PRZEKAZYWANIE SYGNAŁU (NP. RADIOWEGO) PRZEZ AUTOMATYCZNĄ STACJĘ PRZEKAŹNIKOWĄ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

RETRANSLACJA to:

przekazywanie sygnału (np. radiowego) przez automatyczną stację przekaźnikową (na 12 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PRZEKAZYWANIE SYGNAŁU (NP. RADIOWEGO) PRZEZ AUTOMATYCZNĄ STACJĘ PRZEKAŹNIKOWĄ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 4.988

REALIZM MORALNY, SPUST, BRYTYJSKI, EMAIL, NAWIETRZNIK, UCHO, ZESPÓŁ PRZĘSTKI POSPOLITEJ, KRĄŻENIE OBOCZNE, OBSŁUGIWANIE, PACHT, UŻĄDLENIE, OGNIWO BUNSENA, NABIEŻNIK, PRACA SPOŁECZNIE UŻYTECZNA, HIPOTEZA PLANETOZYMALNA, KOREAŃSKI, FLAGA SYGNAŁOWA, SKYLAB, ULGA UCZNIOWSKA, ZGNIŁOŚĆ, IRANISTAN, ULTRABOOK, SZLIF, KWEF, SOMATOTOPAGNOZJA, APARAT ABSORPCYJNY, POSIEDZENIE, SZARY RYNEK, PRODUKT GLOBALNY, KATAKAUSTYKA, PRZESIEDZENIE, AFLATOKSYNA, OKO OPATRZNOŚCI, AVENSIS, MIR, ZIEMIA NICZYJA, WODNICA, CZARNA FEBRA, WIATROPYLNOŚĆ, CHOROBA LOKOMOCYJNA, NAZWA OPISOWA, CZASOWNIKI, RURA OGNIOWA, HALSZTUCH, BRAMKA KONTAKTOWA, MODELUNEK, TWIERDZENIE CEVY, PODŚWIADOMOŚĆ, CHOROBA ODZWIERZĘCA, AUT, CHANEL, RODAN, CARRUCA, ODŁÓG, KASETA MAGNETOWIDOWA, NAGMINNE PORAŻENIE DZIECIĘCE, OUDRY, KOSZULA NOCNA, KONSERWATOR ZABYTKÓW, PISMO KLINOWE, KLAMRA, UNISONO, DIAGNOZA, MLECZ, LAMPA DAVY'EGO, DOBRO KLUBOWE, PARCIE KORZENIOWE, TAJNIAK, MANDYLION, OPŁATA PROLONGACYJNA, MINERAŁ METAMIKTYCZNY, POSTOJOWE, APARATOWNIA RADIOODBIORCZA, SEMANTYKA FUNKCJONALNA, CZEPIEC, WIETRZENIE ORGANICZNE, WIRUSY DSDNA, KOLEJKA LINOWA, OSIOŁ, ŁABA, SZCZELINA SKRZELOWA, LITOSFERA KONTYNENTALNA, PAN STOP, BARWICA DREWNA, STANICA, NORWID, KILWATER, PASMO PRZEPUSTOWE, ŚWIADCZENIE ODSZKODOWAWCZE, MIÓD SZTUCZNY, OBRAZ, ROZMAITOŚĆ RIEMANNA, KĄT BRYŁOWY, TRANSFORMATOR POŁOŻENIA KĄTOWEGO, RDZA ZBOŻOWA, KACZKA, CHANSON, FORMIŚCI, SUKNIA, DZIEDZICZENIE CYTOPLAZMATYCZNE, PŁOTEK, ROZMOWA KWALIFIKACYJNA, PRZESŁONA, PYŁEK, MARKER NOWOTWOROWY, PÓŁSFERA, POWRÓT, OBLIGACJA KOMUNALNA, MÓZG MATRIOSZKA, PIANOLA, KANAŁ NADGARSTKA, PĘCHERZYCA BRAZYLIJSKA, INŻYNIERIA SPOŁECZNA, OPAT KOMENDATORYJNY, APOSTOŁ, SAMOOBRONA, ROZKŁAD NA CZYNNIKI, CUCHA, KĄT UJEMNY, GODZINA REKTORSKA, CIS, MĄKA RAZOWA, ZWARCIE DRZEWOSTANU, PROSZEK, BUDKA LĘGOWA, ALFABET LORMA, ALGIERSKI, TKANKOWY AKTYWATOR PLAZMINOGENU, AUDIOTEKST, WYWIETRZNIK, MAKRO, JEDNOSTKA ZALEŻNA, BEZROBOCIE DŁUGOOKRESOWE, DEPRYWACJA POLITYCZNA, HISTORYCYZM, MORA, OSMOZA, QUIZ, KONTAKCIK, KRĄŻENIE MÓZGOWE, PRĄTNIK SREBRZYSTY, EKSPOZYCJA, SYRENY, WLEW, ŻELAZICA, ZATOR PŁUCNY, HAYDN, WOAL, UNIA PERSONALNA, KANCELARIA TAJNA, OSPA KRWOTOCZNA, MIARA ŁUKOWA, PROFIL TOPOGRAFICZNY, WYSPA WULKANICZNA, HOSPODARSTWO, TOKSYNA, WIĘZOZROST WŁÓKNISTY, DESZCZÓWKA, ŁUK, ZNAJDEK, ŚWIST KRTANIOWY, SORPCJA, URZĄDZENIE WYJŚCIA, PRZODUJĄCY USTRÓJ, KĄT DOPISANY, PRZEMYT MRÓWKOWY, KALWINIZM, MLECZAN, BACHMAT, CUCHA, KISZONKA, KOMENDA, KLAUZULA WYKONALNOŚCI, RYTM, KOŁYSANIE WZDŁUŻNE, TEOLOGIA CHRZEŚCIJAŃSKA, PUDLINGOWANIE, WIELKANOC, BAŃKA PRÓŻNIOWA, ZADZIERZGNIĘCIE, FIOŁEK AFRYKAŃSKI, BOSY ANTEK, REPARACJA WOJENNA, AWANGARDA, SKAŃSKI, ZARAZA RZĘSISTKOWA BYDŁA, NEURON, ORMIAŃSKI, RÓWNIK, EKTOPLAZMA, ZASTRZAŁ, WYROCZNIA, QUENDË, MAZEROWANIE, BRYDŻ SPORTOWY, MARZEC '68, LICENCJA OTWARTA, WIANO, ROZCIĄGŁOŚĆ RÓWNOLEŻNIKOWA, RURKA INTUBACYJNA, CHOROBA VERNEUILA, ALTERNARIOZA, JĘZYK BRETOŃSKI, DOMINACJA CAŁKOWITA, OBYWATEL, POMEZANIA, PAMIĘĆ KRÓTKOTRWAŁA, NACZÓŁEK, KOMENDATARIUSZ, SERBSKI, IPHONE, KREWETKA ZMIENNA, STANZA, JEZIORO EPISZELFOWE, IGRZYSKA, TONUS MIĘŚNIOWY, SYGNAŁ WYWOŁAWCZY, UŁAMEK ZWYKŁY, KOMBUCZA, WENTYLACJA GRAWITACYJNA, FRYGIJKA, DZIEDZICZENIE POZAJĄDROWE, SELEKCJA NEGATYWNA, WYDATKI INWESTYCYJNE, KREDYT POMOSTOWY, AGREGAT POMPOWY, CHYLUS, ROZPORZĄDZENIE, PIENIĄDZ REZERWOWY, CIŚNIENIE KIERUNKOWE, CHOROBA KRABBEGO, CZŁON OKREŚLAJĄCY, GOSPODARKA RYNKOWA, FAZOWY UKŁAD DZIEŁA LITERACKIEGO, OPRICZNINA, METAPLAN, MINA, GRZEŚ, HALOGENOALKAN, WYDATKI, MIKROWENTYLACJA, KOŁPAK, KIJEK NARCIARSKI, KĄT GODZINNY, CZYNNOŚĆ CYWILNOPRAWNA, GHI, KOMPENSACJA, ZASPA, ŻÓŁTA FEBRA, KRĄG CZAROWNIC, BEZOBSŁUGOWOŚĆ, ŚWITKA, DAWKA PROMIENIOWANIA, LUTERSTWO, ŻYŁA JĄDROWA, STAŁA CZASOWA, AGENT, STW, BÓBR WSCHODNI, PROPYL, KAMIEŃ FILOZOFICZNY, KATHARSIS, GWAŁT, PIWO, WESTERN, MIKOTOKSYNA, PRZYZWYCZAJENIE, FRANK MONAKIJSKI, WARKOCZ, PIOTR APOSTOŁ, SODOKU, PIERŚCIEŃ CAŁKOWITY, JĘZYK FALISKI, GŁAZ NARZUTOWY, ZNAK PIENIĘŻNY, SIOGUN, ŻER, ESKONTO, WYDZIELINA ORGANIZMU, HEROSTRATYZM, SYNTEZA, MNOŻENIE MACIERZY, WŻER, CZAMARA, PODNOSZENIE CIĘŻARÓW, FREUD, PRECYPITACJA, MIARODAJNOŚĆ, INSTYTUCJA PROCESOWA, FORMA PRZESTRZENNA, INTERPRETATOR, HIMATION, TURANOWIE, ŻÓŁWIE PIŻMOWE, TOWARZYSTWO, INHIBITOR POMPY PROTONOWEJ, FAZA KSIĘŻYCA, MŁYNEK, MIKROSKOP MONOOKULAROWY, ?BARABAN.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 4.988 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PRZEKAZYWANIE SYGNAŁU (NP. RADIOWEGO) PRZEZ AUTOMATYCZNĄ STACJĘ PRZEKAŹNIKOWĄ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PRZEKAZYWANIE SYGNAŁU (NP. RADIOWEGO) PRZEZ AUTOMATYCZNĄ STACJĘ PRZEKAŹNIKOWĄ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
RETRANSLACJA przekazywanie sygnału (np. radiowego) przez automatyczną stację przekaźnikową (na 12 lit.)

Definicje krzyżówkowe

RETRANSLACJA
przekazywanie sygnału (np. radiowego) przez automatyczną stację przekaźnikową (na 12 lit.).

Oprócz PRZEKAZYWANIE SYGNAŁU (NP. RADIOWEGO) PRZEZ AUTOMATYCZNĄ STACJĘ PRZEKAŹNIKOWĄ sprawdź również:

ilustrowane pismo dla kobiet ,
czynność, która dostarcza rozrywki ,
fakt marnotrawienia; to, że ktoś coś marnotrawi ,
łukowaty pasek blachy przymocowanej do nosala i obręczy hełmu ,
poeta czeski (1811-70), badacz folkloru, ballady osnute na poezji ludowej; „Kytice” ,
otwór, najczęściej okrągły, różnej wielkości, przez który wchodzi się do czegoś ,
całokształt stosunków handlowych i gospodarczych ,
ŁEZKI ,
wskaźnik mierzący zakres wykorzystania aktywów w celu osiągnięcia zysków ,
jednostka długości stosowania w żegludze równa 1/10 mili morskiej ,
przednia górna część tułowia człowieka (~ klatka piersiowa) i niektórych zwierząt ,
element konstrukcyjny podzespołów akustycznych i elektroakustycznych w postaci cienkiej folii, płytki lub blaszki, drgającej pod wpływem fal dźwiękowych (np. w mikrofonie) lub wytwarzającej falę dźwiękową w wyniku pobudzania do drgań (np. w głośniku) ,
to, że ktoś jest szczery ,
tkanina (zwykle wełniana, choć zdarzają się też sztuczne) imitująca zamsz, posiadająca lekki meszek ,
pod zapaśnikiem ,
Setaria italica - gatunek rośliny zbożowej z rodziny wiechlinowatych ,
kod ISO 4217 waluty birr ,
mieszkaniec Korsyki - regionu we Francji, wyspy na Morzu Śródziemnym, człowiek pochodzenia korsykańskiego ,
część głowicy kolumny doryckiej ,
niewielki okaz arona, rośliny z rodziny obrazkowatych ,
urządza owacje za pieniądze ,
w chemii - cecha atomu danego pierwiastka, który może utworzyć z atomem innego pierwiastka trzy wiązania ,
Stomiopera unicolor - gatunek ptaka z rodziny miodojadów (Meliphagidae) występujący w Australii ,
nazwa pieniądza obowiązującego w danym państwie ,
Lasiodora parahybana - brazylijski gatunek pająka z rodziny ptasznikowatych, osiągający do 11 cm długości (z odnóżami nawet do 26 cm) ,
Melanitta americana - gatunek ptaka z rodziny kaczkowatych (Anatidae) ,
zaznaczający się u wielu zwierząt podział ciała na szereg podobnie ukształtowanych odcinków ,
znak graficzny nad lub pod literą informujący o sposobie jej wymawiania ,
obszar ,
chrząszcz (mróweczka), żywiący się kornikami

Komentarze - PRZEKAZYWANIE SYGNAŁU (NP. RADIOWEGO) PRZEZ AUTOMATYCZNĄ STACJĘ PRZEKAŹNIKOWĄ. Dodaj komentarz

3+9 =

Poleć nas znajomym:

x