INDYWIDUALNA LUB ZESPOŁOWA BROŃ STRZELECKA O KALIBRZE NIEPRZEKRACZAJĄCYM ZWYKLE 40 MM, PRZEZNACZONA DO ZWALCZANIA CELÓW POWIERZCHNIOWYCH POCISKAMI WYBUCHOWYMI (GRANATAMI) NA DYSTANSACH DO 400 METRÓW - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

GRANATNIK to:

indywidualna lub zespołowa broń strzelecka o kalibrze nieprzekraczającym zwykle 40 mm, przeznaczona do zwalczania celów powierzchniowych pociskami wybuchowymi (granatami) na dystansach do 400 metrów (na 9 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: GRANATNIK

GRANATNIK to:

gładkolufa broń palna wyrzucająca granaty (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "INDYWIDUALNA LUB ZESPOŁOWA BROŃ STRZELECKA O KALIBRZE NIEPRZEKRACZAJĄCYM ZWYKLE 40 MM, PRZEZNACZONA DO ZWALCZANIA CELÓW POWIERZCHNIOWYCH POCISKAMI WYBUCHOWYMI (GRANATAMI) NA DYSTANSACH DO 400 METRÓW". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.693

DZIADZIENIE, WRZĘCHY, HUNTER, DEPORTOWANY, RESPIRATOR, BAGNIK ZDROJOWY, OBRUS, JEDEN, NIBYPESTKOWIEC, KLAKSON, DRĄG, MAJÓWKA, GROŹBA KARALNA, SPRZĘT, CHODZĄCY TRUP, OBŁOK SREBRZYSTY, REN, TERSIN, WIĘZADŁO, URNA, FUTRYNA, KLIKOWOŚĆ, POTWÓR, WYMUSZENIE ROZBÓJNICZE, KUCHNIA, REZYDUUM, KRZYŻ PAPIESKI, CHACHAR, KULTUROWOŚĆ, SPÓJNIK, MANDYLION, PLANISTYKA, DYFUZJA KULTUROWA, MAŁŻONEK, COŚ NA ZĄB, DYFERENCJA, ŚWIERGOT, WANIENECZKA, KOSMITA, MATNIA, KRĄŻOWNIK POMOCNICZY, PARÓWKA, LYCRA, TRZYDZIESTKA, ROZSADNIK, SKRZYNKA, DOBRA, CIĘŻKI SPRZĘT, PRZYBLIŻENIE, BÓR BAGIENNY, HONDA, KOMPATYBILNOŚĆ, JAJA, ZNACZENIE, KĄPIEL, LEBERA, SEJSMOGRAM, RUMPEL, LISTA TRANSFEROWA, OKLUZJA, KWASZONKA, FROTTOLA, PEREŁKA, TALIB, ZAŁATWIANIE, ARTEFAKT, ŁAPOWNICTWO BIERNE, TARCZA, CZOŁÓWKA, SKAŁA MAGMOWA, PAWILON, MUSZKA, ZBOŻE, KOŁO MŁYŃSKIE, CZUB, ALPAKA, PŁATKI ŚNIADANIOWE, PIĘKNOŚĆ, ABIOGENEZA, FREZARKA KOPIARKA, CIECZ WYCZERPANA, DZWONEK, WYRAZY, RAJSKI PTAK, KAZALNICA, DROŻDŻE, SERENADA, OPALIT, RAPTULARZ, BEJCA, RESTRYKCJA, BAR, WYPALANKA, SZEŚĆDZIESIĄTKA, SZWAGROSTWO, ZESPÓŁ NADPOBUDLIWOŚCI PSYCHORUCHOWEJ Z DEFICYTEM UWAGI, CYC, PANORA, RZEMIEŚLNICTWO, OSTRUŻYNY, KRÓL, KOLCZAK, KAWA ROZPUSZCZALNA, SZCZYTNICA, GŁĘBSZY, TREK, PATENA, ANTYGWAŁTY, CIĄGNIK SIODŁOWY, METYLOTROFIA, KARYKATURALNOŚĆ, POJAZD SZYNOWY, PASZTETÓWKA, OWALNICA, STREFA RYFTU, BIBLIOTEKA, KLAWIATURA, PALATOGRAM, MAJKA, TRUD, WIERCIPIĘTKA, KAMIEŃ, FITONCYD, TUM, AUTOMAT, FUNT-SIŁA, BELWEDER, KOSZYKARSTWO, ODBOJNICA, PLAGIAT, SŁOIK, EPOKA, STATUS SPOŁECZNY, FILM NOIR, BANKOWOŚĆ ISLAMSKA, CEDUŁA, ANGIELSKOŚĆ, OTWÓR, PIRAT, ODPADY PROMIENIOTWÓRCZE, JEZIORO DRUMLINOWE, FAŁDA, BŁĄD SYSTEMATYCZNY, TYRAŃSTWO, MAKIMONO, SZPONA, SKANDYNAWSKOŚĆ, LUKA STRATYGRAFICZNA, CYNIA, APSYDA, CHOŁODEĆ, MAGNES, BUDKA, PRĄD INDUKCYJNY, ZREKOMPENSOWANIE, RĄCZNIK, DZIEWIĘCIOKROTNOŚĆ, KABEL, SZCZYPIOREK, KATAPULTOWANIE, TABLICA EPITAFIJNA, NAWYCZKA, RUMUŃSKOŚĆ, BACIARZ, DŹWIGNIA FINANSOWA, DOBIEG, REWIZJA, KŁOSEK, NAJEŹDŹCA, KROPELKA, TABLICA STEROWNICZA, KOREKTA, AURA, WYCHÓD, METRYKA, DRUKARKA ROZETKOWA, PULPIT, REEDUKACJA, MAZER, STEWA, LEKKA ARTYLERIA, CHOWANIEC, KONIEC ŚWIATA, BARWY, GWIAZDA NOWA, ŁAPANIE, KOSZULKA, SÓL, MASER, SIŁA, ŚWIATŁOCIEŃ, SUKA, ANIOŁEK CHARLIEGO, BIURO TECHNICZNE, PROJEKT ARCHITEKTONICZNY, SŁUPEK, DECYZJA ADMINISTRACYJNA, WULGARYZM, MOTOR, PRZEŻYCIE, SAMOCHÓD OPANCERZONY, FOTEL OBROTOWY, POMALOWANE, BALAST, SZKODNIK, NADRUK, TABLICA, MOTYLEK, BAŃKA MYDLANA, HALA, CERKIEW PRAWOSŁAWNA, ANTENA KIERUNKOWA, ODDZIAŁYWANIE, FUZJA, LADA, JAMA, ŁĄCZNIK ELEKTRYCZNY, GRZYB DĘBOWY, WSPARCIE, PÓŁMISEK, MASZT ANTENOWY, PRZEWRÓT, DISCO, EUTEKTYK, OGŁOSZENIE MATRYMONIALNE, TYK, FRYKCJA, GIROSKOP, DWUNASTOKROTNOŚĆ, BASENIK, ODRUCH BEZWARUNKOWY, CHRZEST, NEKROMANCJA, SPOINA, WADA DREWNA, KIEROWNICTWO, INKORPORACJA, NIERÓB, SZCZAW, JĘZYK, PRZĘDZIWO, APOLOGETA, KOSZÓWKOWATE, ZATOKA, ŻYWA PAGINA, CEDRAT, BLOK RYSUNKOWY, CZAS TERAŹNIEJSZY, PLUSKWIAK WODNY, JUTRZYNA, WINYLEUM, DZWONNICA, UKŁAD PLANETARNY, JAŁOWIEC CHIŃSKI, PLACUSZEK, BOCIAN, FANPEJDŻ, NIEZSTĄPIENIE JĄDER, GRZYB JADALNY, NOOBEK, UPOWAŻNIENIE, PROCES DECYZYJNY, INTERLUDIUM, AUSZPIK, DWUCYFRÓWKA, DEOKSYRYBONUKLEAZA, BENEFICJANT, MIĘSIEŃ SKRZYDŁOWY, ZATOPIONA DEPRESJA, PIANA, WNĘTER, SZTURMÓWKA, POLEPA, MIKROKASETA, UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ, KRYSZTAŁ BLIŹNIACZY, PROMENADA, SZARPANKA, DZIEWCZYNA, ANTRYKOT, MARTWOTA, DODATEK STOPOWY, DUPEK ŻOŁĘDNY, OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA PODSTAWOWA, PANTALONY, KOŁO ŁOWIECKIE, ZJAWISKO ELEKTROKINETYCZNE, HARDTOP, BRUZDA, DZWONNICA, BANER, WODODZIAŁ, TEST, GRZANKA, PLECIONKA, GATUNEK SYNCHRONICZNY, JĘZYK, POTRÓJNOŚĆ, NOSOWOŚĆ, ?NAPÓJ WINOPOCHODNY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.693 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

INDYWIDUALNA LUB ZESPOŁOWA BROŃ STRZELECKA O KALIBRZE NIEPRZEKRACZAJĄCYM ZWYKLE 40 MM, PRZEZNACZONA DO ZWALCZANIA CELÓW POWIERZCHNIOWYCH POCISKAMI WYBUCHOWYMI (GRANATAMI) NA DYSTANSACH DO 400 METRÓW się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: INDYWIDUALNA LUB ZESPOŁOWA BROŃ STRZELECKA O KALIBRZE NIEPRZEKRACZAJĄCYM ZWYKLE 40 MM, PRZEZNACZONA DO ZWALCZANIA CELÓW POWIERZCHNIOWYCH POCISKAMI WYBUCHOWYMI (GRANATAMI) NA DYSTANSACH DO 400 METRÓW
HasłoOpis hasła w krzyżówce
GRANATNIK indywidualna lub zespołowa broń strzelecka o kalibrze nieprzekraczającym zwykle 40 mm, przeznaczona do zwalczania celów powierzchniowych pociskami wybuchowymi (granatami) na dystansach do 400 metrów (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

GRANATNIK
indywidualna lub zespołowa broń strzelecka o kalibrze nieprzekraczającym zwykle 40 mm, przeznaczona do zwalczania celów powierzchniowych pociskami wybuchowymi (granatami) na dystansach do 400 metrów (na 9 lit.).

Oprócz INDYWIDUALNA LUB ZESPOŁOWA BROŃ STRZELECKA O KALIBRZE NIEPRZEKRACZAJĄCYM ZWYKLE 40 MM, PRZEZNACZONA DO ZWALCZANIA CELÓW POWIERZCHNIOWYCH POCISKAMI WYBUCHOWYMI (GRANATAMI) NA DYSTANSACH DO 400 METRÓW sprawdź również:

drapieżnik z rodziny łaskowatych, wszystkożerny i padlinożerny; Eurazja, Ameryka Płn ,
zmiana kierunku poruszania się lub położenia względem czegoś o mniej niż 180 stopni ,
wielki ssak nieparzystokopytny z rodziny o tej samej nazwie, o ciężkiej budowie ciała, dużej głowie z jednym lub dwoma rogami i grubej, niemal bezwłosej skórze; występuje na stepach Afryki i w dżunglach Azji ,
zbrojne wystąpienie ludności państwa, miasta lub pewnego obszaru, skierowane przeciw dotychczasowej władzy lub władzy okupacyjnej ,
uczucie, poczucie zadowolenia, połączone często z odczuwaniem dumy, radości, spełnienia ,
(1907-79), pisarz bułgarski, powieści historyczne, nowele, książki dla młodzieży; „Wojna z aniołem”, „Antychryst”, „Złodziej brzoskwiń” ,
samochód (zwykle ciężarówka albo autobus) marki Robur ,
rasa konia domowego, wywodząca się od koni turkmeńskich, słynąca z wytrzymałości - jest to rasa pustynna, więc przystosowana zarówno do bardzo wysokich temperatur, jak i wyjątkowo niskich, a także potrafiąca pokonywać bardzo długie dystanse bez odpoczynku czy pojenia; osiąga wiele sukcesów w sporcie, m. in. dzięki sile, wytrwałości i odporności ,
... przerobowe ,
puszka rogowa u ssaków kopytnych ,
wzornik do kreślenia krzywych linii ,
element łańcucha wrębowego, w którym umocowuje się noże wrębowe ,
Natrix maura - gatunek niejadowitego węża z rodziny połozowatych, podrodziny zaskrońcowatych, występujący w południowo-zachodniej Europie i północno-zachodniej Afryce ,
chomik kaukaski, Mesocricetus raddei - gatunek gryzonia z rodziny chomikowatych; na wolności występuje tylko w Rosji ,
kres Wszechświata w wyniku osiągnięcia stanu termicznej równowagi ,
ekonomista (1910-84); profesor Uniwersytetu Warszawskiego ,
pieszczotliwie o babci ,
(1890-1971 ) pedagog, zasłużony wychowawca wielu pokoleń marynarzy ,
to, że jakiś element lub układ elementów zorganizowanej całości (układu, struktury) powtarza się (występuje wielokrotnie) w strukturze tej całości ,
to, że coś nie jest rozstrzygalne - nie można jednoznacznie określić rozwiązania, wyprowadzić wniosku ,
przecinek, jeden z najczęściej używanych znaków interpunkcyjnych w kształcie kropki z małym ogonkiem; nazwa ta jest stosowana najczęściej podczas dyktowania, odczytywania na głos liczb ,
Dicranodontium - rodzaj mchów należący do rodziny widłozębowatych ,
część ciała kręgowców, składająca się z obręczy i części wolnej ,
andyjskie pnącze uprawiane w Afryce, w soku mlecznym kauczuk ,
użyteczny zbiór czegoś ,
imię jugosł. dyktatora ,
ostre marynaty warzywne ,
antena kierunkowa z cewką w kształcie kwadratowej lub okrągłej ramy ,
dawniej: biała obwódka naszyta na żałobną suknię ,
filozofia Arystotelesa rozwijana później przez jego następców i zwolenników

Komentarze - INDYWIDUALNA LUB ZESPOŁOWA BROŃ STRZELECKA O KALIBRZE NIEPRZEKRACZAJĄCYM ZWYKLE 40 MM, PRZEZNACZONA DO ZWALCZANIA CELÓW POWIERZCHNIOWYCH POCISKAMI WYBUCHOWYMI (GRANATAMI) NA DYSTANSACH DO 400 METRÓW. Dodaj komentarz

7+8 =

Poleć nas znajomym:

x