JAPOŃSKI SAMOLOT MYŚLIWSKI LUB BOMBOWY PRZEZNACZONY DO AKCJI SAMOBÓJCZEJ, W POCZĄTKOWYM OKRESIE NAJCZĘŚCIEJ WYKORZYSTYWANE DO TEGO CELU MYŚLIWCE A6M5, W PÓŹNIEJSZYM OKRESIE TAKŻE BOMBOWCE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KAMIKADZE to:

japoński samolot myśliwski lub bombowy przeznaczony do akcji samobójczej, w początkowym okresie najczęściej wykorzystywane do tego celu myśliwce A6M5, w późniejszym okresie także bombowce (na 9 lit.)KAMIKAZE to:

japoński samolot myśliwski lub bombowy przeznaczony do akcji samobójczej, w początkowym okresie najczęściej wykorzystywane do tego celu myśliwce A6M5, w późniejszym okresie także bombowce (na 8 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: KAMIKADZE

KAMIKADZE to:

ktoś, kto wykonuje czynności bardzo ryzykowne, nie dbając przy tym o własne życie i zdrowie (na 9 lit.)KAMIKADZE to:

japoński samolot myśliwski lub bombowy przeznaczony do akcji samobójczej, w początkowym okresie najczęściej wykorzystywane do tego celu myśliwce A6M5, w późniejszym okresie także bombowce (na 9 lit.)KAMIKADZE to:

japoński pilot wojskowy, który poświęcał swoje życie w ataku na nieprzyjaciela, prowadząc specjalnie do tego celu przystosowaną jednostkę (na 9 lit.)KAMIKADZE to:

podawany w małych kieliszkach drink, składający się z wódki, likieru Blue Curacao i soku z cytryny (na 9 lit.)KAMIKADZE to:

KAMIKAZE (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "JAPOŃSKI SAMOLOT MYŚLIWSKI LUB BOMBOWY PRZEZNACZONY DO AKCJI SAMOBÓJCZEJ, W POCZĄTKOWYM OKRESIE NAJCZĘŚCIEJ WYKORZYSTYWANE DO TEGO CELU MYŚLIWCE A6M5, W PÓŹNIEJSZYM OKRESIE TAKŻE BOMBOWCE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 16.838

OBRZĘD, TRASA, LINIA MONTAŻOWA, FARBA OLEJNA, NARTA WODNA, ARTYKUŁ, JAN, KORSARZ, PAKIET STYMULACYJNY, JĘZYK SZTUCZNY, WŁOCHACZ, OKNO, INSTRUMENT, RUCH JEDNOSTAJNIE PRZYSPIESZONY, PIANOPLASTIK, KREDKA, ANSAMBL, SILUMIN, WSPÓŁMAŁŻONEK, SCRATCHING, ELEWATOR ZBOŻOWY, ZIARENKO, ZAJĘCZA WARGA, OZIMINA, PŁOZA, SALA GIMNASTYCZNA, CUDOTWÓR, DEGRADACJA, TERYTORIUM POWIERNICZE, BOMBA PALIWOWO-POWIETRZNA, MOC WYTWÓRCZA, WYŁAPYWACZ, KAWALKADA, KAZUAR, NIETYPOWOŚĆ, KIT, PRZEKŁADNIA BOCZNA, ŁEBEK, MROCZEK PÓŹNY, ZNICZ, LEK IMMUNOSUPRESYJNY, OBIEKT KUBATUROWY, PACHNOTKA ZWYCZAJNA, KORONA, POLEWA, DESTRUKCYJNOŚĆ, UKŁAD LOMBARDZKI, WIECZORÓWKA, SP. Z O.O, KOD DWUWARTOŚCIOWY, NIEBOSKŁON, PODUSZKA, CARGO, TRANSMISJA, GOUDA, KECZUP, SZCZĘKOT, OGÓR, KUCHY, DZIEWCZYNIĄTKO, WYPIÓR, RÓŻNICA, BEKLESPINAKS, OGNIE, LAMPROFIR, PIERDOLENIE O SZOPENIE, DILONG, PALISANDER AFRYKAŃSKI, DANE TELEADRESOWE, KIJEK, POGŁĘBIARKA, ZDOLNOŚĆ WYTWÓRCZA, ZBIERACZ, KAPITAŁ, FUNKTOR INTENSJONALNY, RĘKAWICA, SOBÓR, KAUKAZ, STYLIZACJA, KASETON, CIĄG, HASŁO, POJEMNOŚĆ ELEKTRYCZNA, NOSEK, PIÓROSZ PIERZASTY, PASTERZ, UNISTA, IMIESŁÓW PRZYSŁÓWKOWY UPRZEDNI, BEZWODNIK, CZIPS, POKRZYWDZONY, KANAŁY, PLOTER SOLWENTOWY, MUŁ, STRZAŁECZKA, GŁOSOWANIE TAKTYCZNE, BER, ASOCJACJA, KOPIA FOTOGRAFICZNA, TANOUCHIZAUR, SKONIA, PANCERZ KOLCZY, CZWÓRKA, CHOROBA HAGLUNDA, JESIOTROWATE, FARMAZONIA, AUTOMAT TELEFONICZNY, SZANTA, KAMORA, BLOK, APANAŻE, PARAMETR, ORLĘ, KOSZ, KARABIN MYŚLIWSKI, WIGOŃ, JEZIORO KOSMICZNE, EKSPERT SĄDOWY, TALMUD, GORSET ORTOPEDYCZNY, CHOROBA ZAKAŹNA, DOKUMENT, KANOPA, PUŁAP, AZJATA, EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA, ZWĘŻENIE DWUNASTNICY, MINERAŁ AKCESORYCZNY, ACHTERPIK, ODTWÓRCA, KASETA, OBRZĘK GAZOWY, KUMULACJA, KISMET, ALLELOPATIA, CHUDOŚĆ, KALETA, PŁOMYCZEK, WYPOWIEDŹ APODYKTYCZNA, ORGAN, UGODA RESTRUKTURYZACYJNA, STACJA ELEKTROENERGETYCZNA, KARMEL, PIEC INDUKCYJNY, CHLOREK SUKSAMETONIUM, GAMRAT, EKSPANDER, ORATORIUM, WZW D, KORDEGARDA, KOLCZUGA, NARADA, MEMORANDUM, PODSADKA, UNIA REALNA, SOKI, TOPIEL, KARNIAK, WANNA, BLINDAŻ, LIS, PRZYDANKA, KOGNICJA, ASYGNACJA, POSADZKA, STOWARZYSZONY, FILM NOIR, BARANECZEK, BABULA, OGNIWO, CZŁONEK, PALINGENEZA, KURACJA UDERZENIOWA, RODZAJNIK NIEOKREŚLONY, MARKIZA, ZGREDY, MASER, DEMOBILIZACJA, SPÓJNIK WYNIKOWY, KADŁUB, KONCERN, KOCZKODAN CZARNOSIWY, KRESKA, AIDEOLOGICZNOŚĆ, REPRODUKCJA FOTOGRAFICZNA, STÓŁ, SZLIFIERKA KĄTOWA, MEDYCYNA OSTEOPATYCZNA, DOKŁADNOŚĆ, PRIMADONNA, DZIONEK, KIMONO, CZARNUCH, SUROGATOR, WILLIAM JEFFERSON BLYTHE III, NIEWIERNOŚĆ, SKOMPROMITOWANY, CZERWIENIDŁO, PANOWANIE, KOŁATKA, KONTYNGENT, MISJA WERYFIKACYJNA, TROMBOLITYK, ENTEROKOK, ŚCIÓŁKOWANIE, LAVABO, OBLĘŻENIEC, WOJSKO FEDERALNE, BOT, RUGI, OBIEKTYWNOŚĆ, CAPSTRZYK, OSIEMNASTKA, ZAPRAWA, DYPTYCH, ELOPSOPODOBNE, ZDROJEK POSPOLITY, MORA, PARYTET, GAMRAT, PARA 0, KOSMETYK SAMOCHODOWY, EWOLUCJA, CEWNIK, ROSTBEF, OSIEMNASTY, SCHRONISKO MŁODZIEŻOWE, HYDRIA, SEKULARYZACJA, MORAWY, WYROSTEK BARKOWY, WYDATKI INWESTYCYJNE, NIEBIESKA PIGUŁKA, TECZKA PERSONALNA, OPŁATA PROLONGACYJNA, SMAROWNICA, KASETA, SIECIÓWKA, SPŁUKIWANIE, KREACJA, STANDING FINANSOWY, SYFON, ANTECEDENCJA, MAJĄTEK, SYMETRIA Z POŚLIZGIEM, FASCYNATOR, OKŁAD, KOGNITYWIZM, KOMPOTIERA, ROZTWÓR WZORCOWY, TERIER W TYPIE BULL, KATEGORIALNOŚĆ, ZMIANA WSTECZNA, TRIDUUM, PODSTAWA, LECZNICTWO ZAMKNIĘTE, PODGŁÓWEK, MEMBRANA, OPIS, EGZEMPLARZ OKAZOWY, FILODENDRON, DŻAGA, CZOŁG SAPERSKI, SYTA, GÓRKA, NEBULIZACJA, PIATNICKIZAUR, UKRZYWDZONY, KAŁAMARZ, LAMINARIA, SAMOLOT, AFERA, WAMPIR, BOB, ZAPOTRZEBOWANIE, WRAK, ZAPRAWA, TEOGONIA, RAJZBRET, KURTYNA, OCEMBROWANIE, ŁUPEK PARAFINOWY, MATOŁEK, DZIAŁALNOŚĆ, PODWODNY LOTNISKOWIEC, CIĘŻARÓWKA, NEOTENIA, POKUTA, MUSZNIK, SZKLIWO CERAMICZNE, GNOMON, KOCZOWNIK, BOZIA, CZYNNOŚCI WYJAŚNIAJĄCE, JAGODÓWKA, KORNET, MODYFIKACJA, PROMIENIOWANIE JONIZUJĄCE, RÓJKA, ?ZIELE.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 16.838 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

JAPOŃSKI SAMOLOT MYŚLIWSKI LUB BOMBOWY PRZEZNACZONY DO AKCJI SAMOBÓJCZEJ, W POCZĄTKOWYM OKRESIE NAJCZĘŚCIEJ WYKORZYSTYWANE DO TEGO CELU MYŚLIWCE A6M5, W PÓŹNIEJSZYM OKRESIE TAKŻE BOMBOWCE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: JAPOŃSKI SAMOLOT MYŚLIWSKI LUB BOMBOWY PRZEZNACZONY DO AKCJI SAMOBÓJCZEJ, W POCZĄTKOWYM OKRESIE NAJCZĘŚCIEJ WYKORZYSTYWANE DO TEGO CELU MYŚLIWCE A6M5, W PÓŹNIEJSZYM OKRESIE TAKŻE BOMBOWCE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KAMIKADZE japoński samolot myśliwski lub bombowy przeznaczony do akcji samobójczej, w początkowym okresie najczęściej wykorzystywane do tego celu myśliwce A6M5, w późniejszym okresie także bombowce (na 9 lit.)
KAMIKAZE japoński samolot myśliwski lub bombowy przeznaczony do akcji samobójczej, w początkowym okresie najczęściej wykorzystywane do tego celu myśliwce A6M5, w późniejszym okresie także bombowce (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KAMIKADZE
japoński samolot myśliwski lub bombowy przeznaczony do akcji samobójczej, w początkowym okresie najczęściej wykorzystywane do tego celu myśliwce A6M5, w późniejszym okresie także bombowce (na 9 lit.).
KAMIKAZE
japoński samolot myśliwski lub bombowy przeznaczony do akcji samobójczej, w początkowym okresie najczęściej wykorzystywane do tego celu myśliwce A6M5, w późniejszym okresie także bombowce (na 8 lit.).

Oprócz JAPOŃSKI SAMOLOT MYŚLIWSKI LUB BOMBOWY PRZEZNACZONY DO AKCJI SAMOBÓJCZEJ, W POCZĄTKOWYM OKRESIE NAJCZĘŚCIEJ WYKORZYSTYWANE DO TEGO CELU MYŚLIWCE A6M5, W PÓŹNIEJSZYM OKRESIE TAKŻE BOMBOWCE sprawdź również:

lekarz specjalista w zakresie pediatrii, nauki o chorobach występujących wśród dzieci i metodach ich leczenia ,
nauka o technice, historii i metodologii nauczania tańca ,
aproksymatyw, który polega na nieostrych granicach denotacji danego wyrażenia ,
samotność ,
'My Pierwsza ...' ,
tkanina wełniana z przędzy czesankowej, o splocie skośnym, gładka, z widocznymi skośnymi prążkami; używana na kostiumy, suknie, garnitury ,
półwysep w północno-wschodnich Chinach ,
kobieta, dziewczyna, która wiecznie marudzi, grymasi, ma chimery (fochy), nic jej się nie podoba ,
choroba, w której organizm chorego produkuje zbyt duże ilości erytrocytów, granulocytów i płytek krwi ,
1) ZROSTNICA - nitkowaty glon, 2) kosmopolityczna roślina zielna z rodziny goździkowatych, w Polsce 9 gatunków ,
amunicja, której czynnikiem rażącym jest pojedynczy pocisk strzelecki (dawniej nazywany kulą, najczęściej wykonany ze stopu ołowiu, w pełnym lub częściowym płaszczu) ,
pisarka włoska (1870-1945), zbiór poezji, powieści, nowele; „Pieśni niedoli”, „Burze” ,
ruch wokół osi, wirowanie ,
dział zoologii zajmujący się mięczakami ,
komora wypełniona powietrza znajdująca się wewnątrz powłoki balonu lub sterowca ,
plotkuje z kapitanową ,
fizyk amerykański (1905-1991), badacz promieniowania kosmicznego ,
zmęczenie, zwłaszcza niechęć do wstawania z łóżka, również wywołane kacem ,
skład, miejsce przechowywania, zarówno przedmiotów materialnych, jak i np, genów, leksyki ,
jakość brzmienia gitary ,
Epitrimerus piri - gatunek roztocza z rodziny szpecieli ,
teoria praw ruchu obiektów poszerzająca zakres mechaniki na sytuacje, dla których przewidywania mechaniki klasycznej nie sprawdzały się ,
odlot ptaków przed zimą do ciepłych krajów ,
reklama w TV ,
zestaw do gry w bierki ,
PANTARKA; ptak z rzędu kuraków hodowany dla mięsa i jaj już od czasów rzymskich; południowa i środkowa Afryka ,
Lycaenidae - rodzina motyli dziennych, licząca około 6000 gatunków (z czego na terenie Polski wykazano 59 gatunków); są to motyle małe lub średniej wielkości (od 1,5 cm do 8 cm rozpiętości skrzydeł), występujące we wszystkich zoogeograficznych krainach świata ,
WODOLOT ,
osoba, która za czasów PRL prowadziła nielegalny obrót walutami, tzn. skupowała i sprzedawała dolary amerykańskie, a także inne waluty wymienialne i bony dolarowe PeKaO ,
osada w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie mrągowskim, w gminie Mrągowo

Komentarze - JAPOŃSKI SAMOLOT MYŚLIWSKI LUB BOMBOWY PRZEZNACZONY DO AKCJI SAMOBÓJCZEJ, W POCZĄTKOWYM OKRESIE NAJCZĘŚCIEJ WYKORZYSTYWANE DO TEGO CELU MYŚLIWCE A6M5, W PÓŹNIEJSZYM OKRESIE TAKŻE BOMBOWCE. Dodaj komentarz

4×4 =

Poleć nas znajomym:

x