNICA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.913 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

POJĘCIE Z ZAKRESU TEORII DECYZJI, OZNACZAJĄCE PRZYPORZĄDKOWANIE KAŻDEJ DOPUSZCZALNEJ DECYZJI, ILOŚCIOWEJ LUB JAKOŚCIOWEJ OCENY KORZYŚCI, WYNIKAJĄCYCH Z PODJĘCIA TAKIEJ DECYZJI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: POJĘCIE Z ZAKRESU TEORII DECYZJI, OZNACZAJĄCE PRZYPORZĄDKOWANIE KAŻDEJ DOPUSZCZALNEJ DECYZJI, ILOŚCIOWEJ LUB JAKOŚCIOWEJ OCENY KORZYŚCI, WYNIKAJĄCYCH Z PODJĘCIA TAKIEJ DECYZJI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KRYTERIUM OCENY DECYZJI pojęcie z zakresu teorii decyzji, oznaczające przyporządkowanie każdej dopuszczalnej decyzji, ilościowej lub jakościowej oceny korzyści, wynikających z podjęcia takiej decyzji (na 21 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KRYTERIUM OCENY DECYZJI
pojęcie z zakresu teorii decyzji, oznaczające przyporządkowanie każdej dopuszczalnej decyzji, ilościowej lub jakościowej oceny korzyści, wynikających z podjęcia takiej decyzji (na 21 lit.).

Oprócz POJĘCIE Z ZAKRESU TEORII DECYZJI, OZNACZAJĄCE PRZYPORZĄDKOWANIE KAŻDEJ DOPUSZCZALNEJ DECYZJI, ILOŚCIOWEJ LUB JAKOŚCIOWEJ OCENY KORZYŚCI, WYNIKAJĄCYCH Z PODJĘCIA TAKIEJ DECYZJI sprawdź również:

lekarz specjalista w zakresie pediatrii, nauki o chorobach występujących wśród dzieci i metodach ich leczenia ,
nauka o technice, historii i metodologii nauczania tańca ,
aproksymatyw, który polega na nieostrych granicach denotacji danego wyrażenia ,
samotność ,
'My Pierwsza ...' ,
tkanina wełniana z przędzy czesankowej, o splocie skośnym, gładka, z widocznymi skośnymi prążkami; używana na kostiumy, suknie, garnitury ,
półwysep w północno-wschodnich Chinach ,
kobieta, dziewczyna, która wiecznie marudzi, grymasi, ma chimery (fochy), nic jej się nie podoba ,
choroba, w której organizm chorego produkuje zbyt duże ilości erytrocytów, granulocytów i płytek krwi ,
1) ZROSTNICA - nitkowaty glon, 2) kosmopolityczna roślina zielna z rodziny goździkowatych, w Polsce 9 gatunków ,
amunicja, której czynnikiem rażącym jest pojedynczy pocisk strzelecki (dawniej nazywany kulą, najczęściej wykonany ze stopu ołowiu, w pełnym lub częściowym płaszczu) ,
pisarka włoska (1870-1945), zbiór poezji, powieści, nowele; „Pieśni niedoli”, „Burze” ,
ruch wokół osi, wirowanie ,
dział zoologii zajmujący się mięczakami ,
komora wypełniona powietrza znajdująca się wewnątrz powłoki balonu lub sterowca ,
plotkuje z kapitanową ,
fizyk amerykański (1905-1991), badacz promieniowania kosmicznego ,
zmęczenie, zwłaszcza niechęć do wstawania z łóżka, również wywołane kacem ,
skład, miejsce przechowywania, zarówno przedmiotów materialnych, jak i np, genów, leksyki ,
jakość brzmienia gitary ,
Epitrimerus piri - gatunek roztocza z rodziny szpecieli ,
teoria praw ruchu obiektów poszerzająca zakres mechaniki na sytuacje, dla których przewidywania mechaniki klasycznej nie sprawdzały się ,
odlot ptaków przed zimą do ciepłych krajów ,
reklama w TV ,
zestaw do gry w bierki ,
PANTARKA; ptak z rzędu kuraków hodowany dla mięsa i jaj już od czasów rzymskich; południowa i środkowa Afryka ,
Lycaenidae - rodzina motyli dziennych, licząca około 6000 gatunków (z czego na terenie Polski wykazano 59 gatunków); są to motyle małe lub średniej wielkości (od 1,5 cm do 8 cm rozpiętości skrzydeł), występujące we wszystkich zoogeograficznych krainach świata ,
WODOLOT ,
osoba, która za czasów PRL prowadziła nielegalny obrót walutami, tzn. skupowała i sprzedawała dolary amerykańskie, a także inne waluty wymienialne i bony dolarowe PeKaO ,
osada w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie mrągowskim, w gminie Mrągowo

Komentarze - POJĘCIE Z ZAKRESU TEORII DECYZJI, OZNACZAJĄCE PRZYPORZĄDKOWANIE KAŻDEJ DOPUSZCZALNEJ DECYZJI, ILOŚCIOWEJ LUB JAKOŚCIOWEJ OCENY KORZYŚCI, WYNIKAJĄCYCH Z PODJĘCIA TAKIEJ DECYZJI. Dodaj komentarz

6×2 =

Poleć nas znajomym:

x