Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: INDYWIDUALNA LUB ZESPOŁOWA BROŃ STRZELECKA O KALIBRZE NIEPRZEKRACZAJĄCYM ZWYKLE 40 MM, PRZEZNACZONA DO ZWALCZANIA CELÓW POWIERZCHNIOWYCH POCISKAMI WYBUCHOWYMI (GRANATAMI) NA DYSTANSACH DO 400 METRÓW

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

GRANATNIK to:

indywidualna lub zespołowa broń strzelecka o kalibrze nieprzekraczającym zwykle 40 mm, przeznaczona do zwalczania celów powierzchniowych pociskami wybuchowymi (granatami) na dystansach do 400 metrów (na 9 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: GRANATNIK

GRANATNIK to:

gładkolufa broń palna wyrzucająca granaty (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "INDYWIDUALNA LUB ZESPOŁOWA BROŃ STRZELECKA O KALIBRZE NIEPRZEKRACZAJĄCYM ZWYKLE 40 MM, PRZEZNACZONA DO ZWALCZANIA CELÓW POWIERZCHNIOWYCH POCISKAMI WYBUCHOWYMI (GRANATAMI) NA DYSTANSACH DO 400 METRÓW". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.047

ZAPIS, LUFKA, KRYTERIUM SYLVESTERA, PIORUN, KLEJNOT HERBOWY, MINUTA, TYKA, SYSTEM WCZESNEGO OSTRZEGANIA, ZWIĄZEK BOJOWNIKÓW O WOLNOŚĆ I DEMOKRACJĘ, CZABAN, WSTAWKA, WARSZTAT, LUDOJAD, HEAD HUNTER, KARABIN, MACHANIE RĘKĄ, TEST CIS-TRANS, ZNAMIĘ BECKERA, UDAWACZKA, AKWEN, KOSZ, TRZYNASTY, SUPERNOWA TYPU IC, WOLANT, BADANIE JAKOŚCIOWE, KSIĄŻKA ADRESOWA, DZIAŁO SAMOBIEŻNE, FREGATA ŻAGLOWA, MOŁDAWSKI, BLASTOGENEZA, BORDER, INSPEKTOR ROZBROJENIOWY, JUMPER, BIURO PARLAMENTARNE, BALSAM, LATARNIA, KRET, DEVELOPER, RYBY WĘDROWNE, POWIERNICTWO, INFORMACJA, STARA DUPA, TURMA, ADAPTACJA, KOSZ, PUSZKA, KUROPATWA, SZKLANKA, KACZKA KRAKWA, POWINOWACTWO, SATYRYCZNOŚĆ, ZNAK PRZESTANKOWY, TŁUK PIĘŚCIOWY, LEGENDA, ROZWAGA, PLANTACJA, LODÓWKA, KRYSTALOMANCJA, PRZEMYT PLECAKOWY, KRZYŻÓWKA, USTERKA, KAPSLA, GAMA, SZLACHAR, GERONTOKRACJA, NADŻERKA, EKSKLAWA, GAZ SYNTEZOWY, BEZGŁOWOŚĆ, HORYZONT, FUTERKO, DOKTOR, LEKTORIUM, SCENARIUSZ, WNIEBOWZIĘCIE, MAJSTERSTWO, GARDENIA, WĄTEK, RELIKWIA, PŁATEK, JĘZYK FRYZYJSKI, MŁAKA, PODRYG, BAGAŻ, PASZTET, EGRETA, NASTURAN, OŁTARZYK PRZENOŚNY, SIECZKA, PICA, NIEWYPARZONA GĘBA, ZANIECZYSZCZENIE, DYSZKANCIK, TREPANG, URZĄDZENIE RADIOWE, OSĘK, CZĄBER, PSEUDOPAŁANKOWATE, TIUL, KOGA, POPRZECZKA, DOMENA PUBLICZNA, ŻAGIEL REJOWY, WIOŚNIANKA, FAKT, KERATOPLASTYKA, SPUST, OMER, MUZYKA KAMERALNA, PRZEPRÓCH, OKULIZACJA, PIANOGUMA, POTWORKOWATOŚĆ, PROPORZEC, SUBSTRAT, ODDZIAŁ WYDZIELONY, BLIŹNIACZOŚĆ, ŁUPEK ILASTY, SANDALIN, PLATFORMA WIERTNICZA, ASCEZA, GUMKA, SCENA, KOMÓRKA, MIERZENIE, PAŁANKA, ROZLEGŁOŚĆ, BAJADERA, APRETURA, UKRZYWDZONY, HALABARDA, ANTENA SATELITARNA, USZKO, GŁOS, SENTENCJA, OSIEMNASTY, INKUBATOR, WARCHOŁ, SUCHOKLATES, KITEL, STRONA WWW, SZWEDZKI, DOCENT, ESCUDO, OBRÓBKA, POWIĄZANIE, MELDUNEK, GRADACJA, ŚMIERDZIUCH, FILIGRAN, HALO, DOCHODZĄCA DZIEWCZYNA, REFORMATOR, MAJORAT, NAŁÓG, KAMIENIARZ, SZKARADZIEŃSTWO, JĘZYK ARTYSTYCZNY, TAPETA, BOKÓWKA, RAJOKSZTAŁTNE, SŁODKA BUŁKA, REAKCJA SPRAWCZA, POWIEŚĆ PSYCHOLOGICZNA, OPASKA, MODUŁ MIESZKALNY, FAZA, MNICH, DRESZCZ, OCZKO, ATRAKTANT, KIEROWCA, KUTIKULA, GUFFA, ZNAK DIAKRYTYCZNY, SKRĘT, PRZEMYSŁ GÓRNICZY, UBARWIENIE OCHRONNE, KOLORYT, WRAK, FOTEL OBROTOWY, ODCISK PALCA, TOREBKA BOWMANA, WULWODYNIA, PIERNIK LUBELSKI, BASEN, JEZIORO DRUMLINOWE, SKROMNIŚ, REMIZA, BOMBA KOBALTOWA, DERP, TAGESTOLOGIA, ARYBALLOS, KAND, ŚCIGACZ, JARZMO MOSTOWE, TUNIKA, BIBLIOGRAFIA ZAŁĄCZNIKOWA, DUCHOWY PRZYWÓDCA, BROŃ, PISTOLET, PÓŁKOLONIE, FILTR, MIGRACJA, REMITENT, TREŚĆ, NAMIESTNIK, GODŁO PROMOCYJNE, ROK NIESKŁADKOWY, STOPIEŃ GEOTERMICZNY, WĄSONÓG, KARAFKA, LIDER, FRAMUGA, PRZEGRYZEK, MSZA GREGORIAŃSKA, WYBIEG, GOLEC, KROPIELNICA, DOROBEK, EPISKOPAT, RESIDUUM ZWIETRZELINOWE, KOKPIT, LOTNISKO WOJSKOWE, BATAGURY, OSNOWA, WYDAWNICTWO SERYJNE, OKREŚLNIK, BASEN MODELOWY, GUMA, TRANSPOZYCJA, BOLERO, LOKAL SOCJALNY, PARA, NABÓJ, KURKÓWKA, PĘTO, KATASTROFISTA, BOCZNIK, SZCZOTKA KRYSTALICZNA, DIABELSKOŚĆ, TRANSMITER, FLIGELADIUTANT, DOWÓD NIEKONSTRUKTYWNY, CELA, BBS, KOCIOŁ, OKTET, JATAGAN, ROZŁÓG, EMALIA, WAŁ, STOŻEK PASOŻYTNICZY, SIOSTRA, TRAGIZM, ULTRAMARYNA, RUCH, DYKTATURA, SZTAFETA, PODATEK IMPORTOWY, PRZYSPOSOBIENIE WOJSKOWE, PREZENTER, PARAMETR, CZOŁO, DROGA KOŁOWA, PRZEDMIOT ORTOPEDYCZNY, OCIEKACZ, ILLOKUCJA, BROŃ KLASYCZNA, CHOROBA ZAWODOWA, FANTAZJA, NARZĄD WYDALNICZY, RPG, KARABIN MYŚLIWSKI, REGULATOR KWASOWOŚCI, MAJÓWKA, OKULARY, DOPŁYW, RÓG, GŁOWOCISOWATE, MIKROOTOCZENIE, MOZART, SZKLIWO CERAMICZNE, WARP, TAKSON, SZCZENIACZEK, BRZOZA OJCOWSKA, MIEJSCE ZAMIESZKANIA, POSTAWA, SUMAK, FUNKCJA ZDANIOWA, NAKAZ, SŁUŻEBNIK, OPASŁOŚĆ, RZEKA CHWILOWA, KOLOKWIUM, KRAWĘDŹ, REMONT BIEŻĄCY, KONCYLIACJA, TWÓR.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.047 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżówki dla opisu: indywidualna lub zespołowa broń strzelecka o kalibrze nieprzekraczającym zwykle 40 mm, przeznaczona do zwalczania celów powierzchniowych pociskami wybuchowymi (granatami) na dystansach do 400 metrów, jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: INDYWIDUALNA LUB ZESPOŁOWA BROŃ STRZELECKA O KALIBRZE NIEPRZEKRACZAJĄCYM ZWYKLE 40 MM, PRZEZNACZONA DO ZWALCZANIA CELÓW POWIERZCHNIOWYCH POCISKAMI WYBUCHOWYMI (GRANATAMI) NA DYSTANSACH DO 400 METRÓW to:
Hasło Opis krzyżówkowy
granatnik, indywidualna lub zespołowa broń strzelecka o kalibrze nieprzekraczającym zwykle 40 mm, przeznaczona do zwalczania celów powierzchniowych pociskami wybuchowymi (granatami) na dystansach do 400 metrów (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

GRANATNIK
indywidualna lub zespołowa broń strzelecka o kalibrze nieprzekraczającym zwykle 40 mm, przeznaczona do zwalczania celów powierzchniowych pociskami wybuchowymi (granatami) na dystansach do 400 metrów (na 9 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x