TKANINA BAWEŁNIANA, LNIANA LUB KONOPNA O SPLOCIE ATŁASOWYM, GŁADKA, PRZEWAŻNIE BIAŁA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

DYMKA to:

tkanina bawełniana, lniana lub konopna o splocie atłasowym, gładka, przeważnie biała (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: DYMKA

DYMKA to:

tkanina bawełniana, konopna lub lniana w splocie atłasowym, jednobarwna lub w pasy (na 5 lit.)DYMKA to:

mała (młoda) cebulka cebuli zwyczajnej; nowalijka, cebula łagodna w smaku, najczęściej jedzona na surowo (na 5 lit.)DYMKA to:

drobne cebule cebuli zwyczajnej użytkowane jako sadzonki (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "TKANINA BAWEŁNIANA, LNIANA LUB KONOPNA O SPLOCIE ATŁASOWYM, GŁADKA, PRZEWAŻNIE BIAŁA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.675

ŚNIADANIE KONTYNENTALNE, KONTROLER, DUPLIKACJA, STOS, DEPESZOWIEC, OSCYLATOR, KABINA, SYSTEM ZARZĄDZANIA, POMURNIK, PLIK DŹWIĘKOWY, BIAŁY KRUK, UKŁAD OPTYCZNY, BRYFOK, ROPOWICA KŁĘBU, LEMONIADA, OKAP, KNOT, SAMOLOT BOMBOWY, SABOTY, CHOŁODEĆ, TAFTA, ŻÓŁWIE, APOSTOŁ, KOSZER, GODŁO PROMOCYJNE, PRZÓD, FALA, WYKŁAD, BRZOSKWINIA, DZIEWICTWO, GERYDON, BAWEŁNA, LEBERKA, MOZART, ZNAKOMITOŚĆ, AKSAMIT, NIEŚMIAŁOŚĆ, OLIWA, KONCENTRAT, WYBIEG, STARA MALUTKA, HARACZ, ROZSZCZEP WARGI, KLESZCZE, SPRAWUNEK, ZWIERCIADŁO, APORT, POSUW, UKŁAD ADAPTACYJNY, DANE, PLAFON, RĘKAW, SUKNO, FESTIWAL, EKWILIBRYSTYKA, FLANELA, TONAŻ, NAGIEL, LAMPA ELEKTROMETRYCZNA, WYKLUCZENIE, POLSKI-SLOWNIK.PL, AKOMPANIAMENT, STOŻEK NAPŁYWOWY, BIAŁE PLAMY, HEKSAMETR, TRANSPORTEREK, PRZEDŁUŻACZ, WYKONAWCA, ISTOTA FANTASTYCZNA, PRZESTAWNIA, WŁÓKNO, ARCHEOLOGIA, BRĄZOWNIK, EWOLUCJA, NIEWYDAJNOŚĆ, GODET, SAKSAUŁ, JEDNOSTKA NAUKOWA, GOTYK, WYRÓB MEDYCZNY, GABINET, M, APARAT REGENERACYJNY, ALARM BOJOWY, NAPAŚĆ, UPOKORZENIE, ISTOTA ŻYWA, POWTÓRZENIE, PRZEDNÓWEK, REPETYCYJNOŚĆ, HIPODROM, ISTOTA, BONANZA, NIEBOŻĘ, CIĄŻA JAJOWODOWA, SER EDAMSKI, OPERA MYDLANA, BROKAT, KOLUMNA, MRÓWKA ZŁODZIEJKA, POR, INKUBATOR TECHNOLOGICZNY, BANDYCTWO, PATENA, TUMBA, FĄFEL, TYNKTURA, ŁAŃCUSZEK, SAJETA, POSREBRZANIE, KIR, JĘZOR LODOWCOWY, SIODZI, HOLOGRAM, KARAFECZKA, TYNK, ŚWIATŁO, NOMOKANON, SERWETECZKA, AUTKO, CZARODZIEJSTWO, PŁYWACZEK, ROSZCZENIE ZWROTNE, HAYDN, GNIAZDO, ISLANDZKOŚĆ, ALBUM, CZYNNOŚĆ ŁĄCZENIOWA, TYKA, KOŁNIERZYK, BRZMIENIE, HARISSA, OSTRY DYŻUR, OKRAJKA, DRUGA POŁOWA, SZLAUF, POWSINOGA, MOTET, KONWOLUCJA, SZWADRON ŚMIERCI, BOM, PANICHIDIA, MIKOZA, MINESTRONE, ODSYŁACZ, TESTOWANIE WZORCOWE, ELANOWEŁNA, DOZOROWIEC POGRANICZA, ZAIMEK NIEOKREŚLONY, KOOPERANT, MIKSER, SZCZEP, MONETA OBIEGOWA, BENCHMARK, DEPORTOWANY, BAWEŁNA, CIEK, OPCJA WALUTOWA, PROFESJA, ŚRUBA POCIĄGOWA, CZWARTY, TERMOLUMINESCENCJA, TRÓJSTRONNOŚĆ, KOD DWÓJKOWY, STRZAŁA, BIAŁA ŚMIERĆ, SELEKCJA, ELKI, NIEPOKALANEK, FISTUŁA, KOLUMBARIUM, TWIST, INWEKTYWA, ISKRA, SZATAN, PIERDOLENIE O SZOPENIE, JAZ, ZŁODZIEJKA, KONKURENCJA, NAPĘD, BIAŁA, BEZUCZUCIOWOŚĆ, ZGRED, AMBASADOR, CZASZA, KOSZMAR, LUD, KASZYCA, CHÓR, CHOROBA BAWEŁNIANA, GATUNEK ZBIOROWY, NIEGOSPODARNOŚĆ, MIŚ, WERYSTA, KONFIRMACJA, GRYBOSZ, PEAN, ITALIAŃSKI, ZMAGANIA, WYZWOLICIEL, SIŁA, TEATR, MISTERIUM MĘKI PAŃSKIEJ, ZBRODNIA NAZISTOWSKA, PURPURA, GWIAZDKA, ADMINISTRATOR APOSTOLSKI, PSYCHIATRIA REPRESYJNA, PLAGA, BETON, TOFFI, WIERCENIE, BIAŁA, SMAK, TAKSYDERMIA, SEZAM, PROJEKT ARCHITEKTONICZNY, TABULA RASA, WARTOWNIA, BIAŁA MAGIA, KROSOWNICA WIZYJNA, KSIĘŻULEK, GADZINA, TRAWERS, GRZYB NIEJADALNY, BEZPIECZNE ZAPASY, DRAMATOPISARSTWO, LATARNIA, NAROST, WĄŻ, SOPEL, AKRYL, SZKIC TOPOGRAFICZNY, PRĄTNIKOWE, KASZA, ZAPRAWA, KURTYNA, BACIK, NIEPRZYCHYLNOŚĆ, BITWA, WĘGLOWODORY ACYKLICZNE, NASTURAN, KARZEŁEK, AZJATA, KAPISZON, CHARAKTERYSTYKA, GARNITUR, CHARAKTERYSTYKA CZASOWA, OPONA PNEUMATYCZNA, ŚWIĘTOKRADZTWO, TROL, KŁOSEK, WIATR, FUSY, ZEFIR, MUR OPOROWY, DECYMA, ŁYKACZ, WPRAWKA, SOK, ŚLIWA, MASZT ANTENOWY, BLINDAŻ, ASSAPAN, ELASTYL, IRYGATOR, NADLOTKA, POROST, HEKSACHLOROFEN, WATA, KUBECZEK, GIMBAZA, EDYKUŁ, GEKONEK, SZABLA, ADRES FIZYCZNY, IZOMER, STRUKTURA ASORTYMENTOWA, DOMEK DLA LALEK, OSCYLACJA, PROGRAM, WIRUS ZAPALENIA ROGÓW PRZEDNICH RDZENIA KRĘGOWEGO, JUBILER, KŁUSAK FRANCUSKI, RAJD GWIAŹDZISTY, PEIRESKIA, ZASTRZALINOWATE, TEUTON, TĘSKNOTA, FACET, UDRĘCZENIE, NIECKA ARTEZYJSKA, METROPOLIZACJA, CZEP, WYNACZYNIENIE, RUMUŃSKOŚĆ, OPERATOR, PADYSZACH, ZNAJDEK, ?ZACIĘCIE.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.675 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

TKANINA BAWEŁNIANA, LNIANA LUB KONOPNA O SPLOCIE ATŁASOWYM, GŁADKA, PRZEWAŻNIE BIAŁA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: TKANINA BAWEŁNIANA, LNIANA LUB KONOPNA O SPLOCIE ATŁASOWYM, GŁADKA, PRZEWAŻNIE BIAŁA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
DYMKA tkanina bawełniana, lniana lub konopna o splocie atłasowym, gładka, przeważnie biała (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

DYMKA
tkanina bawełniana, lniana lub konopna o splocie atłasowym, gładka, przeważnie biała (na 5 lit.).

Oprócz TKANINA BAWEŁNIANA, LNIANA LUB KONOPNA O SPLOCIE ATŁASOWYM, GŁADKA, PRZEWAŻNIE BIAŁA sprawdź również:

czajnik - naczynie do gotowania wody ,
miłośnik przyrody ,
Harpiinae - podrodzina ptaków z rodziny jastrzębiowatych (Accipitridae) ,
jedna z siedmiu grup wirusów, wyróżnionych przez Davida Baltimore'a; wirusy zawierające jednoniciowy RNA o ujemnej polarności ,
zdrobniale: fala - pasmo włosów, które się skręca ,
filozof lub artysta będący zwolennikiem katastrofizmu - postawy wyrażającej przeświadczenie o nieuniknionej, gwałtownej zagładzie obecnej formy świata i cywilizacji ,
indyjski asceta, który poprzez hartowanie swojego ciała i umysłu zyskuje odporność na kontakt z gorącymi i ostrymi przedmiotami, ogniem itp ,
rybożerny ptak z rzędu wiosłonogich o małej głowie i długiej szyi i dziobie; obszary nawodne i bagniska strefy międzyzwrotnikowej całego świata ,
minog kaspijski, Caspiomyzon wagneri - gatunek pasożytniczego bezżuchwowca z rodziny minogowatych (Petromyzontidae), jedyny przedstawiciel rodzaju Caspiomyzon; minóg kaspijski zamieszkuje Morze Kaspijskie i wpadające do niego rzeki, zwłaszcza Wołgę i jej dopływy Kamę i Okę, Ural, Terek i Kurę ,
podejście, nastawienie człowieka, który nie uznaje dogmatów bezkrytycznie, podważa je lub w ogóle ich nie uznaje ,
prawo do czerpania korzyści finansowych z jakiegoś dzieła, wytworu, inwestycji lub nieruchomości ,
sosna japońska, Pinus densiflora - gatunek drzewa z rodziny sosnowatych (Pinaceae) ,
kawałek futra lub materiału podbity watoliną, zeszyty w ten sposób żeby można było włożyć doń dłonie dla ochrony przed zimnem - noszona od XVI do XX w ,
wynalazek, którego używanie przynosi negatywne skutki ,
miasto znane z fabryki porcelany ,
cecha czegoś, co jest oceniane jako odstręczające, godne potępienia, sprzeczne z obowiązującymi standardami etycznymi, bardzo niestosowe, brzydkie ,
ogół zabiegów służących prezentacji, analizie i interpretacji postaci literackiej ,
francuski lekarz parazytolog (1845-1922); odkrywca zarodźca zimnicy, laureat nagrody Nobla ,
ptak z rodziny dzierzbowatych ,
ktoś bardzo cenny, ważny, bez kogo byłoby dużo trudniej i gorzej ,
samochodowy element pasywnego systemu bezpieczeństwa, mający na celu zamortyzowanie uderzenia o elementy pojazdu ciała (w szczególności głowy) pasażerów i kierowcy w wypadku zderzenia (czołowego lub bocznego) ,
pospolity ptak z rodziny krukowatych ,
legendarny kielich ,
namiot z akrobatami ,
miasto blisko Mikołajek ,
w chemii: symbol neonu ,
ktoś bardzo niezdarny, słaby ,
lampa elektronowa, w której zmiany natężenia prądu jonowego wykorzystywane są do mierzenia bardzo małych ciśnień zawartego w niej gazu ,
w XVII/XIX w. wyborowy żołnierz kawalerii i piechoty w wielu krajach europejskich ,
cecha charakteru; przenośnie: uległość, niezdecydowanie

Komentarze - TKANINA BAWEŁNIANA, LNIANA LUB KONOPNA O SPLOCIE ATŁASOWYM, GŁADKA, PRZEWAŻNIE BIAŁA. Dodaj komentarz

3+3 =

Poleć nas znajomym:

x