TSCHERSKIA TRITON - GATUNEK GRYZONIA Z RODZINY CHOMIKOWATYCH; ZAMIESZKUJE ROSJĘ, KOREĘ I PÓŁNOCNO-WSCHODNIE CHINY, ŻYJE NA OTWARTYCH, SUCHYCH OBSZARACH, W KRZEWACH I NAD RZEKAMI, A TAKŻE NA POLACH, WZDŁUŻ KANAŁÓW, DRÓG I PÓL RYŻOWYCH - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

CHOMIK KOREAŃSKI to:

Tscherskia triton - gatunek gryzonia z rodziny chomikowatych; zamieszkuje Rosję, Koreę i północno-wschodnie Chiny, żyje na otwartych, suchych obszarach, w krzewach i nad rzekami, a także na polach, wzdłuż kanałów, dróg i pól ryżowych (na 15 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "TSCHERSKIA TRITON - GATUNEK GRYZONIA Z RODZINY CHOMIKOWATYCH; ZAMIESZKUJE ROSJĘ, KOREĘ I PÓŁNOCNO-WSCHODNIE CHINY, ŻYJE NA OTWARTYCH, SUCHYCH OBSZARACH, W KRZEWACH I NAD RZEKAMI, A TAKŻE NA POLACH, WZDŁUŻ KANAŁÓW, DRÓG I PÓL RYŻOWYCH". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.035

PRZYCZÓŁEK, PRZEPIÓRKA, NIESOBKA CHMIELANKA, SZAFIREK ZŁOTOSTERNY, KNAP PODKAMIENNIK, MIKROSKOP SKANINGOWY, PRĄTNIK ZBIEGAJĄCY, BAKTRIAN, KRĘPNIK BIAŁOBREWY, BRANLE, CHINY, ŻABA ŚWIŃSKA, SKALNICZEK SIWY, BHARAL, PERKOZ ZAUSZNIK, KROKODYL WŁAŚCIWY, PILOTKA, TURAWA, ŻABA GNIAZDOWA, MOMOT, HISPANIOLAK, KLĘK PROSTY, PRĄTNIK BAWARSKI, RYBA ŁAWICOWA, KRĘPNIK RDZAWOSKRZYDŁY, KOSZATNICZKA, KOLCZAK, LEMUR CZERWONOBRZUCHY, PERKOZ SREBRNOCZUBY, ROSYJSKOŚĆ, GLADIOLA, SZCZECINIEC, CZOŁOCZUB ŻÓŁTOOKI, TULIPAN ARMEŃSKI, MARLIN, RYJKOWIEC, GRACILIRAPTOR, SALTO, SZCZUR, KOTIK, ZAWILEC, DANIEL, MYKOLOGIA, PONCE, ABERRACJA, DROBNIACZEK BEZZĄB, ŻÓŁW OBRZEŻONY, TRERONEK, PLAN AMERYKAŃSKI, DRAMAT GROTESKOWY, STÓŁ, ŚPIEWACZKA KRASNOGŁOWA, SKROMNOŚĆ, STRZECHWOWIEC OKRĄGŁY, SERBOCHORWATYSTYKA, PASKOWIK GÓRSKI, SAWA, BENDERY, AMORFA KRZEWIASTA, PLAGIOZAUR, BRZEGÓWKA, DZIĘCIOLNIK HIMALAJSKI, SMUKLUCH, BAINOCERATOPS, PRZYTULIA, ARAUKARIA, FENKUŁ WŁOSKI, MAKAMA, SKORUPIK JABŁONIOWY, ANTYLOPA KOŃSKA, BYLICA SCHMIDTA, MIĘKKOPIÓR, PSTRĄG POTOKOWY, ZAMIOKULKAS, PAJACYK, ORNAMENT, WIELOSZPON, KARPIŃSK, KOSTRZEWA DŁUGOLISTNA, BĄKOJAD, PALMICZKA, MUCHOŁÓWKA, ŚWIERK SARGENTA, BOTNET, GUTAPERKOWIEC, GEORADAR, KOCZKODAN BŁOTNY, ORŁORYB, KOŃ DOMOWY, JAMNO, PIÓROPUSZNIK STRUSI, OMACNICA, TORPEDÓWKA LOTNA, ELOPS SREBRZYSTY, WROTEK, ZATOPIONA DEPRESJA, GRZYB MAŚLAK, SŁONIOWATE, BERNIKLA RDZAWOSZYJA, JĘZYK SAMOJEDZKI, PIŻMOWIEC, DZIWONOS SZAROBOCZNY, GĘSI, DZIERZYK RÓWNIKOWY, CHÓR, LEGWAN KARŁOWATY, GRUSZKOWIEC WAHLENBERGA, PEŁZAK PROMIENISTY, BADIAN, TAMARYND, SINIEC, KOCZKODAN NIEBIESKOLICY, SĘKACZ, ŻUWINA, KORONA CIERNIOWA, ESPARTO, GOŹDZIENIEC PURPUROWY, MORŚWIN BIAŁOPŁETWY, HEŁMIATKA ZWYCZAJNA, GÓRA KALWARIA, KOSZENILA, PIEPRZYCA RÓŻNOLISTNA, SINOZAUROPTERYKS, ŻABIENIEC, ZASOBNOŚĆ GLEBY, PTASZNIK TYGRYSI, WIDŁOZĄB BŁOTNY, PANDA, BERNIKLA KANADYJSKA, BŁĘKITNICZEK CZERWONONOGI, DZWONECZNIK POKRZYWOLISTNY, DIAMENCIK NIEBIESKOGŁOWY, PROMOTORSTWO, TRZMIEL SZEŚCIOZĘBNY, TASMANÓWKA, ORLICA ZGASIEWKA, MRÓWKOJAD WIELKI, PLANIMETR, ZINJANTROP, HOACYN, DRZEWOŁAZ WYTWORNY, MAZUREK, GEKON PAZURZASTY, LAING, PASTERZ, KONDOR, ZĘBORÓG, BOROWIK DUPAINA, BURZYK CIEMNY, KALLA ETIOPSKA, RYBOŁÓW, BOURGES, KAZARKA, JĘZYK TYBETAŃSKI, TAPIR WEŁNISTY, BILBIL ŁUSKOWANY, WĄTLIK, HOSTA, IRYS, TRÓJLIST ZIELONKAWY, JAMS SKRZYDLATY, GORCZYCA, CZEPIAK, KOZA DOMOWA, RAK SZWEDZKI, JĘZYK FRYZYJSKI, KOSTRZEWA NADMORSKA, ARON, PAENULA, TORFOWIEC POKREWNY, KWAGGA, OGONÓWKA DUŻA, SZKLAREK GWATEMALSKI, BARWNICZKA CZERWONOGŁOWA, OSTROLOT BIAŁOGRZBIETY, VUKOVAR, PODSKARBI KORONNY, ORZACHA, PSZCZOŁA WSCHODNIA, SZROTÓWEK KASZTANOWCOWIACZEK, DZIWOOK ŻÓŁTOBREWY, SŁOŃ INDYJSKI, MODRASZEK KORYDON, SARGUS OWCZAK, RUMIAN RUSKI, DIODON, ZYSK, PAPROTNIK OSTRY, POR, ROKIET SAUTERA, PINGWIN PERUWIAŃSKI, KOSMATKA BLADA, PODWOIK ZACHODNI, PILOTEK, NASIĘŹRZAŁ AZORSKI, STRZĘPLICA POLSKA, ADMINISTRACJA MORSKA, ZWOLNIENIE CHOROBOWE, BILBIL SZAROGŁOWY, SŁODNIK BIAŁOSKRZYDŁY, ŁUSKODRWAL BIAŁOSZYI, PODSADNIK PĘCHERZYKOWATY, NAWAGA, UMBRA, CZERNICA, KUKLIK SZKARŁATNY, BOA ARGENTYŃSKI, NERKOWIEC, SORGO ZWYCZAJNE, SUSEŁ MORĘGOWANY, ENTEROBAKTERIA, SZEŚCIOSZPAR, GAWIALOWATE, POKRZYWOWATE, TOKUMINGAN, BRZEGOWIEC, PRZĄSTNIK, ASSAM, MARABUT INDYJSKI, GRZECHOTNIK WAGLERA, NUŻENIEC KOŃSKI, PRZEKOPNICA ARKTYCZNA, PTASZNIK OLBRZYMI, KRĘPACZEK BIAŁOCZELNY, BLESKOTKA, AMUR CZARNY, PAZUROGON PRĘGOUDY, USTNIK RAFOWY, KRZAKÓWKA OKAZAŁA, NIMFA, RZEŹBA, PAŁASZ, CZAPLA ŚNIADA, GRALINA, WĘGIEL, NAWAŁNIK ŻAŁOBNY, PIESZCZAK CZARNOPIERŚNY, DZIRYT, PUNK ROCK, DZIDKA, DARNIÓWKA TATRZAŃSKA, PĘTÓWKA BALEARSKA, DZIKIE WINO, TRERON ZŁOTOGŁOWY, CZAPLA ŁUPKOWATA, HAMILTON, RDZA, KUSACZ RDZAWOGŁOWY, ATTENBOROZAUR, TURECZNIA, LASONÓG SŁUPKOOKI, SMUKLICA ZWYCZAJNA, CYRANKA, SALE, TARTAN, MORZYK PISKLIWY, MYSZOSKOK WIELKI, MAŁPA WEŁNISTA, PIERWSZEŃSTWO, SÓWKA, SPAŁA, GAPA, CISOLIST POCHYLONY, LAMA, ZOMO, RAWKA WIESZCZKA, FRANKONIA, JODŁA NIKKO, ORYKS POŁUDNIOWY, GRUSZE WSCHODNIE, NADZÓR JUDYKACYJNY, ZIMOWIT, GŁUPTAK BIAŁOBRZUCHY, WANGA CZARNOLICA, JELARANG, PŁOMYKÓWKA ZWYCZAJNA, PTASZNIK KĘDZIERZAWY, SKOCZEK ŁĄKOWY, PODRZEŃ ŻEBROWIEC, PRZYCZEPKA, ACENA BUCHANANA, ŚMIERDZIEL, KALLA, WĄŻ TRAWNY, CIEMIENIEC, KLECANKA, KOCANKA PIASKOWA, ŻURAWIE KORONIASTE, ŚWIERK WILSONA, SKANINGOWY MIKROSKOP POLOWY, GEREZA OLIWKOWA, CUKRÓWKA, SYSTEM PARTYJNY, TURZYCA JAPOŃSKA, BIAŁKA WIERZBÓWKA, MYDŁODRZEW, CZUKCZ, BUŁAT, WŁADZA, ?ŚWISTAK.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.035 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

TSCHERSKIA TRITON - GATUNEK GRYZONIA Z RODZINY CHOMIKOWATYCH; ZAMIESZKUJE ROSJĘ, KOREĘ I PÓŁNOCNO-WSCHODNIE CHINY, ŻYJE NA OTWARTYCH, SUCHYCH OBSZARACH, W KRZEWACH I NAD RZEKAMI, A TAKŻE NA POLACH, WZDŁUŻ KANAŁÓW, DRÓG I PÓL RYŻOWYCH się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: TSCHERSKIA TRITON - GATUNEK GRYZONIA Z RODZINY CHOMIKOWATYCH; ZAMIESZKUJE ROSJĘ, KOREĘ I PÓŁNOCNO-WSCHODNIE CHINY, ŻYJE NA OTWARTYCH, SUCHYCH OBSZARACH, W KRZEWACH I NAD RZEKAMI, A TAKŻE NA POLACH, WZDŁUŻ KANAŁÓW, DRÓG I PÓL RYŻOWYCH
HasłoOpis hasła w krzyżówce
CHOMIK KOREAŃSKI Tscherskia triton - gatunek gryzonia z rodziny chomikowatych; zamieszkuje Rosję, Koreę i północno-wschodnie Chiny, żyje na otwartych, suchych obszarach, w krzewach i nad rzekami, a także na polach, wzdłuż kanałów, dróg i pól ryżowych (na 15 lit.)

Definicje krzyżówkowe

CHOMIK KOREAŃSKI
Tscherskia triton - gatunek gryzonia z rodziny chomikowatych; zamieszkuje Rosję, Koreę i północno-wschodnie Chiny, żyje na otwartych, suchych obszarach, w krzewach i nad rzekami, a także na polach, wzdłuż kanałów, dróg i pól ryżowych (na 15 lit.).

Oprócz TSCHERSKIA TRITON - GATUNEK GRYZONIA Z RODZINY CHOMIKOWATYCH; ZAMIESZKUJE ROSJĘ, KOREĘ I PÓŁNOCNO-WSCHODNIE CHINY, ŻYJE NA OTWARTYCH, SUCHYCH OBSZARACH, W KRZEWACH I NAD RZEKAMI, A TAKŻE NA POLACH, WZDŁUŻ KANAŁÓW, DRÓG I PÓL RYŻOWYCH sprawdź również:

osoba pozostająca z kimś w bliskiej, zwykle zażyłej i serdecznej relacji ,
1/1760 mili angielskiej ,
obiekt, zwykle dość duży; ciało fizyczne o nieregularnej formie, gruby, duży kawał czegoś, gruda ,
rodzaj gry w karty ,
miasto w Niemczech (Hesja) nad rzeką Lahn, ośrodek kulturalno-naukowy i turystyczny ,
Rhacophorus schlegelii - gatunek płaza bezogonowego z rodziny nogolotkowatych, występujący w Japonii ,
pierwsza część zdania warunkowego, implikacji ,
bogato ilustrowana książka w dużym formacie ,
rodzaj dowodu matematycznego istnienia pewnych obiektów (zbiorów, liczb, figur geometrycznych o pewnych własnościach), zwykle nie wprost, w którym wykazuje się, że nieprawdziwość tezy twierdzenia prowadziłaby do sprzeczności, z czego wyciąga się wniosek o jej spełnieniu bez podania jakiegokolwiek sposobu ich konstruowania ,
zemsta, wyrównanie rachunków - zazwyczaj w środowisku przestępczym ,
uporządkowany ciąg wyrazów służący zazwyczaj do zakomunikowania jakiejś treści ,
popieranie kogoś ,
koronka wykonana szydełkiem, składająca się z pustych lub zapełnionych kwadracików, powstająca z oczek łańcuszka i słupków ,
to, jak ktoś patrzy na kogoś lub na coś ,
Chaetocercus mulsant - gatunek ptaka z rzędu jerzykowych (Apodiformes), z rodziny kolibrów (Trochilidae), z podrodziny kolibrów (Trochilinae) ,
gatunek grzybów z rodziny wodnichowatych, który charakteryzuję się białą barwą ,
miejsce, gdzie możliwe jest ślizganie się na powierzchni lodu ,
jakiś mężczyzna lub chłopak, często obcy lub taki, względem którego zachowujemy dystans; koleś, gość ,
osoba, która pełni służbę w siłach zbrojnych danego kraju i jest zobowiązana do obrony jego granic ,
słynny skrzypek belgijski (1858-1931); dyrygent i kompozytor ,
RADIOKOMPAS; radiowy namiernik ,
dobra nabyte przez ostatecznego użytkownika ,
mieszkaniec Zielonej Góry ,
pojemnik z tuszem, niekiedy połączony z głowicą, stanowiący wymienny element drukarki atramentowej ,
część zdania oznaczająca pasywny przedmiot czynności wyrażonej orzeczeniem zdania w stronie czynnej ,
Emys orbicularis - gatunek żółwia z rodziny żółwi błotnych, z podrzędu żółwi skrytoszyjnych; jedyny żyjący naturalnie w Polsce, w środowisku naturalnym żyje ponad 100 lat ,
zdobycie jednego z trzech pierwszych miejsc w zawodach ,
budynek wznoszony w luce pomiędzy istniejącymi już budynkami tworzącymi zwartą linię zabudowy (pierzeję) lub budynek wolno stojący wznoszony na działce wolnej pomiędzy już zabudowanymi ,
aksamitka rozpierzchła, aksamitek rozpierzchły, szarańcza aksamitek, afrykanka, tagetes rozpierzchły, Tagetes patula - nazwa zwyczajowa ,
element elektryczny (elektroniczny), zbudowany z dwóch przewodników (okładek) rozdzielonych dielektrykiem

Komentarze - TSCHERSKIA TRITON - GATUNEK GRYZONIA Z RODZINY CHOMIKOWATYCH; ZAMIESZKUJE ROSJĘ, KOREĘ I PÓŁNOCNO-WSCHODNIE CHINY, ŻYJE NA OTWARTYCH, SUCHYCH OBSZARACH, W KRZEWACH I NAD RZEKAMI, A TAKŻE NA POLACH, WZDŁUŻ KANAŁÓW, DRÓG I PÓL RYŻOWYCH. Dodaj komentarz

7×1 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast