NECROSIS ASEPTICA OSSIUM - CHOROBA Z GRUPY CHORÓB, KTÓRYCH WSPÓLNĄ CECHĄ JEST NEKROZA KOŚCI LUB JEJ FRAGMENTÓW, NIEZWIĄZANA Z UDZIAŁEM ZAKAŻENIA DROBNOUSTROJAMI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

JAŁOWA MARTWICA KOŚCI to:

necrosis aseptica ossium - choroba z grupy chorób, których wspólną cechą jest nekroza kości lub jej fragmentów, niezwiązana z udziałem zakażenia drobnoustrojami (na 19 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "NECROSIS ASEPTICA OSSIUM - CHOROBA Z GRUPY CHORÓB, KTÓRYCH WSPÓLNĄ CECHĄ JEST NEKROZA KOŚCI LUB JEJ FRAGMENTÓW, NIEZWIĄZANA Z UDZIAŁEM ZAKAŻENIA DROBNOUSTROJAMI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 20.607

IZOCHRONA, WYLOT, TEMNODONTOZAUR, ŁUSKA, PLAKODONTY, SŁODZIAK, C, TEST, TARNOWIANKA, UWAŻNOŚĆ, PARATHA, ELEKTROWNIA MARETERMICZNA, DRABIK DRZEWKOWATY, PRZYBUDÓWKA, PIANKA, KISZKA WĄTROBIANA, SZCZOTECZKA, ODCHYŁKA, PIĘĆSETKA, PRZEWROTKA, OLEFINA, OBWÓD REZONANSOWY, CHOROBA ALKOHOLOWA, DEBIUT OTWARTY, KLAPKA, MISJA DYPLOMATYCZNA, GODZINA WYCHOWAWCZA, KLOSZ, HALMA, OVERCLOCKING, PERSKI, KRADZIEŻ ROZBÓJNICZA, SĄŻNISTOŚĆ, MARSYLIA CZTEROLISTNA, REDINGOTE, USZAK, NACIEK, BUDYŃ, KOGUT GALIJSKI, LAS, CHIŃSKOŚĆ, ŁĄCZE ABONENCKIE, GALISYJSKI, KOEGZYSTENCJA, ZAPIS, SZUKACZ, LUDOBÓJSTWO, INDAPAMID, DERBY, WSOBNOŚĆ, PUNKT OGNIOWY, SZARA MYSZKA, ŻACHWA, JOSE, PLUDRY, TYKA, CZERWONKA, ZACIERKA, ŚRODEK OWADOBÓJCZY, PULPA, MODEL, PODMALÓWKA, SZCZERBAK, DYSFUNKCJONALNOŚĆ, HULAJDUSZA, ŚCIEŻKA HOLOWNICZA, FALAFEL, IZBA, CIENKA SKÓRA, UBARWIENIE OCHRONNE, BLISKOZNACZNIK, TĘŻYCZKA, POCHODNA, ZAKONNICZKA, TREN, JACOB, AMARANT, DEIKSA, WYBRANKA, BENEFICJUM, ZWROT, KUBECZEK, KOLEŚ, BASEN, DŁUGOSZPAROWATE, KULTURA MATERIALNA, GŁUPIĄTKO, BATAGUROWATE, TEORBAN, ZALEŻNOŚĆ, KAWAŁ, RÓWNOWAGA MAKROEKONOMICZNA, FRAKCJONISTA, SZARPAK, BEZLITOSNOŚĆ, DANINA, AMBITNOŚĆ, AFRODYZJE, KWARC MLECZNY, AGAMA, LINON, ADIANTUM KLINOWATE, ŚWIATŁO CZERWONE, PACZKA, PROTEINA, TRASA, ŻÓŁW OLIWKOWY, DOLICHOZUCH, ELITARNOŚĆ, KSIĘŻULO, OBSŁUGA, CHÓR, CAMPUS, ZAK, HERBATA, WAGA, PROMOCJA, PARASYGMATYZM, STAW KULISTY WOLNY, TOREBKA BOWMANA, NAPASTNIK, SMERF, ROMINGER, KRYSZNAIZM, JACK, PAPIER FOTOGRAFICZNY, DOMINATOR, MMO, TRZYMAK, PLANISTYKA, TELESKOP, KLESZCZE, BALON, CZYSTOŚĆ, PROTETYKA STOMATOLOGICZNA, POEMAT HEROICZNY, RZEŚKOŚĆ, BRYKLA, JĘZYK SATEM, PODSKOK, GEST, ENERGIA ELEKTRYCZNA, ŻABKI, CHOROBA GRZYBICZA, SAMOCHODZIARZ, CHOROBA MARBURSKA, OCZKO, SKRZYNIA, PODNOSKA, ORGIA, KUFF, STREPTOKOK, SAMOGŁOSKA CENTRALNA, BLOK, NIEDOROZWÓJ, KONWERSJA , TUBA, PALCÓWKA, CIĄGNIK SIODŁOWY, DZIELNICA, NUŻYCA, PODATEK, GATUNEK ZAWLECZONY, TEMPERATURA BEZWZGLĘDNA, SYSTEM, KONDYCJONALIZM, BURGER, MAGIEL, OFENSYWA, CZERWIEŃ ALIZARYNOWA, ANTYWIRUS, KRĘGOWCE, NORMA KOLIZYJNA, PRZEZNACZENIE, PAS, DUMA, FOTEL KLUBOWY, CHOROBA NIEMIECKA, TERMORENOWACJA, BAZYLIKA MNIEJSZA, DUBELT, SPÓJNIK ROZŁĄCZNY, REPETYTYWNOŚĆ, MOSKALIK, SAKLA, ODMIERZANIE, SZMACIAK, ŻEBERKA, BIAŁA MAGIA, ŚMIESZKA, BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY, SORBENT, LITERATURA WAGONOWA, SILNIK NISKOPRĘŻNY, MISO, CHOROBA GOODPASTURE'A, NIEBIOSA, SZPARA, SHERGOTTYT, WYRAŻENIE, SYN, PAMIĄTKA, SPADKODAWCA, TASIEMCE, WYWŁASZCZENIE NIERUCHOMOŚCI, PIERWSZAK, PÓŁOKRĄG, FASETA, WĘZEŁ, SIŁA, DOROBKOWICZ, WIERTNICA, ENTOMOFAGI, CZEK IMIENNY, CZECZOTA, ODKAŻACZ, TEILERIOZA, FERMA, CHARAKTERYSTYCZNOŚĆ, MORAWSKI, ZBROJA PEŁNA, NIEPRZYCHYLNOŚĆ, WYZNANIOWOŚĆ, STAN, MUFKA, INTERNUNCJUSZ APOSTOLSKI, ZGODNOŚĆ, BOMBA WODOROWA, ROŚLINA NAZIEMNOPĄCZKOWA, KRZYŻ MALTAŃSKI, BRYLE, ŚWIADCZENIE OSOBISTE, UBEZPIECZENIE EMERYTALNE, CHWYTACZ, POWIELACZ ELEKTRONOWY, TROSKA, SYMPOZJON, POR, PERLATOR, OKIENKO TRANSFEROWE, TRYL, TEMPERATURA ZAPALENIA, SEPTET, RARYTASIK, ZAPALENIEC, LITOŚCIWOŚĆ, WIĄZANIE, KRWIŚCIĄG, BARIERA, ADRESAT, ZAPONA, KRAJARKA, TWARZOWIEC, OBIEKTYWIZM, TOWAR AKCYZOWY, ŁUPEK DACHÓWKOWY, FAKTOR, PANDAN, PARAGRAF, PODŁUŻNIK, CIERPLIWOŚĆ, ASYRYJSKI, DUR PLAMISTY, DZIWKARZ, LATARNIA MORSKA, PRZEDROST, KOSZULKA, POZYTRON, FRAMUGA, KRWIODAWSTWO, SKUN, BAS, JEOGRAFIA, WARIOMETR, TRĄBKA PNEUMATYCZNA, PASEK, MIĘKISZ WODNY, LEGITYMACJA PROCESOWA, ORGANIZACJA, UBYTEK, MIAŁ, ESTRAGON, WYDZIAŁ, KORDONEK, ŻAGIEL, JĘZYK LECHICKI, NABYCIE WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWE, OBCHÓD, DOM POSELSKI, NOŚNIK NARZĘDZI, ZESPÓŁ PEARSONA, MARKETING INWAZYJNY, SOCZEWKA, CHERUBIN, FIGLARNOŚĆ, PIES OZDOBNY, PLATFORMÓWKA, LEUKOTOMIA, JĘZYK ANGIELSKI, ?HOMAR EUROPEJSKI.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 20.607 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

NECROSIS ASEPTICA OSSIUM - CHOROBA Z GRUPY CHORÓB, KTÓRYCH WSPÓLNĄ CECHĄ JEST NEKROZA KOŚCI LUB JEJ FRAGMENTÓW, NIEZWIĄZANA Z UDZIAŁEM ZAKAŻENIA DROBNOUSTROJAMI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: NECROSIS ASEPTICA OSSIUM - CHOROBA Z GRUPY CHORÓB, KTÓRYCH WSPÓLNĄ CECHĄ JEST NEKROZA KOŚCI LUB JEJ FRAGMENTÓW, NIEZWIĄZANA Z UDZIAŁEM ZAKAŻENIA DROBNOUSTROJAMI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
JAŁOWA MARTWICA KOŚCI necrosis aseptica ossium - choroba z grupy chorób, których wspólną cechą jest nekroza kości lub jej fragmentów, niezwiązana z udziałem zakażenia drobnoustrojami (na 19 lit.)

Definicje krzyżówkowe

JAŁOWA MARTWICA KOŚCI
necrosis aseptica ossium - choroba z grupy chorób, których wspólną cechą jest nekroza kości lub jej fragmentów, niezwiązana z udziałem zakażenia drobnoustrojami (na 19 lit.).

Oprócz NECROSIS ASEPTICA OSSIUM - CHOROBA Z GRUPY CHORÓB, KTÓRYCH WSPÓLNĄ CECHĄ JEST NEKROZA KOŚCI LUB JEJ FRAGMENTÓW, NIEZWIĄZANA Z UDZIAŁEM ZAKAŻENIA DROBNOUSTROJAMI sprawdź również:

wielkość, wspaniałość, np. talentu ,
przedstawiciel protistów roślinopodobnych z gromady krasnorostów (Rhodophyta) ,
bajkopisarz gr. z Frygii ,
jednoroczna roślina ozdobna o lejkowatych, niekiedy strzępiastych kwiatach ,
rdzenna mieszkanka Laponii ,
prądnica przy rowerze ,
pokładnica krawężnikowa ,
lekkoatleta, dwukrotny mistrz olimpijski w trójskoku z Rzymu i Tokio, pierwszy człowiek, który przekroczył granicę 17 m, rekordzista świata wynikiem 17,03 m ,
impreza sylwestrowa ,
nurt teologiczny w kalwinizmie wysuwający m.in. następujące postulaty: 1) Bóg pragnie zbawić każdego, kto zachowuje wiarę 2) Chrystus umarł za wszystkich ludzi, choć korzystają z tego tylko wierzący w Niego ,
w muzyce: wysokie tony głosu śpiewaka; często pluralis ,
zbiór przepisów prawnych ,
Stipa - rodzaj trawy śródziemnomorskiej z rodziny wiechlinowatych; wszystkie gatunki są kserofitami występującymi na suchych siedliskach w formacjach trawiastych, w strefach klimatu umiarkowanego i zwrotnikowego obu półkul ,
brzmienie wypowiedzi wyrażające treści niezawarte w czysto językowej jej warstwie ,
zwolennik, wyznawca poglądów aleksandryjskiego kapłana Ariuszal; odrzucał niektóre dogmaty chrześcijańskie; wiarę w Trójcę Świętą, zwierzchnictwo papieża, hierarchię kościelną ,
żołnierz pełniący służbę przyboczną przy głowie państwa ,
cecha stanów, idei, czynów i zachowań: to, że coś jest zgodne z prawem, uczciwe ,
(1889-1963), francuski pisarz, scenarzysta, reżyser filmowy, malarz, poezje, dramaty, powieści poetyckie, libretta operowe ,
dawniej potocznie o samochodzie terenowym ,
Cygnus buccinator - gatunek dużego ptaka wodnego z rodziny kaczkowatych (Anatidae); żyje w Ameryce Północnej ,
rodzaj składanego (najczęśiej półokrągłego w przekroju bocznym) daszka, osłaniającego okno lub wystawę sklepową ,
unita zamieszkały we Włoszech, należący do Kościoła rzymskokatolickiego, lecz zachowujący odrębny obrzadek grecki ,
otacza łyko drzewa ,
film trwający ponad 55 minut, przeciętnie 90-132 minut ,
zjawisko występowania zmian kierunku i natężenia namagnesowania pod wpływem naprężeń mechanicznych, spowodowanych siłami zewnętrznymi ,
rowek śrubowy biegnący obok grzbietu gwintu ,
motyl z rodziny omacnicowatych, którego gąsienice żerują w szyszkach drzew iglastych ,
zwykle jedna godzina lekcyjna w tygodniowym planie nauczania, która jest przeznaczona do dyspozycji wychowawcy danej klasy ,
mieszkanka Bolimowa, kobieta pochodząca z Bolimowa ,
wyraki, tarsjusze, Tarsiidae - rodzina drapieżnych ssaków naczelnych, tradycyjnie zaliczanych - ze względu na zewnętrzne podobieństwo, zwłaszcza do galagowatych - do małpiatek, choć są bliżej spokrewnione z małpami i obecnie klasyfikowane w kladzie wyższych naczelnych (Haplorrhini); stanowią jedyną wśród ssaków naczelnych rodzinę o wyłącznie drapieżnym trybie życia; żyją na Sumatrze i Celebes (w Indonezji) oraz na Filipinach

Komentarze - NECROSIS ASEPTICA OSSIUM - CHOROBA Z GRUPY CHORÓB, KTÓRYCH WSPÓLNĄ CECHĄ JEST NEKROZA KOŚCI LUB JEJ FRAGMENTÓW, NIEZWIĄZANA Z UDZIAŁEM ZAKAŻENIA DROBNOUSTROJAMI. Dodaj komentarz

4×4 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast