OSOBA, KTÓRA PRODUKUJE I/LUB SPRZEDAJE WINA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

WINIARZ to:

osoba, która produkuje i/lub sprzedaje wina (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "OSOBA, KTÓRA PRODUKUJE I/LUB SPRZEDAJE WINA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 15.662

PAJĘCZAK, NEKROMANTA, BIEG, BAJEREK, GITARA, BRUDY, CZŁON SKŁADNIOWY, PAS POOPERACYJNY, KOMPLET, BÓG, INTERCEPCJA, SKŁADNIK AUTOGENICZNY, BRAT SYJAMSKI, TELEGRAM, ZIELONE, TEOLOGIA NEGATYWNA, GLINIANE RĘCE, GRÓD, OMDLAŁOŚĆ, KING, ZĘBORÓG, KRAWAT, SZCZOTKA KRYSTALICZNA, POWINOWATY, POZIOM, GODZ, KOSTKA, DASZEK, ROŻEK, CAŁKOWITE ZEPSUCIE, SZKŁA, KOMITET KOORDYNACYJNY, PTASZEK, ANASTYLOZA, PLUS, ŻYDEK, ALARM BOJOWY, ZGREDEK, SIÓDEMKA, ADIDASEK, BINDA, KONCENTRACJA, OSAD DELUWIALNY, UCHWYT, DAWCZYNI, HULAKA, ŚWINIARKA, PRZEWŁOKA, GRANT, SAMODZIERŻCA, KORONKA BRUKSELSKA, POCHODNIK, MASŁO, SERCE, PRZECIWNIK, BARWNOŚĆ, NASADA, DESA, SAKWA, STRACCIATELLA, ZNAK, EDUKATOR, EREKCJA, OSKARŻYCIEL PRYWATNY, FAKT PRAWNY, POSIADACZ SAMOISTNY, MOMENT TEORETYCZNY, TEMAT FLEKSYJNY, EMIGRACJA, PĘK, BORDER, OBRÓT PIERWOTNY, SIŁACZ, ĆWIK, SUKA, KNYSZ, POLIHISTOR, DZIAŁKA, RÓG, FEIJOADA, MODERATOR, RESIDUUM, LISZAJ RUMIENIOWATY, OSKARŻYCIEL, SZMATA, DWUDZIESTKA, PODATEK NA OCHRONĘ ŚRODOWISKA, DOMENA PUBLICZNA, DZIEWKA, PARAMEDYK, OSTROKRZEW, GOFR, ANOREKTYK, UPGRADE, RAMA, ABLEGAT, PRZECZULICA SKÓRNA, FILM S-F, FAJTŁAPA, EXLIBRIS, WIERTŁO, URZĄDZENIE WEJŚCIA-WYJŚCIA, CHORIAMB, ZRĄB TEKTONICZNY, SĘK, PARMEZAN, REKOMENDACJA, PIĘĆDZIESIĘCIOGROSZÓWKA, METABAZA, PAJA, TUBA, SCHIZOFRENIA REZYDUALNA, FOTOSENSYBILIZATOR, SPOJRZENIE, ŁAMANY DACH POLSKI, ANGLISTKA, JARZĄB, PLIOZAUR, KOKSIARZ, ROMUALD, SILNOŚĆ, IRLANDIA, ODCZYN ANAFILAKTYCZNY, TOWARZYSZKA NIEDOLI, RZEZAK, DEZINSTALACJA, WIERZĄCY, PRZEPIS KOŃCOWY, JASKRA WRODZONA, ŻYWOŚĆ, MONETYZACJA, POPRZEDNICZKA, UBARWIENIE OSTRZEGAWCZE, KOSZYKÓWKA ULICZNA, RUCH PRZYSPIESZONY, SKARB PAŃSTWA, OSZCZĘDNOŚCI, CIĘGNIK, ELKI, ZALICZKA ALIMENTACYJNA, CNOTA KARDYNALNA, GOSTEK, BRANIE POD WŁOS, KUJON, KOTERYJNOŚĆ, PASZTET, RÓŻA RÓŻAŃCOWA, PLAGA, STARZENIE MORALNE, SPULCHNIACZ, FUNKCJA NAZWOWA, NIALA, AGREGAT, WSPÓŁZAWODNICA, DUCHOWY OJCIEC, PRZEWÓD, KASZUBSKI, RENCISTA, WYKONAWCA, REKLAMA, SZCZEKACZ, WAGA, CIASNOŚĆ, ALIENACJA, ASYNCHRONIZM, PŁETWA STEROWA, NADZORCA SĄDOWY, MALARZ, BULLA, JON, JAPOŃSKOŚĆ, INDEKS, ESKORTA, MARTWY, WELWET, HIACYNT, SZYPUŁA, ARKABALISTA, TECHNIKA ANALOGOWA, BADYLARZ, OBORA DWORSKA, PIERSIÓWKA, FASOLA ZŁOTA, ROŚLINA PASTEWNA, AUSZPIK, KURA DOMOWA, ARTERIA, CIĄŻA JAJOWODOWA, SZATRA, CELEBRACJA, KOMPATYBILNOŚĆ ELEKTROMAGNETYCZNA, IDENTYFIKACJA, ANGLIK, WYPOWIEDŹ PROBLEMATYCZNA, CEGŁA DZIURAWKA, PLACÓWKA NAUKOWA, NIĆ, ORGANISTKA, SŁUŻBA, ORANŻADA, LEADER, AGENT, TURYSTYKA SEKSUALNA, TRASA, JEDNOSTKA LEKSYKALNA, TERMOSTAT, BORDO, KURS, FILOSEMITA, NEANDERTALCZYK, TRANSKRYPCJA, SUPERNOWA TYPU IC, KOŃ TROJAŃSKI, URZĄDZENIE RADIOWE, WÓR, CZYTELNICZKA, DOROBEK, , ZNAK PISARSKI, MUESLI, ZBIOREK, KARA UMOWNA, ZBAWICIEL, SPIRYT, TRAMWAJ, SIŁA, WSKAŹNIK, PODRÓŻNIK, SMOŁA WĘGLOWA, ZGRUBIENIE, ŻALE, ASYSTENCJA, BANIA, PRZYLEPNOŚĆ, ROŚLINA KWASOLUBNA, NIERÓWNOWAŻNOŚĆ, SPECJALNA TROSKA, HERB, KLAUZULA WALORYZACYJNA, ODTRUTKA, MACIEJ, LAPICIDA, DUJKERY, SZTUCZNE SERCE, TŁUMACZ PRZYSIĘGŁY, PRZECIER, BUTLA GAZOWA, DOBUDOWA, SAMOCHÓD POŻARNICZY, PRZESŁONA, TYTOŃ, POLE BITOWE, TKANINA UBRANIOWA, REFERENDUM LOKALNE, MIKSER, NIĆ, DYŻURNA, ANITA, ZAKON MNISZY, MOBING, PRZYKASÓWKA, APOSTOŁ, KOMIK, KUCHNIA, AKADEMIK, NASZYWKA, INSTAGRAMER, IZBA, ŁAJNO, MISJONARZ, KANONIK, TELEWIZJA KABLOWA, JUNIORKA MŁODSZA, BAJER, HRABINI, DOKSOLOGIA, UDRĘCZENIE, JEDNOSTKA SYSTEMATYCZNA, WINDA, STRZYKAWKA, KRYZA, PRYWATNIAK, RÓJ, PODRYWKA, NIEPRZYCHYLNOŚĆ, KLUCZ, PASKUDA, GWIAZDKA, DANIEL DUBICKI, PONCZOWNICA, ODRÓBKA, PÓŁPLASTEREK, POWIEŚĆ S-F, CHUDOŚĆ, MIĘCZAK, GRZYB ATOMOWY, KPINA, RAGLAN, TŁUMACZKA, ?CUG.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 15.662 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

OSOBA, KTÓRA PRODUKUJE I/LUB SPRZEDAJE WINA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: OSOBA, KTÓRA PRODUKUJE I/LUB SPRZEDAJE WINA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
WINIARZ osoba, która produkuje i/lub sprzedaje wina (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

WINIARZ
osoba, która produkuje i/lub sprzedaje wina (na 7 lit.).

Oprócz OSOBA, KTÓRA PRODUKUJE I/LUB SPRZEDAJE WINA sprawdź również:

schronienie zwierzęce, różnego typu konstrukcja, która służy zwłaszcza jako miejsce wylęgu i odchowywania młodych ,
pierwszy skrzypek w zespole kwartetu smyczkowego ,
miasto w Niemczech (Bawaria) na płn. od Norymbergii, przemysł elektrotechniczny (siedziba firmy Siemens) ,
pozioma belka drewniana układana na górnej części muru budynku, stanowiąca oparcie dla dźwigarów dachowych ,
metoda obliczania pól figur geometrycznych oparta na wpisywaniu w daną figurę geometryczną ciągu figur o znanych polach ,
bardzo dużo ,
gatunek grzybów z rodziny maślakowatych (Suillaceae) ,
rodzaj kawy parzonej metodą przelewową za pomocą prostego zaparzacza ,
gdański architekt i rzeźbiarz (1660-1714), wybitny reprezentant baroku ,
inna nazwa czernidłaka kołpakowatego ,
z uczuciem, z ekspresją o piwie ,
środek magnesu, w którym pole magnetyczne się równoważy ,
drewniany instrument perkusyjny; kołatka, korytkowa ,
operator wiertarki ,
koparka wielonaczyniowa, której naczynia podczas pracy poruszają się w płaszczyźnie poprzecznej w stosunku do kierunku jazdy ,
członek CHrześcijańskiego Zboru Świadków Jehowy, głoszący, że jedynym Bogiem jest Jehowa (Jahwe) i wieszczący jego rychłe objęcie władzy nad światem ,
zróżnicowany fenotypowo zespół wad wrodzonych wywołany delecją krótkiego ramienia chromosomu 18 ,
ścieg w postaci oczek zazębiających się po lewej stronie materiału ,
twórczość Moliera, zbiór jego wszystkich komedii ,
pozaukładowa jednostka masy przyjęta do pomiaru wyporności okrętów w traktacie waszyngtońskim ,
była waluta Łotwy ,
miasto w Tanzanii, port nad Oceanem Indyjskim ,
wjazdu lub palenia ,
pani z egipskiej metropolii ,
oficjalny tytuł monarszy niektórych panujących książąt niemieckich, od XV w. tytuł arystokratyczny nadawany wyłącznie książętom austriackim z Domu Habsburgów ,
Myrmica ruginodis - gatunek mrówki z podrodziny wścieklic; gatunek północnopalearktyczny ,
błąd np. w liczeniu ,
jednostka zdawkowa w Chorwacji; 1/100 kuny ,
część psalmu ,
cząstka elementarna pośrednicząca w oddziaływaniach słabych, wymieniana przez elektrony, neutrina i inne cząstki oddziałujące oddziaływaniem słabym podczas zderzeń

Komentarze - OSOBA, KTÓRA PRODUKUJE I/LUB SPRZEDAJE WINA. Dodaj komentarz

6-2 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast