PLATYCERIUM, PLATYCERIUM - NAZWA RODZAJU ROŚLIN Z RODZINY PAPROTKOWATYCH, UZNAWANA PRZEZ NIEKTÓRE ŹRÓDŁA ZA NIEFORTUNNĄ, BĘDĄCA DOSŁOWNYM TŁUMACZENIEM ŁAC. NAZWY, UTWORZONYM PRZEZ XIX-WIECZNEGO BOTANIKA IGNACEGO N.R. CZERWIAKOWSKIEGO - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PŁASKLA to:

platycerium, Platycerium - nazwa rodzaju roślin z rodziny paprotkowatych, uznawana przez niektóre źródła za niefortunną, będąca dosłownym tłumaczeniem łac. nazwy, utworzonym przez XIX-wiecznego botanika Ignacego N.R. Czerwiakowskiego (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PLATYCERIUM, PLATYCERIUM - NAZWA RODZAJU ROŚLIN Z RODZINY PAPROTKOWATYCH, UZNAWANA PRZEZ NIEKTÓRE ŹRÓDŁA ZA NIEFORTUNNĄ, BĘDĄCA DOSŁOWNYM TŁUMACZENIEM ŁAC. NAZWY, UTWORZONYM PRZEZ XIX-WIECZNEGO BOTANIKA IGNACEGO N.R. CZERWIAKOWSKIEGO". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 16.918

CYPRYS WIECZNIE ZIELONY, TYTULIK, BATH, SĘPNIK PSTROGŁOWY, DRZEWO CHLEBOWE, KUSKUS, BADANIE, PIENIĄŻEK, SKRZYDŁOSZPON ROGATY, ODBIORNIK RADIOWY, TARUKA, AUT BRAMKOWY, HIPOPOTAM POSPOLITY, NAWAŁNIK WILSONA, MULDA, PASO PERUANO, GRUSZA, SANTOLINA ZIELONA, FAŁDOWNIK RZEMIENNY, RZEŹ, INTERWENCJA PROCESOWA, ZĘBORÓG, FENOMENOLOGIA, TURZYCA GŁADKODZIÓBKOWA, DELEGACJA, KRWAWNIK ŻENISZKOLISTNY, EKSTRUZJA, LWIA PASZCZKA, SOLIDARYZM, CHMIELOWIEC, PSZCZOŁA MIODNA, SIEĆ KOLEJOWA, TRÓJLIST BIAŁAWY, SERAU KĘDZIERZAWY, PSZCZOŁY ŻĄDLĄCE, BATAT, PODSZEWKA, KACZKA SROKATA, CLL, BYDLĘCA GĘBA, TOCZEK, SPENCER, KORALICOWIEC KRÓLEWSKI, WIDŁOZĄB ZDROŻNY, KUSKUS SZARY, HEŁMORÓG, ATOLÓWKI, CZYNNOŚĆ HANDLOWA, TUJOWIEC TAMARYSZKOWY, PETREL ANTARKTYCZNY, KRWAWNIK TALERZOWATY, JEŻÓWKA, HIOFORBA, KROPLIK, KUROBRÓD NOWOZELANDZKI, REDYNGOT, KARTACZ, FLASZOWIEC PURPUROWY, ROKIETOWATE, CENAGNATAZJA, OGOŃCZA PASTYNAK, OSET ŁOPIANOWATY, JĘZYK SUAHILI, PRÓCHNICZEK BAGIENNY, WYROCZNICA, TABLICA EPITAFIJNA, DŻELADA, SALWINIA KUKUŁKOWATA, CHRYSLER, PAPRYKA, KRYPTOMERIA JAPOŃSKA, KUKLIK CHILIJSKI, KLUCZYK, WOMBAT AUSTRALIJSKI, MINÓG WĘGIERSKI, JEŻYNA DŁUGOPRĘCIKOWA, MASZYNKA, GRAF KOMÓRKOWY, DOBRO PRYWATNE, ROTANG, KAMIZELKA RATUNKOWA, ŁOSKOTNICA STRZELAJĄCA, RĄCZAK DWUOBROŻNY, BLADA TWARZ, JĘZYKI MUNDAJSKIE, GOŁĘBIE, JASTRZĘBIEC, TOŁPYGA, AMBER GOLD, ZWINNIK BLEHERA, STEKOWCE, MAŚLAK CZERWONY, PIEPRZ, HETERODON PŁASKONOSY, ZAMIOKULKAS, AMBYSTOMA TYGRYSIA, HISTON ŁĄCZNIKOWY, CYKADA WIELOLETNIA, LAMNOWATE, PUPIL, KOŚCIÓŁ ADWENTYSTÓW DNIA SIÓDMEGO, CENA URZĘDOWA, ZAPYLENIE, ZERWA GŁÓWKOWATA, MARŻA HANDLOWA, JASZCZURKA PŁETWIASTA AUSTRALIJSKA, KROWIEŃCZAK, ŻABIRU, PSZENICA, PETREL KRÓTKODZIOBY, NEOROMANTYZM, STEROWNIK, POWŁOCZNIK, JELEŃ ŚWIŃSKI, BADANY, OPOS, PYTON KRWISTY, OSTRY DYŻUR, KETEN, LAUROWIŚNIA, DIKSONIA POŁUDNIOWA, ŁAŃCUCH EULERA, PRZYCISK, ZAIR, MURARKA OGRODOWA, POJAZD SZYNOWY, CZERWONAK MAŁY, IMIESŁÓW NIEODMIENNY, PAPROTNIK OSTRY, TRASZKA KARPACKA, GRZECHOTNIK WAGLERA, MIODÓWKA BURA, PALCZAK MADAGASKARSKI, KOLCOPIÓREK BRĄZOWY, BATRACHOGNAT, KLEJÓWKA, SKORPENY, RZĘSKA, SIERPOWIEC JEZIORNY, TURZYCA NAJEŻONA, BARCZATKA KONICZYNÓWKA, LEWEK, ALKA KRZYWONOSA, REDUKTOR CIŚNIENIA, CHRZĄSZCZ, BUŁKA WROCŁAWSKA, PODKŁAD, JĘZYK KIPCZACKI, KUSACZ TACZANOWSKIEGO, ROPUCHA NADRZEWNA, PAŁKA, NAZWA INDYWIDUALNA, MUSZLOWCE, FADO, POZIOMKA NILGERRYJSKA, DROBNIACZEK ROZŁOŻYSTY, REPUBLIKA FEDERALNA NIEMIEC, CZUPRYNEK SZATANIEC, BAWÓŁ INDYJSKI, LAMPA FLUORESCENCYJNA, DZIERZYK DWUBARWNY, PAPILOTKA, PAŁA, TON, TRWOŻNICA WAGLERA, BOROWIK DUPAINA, SZCZUDŁO, PRINCESKA, KOSOLIMBA, AUTOPORTRET, GŁÓG OSTROGOWY, TARŃ, GNATARZ RZEPAKOWIEC, BŁAWATNIK ŚLIWOGARDŁY, POMOC POSTPENITENCJALNA, KUBRAK, RDZA ZBOŻOWA, DRAKOWENATOR, HORMON ANTYMÜLLEROWSKI, PUDEŁECZNIK SUNDAJSKI, STRZELEC, KIERIA GÓRSKA, SOCJALIZM UTOPIJNY, HETERODUPLEKS, CZYREŃ, UAKARI SZKARŁATNY, PSIZĄB TAYLORA, ADAZAUR, FIZYKA STATYSTYCZNA, RÓJKA, STRZEL KANONIER, WYJCE, BABIRUSA, PRZEPIÓRNIK BIAŁOSKRZYDŁY, WIECZNE PIÓRO, BYLICA POLNA, KOLA, TUM, WSTĘGA MÖBIUSA, DRZEWO GUTAPERKOWE, BOKOCHÓD POSPOLITY, FITOFAGIA, STRZEBLA, KARŁÓWKA SKROMNA, KASZTANÓWKA MAŁA, PIŁOGON, MANEŻ, TURKAWECZKA CZARNODZIOBA, TAJEMNICA BANKOWA, PODEJŹRZON LANCETOWATY, WIELOGŁOS, DRZEWIAK JEDNOBARWNY, JĘZYK TAGALSKI, OGONÓWKA DUŻA, ZENIT, SPRĘŻYK, FAKTORIA, BYLICA CYTWAROWA, KOMATSU, DZIERZBIK CZARNOŁBISTY, SZCZAW, BAGNIAK DŁUGOKOŃCZYSTY, KURIER PODHALAŃSKI, KOPEINA, TACHOGRAM, GRZYB TRUJĄCY, AMFIPRION, SMUKLICA ZWYCZAJNA, DŻEZÓWKI, PŁOTKA, DZIWOOK KRÓTKOBRODY, OPOS, KOLOKWINTA, MARKACZKA, PROGRESYWIZM, KRYPTOKLID, SUZU, AMERYKA, MIECHERA KĘDZIERZAWA, INSTRUMENT DŁUŻNY, NIEDŹWIADKI, TYMOTKA HALNA, CHEMOTROPIZM DODATNI, DOSTĘP, CERKIEW ŁEMKOWSKA, ROSZPUNKA MIESZANA, KWAS GLUKONOWY, TAG, WOW, MARZANA FARBIARSKA, ROZŁUPEK SZWAJCARSKI, MIODOWNIK, PAŁATKA, NERCZAN, WZIERNIK, ŚWISTAK ALPEJSKI, KUROBRÓD PÓŁNOCNY, CIERŃ, ETER KOSMICZNY, GRUCHACZ, SREBRZYK, REGENERACJA, AKLIMATYZACJA, KOBIERNIK ARNOLDA, KRZYŻAK NADWODNY, PŁOMYKÓWKA ZWYCZAJNA, TEOZOFIA, MIODOŃ MELANEZYJSKI, WYROCZNIA, NATURA, MOZGA KANARYJSKA, ROZMOWA KWALIFIKACYJNA, KĄT PEŁNY, SROKACZ CZARNY, JĘZYK ORKÓW I SŁUG SAURONA, CZOŁOCZUB DUŻY, MIESZKANIE KWATERUNKOWE, WZW D, ZŁOTORZYTKA, KWADRATNIK TRZCINOWY, KUKIELNIK ZIELONY, JEDWABNICA PŁOWOBRZUCHA, TRASZKA WALTLA, ŻMIJA, OWOCOŻER OGNISTY, LAMPA DÖBEREINERA, SKÓRZAK, ANAGNORYZM, OMUL, PUCHACZYK MASKOWY, MSZYCE, LAGOZUCH, KRETOJEŻ BEZOGONOWY, NOMENKLATURA BINOMINALNA, EOTRICERATOPS, PRZYLŻEŃCE, PET, KRZYŻÓWKA BIAŁOOKA, ASTROWCE, ?ADWEKCJA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 16.918 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PLATYCERIUM, PLATYCERIUM - NAZWA RODZAJU ROŚLIN Z RODZINY PAPROTKOWATYCH, UZNAWANA PRZEZ NIEKTÓRE ŹRÓDŁA ZA NIEFORTUNNĄ, BĘDĄCA DOSŁOWNYM TŁUMACZENIEM ŁAC. NAZWY, UTWORZONYM PRZEZ XIX-WIECZNEGO BOTANIKA IGNACEGO N.R. CZERWIAKOWSKIEGO się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PLATYCERIUM, PLATYCERIUM - NAZWA RODZAJU ROŚLIN Z RODZINY PAPROTKOWATYCH, UZNAWANA PRZEZ NIEKTÓRE ŹRÓDŁA ZA NIEFORTUNNĄ, BĘDĄCA DOSŁOWNYM TŁUMACZENIEM ŁAC. NAZWY, UTWORZONYM PRZEZ XIX-WIECZNEGO BOTANIKA IGNACEGO N.R. CZERWIAKOWSKIEGO
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PŁASKLA platycerium, Platycerium - nazwa rodzaju roślin z rodziny paprotkowatych, uznawana przez niektóre źródła za niefortunną, będąca dosłownym tłumaczeniem łac. nazwy, utworzonym przez XIX-wiecznego botanika Ignacego N.R. Czerwiakowskiego (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PŁASKLA
platycerium, Platycerium - nazwa rodzaju roślin z rodziny paprotkowatych, uznawana przez niektóre źródła za niefortunną, będąca dosłownym tłumaczeniem łac. nazwy, utworzonym przez XIX-wiecznego botanika Ignacego N.R. Czerwiakowskiego (na 7 lit.).

Oprócz PLATYCERIUM, PLATYCERIUM - NAZWA RODZAJU ROŚLIN Z RODZINY PAPROTKOWATYCH, UZNAWANA PRZEZ NIEKTÓRE ŹRÓDŁA ZA NIEFORTUNNĄ, BĘDĄCA DOSŁOWNYM TŁUMACZENIEM ŁAC. NAZWY, UTWORZONYM PRZEZ XIX-WIECZNEGO BOTANIKA IGNACEGO N.R. CZERWIAKOWSKIEGO sprawdź również:

urządzenie wykorzystywane w elektroencefalografii (EEG); rejestruje zespół słabych sygnałów elektrycznych zapisanych jednocześnie w różnych punktach skóry głowy ,
dziwaczny, niedorzeczny twór ludzki ,
karta z cyfrą 2 ,
kolorowy, niekształtny rysunek o abstrakcyjnych motywach ,
przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu, wolności, obyczajności, mieniu, wymiarowi sprawiedliwości, dokumentom. Jako przestępstwo pospolite traktować można wszystkie rodzaje przestępstw poza zbrodniami przeciwko ludzkości, zbrodniami wojennymi i zbrodniami przeciwko pokojowi, a także przestępstwami politycznymi ,
miasto w województwie podlaskim, w powiecie grajewskim, nad Jeziorem Rajgrodzkim ,
uniemożliwianie kobietom (ale także mniejszościom narodowym, etnicznym, seksualnym, wyznaniowym lub również osobom niepełnosprawnym itp.) dojścia do wysokich pozycji w biznesie czy polityce ,
Stachys - rodzaj roślin z rodziny jasnotowatych (Lamiaceae Lindl.); liczy ok. 300 gatunków, występujących w strefach umiarkowanych i ciepłych, głównie na półkuli północnej ,
obniżenie się standardów moralnych, zubożenie duchowe i kulturowe, pogorszenie się stanu ,
DRYF ,
ASKARYSI ,
cecha kogoś, kto jest potulny ,
prawdopodobnie najistotniejsze przeciwciało biorące udział w odpowiedzi wtórnej; charakteryzuje je obecność łańcucha ciężkiego ? ,
to, że pochodzi się z gminu, należy się do gminu ,
mężczyzna, który stosuje przemoc wobec kobiet, szczególnie wobec swojej partnerki ,
wielkoformatowy afisz informujący o czymś lub reklamujący coś ,
urządzenie do odprowadzania spalin z okrętu podwodnego i pobierania powietrza ,
twierdzenie mówiące, że nieskończony zbiór zdań rachunku predykatów pierwszego rzędu jest spełnialny, jeśli tylko każdy jego podzbiór skończony jest spełnialny ,
duża, poważna awantura ,
Redłowo - nadmorska dzielnica mieszkalna Gdyni, granicząca z następującymi dzielnicami tegoż miasta: Wzgórze Św. Maksymiliana (od północy), Działki Leśne, Mały Kack (obie od zachodu), Orłowo (od południa), a od wschodu także z Morzem Bałtyckim ,
ssak drapieżny z rodziny kotów: na końcu uszu pędzelki czarnych włosów, poluje nocą łowny ,
jeniec schwytany dla pozyskania wiadomości o nieprzyjacielu ,
taniec pochodzenia brazylijsko-boliwijskiego, który zyskał popularność na świecie w latach 80. XX wieku ,
Bromus carinatus - gatunek rośliny z rodziny wiechlinowatych ,
potrawa żydowska przyrządzana z pokruszopnej macy smażonej z tartą cebulą i jajkami ,
proces, w wyniku którego przekazy medialne lub miejsca ich prezentowania (np. potrale internetowe, wiadomości telewizyjne, prasa) upodabniają się stylem do tabloidów - plotkarskich, nierzetelnych magazynów skupiających się na wzbudzeniu sensacji ,
graf, w którym dla każdej pary dowolnych wierzchołków istnieje ścieżka, która je łączy ,
elastyczna nić wykonana z różnych materiałów (np. zwierzęcych jelit albo nylonu), która jest stosowana w rakietach do tenisa ziemnego ,
prymitywny, pozbawiony szczęk kręgowiec wodny ,
cecha człowieka: brak ucziwości, moralności

Komentarze - PLATYCERIUM, PLATYCERIUM - NAZWA RODZAJU ROŚLIN Z RODZINY PAPROTKOWATYCH, UZNAWANA PRZEZ NIEKTÓRE ŹRÓDŁA ZA NIEFORTUNNĄ, BĘDĄCA DOSŁOWNYM TŁUMACZENIEM ŁAC. NAZWY, UTWORZONYM PRZEZ XIX-WIECZNEGO BOTANIKA IGNACEGO N.R. CZERWIAKOWSKIEGO. Dodaj komentarz

5-1 =

Poleć nas znajomym:

x