GRUPA OSÓB DECYDUJĄCYCH O NADANIU JAKIEGOŚ ODZNACZENIA (ORDERU, TYTUŁU LUB NAGRODY) - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KAPITUŁA to:

grupa osób decydujących o nadaniu jakiegoś odznaczenia (orderu, tytułu lub nagrody) (na 8 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: KAPITUŁA

KAPITUŁA to:

kolegialny organ władzy w Kościele (na 8 lit.)KAPITUŁA to:

zgromadzenie zakonników zwołane w celu omówienia spraw związanych z funkcjonowaniem zakonu, wyborem przełożonego itp (na 8 lit.)KAPITUŁA to:

zespół duchownych mających prawo wyboru biskupa (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "GRUPA OSÓB DECYDUJĄCYCH O NADANIU JAKIEGOŚ ODZNACZENIA (ORDERU, TYTUŁU LUB NAGRODY)". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.739

KLERK, KOSARZ, HARDTOP, MIT, POMNICZEK, WIELOKULTUROWOŚĆ, LASONOGI, ELITA, BRAMOWNICA, MAZUREK, ANTYCYPACJA, PIERWSZY OFICER, SZNUR, KONTRASYGNATURA, GRAFOSKOP, PODATEK KOŚCIELNY, ALEUCKI, BAGAŻ, NEKROPOLIA, NIEOCZYWISTOŚĆ, DRESZCZ, CHARAKTERYSTYCZNOŚĆ, AUTOMAT TELEFONICZNY, BISEKS, KLAMRA KOMPOZYCYJNA, KONDYCJONALIZM, JEDNOSTKA ALOKACJI, SYNDYKAT ZBRODNI, CZTEROSUW, CELIBAT, GĘSI, ZESPÓŁ CHOROBOWY, GALASÓWKA, MAHOŃ, FLET PROSTY, NIEMOŻLIWOŚĆ, KNEDLIK, TRANSPORTOWIEC, ROZMAITOŚĆ TOPOLOGICZNA, ELASTOMER, COTELE, TYGIEL, TURBULENCJA, KRĄŻOWNIK POMOCNICZY, RODZEŃSTWO CIOTECZNE, WĘZEŁ DROGOWY, KOSZ, PYSZCZEK, DELOKALIZACJA, OKRĘT, MIEJSCE ŚWIĘTE, WŁOCHACZ, MIŁORZĘBOWE, HIPOTONIA ORTOSTATYCZNA, KORPUS, FERMAN, KLAUZULA WYKONALNOŚCI, MAKROKIERUNEK, TARCZA, PRZYMUS BEZPOŚREDNI, JEHOLOPTER, DRZEWOSTAN NASIENNY, ALBUM, HETERODYNA, BIAKS, OBRAMIENIE, MARRAN, BIAŁY MARSZ, SKARANIE BOSKIE, BĘBEN, AUTOMAT, ROTACJA, SIORKA, CENTRUM POBYTOWE, REPLIKA, OKOLICA, OSZCZĘDNOŚĆ, KORYTARZ, SKALEŃ AWENTURYNOWY, TEORIA INFORMACJI, ALASKA, ARESZT ŚLEDCZY, ARTUR, LICHWA, ŁĄCZNIK ZESPOŁOWY, BALOT, DRELICH, CZYNNOŚCI DOWODOWE, MIECH, BALDACHIM, BLASZKA, PAPRYKARZ, KWAS LINOLENOWY, KRATER METEORYTOWY, WYKUPNE, GRUPA PRZEMIENNA, GAMBIT, BRUZDKOWANIE, BREZYLKA, PERYPATETYK, CANCA, INTERIOR, BONANZA, WOLNY, ROŚLINA PASTEWNA, DANINA, ENDOPSAMMON, OFIARA ŚMIERTELNA, PRZYPADŁOŚĆ, CZOŁO, TALAR, WYZIEW, WZÓR, KRĄŻNIK, DRUK, TEREN ZIELENI, GORSET, ANTRESOLA, ŚLIZG, LUK ŁADUNKOWY, SEŁEDEC, PRZYMIERZE, WÓZEK, LEKTURA, CYTOSTATYK, PASTEL, KOSTKA, KAMIZELKA, SZKARADA, OGNIWO SREBROWE, SFERA GWIAZD STAŁYCH, LEKCJA, POŁOZY, ZARZĄD, DZIADZIENIE, SUWNICA, KARMNIK, HOKEJ, LINA, STAROFRANCUSKI, UDAR, RENKLODA, TRANSGRESJA, ZDOBNICTWO, KOLUMNA, BLIN, PROBLEM NIEROZSTRZYGALNY, OKNO, KRÓLEWICZ, WNĘKA, ADRESAT, PRZECIWNIK, UDERZENIE, PAPIER ŚWIATŁOCZUŁY, AIDEOLOGICZNOŚĆ, BANDA, NIEWOLNIK, SZMAT, GRADACJA, POLSKI-SLOWNIK.PL, FESTYN, IGLAK, HALO, GAŁĘZIAK, LIDER, REDUKTOR, PAULING, NIEDOSTRZEGALNOŚĆ, DUNGANIE, ECHOLOKACJA, KOMISANT, WĄŻ, INERCYJNOŚĆ, STACJA, KOREAŃSKI, MASZYNOWNIA, KARTKA, FEROMON, MOC CZYNNA, INTERCEPCJA, SPRZĘT, DRAPIEŻNOŚĆ, MNIEJSZOŚĆ ETNICZNA, ABFARAD, KSIĄŻKA ADRESOWA, LUDWIK, NIEWYPARZONA GĘBA, ŚMIERDZIEL, KRATER, LITEWSKI, OPERATOR KABLOWY, CHOROBA ODZWIERZĘCA, TERAPIA ZAJĘCIOWA, RÓWNANIE RÓŻNICOWE, KORZENIE, POLSKI, BEJCA, PANTOGRAF, SOLO, SZESNASTKA, ODCZYN, TRACKBALL, JEDNOPŁAT, INTERFEROMETRIA WIELKOBAZOWA, SALCESON, AUSZPIK, MONOPOL, PELAGRA, BAJCA, CZEK PODRÓŻNICZY, SZURPEK MISECZKOWATY, KUGLARZ, OBOWIĄZEK POGRZEBOWY, BOSS, ESKONTO, PAROKSYTON, NACZYNIE, NIEBOŻĘ, CISINA, CZWARTY, OBŁĄKANIEC, NIEGOSPODARNOŚĆ, KOD GENETYCZNY, JASKINIA LODOWA, KASZTANEK, OSOBA, DWUDZIESTKA, DŻIHAD, AKCENT, SZAROWIPTERYKS, ŚWIATŁO POSTOJOWE, BRZOSKWINIA, ANTYDOGMATYZM, DYSKONTO, GOSPODARZ DOMU, PASZTET, BABINIEC, ARSYNA, GRUPA NITRYLOWA, CHAŁUPNICA, FRISCH, PRODUKT UBOCZNY, TECHNICZNY NOKAUT, GUZ, ANTAŁEK, SPRAWA, ANALFABETYZM EMOCJONALNY, MULTIKULTURALIZM, NIEMIECKI, KONTROLA PASZPORTOWA, LINIA LOTNICZA, DUCHOWY PRZYWÓDCA, KSZTAŁTOWANIE ŚRODOWISKA, SPECYFIKACJA, KSIĘGA HODOWLANA, LAS, WIRTUOZERSTWO, LEGITYMACJA PROCESOWA, RATING, OKRES MIĘDZYLODOWCOWY, AEROZOL ATMOSFERYCZNY, PUNKT KARNY, OPIEKUŃCZOŚĆ, MONITOR, DENDRYT, WARBURG, WSTĘŻNIAKI, EMPIREUM, WOLE OKO, KLUCZ ELEKTROLITYCZNY, ZAINTERESOWANIE, LUMBALIZACJA, PEŁNA GRUPA LINIOWA, CIS, PODGLĄD, ZNAK KOREKTORSKI, WŁOSKOŚĆ, LAS OCHRONNY, WYCHÓD, BOR, MOTET, ZAJĄKNIĘCIE, KRAKERULA, KARIN, GORCZYCZNIK, KOPARKA WIELONACZYNIOWA, POCENIE, DEKRETACJA, PRZEWRÓT, IMITATOR, WYCHODZTWO, KOMANDO, OKRUTNOŚĆ, EMOCJA, NASIĘŹRZAŁ, ROŚLINA TRUJĄCA, KURACJA SZOKOWA, MELON, GUARANA, ?LEK PRZECZYSZCZAJĄCY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.739 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

GRUPA OSÓB DECYDUJĄCYCH O NADANIU JAKIEGOŚ ODZNACZENIA (ORDERU, TYTUŁU LUB NAGRODY) się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: GRUPA OSÓB DECYDUJĄCYCH O NADANIU JAKIEGOŚ ODZNACZENIA (ORDERU, TYTUŁU LUB NAGRODY)
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KAPITUŁA grupa osób decydujących o nadaniu jakiegoś odznaczenia (orderu, tytułu lub nagrody) (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KAPITUŁA
grupa osób decydujących o nadaniu jakiegoś odznaczenia (orderu, tytułu lub nagrody) (na 8 lit.).

Oprócz GRUPA OSÓB DECYDUJĄCYCH O NADANIU JAKIEGOŚ ODZNACZENIA (ORDERU, TYTUŁU LUB NAGRODY) sprawdź również:

podmiot gospodarczy posiadający osobowość prawną, prowadzący przedsiębiorstwo, ustanowiony na zasadach prawa spółdzielczego, odmiennego nieco od prawa spółek handlowych ,
mieszkanka Achai, krainy historycznej w Grecji ,
ułożenie dwóch elementów w taki sposób, że jeden nachodzi (nakłada się) na drugi ,
najjaśniejsza gwiazda w gwiazdozbiorze Orła ,
język z podgrupy języków południowosłowiańskich; używany głównie w Chorwacji, krajach sąsiednich oraz przez część Chorwatów na całym świecie ,
lipaza lub pepsyna ,
okoliczności niejawne, nie dla wiadomości każdego, to, czego nie widać gołym okiem ,
rodzaj nici do haftu ,
nakrycie głowy będące częścią munduru (zwykle wojskowego) ,
pora, termin ,
artysta, którego domeną jest grafika ,
stan, gdy u chorych z ropomoczem nie udaje się wyhodować bakterii w badaniu bakteriologicznym na standardowych pożywkach ,
pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 79 ,
zmiana pozycji, postawy ciała ludzkiego, zwierzęcego lub jego części ,
część lokomotywy lub innego pojazdu trakcyjnego, przeznaczona dla maszynisty lub także jego pomocnika, z której odbywa się kontrola pracy urządzeń lokomotywy lub innego pojazdu ,
wers, który liczy osiem sylab ,
w filozofii: każdy pogląd traktujący ruch, rozwój, zmienność lub stawanie się, w przeciwstawieniu do statyczności, jako pierwotny i podstawowy czynnik bytu ,
... VAT za usługi ,
umowa pomiędzy sprzedającym a kupującym, zgodnie z którą sprzedający zobowiązuje się zatrzymać coś dla kupującego ,
Donacobiidae - rodzina ptaków z rzędu wróblowych ,
jedna z czterech podstawowych pór roku w przyrodzie, w strefie klimatu umiarkowanego, charakteryzująca się umiarkowanymi temperaturami powietrza z rosnącą średnią dobową oraz umiarkowaną ilością opadu atmosferycznego ,
miasto w Niemczech (Turyngia), nad Białą Elsterą, ważny węzeł kolejowy ,
rasa gołębi odznaczająca się ciemnymi piórami na ogonie i pod szyją ,
cecha; potencjalna możliwość, umiejętność zrobienia czegoś, bycia jakimś, ulegnięcia czemuś ,
mała wyżyna lub o wyżynie pozytywnie ,
coś, co komuś lub czemuś zagraża, niebezpieczeństwo ,
gatunek sowy, brązowy, na głowie 'uszy', w Polsce rzadki, chroniony ,
brak tchu, niemożność złapania oddechu, np. po wysiłku ,
twardy materiał ścierny, stanowiący roboczą część maszyn szlifujących ,
jednostka dawki pochłoniętej w układzie SI (jednostka pochodna układu SI); jest to ilość energii promieniowania (w dżulach) pochłoniętej przez kilogram materii

Komentarze - GRUPA OSÓB DECYDUJĄCYCH O NADANIU JAKIEGOŚ ODZNACZENIA (ORDERU, TYTUŁU LUB NAGRODY). Dodaj komentarz

5×4 =

Poleć nas znajomym:

x