RASA KONIA DOMOWEGO, WYWODZĄCA SIĘ OD KONI TURKMEŃSKICH, SŁYNĄCA Z WYTRZYMAŁOŚCI - JEST TO RASA PUSTYNNA, WIĘC PRZYSTOSOWANA ZARÓWNO DO BARDZO WYSOKICH TEMPERATUR, JAK I WYJĄTKOWO NISKICH, A TAKŻE POTRAFIĄCA POKONYWAĆ BARDZO DŁUGIE DYSTANSE BEZ ODPOCZYNKU CZY POJENIA; OSIĄGA WIELE SUKCESÓW W SPORCIE, M. IN. DZIĘKI SILE, WYTRWAŁOŚCI I ODPORNOŚCI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KOŃ ACHAŁ-TEKIŃSKI to:

rasa konia domowego, wywodząca się od koni turkmeńskich, słynąca z wytrzymałości - jest to rasa pustynna, więc przystosowana zarówno do bardzo wysokich temperatur, jak i wyjątkowo niskich, a także potrafiąca pokonywać bardzo długie dystanse bez odpoczynku czy pojenia; osiąga wiele sukcesów w sporcie, m. in. dzięki sile, wytrwałości i odporności (na 17 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "RASA KONIA DOMOWEGO, WYWODZĄCA SIĘ OD KONI TURKMEŃSKICH, SŁYNĄCA Z WYTRZYMAŁOŚCI - JEST TO RASA PUSTYNNA, WIĘC PRZYSTOSOWANA ZARÓWNO DO BARDZO WYSOKICH TEMPERATUR, JAK I WYJĄTKOWO NISKICH, A TAKŻE POTRAFIĄCA POKONYWAĆ BARDZO DŁUGIE DYSTANSE BEZ ODPOCZYNKU CZY POJENIA; OSIĄGA WIELE SUKCESÓW W SPORCIE, M. IN. DZIĘKI SILE, WYTRWAŁOŚCI I ODPORNOŚCI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 21.919

KOMPOZYCYJNOŚĆ, WÓZ KEMPINGOWY, DRAPERIA NACIEKOWA, PRACOHOLIK, JEŻYNA, KANAŁ RODNY, AFTERPARTY, BABA JĘDZA, KPINA, ACYDURIA MEWALONIANOWA, PUNKT APTECZNY, PARTIA ROSYJSKA, CONCEPT ART, FLUAV, LUJ, ROKOWANIA ZBIOROWE, JOŃSKI, NOCEK ORZĘSIONY, RAJTUZY, KANAŁ KRĘGOWY, DOKTOR HABILITOWANY, KUCHNIA, DWORSKOŚĆ, WRONY, NIĆ KODUJĄCA, MADŻONG, DIODA, CHMURA KONWEKCYJNA, ROOIBOS, METR NA SEKUNDĘ, SEKTOR PRYWATNY, LORI, OKRUCH, PRĄD TĘTNIĄCY, SOLARKA, SZŁAPAK, WSZECHBYT, GRUCZOLAKORAK, REDUKCJA WYRAZÓW PODOBNYCH, PŁYWACZOWATE, SYSTEM INFORMATYCZNY, LUSTRO TEKTONICZNE, POLIMORFIZM, OSTROŚĆ, PUDŁO, METAMORFIZM WSTECZNY, INŻYNIER DUSZ, KRYMINALISTYKA, SATELITA, UPRZĄŻ, KAMBUZ, PLEBS, ANGLIZOWANIE, AYALA, ANTYLOPA KROWIA, PRZECHÓW, SUPERNOWA TYPU IB, DALEKOPIS, WOJEWODA, OBŁÓG, CYKLON, PULPIT, TOPOLOGIA MAGISTRALI, BALLADA, PRZEMYSŁ WĘGLOWY, INFLACJA JAWNA, SŁUGUS, PRECEDENSOWOŚĆ, BABIE LATO, BOJOWIEC, DROBINA, ŁĄCZNIK OLEJOWY, MISKA, TWIERDZENIE CAYLEYA-HAMILTONA, NAFTOWNICTWO, ORZEŁ, CENTRUM HANDLOWE, NAPIĘCIE POWIERZCHNIOWE, THAULOW, PODPŁOMYK, DUPLIKACJA, CERKIEWNOSŁOWIAŃSKI, SZELMA, POWIERZCHNIA WALCOWA, ŻYŁA, MIKROMIKRON, WIELOZADANIOWOŚĆ, ALPRAZOLAM, HERBATNIK PEŁNOZIARNISTY, NOGAJOWIE, BALDACHIM, SAMOOBRONA, WĘZEŁ ZATOKOWY, ZMROK, TANTALIT, WURST, ŁUSZCZYCA KROSTKOWA, KURS STAŁY, OOID POWIERZCHNIOWY, BÓL, OSAD, TRASZKA JAPOŃSKA, GANGSTER, ŚMIECH, APLEGIER, WIKTYMIZACJA, BIOLOGICZNOŚĆ, ABRAZJA, KADZIELNICZKA, AUTOTERAPIA, PETRYFIKACJA, MAŁOSTKOWOŚĆ, MAŁPY ZWIERZOKSZTAŁTNE, WODOPRZEPUSZCZALNOŚĆ, KARZEŁ, KATAKUMBY, ROPOMACICZE, NAPASTNICZKA, SINGEL, HIGIENA WETERYNARYJNA, MAGIERA, PROMINENT, PRZYROST, ŁAPADŁO, OWCA KAMIENIECKA, CMENTARZ GRZEBALNY, RĘBNIA ZUPEŁNA, JĘZYK EZOPOWY, TEMPERATURA MROZU, SZYNKA, ZIELONOŚĆ, PERKOZ GRUBODZIOBY, STRUKTURA FUNKCJONALNA, SKIP C, PAŃSTWO NIEZAANGAŻOWANE, GMINNOŚĆ, ZESPÓŁ LHERMITTE'A, UBYTEK, JĘZYK ORKÓW I SŁUG SAURONA, ŚWINIA WIELKA BIAŁA POLSKA, PLATYNOGŁÓWKA, CHIŃSKI, JESIOTR BIAŁY, NOMINALIZM, ZAPALNOŚĆ, KOŚCIÓŁ WSCHODNI, NACZYNIE KUCHENNE, DĘTKA, WOLA BOŻA, ODDZIAŁ INTENSYWNEJ OPIEKI MEDYCZNEJ, CHOROBA WIEKU DZIECIĘCEGO, LICZBA ZAPRZYJAŹNIONA, PROFESJONALISTA, BUDA, LEKKOMYŚLNOŚĆ, STRZAŁA EROSA, WYTWÓRSTWO, NAGAR, RÓŻNOPAZURKOWCE, GŁOS ELEKTORSKI, RYNEK PODSTAWOWY, OFIARA, MIŁOŚĆ, AMBULATORIUM, WIĘZADŁO OBŁE MACICY, DYNAMICZNOŚĆ, CEGŁA SUSZONA, OBCHODOWY, JASNOŚĆ, ZŁUDNOŚĆ, BYT ABSOLUTNY, PRZEPIS PRZEJŚCIOWY, ŁYŻKA, ODCIEŃ, PROSTOLINIOWOŚĆ, BOBROWISKO, CHŁODNIA, HALO, JĘZOR LODOWCOWY, REEDUKATOR, TURBINA PRZECIWBIEŻNA, SZPANERSTWO, ANGLOSASKA, MATERIA, KUTYKULA, KOPARKOŁADOWARKA, KAMERTON, PAKA, EPITET BAROKOWY, MACIERZ KOWARIANCJI, DREWNO FIOŁKOWE, DWUBÓJ CIĘŻAROWY, TYRYSTOR, ANALIZA TECHNICZNA, LINIA PRZEMIANY, RAJFURKA, PRZECZULICA, PRZYZNAWALNOŚĆ, SĄD I INSTANCJI, BLANKI, GANASZE, BRZEMIĘ, MISTRZU, BAZOFIL, GWAREK, PROSTOŚĆ, LUZAK, JEZIORO WYTOPISKOWE, UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE, ZASADA EKWIPARTYCJI ENERGII, POPŁUCZYNA, FILOLOGIA ROMAŃSKA, RELACJA LOGICZNA, RAK, SKÓRNIK, CHASERKA, DEMISEKSUALIZM, BUKACIARNIA, ROTANG, BERET, INTERNOWANY, ORLICA, ANAKREONTYK, ELEKTRON DODATNI, CYTRYNADA, RUCH, SZKARADA, REZYGNACJA, MILANEZ, PRZEKWIT, POEMAT HEROIKOMICZNY, NACHALNOŚĆ, PIGWA POSPOLITA, NONA, CHOROBA STRÜMPLLA, CECHOWNIA, CZTEROTAKT, NIEKOMPETENTNOŚĆ, PASMO PRZENOSZENIA, OBLĘŻENIE, BŁONA SUROWICZA, WIMPERGA, BACHMAT, POJAZD KOSMICZNY, NORZYCA, PANNUS, IDENTYCZNOŚĆ, RÓŻOWA LANDRYNKA, ŁOPIAN, NAGIETEK, MIERZWA, SROGOŚĆ, PRZYSPOSOBIENIE OBRONNE, MODRZEW, FIRMA ZWROTOWA, KWAS HIALURONOWY, KRZYŻÓWKA, KARAMBOLA, PRZYBŁĘDA, DURNOWATOŚĆ, FRANCISZKANIZM, SINICA, KISZKA FASZYNOWA, KRAJOBRAZ, MYKOLOGIA, HEIDE, IZDEBNIK, CZATA, BOJOWOŚĆ, MIESZALNOŚĆ NIEOGRANICZONA, SPRAWDZIAN, BEZGUŚCIE, ODRZYNEK, TOCZENIE, ZWYCZAJOWOŚĆ, KAMARAN, OSTOJA, NIEPRZYSTOJNOŚĆ, KOŃ WSCHODNIOFRYZYJSKI, URZĘDNIK DWORSKI, REFLUKS, KOMUNALKA, WYCIĄG TOWAROWY, PIĘKNOŚĆ, HAWAJSKI, BANALNOŚĆ, WSPÓŁZAWODNICTWO, WRZENIE, WYWÓZKA, ANTYBIOTYK, PRZEKŁADANIEC, KRZYŻ ŚW. ANDRZEJA, GALERNIK, OTWARTOŚĆ, WOLICJONALNOŚĆ, LICZNIK PRĄDOWY, NAPĘD TAŚMY, NEUROLINGWISTYKA, SZLAK METABOLICZNY, ?PARCH.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 21.919 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

RASA KONIA DOMOWEGO, WYWODZĄCA SIĘ OD KONI TURKMEŃSKICH, SŁYNĄCA Z WYTRZYMAŁOŚCI - JEST TO RASA PUSTYNNA, WIĘC PRZYSTOSOWANA ZARÓWNO DO BARDZO WYSOKICH TEMPERATUR, JAK I WYJĄTKOWO NISKICH, A TAKŻE POTRAFIĄCA POKONYWAĆ BARDZO DŁUGIE DYSTANSE BEZ ODPOCZYNKU CZY POJENIA; OSIĄGA WIELE SUKCESÓW W SPORCIE, M. IN. DZIĘKI SILE, WYTRWAŁOŚCI I ODPORNOŚCI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: RASA KONIA DOMOWEGO, WYWODZĄCA SIĘ OD KONI TURKMEŃSKICH, SŁYNĄCA Z WYTRZYMAŁOŚCI - JEST TO RASA PUSTYNNA, WIĘC PRZYSTOSOWANA ZARÓWNO DO BARDZO WYSOKICH TEMPERATUR, JAK I WYJĄTKOWO NISKICH, A TAKŻE POTRAFIĄCA POKONYWAĆ BARDZO DŁUGIE DYSTANSE BEZ ODPOCZYNKU CZY POJENIA; OSIĄGA WIELE SUKCESÓW W SPORCIE, M. IN. DZIĘKI SILE, WYTRWAŁOŚCI I ODPORNOŚCI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KOŃ ACHAŁ-TEKIŃSKI rasa konia domowego, wywodząca się od koni turkmeńskich, słynąca z wytrzymałości - jest to rasa pustynna, więc przystosowana zarówno do bardzo wysokich temperatur, jak i wyjątkowo niskich, a także potrafiąca pokonywać bardzo długie dystanse bez odpoczynku czy pojenia; osiąga wiele sukcesów w sporcie, m. in. dzięki sile, wytrwałości i odporności (na 17 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KOŃ ACHAŁ-TEKIŃSKI
rasa konia domowego, wywodząca się od koni turkmeńskich, słynąca z wytrzymałości - jest to rasa pustynna, więc przystosowana zarówno do bardzo wysokich temperatur, jak i wyjątkowo niskich, a także potrafiąca pokonywać bardzo długie dystanse bez odpoczynku czy pojenia; osiąga wiele sukcesów w sporcie, m. in. dzięki sile, wytrwałości i odporności (na 17 lit.).

Oprócz RASA KONIA DOMOWEGO, WYWODZĄCA SIĘ OD KONI TURKMEŃSKICH, SŁYNĄCA Z WYTRZYMAŁOŚCI - JEST TO RASA PUSTYNNA, WIĘC PRZYSTOSOWANA ZARÓWNO DO BARDZO WYSOKICH TEMPERATUR, JAK I WYJĄTKOWO NISKICH, A TAKŻE POTRAFIĄCA POKONYWAĆ BARDZO DŁUGIE DYSTANSE BEZ ODPOCZYNKU CZY POJENIA; OSIĄGA WIELE SUKCESÓW W SPORCIE, M. IN. DZIĘKI SILE, WYTRWAŁOŚCI I ODPORNOŚCI sprawdź również:

coś, co rozgałęzia ,
ziarno (owoce) grupy roślin uprawnych (głównie z rodziny wiechlinowatych), które zawiera duże ilości skrobi i jest wykorzystywane do celów konsumpcyjnych, pastewnych i przemysłowych ,
odmiana sałaty, która występuje tylko w uprawie ,
linijka tekstu wyodrębniona graficznie; w poezji ,
podstawa pomnika bądź rzeźby ,
bycie problematycznym ,
choroba psychiczna ,
czerwony romb na karcie ,
nudziarz ,
sympatia do Rosjan, do tego, co rosyjskie ,
klony - drzewa ,
nazwa niektórych muzeów wystawiających niezwykłe eksponaty ,
Corophium volutator - gatunek niewielkiego skorupiaka z grupy obunogów, do 1 cm długości ciała; podobnie jak inne bełkaczki, charakteryzuje się potężnymi czułkami drugiej pary ,
długoucha samica ,
nazwa używana (niepoprawnie) na określenie drzew z rodzaju kasztanowiec ,
przenośnie: ktoś, kto skutecznie z kogoś lub czegoś coś wysysa, drenuje kogoś lub coś ,
zjonizowana materia o stanie skupienia przypominającym gaz, w którym znaczna część cząstek jest naładowana elektrycznie ,
wywar pozostały po pędzeniu wódki, karrma dla zwierząt ,
rodzaj zakładu produkcyjnego podczas okupacji hitlerowskiej, obecny na terenie getta ,
ironiczne określenie frankofila - osoby rozmiłowanej we wszystkim, co francuskie ,
mieszkanka Afganistanu, kobieta pochodzenia afgańskiego ,
końcowa, prezentująca napisy sekwencja filmu, odcinka serialu lub innego programu ,
rodzaj grubej, włochatej tkaniny płaszczowej ,
pochodnia zapalana w dniu rozpoczęcia igrzysk olimpijskich ,
czyjeś otoczenie, środowisko, w którym funkcjonuje ,
zjawisko społeczne, działalność człowieka związana z czytaniem książek ,
jednoczesne skrzywienie kręgosłupa ku tyłowi w płaszczyźnie strzałkowej i na bok w płaszczyźnie czołowej ,
zespół zakorzenionych w tradycji, najczęściej określonych przepisami, czynności i praktyk o znaczeniu symbolicznym, towarzyszących jakiejś uroczystości o charakterze związanym z charakterem społeczności ,
stożkowaty namiot indiański wykonany z bogato zdobionych skór lub grubego płótna ,
świnka lub różyczka

Komentarze - RASA KONIA DOMOWEGO, WYWODZĄCA SIĘ OD KONI TURKMEŃSKICH, SŁYNĄCA Z WYTRZYMAŁOŚCI - JEST TO RASA PUSTYNNA, WIĘC PRZYSTOSOWANA ZARÓWNO DO BARDZO WYSOKICH TEMPERATUR, JAK I WYJĄTKOWO NISKICH, A TAKŻE POTRAFIĄCA POKONYWAĆ BARDZO DŁUGIE DYSTANSE BEZ ODPOCZYNKU CZY POJENIA; OSIĄGA WIELE SUKCESÓW W SPORCIE, M. IN. DZIĘKI SILE, WYTRWAŁOŚCI I ODPORNOŚCI. Dodaj komentarz

1+3 =

Poleć nas znajomym:

x