TAKSON, KTÓRY OBEJMUJE WSZYSTKICH POTOMKÓW WSPÓLNEGO PRZODKA, ZNANEGO LUB HIPOTETYCZNEGO - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

TAKSON MONOFILETYCZNY to:

takson, który obejmuje wszystkich potomków wspólnego przodka, znanego lub hipotetycznego (na 20 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "TAKSON, KTÓRY OBEJMUJE WSZYSTKICH POTOMKÓW WSPÓLNEGO PRZODKA, ZNANEGO LUB HIPOTETYCZNEGO". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 16.063

FILOLOGIA CHORWACKA, TRÓJKĄT MAŁŻEŃSKI, JEZIORO ZAPADLISKOWE, WIADRO, ZMAGANIA, SZESNASTKA, EPIKUREJCZYK, MIOTEŁKA, ZEFIR, OBIEKTYW FOTOGRAFICZNY, ŻAGIEW, WYWIAD, ADRES KORESPONDENCYJNY, ZŁODZIEJ, GWAJAKOWIEC, NIEBIOSA, TANIEC, ATREZJA JELITA GRUBEGO, SILNIK NAPĘDOWY, KROPKA, PRAWOMOCNOŚĆ, OPERATOR KABLOWY, BABA, PISMO IDEOGRAFICZNE, WIZA POBYTOWA, ŻONGLER, CZARNOSECINIEC, BLOKADA, KUBEK, PRZYCZYNKARZ, WYPIS, SER TOPIONY, MELIORACJA WODNA, WYRÓB TYTONIOWY, DOROSŁOŚĆ, SALON, OPIESZALSTWO, SECESJONISTA, SAMOPOMOC, BAJRONISTA, NIEZDARSTWO, MEDALION, WERSJA LEKTORSKA, HAGIOGRAFIA, UNIKALNY UŻYTKOWNIK, METALIK, DZIUPLA, ALIDADA, RANA POSTRZAŁOWA, AOJDA, PODHARCMISTRZ, NAZWA HANDLOWA, JINFENGOPTERYKS, PRZECHYŁKA, LAJKRA, PĘTO, KRYTYCZNOŚĆ, KOOPERATOR, STANOWISKO DOKUMENTACYJNE, GRZYBNIA, ROZBRATEL, WEZYRAT, ZESPÓŁ POWYPADKOWY, SZYBKOZŁĄCZKA, GAMA, PUSZKA, SZUBIENICA, PRZYSTANEK NA ŻĄDANIE, RELIKWIA, KANAŁOPATIA, WOLAK, FILODENDRON, ZAMEK, KOŁKOWNICA, CZAS UNIWERSALNY, ZARAŻONY, OKOLICZNOŚĆ ŁAGODZĄCA, PIECZĘĆ, KRÓLOWA MATKA, KRĘGARSTWO, KONSTRUKCJA ZRĘBOWA, KAMIEŃ WĘGIELNY, GRODŹ, HYBRYDYZACJA KWASÓW NUKLEINOWYCH, MONOCYT, DEZERCJA, NOMOKANON, FAŁ, ALMARIA, CZĄSTKA DZIWNA, KREDYT KASOWY, REZERWA, WZÓR, SZCZEP, TABLICA STEROWNICZA, DYMISJA, USTAWODAWCA ZWYKŁY, MOWA EGOCENTRYCZNA, SEKSTET, NIEMOŻEBNOŚĆ, PRAŻUCHA, BAN, KAPISZONÓWKA, PACHNOTKA UPRAWNA, KAWALKADA, FORK BOMBA, MENTALNOŚĆ, PRZEPAŚĆ, EKSHIBICJONISTKA, MANIERY, ZATOR, SUBSYDIUM EKSPORTOWE, ODLEGŁOŚĆ HIPERFOKALNA, GŁOŻYNA, UKŁAD WIELOKROTNY, PACHWINA, CZYREŃ, WTYCZKA, BONOŃCZYK, KOMEDIODRAMAT, ŁUSZCZAK INDYGO, SZAŁAS, CZYNNOŚCI WYJAŚNIAJĄCE, NAKŁADKA, TWARZOWIEC, MEDALION, PART, FILEMON CIENKODZIOBY, SYGNALIZATOR, WOLANT, BOMBARDON, LATYNIZATOR, OSTEOTOMIA, EDYL, ŁĄCZNIK, ZOOCHORIA, ŁUSZCZYCA ODWRÓCONA, PRZESTĘPNOŚĆ, CZYNNIK PRODUKCJI, ANALIZA TECHNICZNA, WIECHA, JĘZYK SZTUCZNY, SOBÓR, WYCHODZTWO, KOZIOŁ, MOCHWIAN, WOLTAMPEROMETRIA, SUROWOŚĆ, PIRANIOWATE, BEZŻENNOŚĆ, EMIGRACJA WEWNĘTRZNA, HERB, LOCO, CZUBEK, PLATFORMA PROCESOROWA, GŁASZCZEK WARGOWY, ROTATOR, ADOLF, URZĄDZENIE NIEDOZWOLONE, ŁUSZCZAK, DAR, BIT, SPIĘCIE, KOZAK, RONIN, APATIA, JEZIORO POLODOWCOWE, ODCHYLENIE PRZECIĘTNE, PRZESTRZEGACZ, BRĄZ, SINICE, MECHANIZM, PODCENTRALA, PROSTY, ZWIĄZEK ŁAŃCUCHOWY, PŁYTKA, ZOBOWIĄZANIE OFFSETOWE, KRYTERIUM SYLVESTERA, WAPIEŃ KRYSTALICZNY, FILTR GĄBKOWY, NIERÓWNOŚĆ TRÓJKĄTA, SZCZEP, OPOŃCZA, GARNITUR, DUROMER, SURFAKTANT, HORYZONT ZDARZEŃ, INDOZUCH, PLAKAT, WARTOŚĆ ZNAMIONOWA, ZAMSZ, BILANS PŁATNICZY, MAHOŃ, BRZYDULA, PUNIJCZYK, REGIMENTARZ, KOŚCIÓŁ KONKATEDRALNY, KOSZT DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ, PERFUZJA, WEKTOR JEDNOSTKOWY, MYKOHETEROTROF, BIOLOG, TYNK SZLACHETNY, KARAFECZKA, MELISA, BAT, GICZ, FURIAT, DIABEŁEK, KOSZ, TYTOŃ, KAPITALISTA, WATA, LEKTORIUM, POLIMODALNOŚĆ, INSTRUMENT FINANSOWY, DEFERENT, DEMOKRACJA, NASTURCJA, MOC, AKOMODACJA, OSTROMLECZ, TOPOLOGIA DYSKRETNA, ŁACINA, MINI-ALBUM, CHĘTNY, STARZENIE MORALNE, BULWARÓWKA, TARAS WIDOKOWY, SZAŁAS, KRAŚNIK, CHORY, HEL, LÓD, PRZEDZIAŁ CZASOWY, OFICJAŁ, MINERAŁ, NIEŻYWOŚĆ, GODZINA, INTERNACJONALIZM, SONAR, ZWOLNIENIE, ZBROJOWNIA, GRZYB ZAJĄCOWY, EKSPROPRIACJA, BEZPIECZEŃSTWO JĄDROWE, UDERZENIE, CZART, KUC SORRAIA, KULT ŚWIĄTYNNY, ZGORZKNIAŁOŚĆ, KYNOLOGIA, RZEŹWOŚĆ, DRUGI PLAN, KONSUMENT, POBIAŁKA, STATUS, PIRAMIDKA, BANK CENTRALNY, S.Y, GAMBIT, APLA, OKAP, SUKCESJA, INWESTOR, EKSPONENT, NIEWYPŁACALNOŚĆ PRACODAWCY, MONOGAMICZNOŚĆ, PAPROTNIKI, KOMPRES, PLEMIĘ, IPSYLON, RYNEK RÓWNOLEGŁY, STRONA, ABLACJA, NUCZA, TRANSFLUENCJA LODOWCA, OSOBA, REZERWA NA ZOBOWIĄZANIA, WĘGRZYNEK, STACJA, EPISTEMOLOGIZM, ODBOJNICA, PUSTELNIK, ŻONATY, MANAGER, FASCYNATOR, ORZECH, CZOŁÓWKA NAPRAWCZA, WARUNEK LOKALOWY, ROZDŹWIĘK, MALFORMACJA MÓŻDŻKU, JAN, SOFISTA, ŁAWRA, KOMENTARZYK, ROZPAD, KIJEK NARCIARSKI, WYBRANEK, ?ŁUSZCZYCA WYSIĘKOWA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 16.063 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

TAKSON, KTÓRY OBEJMUJE WSZYSTKICH POTOMKÓW WSPÓLNEGO PRZODKA, ZNANEGO LUB HIPOTETYCZNEGO się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: TAKSON, KTÓRY OBEJMUJE WSZYSTKICH POTOMKÓW WSPÓLNEGO PRZODKA, ZNANEGO LUB HIPOTETYCZNEGO
HasłoOpis hasła w krzyżówce
TAKSON MONOFILETYCZNY takson, który obejmuje wszystkich potomków wspólnego przodka, znanego lub hipotetycznego (na 20 lit.)

Definicje krzyżówkowe

TAKSON MONOFILETYCZNY
takson, który obejmuje wszystkich potomków wspólnego przodka, znanego lub hipotetycznego (na 20 lit.).

Oprócz TAKSON, KTÓRY OBEJMUJE WSZYSTKICH POTOMKÓW WSPÓLNEGO PRZODKA, ZNANEGO LUB HIPOTETYCZNEGO sprawdź również:

TULUIDYNY; aminy aromatyczne stosowane w syntezie barwników ,
porcja gotowej galaretki, tj. słodkiego w smaku wyrobu spożywczego o galaretowatej konsystencji, powstałego dzięki właściwościom żelującym dodatków; zazwyczaj sprzedawana w kubeczkach jako gotowy deser ,
podłużne naczynie gospodarskie służące do podawania pożywienia i wody większym zwierzętom hodowlanym ,
dwupokładowy wagon pasażerski ,
przyśpiewka ludowa wykonywana podczas tańca wyrwanego ,
budynek mieszkalny na planie prostokąta, z atrium (prywatnym pomieszczeniem wewnętrznym) w części centralnej ,
deser rozpowszechniony zarówno w kuchni tureckiej, ormiańskiej, bułgarskiej, jak i bałkańskiej ,
Cortinarius - rodzaj grzybów z rodziny zasłonakowatych ,
pieszczotliwie: kochana, ptaszyna, kobieta, dla której ma się szczególnie dużo czułości, przy okazji: zwykle osoba o łagodnym usposobieniu ,
utrata moralności, kultury, nieetyczne postępowanie, zubożenie duchowe i kulturalne ,
coś bardzo brzydkiego, szkaradnego, coś, co szokuje swoim wstrętnym wyglądem; zwykle nazywa się tak rzeczy, zastosowanie tej nazwy do człowieka (istoty żywej) jest bardzo deprecjonujące ,
ruchoma, okrągła część aparatu telefonicznego, służąca do wybierania numeru ,
Bombus soroeensis - owad z rodziny pszczołowatych; trzmiel różnobarwny zakłada niewielkie rodziny i gniazduje w ziemi ,
rodzaj ryb karpieńcokształtnych z rodziny strumieniakowatych ,
warzywo, owoc (nibyjagoda) rośliny o tej samej nazwie ,
ośrodek eksploatacji rud manganu i złota w płn.-zach części Ghanu na płd. od Tarły ,
parowóz ciągnący tender ,
zawartość koryta; tyle, ile mieści się w korycie ,
w botanice: zawiązek pędu z merystemem wierzchołkowym i zawiązkami organów - liści i kwiatów ,
Richard, grał w filmie 'Szakal' ,
historyczne urządzenie do zrywki drewna ,
Bothriechis aurifer - gatunek węża z podrodziny grzechotnikowatych, z rodziny żmijowatych ,
wypowiedź mająca na celu schlebianie komuś i obliczona na przypodobanie się komuś ,
wiązanie stalowe lub drewniane używane do wzmacniania budowli ,
utwór plastyczny o komicznie przejaskrawionych, nieprawdopodobnych elementach ,
Clupeiformes - rząd ryb promieniopłetwych obejmujący ryby słonowodne, słodkowodne i wędrowne o dużym znaczeniu ekonomicznym ,
dekoracyjny, geometryczny wzór architektoniczny odkuty z kamienia lub zrobiony z cegieł, używany do wypełnienia górnej części gotyckiego okna; rzadziej używana polska nazwa maswerku ,
Squalus blainville - gatunek ryby chrzęstnoszkieletowej z rodziny koleniowatych (Squalidae) ,
gwiazda zmienna, która gwałtownie i nieprzewidzianie zwiększa swoją jasność w ciągu kilku minut lub godzin ,
NERKÓWKA; część cielęciny, baraniny z nerką

Komentarze - TAKSON, KTÓRY OBEJMUJE WSZYSTKICH POTOMKÓW WSPÓLNEGO PRZODKA, ZNANEGO LUB HIPOTETYCZNEGO. Dodaj komentarz

2+7 =

Poleć nas znajomym:

x